CO ZNACZY Temperatura Bezwzględna, Temperatura Skraplania, Temperatura, Tkanka Tłuszczowa.
temperatura bezwzględna co to jest

Definicje fizyka na T

 • Co to jest trzęsawisko Definicja teren, zarośnięty szuwarami (mchem, turzycami i innymi roślinami bagiennymi) na podłożu tworzącego się torfu, pod którym znajduje się woda albo półpłynny co to jest.
 • Co to jest trąba powietrzna Definicja gwałtowny wir powietrza w formie leja (o średnicy od kilku do kilkuset metrów) skierowanego ku górze, który sięga od chmury burzowej do powierzchni gruntu albo definicja.
 • Co to jest tłuszcze Definicja organiczne, które są mieszaniną estrów gliceryny i wyższych kwasów tłuszczowych. Pośród lipidów głównymi biologicznie ekipami są: tłuszcze obojętne (zbudowane co znaczy.
 • Co to jest tarcie wewnętrzne Definicja stawianie oporu pomiędzy poruszającymi się względem siebie warstwami cieczy albo gazu i powiązane z tym rozproszenie energii, jest to przekształcenie w ciepło słownik.
 • Co to jest toksyny Definicja o działaniu szkodliwym albo zabójczym na organizm żywy. Toksyczne białka wydzielane poprzez bakterie (jady bakteryjne) nazywają się egzotoksynami. Cechuje je znaczenie.
 • Co to jest telekomunikacja Definicja tematyka wiedzy zajmująca się przekazywaniem informacje na odległość przy udziale fal elekromagnetycznych. Największym w Polsce przedsiębiorstwem obsługującym czym jest.
 • Co to jest tkanka mięśniowa Definicja tkanka mięśniowa tkanka zwierzęca posiadająca umiejętność wykonywania pracy mechanicznej dzięki kurczliwym komórkom mięśniowym, tak zwany miocytom co oznacza.
 • Co to jest tasiemce Definicja płazińców (około 1500 gatunków) kierująca pasożytniczy tryb życia, raczej w przewodach pokarmowych kręgowców i w przewodach wątroby i w jamach ciała. Ciało krzyżówka.
 • Co to jest tarasy Definicja tarasy formy terenu występujące w dolinach rzecznych, przyjmujące postać płaskich stopni. Występują także tarasy morskie, jeziorne i inne najlepszy.
 • Co to jest tkanka kostna Definicja rodzaj tkanki łącznej, z której zbudowane są przedmioty szkieletowe większości kręgowców. Pełni funkcję podpór i osłon mechanicznych w organizmie. Jest odporna przykłady.
 • Co to jest trawy Definicja zielne z klasy jednoliściennych o łodygach, zwanych źdźbłami, obłych, walcowatych, wewnątrz pustych, kolankowatych, liściach trawiastych, kwiatach encyklopedia.
 • Co to jest troglobionty Definicja organizmy żyjące stale w jaskiniach i w wodach podziemnych. Cech je szereg przystosowań, między innymi całkowita albo częściowa zredukowanie narządu wzroku jak działa.
 • Co to jest termonastie Definicja a więc ruchy organów roślinnych niezależne od kierunku działania bodźca, spowodowane zmianą temp. otoczenia, na przykład otwieranie się i zamykanie kwiatów czy jest.
 • Co to jest termogeneza Definicja termogeneza mechanizm produkcji ciepła poprzez organizmy zwierzęce pojęcie.
 • Co to jest tłuczek Definicja tłuczek walcowate narzędzie z rączką (zakończone końcem szklanym albo kamiennym), stosowane do ucierania substancji w moździerzu wyjaśnienie.
 • Co to jest tigmotaksja Definicja tigmotaksja reakcja żywego organizmu na bodźce dotykowe, na przykład u zwierząt żyjących w norach opis.
 • Co to jest torfowce Definicja mszaków (około 350 gatunków), których rośliny są zróżnicowane na łodyżkę i liście, przymocowane do podłoża dzięki ryzoidów. Płatowaty wachlarzowy splątek informacje.
