Kora Wtórna, Kondensacja, Klimat Chłodny, Kapilara, Krzemian Sodu, Kwas Krzemowy, Kremacja.
kora wtórna kondensacja co to jest

Definicje fizyka na K

 • Co to jest klif Definicja klif urwisty brzeg morza albo jeziora
 • Co to jest kotlina Definicja kotlina wklęsły teren otoczony ze wszystkich stron wzniesieniami (górami
 • Co to jest krwinki Definicja krwinki, ciałka krwi komórki krwi ssaków. Odznacza się krwinki czerwone (erytrocyty) i krwinki białe (leukocyty
 • Co to jest kolba Definicja wszystkich roślin jednoliściennych (na przykład u kukurydzy), mający postać kłosa o silnie zgrubiałej i mięsistej osi, na której osadzone
 • Co to jest kserofity Definicja przystosowane do życia w suchym środowisku, na przykład na pustyni, na stepach, na suchych skalistych zboczach. Wykazują specyficzne cechy
 • Co to jest ksylofagi Definicja korniki) odżywiające się drewnem. Rozkładają enzymatycznie celulozę albo ligninę albo żyją w symbiozie z rozkładającymi je bakteriami lub
 • Co to jest kras Definicja poprzez wody powierzchniowe albo podziemne. Skałami rozpuszczalnymi są: wapienie, dolomity, gips, sole. Na przykład jaskinie krasowe z
 • Co to jest kwiatostan Definicja wspólnej osi pędu nierozgałęzionego albo rozgałęzionego. Wyróżniamy rodzaje kwiatostanów: grono (na przykład bez), kłos (na przykład żyto
 • Co to jest kształtowanie środowiska przyrodniczego Definicja planowe i twórcze wpływ człowieka na środowisko przyrodnicze, w rezultacie którego racjonalnie używane są jego zasoby. Fundamentalnymi
 • Co to jest kucie Definicja kucie mechanizm kształtowania metalu (prowadzony na gorąco albo zimno) przy zastosowaniu prasy albo uderzenia młotka
 • Co to jest kadź Definicja kadź spore naczynie (na przykład w kształcie beczki) użytkowane w różnych procesach technologicznych, na przykład kadź farbiarska
 • Co to jest kultura Definicja drobnoustrojów na szczególnych pożywkach;2) uprawa roli z wykorzystaniem wszystkich zabiegów agrotechnicznych;2) zgodne człowiekowi metody
 • Co to jest kwas pruski Definicja cyjanowodorowy (HCN) jest związkiem wodoru, węgla i azotu. To jest bezbarwna ciecz, lotna, o woni gorzkich migdałów. Wrze w temp. 26.5°C
 • Co to jest kwasy Definicja ogólnym HnR, gdzie H - wodór (obiekt stały), n - liczba atomów wodoru (obiekt zmienny), R - reszta kwasowa (obiekt zmienny). Cechują się
 • Co to jest K Definicja pierwszej ekipy układu okresowego o liczbie atomowej 19, masie atomowej 39.1 i gęstości = 0.86 g·cm-3. Topi się w temp. Tt =63.7°C, a wrze
 • Co to jest kity Definicja czasem, wykorzystywane do uszczelniania i łączenia przedmiotów; na przykład kit miniowy złożona jest z pokostu i kredy z dodatkiem minii
 • Co to jest kairomony Definicja uwalniane poprzez drapieżcę lub ofiarę do wody, bezpośrednio informujące o obecności drapieżcy albo o jego aktywności pokarmowej. Stężenie
 • Co to jest kalafonia Definicja drzew iglastych (sosna, świerk) o barwie od jasnożółtej do ciemnobrunatnej, stosowany w przemyśle lakierniczym, tekstylnym, mydlarskim i do
 • Co to jest kalcyfile Definicja organizmy żyjące i rozwijające się w środowisku alkalicznym (o pH >8) zawierającym węglany wapnia. Należą do nich rośliny (kalcyfity, na
 • Co to jest kalcyfity Definicja występujące i osiągające optimum fizjologicznego wzrostu na glebach bogatych w węglan wapnia, przeważnie równocześnie ciepłych i względnie
 • Co to jest kalorymetria Definicja wykorzystujący sposoby pomiaru ilości ciepła pobieranego albo oddawanego poprzez ciała w procesach fizycznych i reakcjach chemicznych
 • Co to jest kanion Definicja kanion dolina erozyjna wyżłobiona na powierzchni ziemi (na przykład w skale), cechująca się wąskim dnem i stromymi zboczami
 • Co to jest kaolin Definicja raczej z kaolinitu z domieszką innych materiałów iłowych, kwarcu i tym podobne Powstaje w rezultacie wietrzenia kwaśnych skał magmowych i
 • Co to jest kaolinit Definicja glinowy Al2O3·2Si2 · 2H2O. Jest kluczowym składnikiem kaolinu, występuje także w glinach, iłach i glebach. Powstaje w rezultacie wietrzenia
 • Co to jest kapilarność gleby Definicja kapilarnego podnoszenia wody w glebie powyżej zwierciadło wody podziemnej. Zdarzenie tj. spowodowane siłami kapilarnymi, działającymi
 • Co to jest klimat Definicja i mechanizmów atmosferycznych występujący na ustalonym obszarze geograficznym. Składają się na niego: temp., ciśnienie, opady, wiatr
 • Co to jest kataster wodny Definicja gospodarowaniu wodami, gdzie gromadzone są i aktualizowane między innymi dane o:; zasobach wód podziemnych, lokalizacji głównych
 • Co to jest katastrofa ekologiczna Definicja równowagi dynamicznej ekosystemu środowiska przyrodniczego w stopniu uniemożliwiającym odtworzenie go w rezultacie działania naturalnych
