Temperatura topnienia co znaczy termopreferendum krzyżówka termofile co to jest trawy słownik.
takson twardość wody co to jest

Definicje fizyka na T

 • Co to jest takson Definicja stosowana do ogólnego ustalenia dowolnej jednostki taksonomicznej klasyfikacji organizmów żywych, na przykład taksonem jest gatunek, rodzaj, królestwo co znaczy.
 • Co to jest twardość wody Definicja chemiczna wody wywołana rozpuszczonymi w niej solami wapniowymi i magnezowymi. Miarą twardości wody jest miligramorównoważnik (miliwal) jonu Ca2+ i Mg2- w krzyżówka.
 • Co to jest trofia wód Definicja intensywność mechanizmów syntezy substancji organicznej poprzez organizmy fotoautotroficzne, jest to sinice, glony, rośliny wyższe. Zależy ona od zasobności co to jest.
 • Co to jest tarasy Definicja tarasy formy terenu występujące w dolinach rzecznych, przyjmujące postać płaskich stopni. Występują także tarasy morskie, jeziorne i inne słownik.
 • Co to jest trójnóg Definicja trójnóg żelazna podstawka w kształcie kółka (o średnicy 10-15 cm) z przytwierdzonymi trzema nogami (o wysokości 20-25 cm). Służy do ogrzewania naczyń czym jest.
 • Co to jest tęcza Definicja optyczne powstawania w atmosferze ziemskiej koncentrycznych łuków barwnych wskutek załamania, rozszczepienia i całkowitego odbicia promieni Słońca (Księżyca co oznacza.
 • Co to jest torfowanie Definicja torfowanie nawożenie gleby torfem tłumaczenie.
 • Co to jest teledetekcja Definicja teledetekcja wykrywanie obiektów z sporych odległości, na przykład z samolotów, satelitów przykłady.
 • Co to jest temperatura wrzenia Definicja gdzie prężność pary cieczy nad jej powierzchnią równa jest ciśnieniu zewnętrznemu. Dlatego podaje się ją zazwyczaj dla normalnego ciśnienia atmosferycznego definicja.
 • Co to jest tarcie wewnętrzne Definicja stawianie oporu pomiędzy poruszającymi się względem siebie warstwami cieczy albo gazu i powiązane z tym rozproszenie energii, jest to przekształcenie w ciepło encyklopedia.
 • Co to jest tło promieniowania Definicja tło promieniowania promieniowanie pochodzące od innych źródeł niż promieniowanie badane jak działa.
 • Co to jest termonastie Definicja a więc ruchy organów roślinnych niezależne od kierunku działania bodźca, spowodowane zmianą temp. otoczenia, na przykład otwieranie się i zamykanie kwiatów czy jest.
 • Co to jest tkanka tłuszczowa Definicja rodzaj tkanki łącznej zawierającej komórki tłuszczowe, które są utrzymywane wspólnie poprzez łagodną tkankę łączną. Pełni ona funkcję warstwy izolacyjnej pojęcie.
 • Co to jest telereceptory Definicja telereceptory narządy zmysłów zdolne do odbioru zewnętrznych bodźców znacząco od nich oddalonych wyjaśnienie.
 • Co to jest termy Definicja termy sztuczne ujęcia wód termalnych. Temp. tych wód są znacząco wyższa od średniej temp. rocznej danego obszaru opis.
 • Co to jest terytorium Definicja osobniczy teren zamieszkiwany i broniony poprzez osobnika danego gatunku przed osobnikami innego albo tego samego gatunku. Zasobność środowiska i biologia informacje.
 • Co to jest tiamina Definicja związek organiczny biorący udział w metabolizmie węglowodanów i syntezie acetylocholiny (hormonu odpowiedzialnego za pracę mięśni). Jej niedobór osłabia znaczenie.
 • Co to jest taksje Definicja reakcja ruchowa zwierząt i roślin, związana z ich swobodnym przemieszczeniem się pod wpływem fizycznych i chemicznych bodźców kierunkowych. W zależności od co znaczy.
 • Co to jest T Definicja T, tymina zasada azotowa (pochodna pirymidyna o wzorze sumarycznym C5H6O2N2) występująca w DNA krzyżówka.
 • Co to jest technologia Definicja technologia sposób wytwarzania różnego rodzaju produktów co to jest.
 • Co to jest tigmotropizm Definicja haptotropizm reakcja ruchowa organizmów żywych albo ich organów spowodowana impulsem dotyku, na przykład przy dotyku czułki koralowców są wciągane do ciała, a słownik.
 • Co to jest Transgraniczne zanieczyszczenie Definicja Transgraniczne zanieczyszczenie zanieczyszczenie przemieszczające się powyżej granicami krajów czym jest.