 • Co to jest trychiny Definicja trychiny, włośnie pasożytnicze nicienie ssaków wywołujące chorobę, zwaną włośnicą co to jest.
 • Co to jest tętnienie Definicja tętnienie cykliczne zmiany wielkości fizycznej, której wartość średnia różni się od zera definicja.
 • Co to jest ton Definicja ton, dźwięk prosty dźwięk akustyczny o jednej częstotliwości, produkowany poprzez źródła harmoniczne co znaczy.
 • Co to jest terytorializm Definicja zachowanie się zwierząt na własnym terytorium, które cechuje się jego obroną przed obcymi osobnikami. Jest mocno wykształcony u ptaków drapieżnych. Występuje słownik.
 • Co to jest termotropizm Definicja termotropizm ruch organizmów roślinnych pod wpływem zmian temp.. Organy roślin zajmują najkorzystniejsze położenie dla ich rozwoju znaczenie.
 • Co to jest technosfera Definicja technosfera sfera ingerencji człowieka w przyrodę, polegająca na rozprzestrzenieniu się w środowisku naturalnym środków technicznych czym jest.
 • Co to jest tigmotropizm Definicja haptotropizm reakcja ruchowa organizmów żywych albo ich organów spowodowana impulsem dotyku, na przykład przy dotyku czułki koralowców są wciągane do ciała, a co oznacza.
 • Co to jest troposfera Definicja najniższa warstwa atmosfery Ziemi, gdzie zachodzi przewarzająca część zjawisk związanych z pogodą. Rozciąga się do 7 km nad biegunem i do 28 km na równiku krzyżówka.
 • Co to jest toksyczność Definicja umiejętność substancji chemicznej do wywołania uszkodzeń w organizmie. Do ilościowej oceny toksyczności potrzebne są dane na temat dawki, drogi podania najlepszy.
 • Co to jest tarcie zewnętrzne Definicja zdarzenie występowania oporu w trakcie względnego przemieszczania się dwóch stykających się ciał albo wewnętrznych warstw ciała. Powodem tarcia jest chropowata przykłady.
 • Co to jest tekstolit Definicja tekstolit tworzywo sztuczne złożone z warstw napełniacza (tkanina, papier) i tworzywa sztucznego (żywice syntetyczne encyklopedia.
 • Co to jest toksykologia Definicja edukacja o truciznach zajmująca się badaniami jakościowymi i ilościowymi skutków szkodliwego działania związków chemicznych na człowieka i wszystkie formy jak działa.
 • Co to jest termoplasty Definicja tworzywa sztuczne, które w trakcie ogrzewania miękną, a po ostygnięciu twardnieją. W zależności od budowy są tworzywami bezpostaciowymi albo krystalicznymi czy jest.
 • Co to jest tiamina Definicja związek organiczny biorący udział w metabolizmie węglowodanów i syntezie acetylocholiny (hormonu odpowiedzialnego za pracę mięśni). Jej niedobór osłabia pojęcie.
 • Co to jest tendencja Definicja tendencja, skłonność cecha, która łatwo się ujawnia, na przykład roztwór wodny wodorotlenku sodu wykazuje skłonność do pochłaniania węgla z powietrza wyjaśnienie.
 • Co to jest tymina Definicja tymina, T zasada azotowa (pochodna pirymidyna o wzorze sumarycznym C5H6O2N2) występująca w DNA opis.
 • Co to jest torfowisko Definicja torfowisko region charakteryzujący się sporą wilgotnością, pokładami torfu i występującą na nim roślinnością bagienną, z której powstaje torf informacje.
 • Co to jest temperatura krytyczna Definicja temp. krytyczna temp., gdzie zanika różnica pomiędzy cieczą i parą co to jest.
 • Co to jest tęcza Definicja optyczne powstawania w atmosferze ziemskiej koncentrycznych łuków barwnych wskutek załamania, rozszczepienia i całkowitego odbicia promieni Słońca (Księżyca definicja.
 • Co to jest takson Definicja stosowana do ogólnego ustalenia dowolnej jednostki taksonomicznej klasyfikacji organizmów żywych, na przykład taksonem jest gatunek, rodzaj, królestwo co znaczy.