 • Co to jest Kelvina skala Definicja wyrażona w skali, której wartość zerowa odpowiada temp. zera bezwzględnego. Temp. bezwzględna T jest proporcjonalna do średniej energii
 • Co to jest kenofity efemeryczne Definicja synantropijne obcego pochodzenia, które znalazły się i trwale zadomowiły na nowym obszarze. W zależności od stopnia zadomowienia się na
 • Co to jest keramzyt Definicja rezultacie mechanicznej przeróbki i wypalania w temp. do 1200°C glin pęczniejących. Kształt kulek kruszywo uzyskuje przemieszczając się w
 • Co to jest keratyna Definicja sumarycznym C4H9O2N3, występujące w naskórku i jego wytworach, takich jak włosy i paznokcie, a również w mięśniach, mózgu i krwi zwierząt
 • Co to jest kerogen Definicja rozproszone w skałach, odporne na rozpuszczalniki organiczne, na przykład nie wszystkie węglowodory aromatyczne. Pod wpływem podwyższonej
 • Co to jest kiełek Definicja kiełek pierwsza etap rozwoju siewki, gdzie zarodek kiełkującego nasienia wykorzystuje zapasy pokarmowe nasienia (skrobię, tłuszcze, białko
 • Co to jest klimat górski Definicja się zmienną pogodą, sporym natężeniem promieniowania słonecznego, obniżeniem temp. powietrza wraz ze wzrostem wysokości (jest to o 0,6°C co
 • Co to jest klimat kontynentalny Definicja fundamentalnych rodzajów klimatu charakteryzujący się gorącym latem, mroźną zimą, niewielkimi opadami i sporymi wahaniami temp. powietrza
 • Co to jest klimat umiarkowany Definicja występującego na znacznej powierzchni półkuli północnej i półkuli południowej Ziemi, który cechuje się wahaniem średniej rocznej temp. w
 • Co to jest klimatologia Definicja to o typowych zjawiskach i procesach atmosferycznych występujących w ustalonym miejscu na kuli ziemskiej. Zajmuje się między innymi
 • Co to jest klonowanie Definicja komórki albo osobnika na sporo komórek albo organizmów potomnych o identycznym składzie genowym. Odpowiednikiem klonowania u roślin jest
 • Co to jest Klub Rzymski Definicja zajmująca się problemami świata, na przykład zagrożeniem środowiska przyrodniczego. Utworzona w 1968 roku w Rzymie z inicjatywy włoskiego
 • Co to jest koadaptacja Definicja gatunków o podobnych zdolnościach adaptacyjnych w danym środowisku. Ich wzajemne wpływ zapewnia im większą szansę przeżycia, gdy występują
 • Co to jest kobalt Definicja ekipy układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 27 i masie atomowej 58.93. Metal barwy stalowoszarej, kowalny i ciągliwy. Jego temp
 • Co to jest kolagen Definicja wodzie, tworzące włókna klejorodne tkanki łącznej, z której zbudowane są kości, chrząstki, ścięgna i inne substancje szkieletowe zwierząt
 • Co to jest kolor Definicja poprzez światło padające na oko ludzkie. To jest cecha ciała, która zależy od pochłaniania, odbijania albo rozpraszania fali świetlnej o
 • Co to jest kolumna destylacyjna Definicja rozdzielenia mieszanin ciekłych dzięki wielokrotnej, jednoczesnej destylacji, a więc rektyfikacji. Złożona jest z ogrzewanego zbiornika
 • Co to jest komórki kościotwórcze Definicja okrągłe i owalne komórki wytwarzające substancję międzykomórkową tkanki kostnej w momencie budowy młodych kości i jej regeneracji po
 • Co to jest koniina Definicja nasionach i liściach pietrasznika plamistego. To jest bezbarwna, oleista ciecz o mysim zapachu, poraża mięśnie oddechowe i skutkuje zgon
 • Co to jest konkrecja Definicja osadowej w różnokształtne agregacje (kuliste albo owalne) mineralne albo organiczno-mineralne, spojone substancjami wytrąconymi z roztworów
 • Co to jest konserwacja żywności Definicja produktów żywnościowych przed zepsuciem poprzez wykorzystywanie różnego rodzaju środków. Od wieków stosuje się sporo metod konserwacji
 • Co to jest kontrola urodzeń Definicja urodzeń populacji ludzi ograniczająca jej błyskawiczny przyrost, której celem jest zapewnienie odpowiedniej ilości żywności
 • Co to jest konurbacja Definicja położonych blisko siebie i powiązanych ze sobą gospodarczo i komunikacyjnie, których zabudowa nie jest przestrzennie zespolona
 • Co to jest Konwencja Espoo Definicja oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym sporządzona w dniu 25 lutego 1991 roku w Espoo, w Finlandii. Weszła w życie w dniu
 • Co to jest Konwencja Ramsarska Definicja układ o ochronie obszarów wodno-błotnych (o pełnym brzmieniu: Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, w
 • Co to jest Konwencja Waszyngtońska CITES Definicja międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem. Został podpisany wdniu 3 marca 1973 roku. Polska
 • Co to jest Konwencja Wiedeńska Definicja umowa w kwestii ochrony warstwy ozonowej, podpisana w dniu 22 marca 1985 r. w Wiedniu. Została ratyfikowana poprzez Polskę, a jej treść