 • Co to jest tlenki azotu Definicja związki chemiczne tlenu i azotu. Tlenek azotu NO jest gazem bezbarwnym i bezwonnym. Dwutlenek azotu NO2 o ostrej duszącej woni ma zabójczy wpływ na rośliny co oznacza.
 • Co to jest talk Definicja twardość 1 w skali Mohsa), śliski i biały minerał (krzemian magnezu Mg3(Si4O10)(OH)2). Występuje w skałach metamorficznych, tworzy skupienia łuseczkowate tłumaczenie.
 • Co to jest teriologia Definicja teriologia edukacja (dział zoologii) o ssakach przykłady.
 • Co to jest taktyzmy Definicja reakcja ruchowa zwierząt i roślin, związana z ich swobodnym przemieszczeniem się pod wpływem fizycznych i chemicznych bodźców kierunkowych. W zależności od definicja.
 • Co to jest taniec godowy Definicja zespół zachowań samców w momencie godowym, opierający na prezentowaniu upierzenia godowego, wydawaniu głosów godowych, odbywaniu lotów godowych. Jego celem encyklopedia.
 • Co to jest tymina Definicja tymina, T zasada azotowa (pochodna pirymidyna o wzorze sumarycznym C5H6O2N2) występująca w DNA jak działa.
 • Co to jest termosfera Definicja atmosfery Ziemi występująca na wysokości od 80 do 500 km. Charakteryzuje się wzrostem temp. (około 1000°C) wskutek pochłaniania promieniowania ultrafioletowego czy jest.
 • Co to jest temperatura krzepnięcia Definicja temp. krzepnięcia temp. przejścia fazowego substancji ciekłej w stałą pojęcie.
 • Co to jest tarasowanie Definicja tworzenie form schodkowych na stromych stokach w celu zapobiegania erozji gleby albo ułatwienia uprawy. Regularnie użytkowane w Azji Wschodniej i Płd.-Wsch wyjaśnienie.
 • Co to jest teflon Definicja policzerofluoroetylen (PFE) o wzorze chemicznym [- CF2 - CF2 -]n. Wytwarza się go z chloroformu i kwasu fluorowodorowego. Jest odporny na temperaturę do 260°C opis.
 • Co to jest truteń Definicja pszczoły miodnej. Rozwija się z jajeczka niezapłodnionego. Jego zadaniem jest udział w zapłodnieniu młodej królowej w momencie tak zwany lotów godowych. Truteń informacje.
 • Co to jest tkanka kostna Definicja rodzaj tkanki łącznej, z której zbudowane są przedmioty szkieletowe większości kręgowców. Pełni funkcję podpór i osłon mechanicznych w organizmie. Jest odporna znaczenie.
 • Co to jest termity Definicja około 2 tys. gatunków) żyjących w zorganizowanym społeczeństwie (do 2 mln osobników), budujących gniazda podziemne i naziemne o wysokości dochodzącej do 6 m co znaczy.
 • Co to jest tropizm Definicja ruchowa roślin albo ich części i osiadłych zwierząt w kierunku działania bodźca zewnętrznego. Tropizm nieujemny występuje, gdy na przykład roślina ugina się krzyżówka.
 • Co to jest tomogram Definicja tomogram warstwowe zdjęcie rentgenowskie co to jest.
 • Co to jest temperatura skraplania Definicja temp. skraplania temp., gdzie substancja przechodzi ze stanu gazowego w stan ciekły słownik.
 • Co to jest temperatura krytyczna Definicja temp. krytyczna temp., gdzie zanika różnica pomiędzy cieczą i parą czym jest.
 • Co to jest typ Definicja typ jednostka klasyfikacyjna w systematyce organizmów obejmująca blisko spokrewnione gromady, niższa od królestwa co oznacza.
 • Co to jest termostat Definicja cieplarka rodzaj szafki grzewczej, gdzie wnętrzu utrzymywana jest stała temp.. Służy do hodowli bakteryjnych, do wylęgu, na przykład owadów w celach badawczych tłumaczenie.
 • Co to jest toki Definicja zwierząt w momencie godowym, wyrażane ruchem, sygnałem dźwiękowym albo wydzielaniem substancji zapachowych, na przykład śpiew ptaków, pozorne tańce. Odbywają przykłady.
 • Co to jest teoria naukowa Definicja teoria naukowa uporządkowany i powiązany ze sobą zestaw informacji, praw i twierdzeń, które tłumaczą występujące zjawiska przyrodnicze (socjalne definicja.
 • Co to jest transplant Definicja przeszczep tkanka albo narząd (na przykład serce albo nerka) pobrana od dawcy w celu zastąpienia nimi uszkodzonych albo brakujących tkanek albo narządów biorcy encyklopedia.