 • Co to jest termosfera Definicja atmosfery Ziemi występująca na wysokości od 80 do 500 km. Charakteryzuje się wzrostem temp. (około 1000°C) wskutek pochłaniania promieniowania ultrafioletowego słownik.
 • Co to jest technologia Definicja technologia sposób wytwarzania różnego rodzaju produktów znaczenie.
 • Co to jest teledetekcja Definicja teledetekcja wykrywanie obiektów z sporych odległości, na przykład z samolotów, satelitów czym jest.
 • Co to jest termopreferendum Definicja najlepszy zakres temperatur ustalonych stadiów rozwojowych danego gatunku. Przykładowo wzrastające i obniżające się temp. wywołują pogarszanie się warunków co oznacza.
 • Co to jest taksyna Definicja taksyna trujący alkaloid występujący w igłach cisów krzyżówka.
 • Co to jest torf Definicja organiczny składający się z obumarłej roślinności bagiennej, który tworzy się w procesie biochemicznym, w uwarunkowaniach dużej wilgotności i przy słabym najlepszy.
 • Co to jest tarzawisko Definicja tarzawisko suche miejsce wybrane poprzez zwierzęta (na przykład dziki, jelenie, daniele) do tarzania się przykłady.
 • Co to jest tlenek węgla Definicja gaz powstający w trakcie spalania węgla i przy niedoborze tlenu (CO). Bezbarwny, bez zapachu, silna trucizna. Tworzy trwałe połączenie z hemoglobiną encyklopedia.
 • Co to jest taktyzmy Definicja reakcja ruchowa zwierząt i roślin, związana z ich swobodnym przemieszczeniem się pod wpływem fizycznych i chemicznych bodźców kierunkowych. W zależności od jak działa.
 • Co to jest taksonomia Definicja zajmująca się klasyfikacją organizmów żywych, jest to opisywaniem roślin i zwierząt, tworzeniem nazewnictwa i przyporządkowaniem organizmów do odpowiednich czy jest.
 • Co to jest tygiel Definicja tygiel małe naczynie do prażenia, stapiania i prowadzenia reakcji chemicznej w wysokiej temp pojęcie.
 • Co to jest teoria Definicja teoria konstrukcja myślowa objaśniająca, tłumacząca jakieś zjawiska albo fakty wyjaśnienie.
 • Co to jest teflon Definicja policzerofluoroetylen (PFE) o wzorze chemicznym [- CF2 - CF2 -]n. Wytwarza się go z chloroformu i kwasu fluorowodorowego. Jest odporny na temperaturę do 260°C opis.
 • Co to jest taksje Definicja reakcja ruchowa zwierząt i roślin, związana z ich swobodnym przemieszczeniem się pod wpływem fizycznych i chemicznych bodźców kierunkowych. W zależności od informacje.
 • Co to jest teratologia Definicja teratologia edukacja, której obiektem badań są wady rozwojowe organizmów kierujące do zniekształcenia ich budowy ciała co to jest.
 • Co to jest tłuszcze jadalne Definicja naturalne albo przetworzone mieszaniny trójglicerydów różnych kwasów tłuszczowych pochodzenia roślinnego albo zwierzęcego. Odznacza się tłuszcze jadalne definicja.
 • Co to jest toki Definicja zwierząt w momencie godowym, wyrażane ruchem, sygnałem dźwiękowym albo wydzielaniem substancji zapachowych, na przykład śpiew ptaków, pozorne tańce. Odbywają co znaczy.
 • Co to jest tworzywa sztuczne Definicja materiały, których fundamentalnym składnikiem są syntetyczne albo naturalne związki wielkocząsteczkowe z dodatkiem napełniaczy, zmiękczaczy, stabilizatorów i słownik.
 • Co to jest trombocyty Definicja krwi przedmioty składowe krwi kręgowców o wymiarach od 2 do 5 mikrometrów powstające w szpiku kostnym, spełniające istotną rolę w hamowaniu krwawienia (u znaczenie.