 • Co to jest Konwencja z Rio Definicja różnorodności biologicznej podpisana w trakcie „Szczytu Ziemi” ONZ w Rio de Janeiro 5 czerwca 1992 roku. Zawiera zestaw 27 fundamentalnych
 • Co to jest korzeń Definicja utrzymująca ją w podłożu i pobierająca z gleby wodę i sole mineralne, potrzebne do rozwoju rośliny. Zespół korzeni jednej rośliny nosi
 • Co to jest kosmopolityczne organizmy Definicja zwierzęta występujące na różnych kontynentach i w rozmaitych strefach klimatycznych, gdzie istnieją zgodne warunki ich rozwoju, na przykład
 • Co to jest kość Definicja szkielet ludzi i zwierząt kręgowych, która złożona jest z komórek: osteocytów (małe, płaskie komórki leżące w jamkach kostnych, otoczone
 • Co to jest krach populacji Definicja liczebności populacji do bardzo niskiego poziomu.Na rozmiar populacji wpływają impulsy środowiskowe (zagęszczenie, katastrofy) i strategii
 • Co to jest krasnorosty Definicja raczej wielokomórkowe), żyjąca najczęściej w środowisku morskim. Mają zabarwienie wszystkich odcieni barwy czerwonej, od jasnoróżowej do
 • Co to jest kręgosłup Definicja kręgowców, którego jeden koniec łączy się z czaszką, a drugi kończy się ogonem. Złożona jest z kręgów i chrząstek międzykręgowych. Wewnątrz
 • Co to jest kruchość Definicja się łamliwością przy niewielkim odkształceniu plastycznym. Zależy od temp. i stanu naprężenia, na przykład kreda, szkło
 • Co to jest krystalizacja Definicja kryształów w roztworach albo substancjach stopionych, wywołany obniżeniem temp. albo przemianami chemicznymi, na przykład kryształów soli
 • Co to jest kryształ Definicja uporządkowanej budowie wewnętrznej atomów, jonów, cząsteczek tworzących sieć krystaliczną. Ma postać wielościanu o płaskich ścianach
 • Co to jest krzem Definicja ekipy układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 14 i masie atomowej 28.09. Ciało stałe, przypominające ciemnoszary metal, o
 • Co to jest krzewinka Definicja niski krzew) rozgałęziająca się nad ziemią i osiągająca wysokość do 0.5 m, na przykład wrzos, borówka, lawenda, czarna jagoda
 • Co to jest ksenobioza Definicja wszystkich gatunków mrówek polegająca na tym, iż w koloni gospodarza (założyciela gniazda) żyje mniej liczny gatunek. Osobniki tego gatunku
 • Co to jest kumulacja biologiczna Definicja poprzez organizmy, należące do następnych ogniw łańcucha pokarmowego, substancji, które w naturalnych uwarunkowaniach nie rozkładają się
 • Co to jest kurza ślepota Definicja zaburzenie adaptacji oka do widzenia w ciemności, spowodowane upośledzeniem czynności pręcików w siatkówce oka. Regularnie połączona z
 • Co to jest kurzawka Definicja warstwa gruntu (piasków, mułu) przesączona wodą. W wykopach następuje obsuwanie się skał w rezultacie wymywania gruntu. Stanowi utrudnienie
 • Co to jest kwarc Definicja krzemu o wzorze chemicznym SiO2. Pospolity minerał o gęstości 2.65 g·cm-3. Czysty kryształ zwie się kryształem górskim (przezroczysty
 • Co to jest kwarcyt Definicja osadowa składająca się raczej z pozazębianych ziarn kwarcu. Kolokwialnie zwany piaskowcem kwarcowym zbudowany jest z ziaren kwarcu
 • Co to jest kwas askorbinowy Definicja organiczny o właściwościach redukujących. Bezbarwne kryształy o kwaśnym smaku, rozpuszczające się w wodzie. Pomaga utrzymać w dobrym stanie
 • Co to jest kwas mrówkowy Definicja wzorze HCOOH. Otrzymuje się go z tlenku węgla i wodorotlenku sodu. Bezbarwna żrąca ciecz o ostrym zapachu. Z metalami tworzy sole, a z
 • Co to jest kwas octowy Definicja CH3COOH. Otrzymywany poprzez utlenienie etanolu w procesie fermentacji octowej albo jako wytwór uboczny suchej destylacji drewna. Bezbarwna
 • Co to jest koagulat Definicja koagulat żel powstający w trakcie procesu koagulacji
 • Co to jest kalcyt Definicja Kluczowy składnik skał wapiennych, marmurów, margli. Jego przezroczysta odmiana, tak zwany szpat islandzki, ma wykorzystanie w optyce
 • Co to jest kaolinizacja Definicja kaolinizacja mechanizm wietrzenia skał pod wpływem działania dwutlenku węgla i wody, w rezultacie którego powstaje kaolin
 • Co to jest katabolizm Definicja substancji na prostsze, w rezultacie którego wydziela się energia. Zużywane są substancje wchodzące w skład komórki, a uwalniana energia
 • Co to jest kaprofagi Definicja kaprofagi organizmy żerujące na i w odchodach zwierząt, na przykład żuk gnojarz
 • Co to jest katoda Definicja katoda ujemna elektroda zanurzona w elektrolicie albo znajdująca się w lampie próżniowej. Oddaje elektrony do obszaru międzyelektrodowego
 • Co to jest koincydencja Definicja koincydencja jednoczesność występowania dwóch albo więcej identycznych zjawisk fizycznych