 • Co to jest tętnienie Definicja tętnienie cykliczne zmiany wielkości fizycznej, której wartość średnia różni się od zera jak działa.
 • Co to jest terrarium Definicja terrarium pomieszczenie o odpowiednim mikroklimacie i podłożu, przystosowane do hodowli zwierząt lądowych i ziemnowodnych, na przykład gadów, płazów czy jest.
 • Co to jest torf Definicja organiczny składający się z obumarłej roślinności bagiennej, który tworzy się w procesie biochemicznym, w uwarunkowaniach dużej wilgotności i przy słabym pojęcie.
 • Co to jest tkanka mięśniowa Definicja tkanka mięśniowa tkanka zwierzęca posiadająca umiejętność wykonywania pracy mechanicznej dzięki kurczliwym komórkom mięśniowym, tak zwany miocytom wyjaśnienie.
 • Co to jest toksyna Definicja toksyna, jad substancja chemiczna wytwarzana poprzez nie wszystkie organizmy żywe, na przykład bakterie, grzyby, węże, która działa szkodliwie na inne organizmy opis.
 • Co to jest trawienie Definicja rozkładu substancji odżywczych w przewodzie pokarmowym na prostsze związki, które są przyswajalne poprzez organizm i używane w metabolizmie jako źródło informacje.
 • Co to jest trychiny Definicja trychiny, włośnie pasożytnicze nicienie ssaków wywołujące chorobę, zwaną włośnicą znaczenie.
 • Co to jest tłuszcze jadalne Definicja naturalne albo przetworzone mieszaniny trójglicerydów różnych kwasów tłuszczowych pochodzenia roślinnego albo zwierzęcego. Odznacza się tłuszcze jadalne co znaczy.
 • Co to jest tło zanieczyszczeń powietrza Definicja powietrza ogólna zawartość zanieczyszczeń występująca w dolnej warstwie powietrza na ustalonym obszarze, wyrażona w jednostce miligram na metr sześcienny krzyżówka.
 • Co to jest technologia alternatywna Definicja technologia alternatywna technologia oszczędna i niewyrządzająca szkody środowisku i jej mieszkańcom co to jest.
 • Co to jest transpiracja Definicja parowanie wody z nadziemnych części roślin (raczej poprzez powierzchnie liści), powiązane z zachodzącymi w nich procesami życiowymi. Skutkuje obniżenie temp słownik.
 • Co to jest torbiel Definicja wypełniona płynem albo galaretowatą substancją, którą ograniczają ścianki wysłane nabłonkiem. Tworzy się w narządach wewnętrznych i w tkankach. Na przykład czym jest.
 • Co to jest tigmotaksja Definicja tigmotaksja reakcja żywego organizmu na bodźce dotykowe, na przykład u zwierząt żyjących w norach co oznacza.
 • Co to jest tkanina Definicja wyrobu włókienniczego uzyskiwanego w procesie tkania na krośnie, bazuje ono na przeplataniu dwóch układów przędzy: nitek osnowy biegnących wzdłuż i nitek wątku tłumaczenie.
 • Co to jest typologia Definicja typologia edukacja zajmująca się szeregowaniem osobników danej kategorii systematycznej i badaniami porównawczymi typów przykłady.
 • Co to jest tlenki Definicja tlenki związki chemiczne tlenu z pierwiastkami metalicznymi i niemetalami definicja.
 • Co to jest tekstolit Definicja tekstolit tworzywo sztuczne złożone z warstw napełniacza (tkanina, papier) i tworzywa sztucznego (żywice syntetyczne encyklopedia.
 • Co to jest toksyczność Definicja umiejętność substancji chemicznej do wywołania uszkodzeń w organizmie. Do ilościowej oceny toksyczności potrzebne są dane na temat dawki, drogi podania jak działa.
 • Co to jest terofity Definicja terofity jednoroczne rośliny zielne przeżywające w formie nasion okresy negatywne (zima, susza), na przykład zboża, jednoroczne chwasty czy jest.
 • Co to jest turbulencja Definicja burzliwość zdarzenie opierające na występowaniu w obrębie przepływu płynu chaotycznego, nieuporządkowanego ruchu jego cząstek, których wartości prędkości i pojęcie.
 • Co to jest tarzawisko Definicja tarzawisko suche miejsce wybrane poprzez zwierzęta (na przykład dziki, jelenie, daniele) do tarzania się wyjaśnienie.
 • Co to jest tłuszcze Definicja organiczne, które są mieszaniną estrów gliceryny i wyższych kwasów tłuszczowych. Pośród lipidów głównymi biologicznie ekipami są: tłuszcze obojętne (zbudowane opis.