 • Co to jest temperatura wrzenia Definicja gdzie prężność pary cieczy nad jej powierzchnią równa jest ciśnieniu zewnętrznemu. Dlatego podaje się ją zazwyczaj dla normalnego ciśnienia atmosferycznego czym jest.
 • Co to jest tundra Definicja region roślinny w płn. strefie podbiegunowej pokryty raczej mchami, porostami i nielicznymi krzewami i karłowymi drzewami, o bardzo krótkim okresie wegetacji co oznacza.
 • Co to jest topnienie Definicja topnienie mechanizm przemiany krystalicznej substancji stałej w ciekłą, w trakcie którego następuje pochłanianie energii krzyżówka.
 • Co to jest tereny ruderalne Definicja obszary gruntownie zmienione poprzez człowieka. Zazwyczaj to są tereny zurbanizowane, między innymi hałdy, wysypiska gruzu i śmieci, nasypy kolejowe i tym najlepszy.
 • Co to jest technologia alternatywna Definicja technologia alternatywna technologia oszczędna i niewyrządzająca szkody środowisku i jej mieszkańcom przykłady.
 • Co to jest torbiel Definicja wypełniona płynem albo galaretowatą substancją, którą ograniczają ścianki wysłane nabłonkiem. Tworzy się w narządach wewnętrznych i w tkankach. Na przykład encyklopedia.
 • Co to jest tolerancja Definicja umiejętność organizmu do znoszenia niekorzystnych warunków środowiska (na przykład temp., ciśnienia, toksycznych związków chemicznych i tym podobne) bez jak działa.
 • Co to jest termografia Definicja termografia detekcja i rejestracja promieniowania podczerwonego emitowanego poprzez badane ciało czy jest.
 • Co to jest teriologia Definicja teriologia edukacja (dział zoologii) o ssakach pojęcie.
 • Co to jest torfowanie Definicja torfowanie nawożenie gleby torfem wyjaśnienie.
 • Co to jest teoria naukowa Definicja teoria naukowa uporządkowany i powiązany ze sobą zestaw informacji, praw i twierdzeń, które tłumaczą występujące zjawiska przyrodnicze (socjalne opis.
 • Co to jest terofity Definicja terofity jednoroczne rośliny zielne przeżywające w formie nasion okresy negatywne (zima, susza), na przykład zboża, jednoroczne chwasty informacje.
 • Co to jest T Definicja T, tymina zasada azotowa (pochodna pirymidyna o wzorze sumarycznym C5H6O2N2) występująca w DNA co to jest.
 • Co to jest taniec godowy Definicja zespół zachowań samców w momencie godowym, opierający na prezentowaniu upierzenia godowego, wydawaniu głosów godowych, odbywaniu lotów godowych. Jego celem definicja.
 • Co to jest traumatropizm Definicja traumatropizm ruch rośliny wywołany uszkodzeniem, na przykład zranieniem, któremu towarzyszy wydzielanie hormonów roślinnych w szczególności auksyn i cytokinin co znaczy.
 • Co to jest termy Definicja termy sztuczne ujęcia wód termalnych. Temp. tych wód są znacząco wyższa od średniej temp. rocznej danego obszaru słownik.
 • Co to jest tąpania Definicja wstrząsy spowodowane ruchami tektonicznymi albo pękaniem skał górotworu w rezultacie zachwiania równowagi sił w trakcie robót górniczych. Towarzyszą im huki i znaczenie.
 • Co to jest toksykoza Definicja toksykoza dolegliwość spowodowana zatruciem organizmu szkodliwymi substancjami czym jest.
 • Co to jest tajga Definicja strefy klimatu umiarkowanego półkuli północnej, obejmującej region Syberii i północnej części Europy i Kanady. Stanowią je raczej drzewa iglaste, brzozy co oznacza.
 • Co to jest tokoferol Definicja ekipa związków organicznych o podobnej budowie. Jest żółtą, oleistą cieczą mieszającą się z tłuszczami i łatwo ulegającą utlenieniu. Wchodzi w reakcję z krzyżówka.