 • Co to jest kondensat Definicja kondensat wytwór kondensacji, na przykład woda powstała ze skroplenia pary wodnej
 • Co to jest konsystencja Definicja konsystencja stopień gęstości albo lepkości substancji
 • Co to jest kwasoodporność Definicja kwasoodporność odporność materiału na działanie kwasu
 • Co to jest koncentrat Definicja koncentrat wytwór o dużej zawartości składników najcenniejszych dla danego artykułu albo surowca (wyciąg, esencja
 • Co to jest kontinuum ekologiczne Definicja klimaksowych dopuszczająca istnienie kontinuum (ciągu) typów klimaksu, zmieniających się wzdłuż gradientów środowiskowych
 • Co to jest kriostat Definicja poświęcone do wytwarzania i utrzymywania bardzo niskich temperatur, jest to w pobliżu zera bezwzględnego. Kriostat złożona jest z dwu albo
 • Co to jest kąpiel Definicja kąpiel ogólna nazwa roztworu wodnego, gdzie przeprowadza się odpowiedni mechanizm technologiczny (na przykład kąpiel galwaniczna
 • Co to jest koalescencja Definicja koalescencja łączenie się małych kropelek cieczy w większe
 • Co to jest kambium Definicja kambium warstwa komórek leżąca pomiędzy drewnem a łykiem, powodująca wzrost drewna i łyka w rezultacie ciągłego podziału komórek
 • Co to jest krzemiany Definicja krzemiany sole kwasów krzemowych. Mają skład MnSimOz
 • Co to jest kancerogen Definicja albo biologiczny zdolny do zwiększania częstości występowania nowotworów złośliwych. Np.: benzopiren, azbest, substancje radioaktywne
 • Co to jest korund Definicja o twardości 9. Krystaliczny tlenek glinu (Al2O3), ma szklisty połysk, występuje w formie bezbarwnej, szarej, niebieskiej albo brunatnej
 • Co to jest kationy Definicja kationy cząstki naładowane elektrycznie dodatnio, powstające w rezultacie jonizacji gazu (cieczy
 • Co to jest kwas borny Definicja nieorganiczny o wzorze chemicznym H3ponieważ3, który otrzymuje się, kierując się silnymi kwasami na roztwór boraksu; biała krystaliczna
 • Co to jest komensal Definicja pozostawionymi poprzez inny gatunek albo produktami pochodzącymi od niego, na przykład zrzucony zrogowaciały naskórek. Na przykład ryba
 • Co to jest kruszywo Definicja albo otrzymywany sztucznie, na przykład zużel) stosowany do produkcji betonu, jako podsypka przy budowie dróg i torowisk
 • Co to jest kadm, Cd Definicja do ekipy 12 w układzie okresowym o liczbie atomowej 48 i masie atomowej 112,41. Jest srebrzystobiałym metalem, podobnym nieco do cynku i
 • Co to jest kręg Definicja kręgosłupa zbudowany z trzonu, łuku rdzeniowego, wyrostka kolczastego, dwóch wyrostków poprzecznych, przednich i tylnych wyrostków
 • Co to jest kawitacja Definicja cieczy pęcherzyków wypełnionych mieszaniną parowo-gazową pod wpływem spadku ciśnienia poniżej wartości progowej, tzn. poniżej prężności
 • Co to jest kazeina Definicja ekipy fosforoproteidów, występujące w mleku. Stanowi składnik twarogów i żółtych serów. Strąca się poprzez działanie na mleko kwasów albo
 • Co to jest klęski żywiołowe Definicja poprzez siły natury, na przykład huragan, powódź, trzęsienie ziemi, których efekty nie podlegają kontroli człowieka
 • Co to jest klimaks Definicja biocenoz (sukcesji roślinnej), gdzie określa się równowaga miedzy organizmami a środowiskiem, na przykład las w nizinach w klimacie
 • Co to jest klimatyzacja Definicja pomieszczeniu zamkniętym odpowiednich parametrów powietrza (na przykład temp., wilgotności, składu powietrza, ciśnienia, zapachu i tym
 • Co to jest kohorta Definicja kohorta zestaw osób ustalonych roczników występujących na danym obszarze, przesuwający się w górę statystycznej drabiny wieku
 • Co to jest kokon Definicja albo zarodki wielu zwierząt (na przykład owadów, pijawek) przed uszkodzeniem i wyschnięciem. Służy on do odżywiania zarodków dzięki
 • Co to jest kolonizacja Definicja poprzez organizmy żywe terenu, gdzie przedtem nie występowały. Zasiedlane mogą być tereny dziewicze albo częściowo zajęte poprzez inne
 • Co to jest komensalizm Definicja gatunków, polegająca na tym, iż jeden z nich żyje dzięki resztkom pozostawionym poprzez współpartnera, na przykład współżycie ryby pilota i
 • Co to jest komórka Definicja strukturalna organizmów roślinnych i zwierzęcych zawierająca materiał genetyczny. Zbudowana jest z jądra komórkowego i cytoplazmy otoczonej
 • Co to jest komórka jajowa Definicja rozrodcza organizmów wielokomórkowych, która na przykład u gadów i ptaków zawiera także żółtko (materiał odżywczy) i białko, otoczone silną
 • Co to jest konkurencja Definicja współzawodnictwa pomiędzy osobnikami tego samego gatunku albo różnych gatunków w walce o podobne zasoby pokarmowe środowiska (przestrzeń
 • Co to jest konserwanty Definicja przedłużające przydatność do spożycia artykułów spożywczych. Nie wszystkie konserwanty są szkodliwe dla zdrowia, na przykład te oznaczone
 • Co to jest konserwator przyrody Definicja nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony przyrody w Polsce. W imieniu Ministra Środowiska sprawuje go Kluczowy Konserwator Przyrody. W
 • Co to jest konsumenci Definicja innymi organizmami, na przykład producentami (roślinami) albo reducentami (grzybami). Odznacza się trzy rzędy konsumentów: konsumentów
 • Co to jest konwekcja Definicja prądy powietrza albo cieczy, spowodowane różnicą temperatur. W konwekcji naturalnej ruch płynu następuje w rezultacie grawitacji, bo gorąca
 • Co to jest koralowce Definicja żyjąca w morzach ciepłych i gorących o temp. wody ponad 20°C. Występują wyłącznie w formie polipa. Przewarzająca część koralowców posiada
 • Co to jest korozja Definicja stałych spowodowane procesami chemicznymi i elektrochemicznymi, które zachodzą pod wpływem oddziaływania środowiska, na przykład powietrza
 • Co to jest krajobraz Definicja wzajemnie oddziaływających na siebie, tworzących wyodrębnioną całość strukturalną i funkcjonalną i zajmujących ustaloną powierzchnię
 • Co to jest kujność Definicja kujność, kowalność plastyczna podatność metali na zmianę kształtu pod wpływem kucia. Ustalana opierając się na prób technologicznych
 • Co to jest krew Definicja krążącej w systemie naczyń krwionośnych kręgowców, składająca się z płynnego osocza (stanowiącego substancję międzykomórkową) i z komórek
 • Co to jest kriobiologia Definicja się zachowaniem komórek i tkanek w niskich temperaturach (do -79°C, -196°C, -269°C), gdzie następuje zwolnienie mechanizmów życiowych. Bada
 • Co to jest kwaśne deszcze Definicja < 5.6 zakwaszone tlenkami siarki i /albo azotu, które są emitowane poprzez zakłady przemysłowe (elektrownie węglowe, koksownie, huty
 • Co to jest kaustobiolity Definicja kaustobiolity palne skały osadowe (biolity), na przykład węgiel, torf, ropa naftowa
 • Co to jest klimat gorący Definicja klimat gorący klimat, gdzie temp. miesięczne przekraczają 18°C
 • Co to jest kożuch osadowy Definicja kożuch osadowy substancja stała wyniesiona na powierzchnię cieczy nadosadowej w okresie fermentacji osadu
 • Co to jest kurara Definicja kurara wyciąg z roślin (kulczyba) zawierający trujące alkaloidy, które porażają mięśnie oddechowe, powodując zgon ludzi i zwierząt
 • Co to jest koksowanie węgla Definicja technologiczny opierający na ogrzewaniu węgla bez dostępu powietrza w temp. 900-1100°C w celu oddzielenia składników ciekłych i gazowych i
 • Co to jest kwas solny Definicja wodzie; bezbarwna ciecz, dymiąca na powietrzu. Użytkowany do ekstrakcji rud metali, lutowania, scukrzania drewna, jako środek pobudzający
 • Co to jest kwas węglowy Definicja sumarycznym H2CO3. Słaby kwas stanowiący roztwór dwutlenku węgla (CO2) w wodzie. Tworzy sole obojętne i kwaśne, na przykład węglan wapnia
 • Co to jest kalcyfoby Definicja kalcyfoby organizmy żywe unikające środowiska zasadowego bogatego w związki wapnia
 • Co to jest kryptofity Definicja odnawiające znajdują się głęboko pod powierzchnią ziemi w cebulach albo kłączach, na przykład irysy, przylaszczka
 • Co to jest klasa czystości wód Definicja klasa czystości wód charakterystyka składu i właściwości wód z racji na jej użytek
 • Co to jest ksylen Definicja dwumetylobenzen (C6H4(CH3)2, występujący w smole węglowej. Bezbarwna ciecz, trudno rozpuszczalna w wodzie, palna, dobry rozpuszczalnik
 • Co to jest kwas azotowy Definicja HNO3. W stanie czystym bezbarwna ciecz, dymiąca na powietrzu, pod wpływem działania światła rozkłada się bez pośpiechu z wydzieleniem
 • Co to jest konwergencja Definicja opierający na występowaniu podobnych cech budowy i funkcji u organizmów różnych grup systematycznych, lecz żyjących w tych samych
 • Co to jest kończyny Definicja kończyny człowieka pełnią dwie odrębne funkcje: chwytno-manipulacyjne (górne) i lokomocyjno-podporowe (dolne
 • Co to jest koprolity Definicja zwierząt zawierające wiele fosforu i wapnia, które używane są jako nawóz;2) odchody zwierząt żyjących w glebie (na przykład dżdżownic
 • Co to jest kora pierwotna Definicja kora pierwotna tkanka złożona znajdująca się pod skórą (epidermą) w łodygach i korzeniach roślin zielnych (niedrzewiastych
 • Co to jest korona słoneczna Definicja rozciągająca się na odległość kilkudziesięciu promieni słonecznych warstwa gazowej otoczki Słońca, gdzie temp. przekracza mln stopni
 • Co to jest kreda Definicja wapni stanowiących szczątki glonów, w szczególności kokolitów, szkieletów otwornic i szlamu wapiennego;2) trzeci, ostatni moment mezozoiku
 • Co to jest klimat akustyczny Definicja akustycznych występujących na danym obszarze, z wyjątkiem źródeł je wywołujących. Klimat akustyczny ocenia się zazwyczaj dzięki poziomu