 • Co to jest termostat Definicja cieplarka rodzaj szafki grzewczej, gdzie wnętrzu utrzymywana jest stała temp.. Służy do hodowli bakteryjnych, do wylęgu, na przykład owadów w celach badawczych najlepszy.
 • Co to jest terytorium Definicja osobniczy teren zamieszkiwany i broniony poprzez osobnika danego gatunku przed osobnikami innego albo tego samego gatunku. Zasobność środowiska i biologia przykłady.
 • Co to jest typ Definicja typ jednostka klasyfikacyjna w systematyce organizmów obejmująca blisko spokrewnione gromady, niższa od królestwa encyklopedia.
 • Co to jest teoria panspermii Definicja teoria S. Arrheniusa głosząca, że życie na Ziemi pochodzi od cząsteczek żywej materii, która przywędrowała z przestrzeni kosmicznej w rezultacie oddziaływania jak działa.
 • Co to jest trofia wód Definicja intensywność mechanizmów syntezy substancji organicznej poprzez organizmy fotoautotroficzne, jest to sinice, glony, rośliny wyższe. Zależy ona od zasobności czy jest.
 • Co to jest terpeny Definicja węglowodorów nienasyconych o wzorze ogólnym (C5H8)n i ich pochodnych tlenowych: alkoholi, aldehydów i ketonów. Są bardzo rozpowszechnione w przyrodzie pojęcie.
 • Co to jest twardość wody Definicja chemiczna wody wywołana rozpuszczonymi w niej solami wapniowymi i magnezowymi. Miarą twardości wody jest miligramorównoważnik (miliwal) jonu Ca2+ i Mg2- w wyjaśnienie.
 • Co to jest Tlen Definicja IV ekipy układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 8 i masie atomowej 16. Bezbarwny gaz, bez smaku i zapachu. Jego gęstość wynosi 1.429 g·dm-3, temp opis.
 • Co to jest transpiracja Definicja parowanie wody z nadziemnych części roślin (raczej poprzez powierzchnie liści), powiązane z zachodzącymi w nich procesami życiowymi. Skutkuje obniżenie temp informacje.
 • Co to jest tkanina Definicja wyrobu włókienniczego uzyskiwanego w procesie tkania na krośnie, bazuje ono na przeplataniu dwóch układów przędzy: nitek osnowy biegnących wzdłuż i nitek wątku co to jest.
 • Co to jest termofile Definicja żyjące w środowisku o wysokiej temp., ponad 20°C, na przykład w gorących źródłach. Występują w płytkich wodach strefy tropikalnej i wewnątrz jelit zwierząt definicja.
 • Co to jest toksyna botulinowa Definicja najmocniejsza toksyna biologiczna produkowana poprzez beztlenową pałeczkę Clostridium botulinum. Stosuje się ją między innymi w dermatologii jako środek co znaczy.
 • Co to jest tomograf Definicja tomograf aparat rentgenowski do wykonywania zdjęć warstwowych słownik.
 • Co to jest tlenek wodoru Definicja trwały związek wodoru z tlenem o wzorze chemicznym H2O. W najwyższym stopniu rozpowszechniony w przyrodzie związek i jeden z fundamentalnych składników znaczenie.
 • Co to jest trychinoza Definicja włośnica dolegliwość spowodowana pasożytniczymi nicieniami występującymi w organizmie człowieka i ssaków mięso- i wszystkożernych. Zakażenie następuje poprzez czym jest.
 • Co to jest trawienie Definicja rozkładu substancji odżywczych w przewodzie pokarmowym na prostsze związki, które są przyswajalne poprzez organizm i używane w metabolizmie jako źródło co oznacza.
 • Co to jest tło promieniowania Definicja tło promieniowania promieniowanie pochodzące od innych źródeł niż promieniowanie badane krzyżówka.
 • Co to jest termitiera Definicja termitiera mrowisko naziemne albo podziemne termitów najlepszy.
 • Co to jest termometr Definicja do pomiaru temp. w dziedzinie do 600°C. Przyrządy pomiarowe wyższych temperatur nazywają się pirometrami. Termometry działają na zasadzie zastosowania zmiany przykłady.