 • Co to jest klon Definicja o identycznych cechach dziedzicznych, stworzonych na drodze rozmnażania wegetatywnego, jest to poprzez podział jednej komórki (organizmu
 • Co to jest kolektor Definicja dużego obszaru, do którego wpływają ścieki z rur kanalizacyjnych;2) przewód odprowadzający spaliny do rury wydechowej
 • Co to jest kolonia Definicja jednego gatunku, skupionych na ustalonym terenie okresowo albo wciąż na przykład kolonia bakterii, mew, glonów. W koloniach stałych
 • Co to jest konkurencja eksploatacyjna Definicja antagonistyczna interakcja międzypopulacyjna polegająca na tym, iż w rezultacie działań pośrednich występuje ograniczony dostęp do
 • Co to jest kambiofagi Definicja się miazgą i łykiem, tkankami drzew tworzącymi warstwę pomiędzy korą a drewnem, na przykład kornik drukarz, cetyniec większy, smolik
 • Co to jest kanibalizm Definicja samego gatunku wskutek głodu, zagęszczenia populacji i tym podobne Występuje na przykład u owadów, pajęczaków
 • Co to jest kaskada Definicja kaskada zespół blisko położonych przegród na rzece, mający na celu pomniejszenie spadku nurtu rzeki; wodospad o stopniowej budowie
 • Co to jest kamfora Definicja z drzewa kamforowego C10H16O. Przezroczysta, łatwo sublimująca masa, o charakterystycznej woni i gorzkim smaku. Stosuje się w produkcji
 • Co to jest kanalizacja Definicja kanalizacja zespół urządzeń przydzielonych do odprowadzania wód deszczowych i ścieków komunalnych i przemysłowych
 • Co to jest karbid Definicja wzorze chemicznym CaC2. Biała masa krystaliczna o temp. topnienia około 2300°C. Pod wpływem wody rozkłada się na acetylen i wodorek wapnia
 • Co to jest kataliza Definicja kataliza mechanizm przyspieszania (zmniejszania) reakcji chemicznej pod wpływem katalizatorów
 • Co to jest kraina Definicja kraina część powierzchni (kontynentu, państwie) stanowiąca odrębność geograficzną, etnograficzną albo historyczną
 • Co to jest kriosfera Definicja kriosfera powłoka lodowa skorupy ziemskiej pokrywająca ok. 10% powierzchni lądu
 • Co to jest komórki kościogubne Definicja wielojądrzaste komórki (wielkości 30-100 m) posiadające umiejętność rozpuszczania kości i resorpcji tkanki kostnej
 • Co to jest kruszec Definicja kruszec minerał, z którego wytapia się metale; ruda metalu półszlachetnego i szlachetnego
 • Co to jest kalcynacja Definicja rud albo związków chemicznych) w celu usunięcia z nich składników lotnych, wilgoci i tym podobne;2) końcowy faza otrzymywania węglanu sodu
 • Co to jest kręgowce Definicja kręgowce podtyp strunowców obejmujący zwierzęta z wykształconym kręgosłupem (ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki
 • Co to jest kanał Definicja kanał 1) sztuczna droga wodna;2) rów osuszający albo nawadniający;2) przewód w organizmie
 • Co to jest koprofilie Definicja koprofilie organizmy, nie wszystkie bakterie i grzyby, rozwijające się na odchodach zwierzęcych
 • Co to jest kontynent Definicja kontynent ogromna część lądu powierzchni Ziemi otoczona morzami i oceanami
 • Co to jest krzyżowanie Definicja krzyżowanie, hybrydyzacja kojarzenie płciowe dwóch organizmów różniących się genetycznie tylko kilkoma genami, na przykład ras, odmian
 • Co to jest katalizator Definicja albo minimalizuje prędkość reakcji albo wymienia jej kierunek. Nie wchodzi w skład końcowych produktów reakcji. Działają zazwyczaj
 • Co to jest krzemień Definicja krzemionki i jej odmian polimorficznych takich jak: kwarc, chalcedon, opal. Ma wykorzystanie w przemyśle materiałów ściernych i w przemyśle
 • Co to jest konglomerat Definicja konglomerat skała osadowa okruchowa powstająca poprzez scementowanie żwiru spoiwem mineralnym, na przykład węglanowym, ilastożelazistym itp
 • Co to jest krzew Definicja wysokości, rozgałęziająca się przy ziemi na sporo równorzędnych zdrewniałych pędów; nie tworzy pnia ani korony (na przykład porzeczka, bez
 • Co to jest klimat morski Definicja klimat morski klimat cechujący się chłodnym latem, względnie ciepłą zimą, małymi wahaniami temp. powietrza i sporą wilgotnością
 • Co to jest kłącze Definicja wieloletniej, narastający poziomo pod powierzchnią gleby, wykorzystywany do przytwierdzania rośliny do podłoża. Umożliwia ono rozmnażanie
 • Co to jest koloidy Definicja polimery) stanowiące ogniwo pośrednie pomiędzy roztworami naturalnymi a zawiesinami, na przykład roztwór białka w wodzie. Fazę rozproszoną
 • Co to jest kępa Definicja kępa 1) wysepka na jeziorze albo rzece, najczęściej zarosła krzewami i drzewami;2) zbiorowisko kwiatów, krzewów itp
 • Co to jest klarowanie wody Definicja klarowanie wody mechanizm usuwania z wody zanieczyszczeń powodujących jej mętność
 • Co to jest kwasy tłuszczowe Definicja sumarycznym CH3(CH2)nCOOH stanowiące kluczowy (w okolicy glicerolu) składnik budulcowy tłuszczów. Występują w formie nasyconej (gdy atomy
 • Co to jest kryzys ekologiczny Definicja zanieczyszczenia środowiska, który po jego przekroczeniu nie posiada umiejętności samooczyszczenia i samoodtworzenia biocenoz i ekosystemów
 • Co to jest kwas fluorowodorowy Definicja fluorowodoru (HF). Bezbarwna ciecz o ostrej woni, rozpuszcza przewarzająca część metali (prócz złota, platyny i ołowiu) i krzemionki
 • Co to jest krochmal Definicja węglowodanów. Biały bezpostaciowy proszek bez smaku i zapachu, otrzymywany raczej z ziemniaków, ryżu, kukurydzy. Ma wykorzystanie w
 • Co to jest krzepliwość Definicja krzepliwość umiejętność przechodzenia substancji ze stanu płynnego w stan stały, na przykład mechanizm krzepnięcia krwi
 • Co to jest kłaczek Definicja kłaczek cząstka etapy stałej oddzielona od etapy ciekłej, powstająca w procesie koagulacji i flokulacji
 • Co to jest karmel Definicja ogrzewania cukru do temp. topnienia 150-180°C. To jest ciągliwa, niekrystaliczna masa koloru brunatnego. Dodawany na przykład do piwa
 • Co to jest kontrast Definicja kontrast ostro uwydatniająca się różnica pomiędzy dwoma elementami obrazu albo zjawiska
 • Co to jest koryto rzeki Definicja koryto rzeki zagłębienie na powierzchni Ziemi utworzone i zajęte poprzez stale albo okresowo płynącą wodę
 • Co to jest kretowisko Definicja kretowisko mały kopczyk ziemi wyrzucony na powierzchnię gleby poprzez kreta ryjącego chodniki
 • Co to jest kwiat Definicja kwiat organ wyspecjalizowany, stanowiący przekształcony i skrócony pęd roślin, pełniący funkcję rozmnażania płciowego
 • Co to jest kwas borowy Definicja nieorganiczny o wzorze chemicznym H3ponieważ3, który otrzymuje się, kierując się silnymi kwasami na roztwór boraksu; biała krystaliczna
 • Co to jest komórka nerwowa Definicja jednostka strukturalna i czynnościowa układu nerwowego wykazująca umiejętność wytwarzania i przewodzenia impulsów nerwowych. Złożona jest z
 • Co to jest kod genetyczny Definicja kod genetyczny sekwencja zasad: adeniny, guaniny, cytozyny i tyminy, które są ułożone wzdłuż cząsteczek DNA albo RNA, tworzących chromosomy
 • Co to jest konidia Definicja konidia zarodniki licznych grzybów, na przykład workowców
 • Co to jest konkurencja interferencyjna Definicja antagonistyczna interakcja zachodząca w rezultacie bezpośredniego kontaktu pomiędzy populacjami, na przykład występuje zazwyczaj przy
 • Co to jest kał Definicja pokarmu w przewodzie pokarmowym, które jako zbyteczne są wydalane na zewnątrz organizmu. Złożona jest z celulozy, włókien elastycznych
 • Co to jest korek Definicja starsze organy roślin (łodygi, korzenie, bulwy), produkowana poprzez fellogen (miazgę korkotwórczą). Komórki korka są martwe. Chroni
 • Co to jest katabolity Definicja katabolity produkty przemiany materii wydalane z organizmu
 • Co to jest kolmatacja Definicja poziomu gruntu poprzez osadzanie namułów niesionych poprzez wodę;2) zamulanie kanalików w porowatym substracie w rezultacie osadzania się
 • Co to jest koprofagii Definicja odżywiające się kałem. To są raczej chrząszcze i muchówki, których larwy spożywają kał zwierząt roślinożernych. Wydalany poprzez nie kał
 • Co to jest koewolucja Definicja opierający na wzajemnym dopasowaniu się różnych gatunków, na przykład dopasowanie się wzajemne roślin i roślinożerców albo żywicieli i
 • Co to jest kwas siarkowy Definicja wzorze chemicznym H2SO4. Ciecz żrąca, oleista, silnie pochłania wodę, zwęgla substancje organiczne. Użytkowany raczej do produkcji nawozów
 • Co to jest kynologia Definicja kynologia edukacja zajmująca się pochodzeniem, hodowlą i tresurą psów
 • Co to jest klimat polarny Definicja gdzie średnia temp. poprzez cały rok nie przekracza 0°C (a regularnie spada poniżej –60°C), a występujące opady śniegu są poniżej 300 mm
 • Co to jest kosmetyki Definicja kosmetyki środki wykorzystywane do pielęgnowania i upiększania ciała
 • Co to jest klinotaksja Definicja klinotaksja system określania kierunku działania bodźca dzięki naprzemiennym ruchom głowy albo całego ciała
 • Co to jest kauczuk naturalny Definicja kauczuk naturalny wytwór pochodzenia naturalnego otrzymywany z soku drzew kauczukodajnych. Stosuje się go do wyrobu gumy i ebonitu
 • Co to jest kilkocukry Definicja powstające poprzez połączenie od dwóch do dziesięciu reszt monosacharydów. W trakcie hydrolizy kilkocukrów powstają cukry łatwe
 • Co to jest kłos Definicja kłos kwiatostan graniasty, zawierający bezszypułkowe kwiaty osadzone na wydłużonej osi, na przykład kłos zbóż
 • Co to jest komórki kostne Definicja i wydłużone komórki tkanki kostnej (wielkości 20-50 m) leżące w jamkach kostnych, powstające z osteoblastów w momencie tworzenia się kości