 • Co to jest tropizm Definicja ruchowa roślin albo ich części i osiadłych zwierząt w kierunku działania bodźca zewnętrznego. Tropizm nieujemny występuje, gdy na przykład roślina ugina się encyklopedia.
 • Co to jest tkanka Definicja komórek o podobnej budowie i pochodzeniu, które pełnia tę samą funkcję w organizmie żywym, na przykład tkanka nabłonkowa, tkanka mięśniowa albo tkanki roślinne jak działa.
 • Co to jest torfienie Definicja torfienie mechanizm tworzenia się torfu z roślin obumarłych czy jest.
 • Co to jest tropofit Definicja długoletnia roślina zmieniająca własną postać wraz ze zmianą sezonową środowiska. Odpowiednikiem są drzewa liściaste w strefie umiarkowanej, które na moment pojęcie.
 • Co to jest tło zanieczyszczeń powietrza Definicja powietrza ogólna zawartość zanieczyszczeń występująca w dolnej warstwie powietrza na ustalonym obszarze, wyrażona w jednostce miligram na metr sześcienny wyjaśnienie.
 • Co to jest telematyczny Definicja telematyczny okresowo zalewany wodą opis.
 • Co to jest talk Definicja twardość 1 w skali Mohsa), śliski i biały minerał (krzemian magnezu Mg3(Si4O10)(OH)2). Występuje w skałach metamorficznych, tworzy skupienia łuseczkowate informacje.
 • Co to jest tarasowanie Definicja tworzenie form schodkowych na stromych stokach w celu zapobiegania erozji gleby albo ułatwienia uprawy. Regularnie użytkowane w Azji Wschodniej i Płd.-Wsch co to jest.
 • Co to jest temperatura krzepnięcia Definicja temp. krzepnięcia temp. przejścia fazowego substancji ciekłej w stałą definicja.
 • Co to jest trójnóg Definicja trójnóg żelazna podstawka w kształcie kółka (o średnicy 10-15 cm) z przytwierdzonymi trzema nogami (o wysokości 20-25 cm). Służy do ogrzewania naczyń co znaczy.
 • Co to jest Transgraniczne zanieczyszczenie Definicja Transgraniczne zanieczyszczenie zanieczyszczenie przemieszczające się powyżej granicami krajów słownik.
 • Co to jest twardość Definicja umiejętność materiału do stawiania oporu przy odkształcaniu plastycznym obciążonego wgłębnika (w kształcie kulki, stożka i tym podobne). Miarą twardości jest znaczenie.
 • Co to jest truteń Definicja pszczoły miodnej. Rozwija się z jajeczka niezapłodnionego. Jego zadaniem jest udział w zapłodnieniu młodej królowej w momencie tak zwany lotów godowych. Truteń czym jest.
 • Co to jest twierdzenie Definicja twierdzenie uznanie czegoś za rzecz pewną, dowiedzioną. To jest zdanie składające się z założenia i tezy, udowodnione w oparciu o prawidłowe rozumowanie co oznacza.
 • Co to jest termoregulacja Definicja umiejętność organizmu żywego polegająca na utrzymywaniu stałej temp. ciała w uwarunkowaniach zmiennej temp. otoczenia. W najwyższym stopniu rozwinięta u ssaków krzyżówka.
 • Co to jest tarło Definicja tarło składanie jaj (ikry) poprzez samice ryb w momencie godowym i ich zapładnianie (polewanie) mleczem samców najlepszy.
 • Co to jest temperatura topnienia Definicja temp. przemiany fazowej stałej substancji krystalicznej w stan ciekły przy ciśnieniu normalnym. Temp. topnienia jest identyczna z temperaturą krzepnięcia przykłady.
 • Co to jest toksyna Definicja toksyna, jad substancja chemiczna wytwarzana poprzez nie wszystkie organizmy żywe, na przykład bakterie, grzyby, węże, która działa szkodliwie na inne organizmy encyklopedia.