 • Co to jest kompost Definicja organicznych, przekładanych ziemią albo torfem, w procesie ich rozkładu poprzez drobnoustroje (tlenowce). Składowany przynajmniej 6
 • Co to jest kopalina Definicja mineralny, występujący wewnątrz skorupy ziemskiej albo na jej powierzchni, który po wydobyciu ma wykorzystanie gospodarcze, na przykład
 • Co to jest kopalnia Definicja wydobywaniem użytecznych surowców mineralnych z ziemi. Występują kopalnie: a) naziemne (tak zwany odkrywkowe), gdzie eksploatuje się
 • Co to jest kowalność Definicja kowalność, kujność plastyczna podatność metali na zmianę kształtu pod wpływem kucia. Ustalana opierając się na prób technologicznych
 • Co to jest kręt Definicja fizyczna J opisująca ruch obrotowy ciała, którą definiuje się jako iloczyn wektorowy pędu ciała p i odległości r od punktu odniesienia (J
 • Co to jest kwas fosforowy Definicja pięciotlenku fosforu (P2O5) z wodą. Zależnie od relacji ilościowego tych substratów rozróżnia się: kwas ortofosforowy (H3PO4
 • Co to jest kokaina Definicja Bezbarwne kryształy albo biały proszek o gorzkim smaku - silna trucizna. Użytkowana jako środek znieczulający w laryngologii, okulistyce
 • Co to jest kolce Definicja wyrostki występujące u roślin i zwierząt (na przykład u róży, jeża), na przykład kolce roślin zbudowane są z tkanki miękiszowej pokrytej
 • Co to jest kondensator Definicja skraplaczem, wykorzystywane do skraplania gazu albo pary cieczy;2) układ dwu albo więcej przewodników oddzielonych dielektrykiem
 • Co to jest kserofile Definicja które żyją w suchym środowisku. Występują na stepach, pustyniach, wydmach, piaskach i na nasłonecznionych zboczach gór. Należą do nich
 • Co to jest klasyfikacja Definicja regulacja postępowanie opierające na zaszeregowaniu organizmów żywych do odpowiednich grup taksonomicznych wg ustalonych zasad systematyki
 • Co to jest kleje Definicja kleje substancje organiczne albo nieorganiczne wykorzystywane do łączenia powierzchni ciał stałych wskutek kohezji i adhezji
 • Co to jest koks Definicja węgla, wytwór koksowania, zanieczyszczony siarką i substancjami mineralnymi. Użytkowany w hutnictwie jako paliwo, służy do produkcji
 • Co to jest kondensować Definicja kondensować, skraplać zamieniać substancję lotną w ciecz w rezultacie wykorzystania odpowiedniego ochłodzenia albo podwyższonego ciśnienia
 • Co to jest kontinuum geograficzne Definicja właściwości środowiska przyrodniczego, które polegają na tym, że w żadnym miejscu na kuli ziemskiej nie ma identycznego obszaru
 • Co to jest królestwo Definicja systematyce organizmów (najwyższy takson albo ranga). W nowych systemach odznacza się pięć królestw: Monera, Protista, Grzyby, Rośliny i
 • Co to jest kalus Definicja kalus tkanka zasklepiająca ranę albo powierzchnię cięcia zrazu i podkładki, powodująca ich zrastanie się
 • Co to jest kamienie Definicja kamienie odłamki skalne, których średnica przekracza 20 mm
 • Co to jest kłusownictwo Definicja kłusownictwo bezprawne łowienie ryb albo pozyskiwanie zwierzyny łownej
 • Co to jest koagulant Definicja koagulant substancja powodująca koagulację w ściekach
 • Co to jest katolit Definicja katolit część roztworu elektrolitycznego znajdującego się w otoczeniu katody
 • Co to jest kontener Definicja kontener, zasobnik szczególne opakowanie do przechowywania i transportu preparatów promieniotwórczych
 • Co to jest kremacja Definicja kremacja palenie zwłok ludzkich
 • Co to jest kwas krzemowy Definicja kwas krzemowy związek chemiczny o wzorze H4SiO4
 • Co to jest krzemian sodu Definicja krzemian sodu związek chemiczny o wzorze Na4SiO4
 • Co to jest kapilara Definicja kapilara, rurka włoskowata rurka o małej średnicy wewnętrznej przekroju poprzecznego, wewnątrz której występuje zdarzenie włoskowatości
 • Co to jest klimat chłodny Definicja klimat chłodny klimat, gdzie temp. miesięczne nie przekraczają 10°C
 • Co to jest kondensacja Definicja albo zestalania się gazu (mgła, kryształki śniegu);2) mechanizm tworzenia się układów koloidalnych z roztworów jednorodnych
 • Co to jest kora wtórna Definicja kora wtórna tkanki łodygi albo korzenia położone na zewnątrz miazgi (kambium). Jest rezultatem przyrostu wtórnego łodygi w grubość

Pojęcia z fizyki ogólnej na lekcje. Definicje i wyjaśnienia z matematyki

Znajdź sens. Jaki ma sens? Sens definicji z fizyki. Zrobić zadanie domowe z fizyki na lekcje.

Definicja Kora Wtórna, Kondensacja, Klimat Chłodny, Kapilara, Krzemian Sodu, Kwas Krzemowy, Kremacja, Kontener, Katolit, Koagulant, Kłusownictwo, Kamienie, Kalus co to znaczy.

Słownik Kora Wtórna, Kondensacja, Klimat Chłodny, Kapilara co to jest.