 • Co to jest tektonika Definicja tektonika dział geologii zajmujący się budową skorupy ziemskiej, zachodzącymi w niej procesami i historią jej rozwoju jak działa.
 • Co to jest transplant Definicja przeszczep tkanka albo narząd (na przykład serce albo nerka) pobrana od dawcy w celu zastąpienia nimi uszkodzonych albo brakujących tkanek albo narządów biorcy czy jest.
 • Co to jest trucizna Definicja która po wchłonięciu poprzez organizm, wywołuje zakłócenie jego funkcji życiowych albo zgon. Mogą one wywoływać ostre albo przewlekłe stany zatrucia pojęcie.
 • Co to jest termoperiodyzm Definicja zdarzenie reakcji aktywności biologicznej organizmu na cykliczne zmiany temp. (dobowe, roczne) środowiska, w którym żyją. Zmiany temp. wpływają nie tylko dla wyjaśnienie.
 • Co to jest tlenki Definicja tlenki związki chemiczne tlenu z pierwiastkami metalicznymi i niemetalami opis.
 • Co to jest tlenki azotu Definicja związki chemiczne tlenu i azotu. Tlenek azotu NO jest gazem bezbarwnym i bezwonnym. Dwutlenek azotu NO2 o ostrej duszącej woni ma zabójczy wpływ na rośliny informacje.
 • Co to jest teza Definicja teza twierdzenie zawierające treść określonej dziedziny wiedzy; założenie, które należy udowodnić albo sformułowany pogląd naukowy lub program działania co to jest.
 • Co to jest telereceptory Definicja telereceptory narządy zmysłów zdolne do odbioru zewnętrznych bodźców znacząco od nich oddalonych definicja.
 • Co to jest typologia Definicja typologia edukacja zajmująca się szeregowaniem osobników danej kategorii systematycznej i badaniami porównawczymi typów co znaczy.
 • Co to jest terrarium Definicja terrarium pomieszczenie o odpowiednim mikroklimacie i podłożu, przystosowane do hodowli zwierząt lądowych i ziemnowodnych, na przykład gadów, płazów słownik.
 • Co to jest tomogram Definicja tomogram warstwowe zdjęcie rentgenowskie znaczenie.
 • Co to jest termity Definicja około 2 tys. gatunków) żyjących w zorganizowanym społeczeństwie (do 2 mln osobników), budujących gniazda podziemne i naziemne o wysokości dochodzącej do 6 m czym jest.
 • Co to jest turbulencja Definicja burzliwość zdarzenie opierające na występowaniu w obrębie przepływu płynu chaotycznego, nieuporządkowanego ruchu jego cząstek, których wartości prędkości i co oznacza.
 • Co to jest tkanka tłuszczowa Definicja rodzaj tkanki łącznej zawierającej komórki tłuszczowe, które są utrzymywane wspólnie poprzez łagodną tkankę łączną. Pełni ona funkcję warstwy izolacyjnej krzyżówka.
 • Co to jest temperatura Definicja termodynamiczna charakteryzująca stan równowagi układu makroskopowego. W układach nie będących w równowadze termodynamicznej energia przechodzi od ciał o najlepszy.
 • Co to jest temperatura skraplania Definicja temp. skraplania temp., gdzie substancja przechodzi ze stanu gazowego w stan ciekły przykłady.
 • Co to jest temperatura bezwzględna Definicja Kelvina skala temp. wyrażona w skali, której wartość zerowa odpowiada temp. zera bezwzględnego. Temp. bezwzględna T jest proporcjonalna do średniej energii encyklopedia.

Pojęcia z fizyki ogólnej na lekcje. Definicje i wyjaśnienia z matematyki

Znajdź sens. Jaki ma sens? Sens definicji z fizyki. Zrobić zadanie domowe z fizyki na lekcje.

Definicja CO ZNACZY Temperatura Bezwzględna, Temperatura Skraplania, Temperatura, Tkanka Tłuszczowa, Turbulencja, Termity, Tomogram, Terrarium, Typologia, Telereceptory, Teza co to znaczy.

Słownik Czym jest Temperatura Bezwzględna, Temperatura Skraplania co to jest.