 • Co to jest tąpania Definicja wstrząsy spowodowane ruchami tektonicznymi albo pękaniem skał górotworu w rezultacie zachwiania równowagi sił w trakcie robót górniczych. Towarzyszą im huki i informacje.
 • Co to jest toksyna botulinowa Definicja najmocniejsza toksyna biologiczna produkowana poprzez beztlenową pałeczkę Clostridium botulinum. Stosuje się ją między innymi w dermatologii jako środek znaczenie.
 • Co to jest taksyna Definicja taksyna trujący alkaloid występujący w igłach cisów co znaczy.
 • Co to jest taksonomia Definicja zajmująca się klasyfikacją organizmów żywych, jest to opisywaniem roślin i zwierząt, tworzeniem nazewnictwa i przyporządkowaniem organizmów do odpowiednich krzyżówka.
 • Co to jest torfienie Definicja torfienie mechanizm tworzenia się torfu z roślin obumarłych co to jest.
 • Co to jest tlenek węgla Definicja gaz powstający w trakcie spalania węgla i przy niedoborze tlenu (CO). Bezbarwny, bez zapachu, silna trucizna. Tworzy trwałe połączenie z hemoglobiną słownik.
 • Co to jest termoperiodyzm Definicja zdarzenie reakcji aktywności biologicznej organizmu na cykliczne zmiany temp. (dobowe, roczne) środowiska, w którym żyją. Zmiany temp. wpływają nie tylko dla czym jest.
 • Co to jest termogeneza Definicja termogeneza mechanizm produkcji ciepła poprzez organizmy zwierzęce co oznacza.
 • Co to jest termitiera Definicja termitiera mrowisko naziemne albo podziemne termitów tłumaczenie.
 • Co to jest termotropizm Definicja termotropizm ruch organizmów roślinnych pod wpływem zmian temp.. Organy roślin zajmują najkorzystniejsze położenie dla ich rozwoju przykłady.
 • Co to jest trombocyty Definicja krwi przedmioty składowe krwi kręgowców o wymiarach od 2 do 5 mikrometrów powstające w szpiku kostnym, spełniające istotną rolę w hamowaniu krwawienia (u definicja.
 • Co to jest tworzywa sztuczne Definicja materiały, których fundamentalnym składnikiem są syntetyczne albo naturalne związki wielkocząsteczkowe z dodatkiem napełniaczy, zmiękczaczy, stabilizatorów i encyklopedia.
 • Co to jest termoregulacja Definicja umiejętność organizmu żywego polegająca na utrzymywaniu stałej temp. ciała w uwarunkowaniach zmiennej temp. otoczenia. W najwyższym stopniu rozwinięta u ssaków jak działa.
 • Co to jest teoria panspermii Definicja teoria S. Arrheniusa głosząca, że życie na Ziemi pochodzi od cząsteczek żywej materii, która przywędrowała z przestrzeni kosmicznej w rezultacie oddziaływania czy jest.
 • Co to jest twardość Definicja umiejętność materiału do stawiania oporu przy odkształcaniu plastycznym obciążonego wgłębnika (w kształcie kulki, stożka i tym podobne). Miarą twardości jest pojęcie.
 • Co to jest terytorializm Definicja zachowanie się zwierząt na własnym terytorium, które cechuje się jego obroną przed obcymi osobnikami. Jest mocno wykształcony u ptaków drapieżnych. Występuje wyjaśnienie.
 • Co to jest toksykoza Definicja toksykoza dolegliwość spowodowana zatruciem organizmu szkodliwymi substancjami opis.
 • Co to jest technosfera Definicja technosfera sfera ingerencji człowieka w przyrodę, polegająca na rozprzestrzenieniu się w środowisku naturalnym środków technicznych informacje.
 • Co to jest torfowce Definicja mszaków (około 350 gatunków), których rośliny są zróżnicowane na łodyżkę i liście, przymocowane do podłoża dzięki ryzoidów. Płatowaty wachlarzowy splątek znaczenie.
 • Co to jest tłuczek Definicja tłuczek walcowate narzędzie z rączką (zakończone końcem szklanym albo kamiennym), stosowane do ucierania substancji w moździerzu co znaczy.
 • Co to jest teza Definicja teza twierdzenie zawierające treść określonej dziedziny wiedzy; założenie, które należy udowodnić albo sformułowany pogląd naukowy lub program działania krzyżówka.
 • Co to jest temperatura bezwzględna Definicja Kelvina skala temp. wyrażona w skali, której wartość zerowa odpowiada temp. zera bezwzględnego. Temp. bezwzględna T jest proporcjonalna do średniej energii co to jest.
 • Co to jest tereny ruderalne Definicja obszary gruntownie zmienione poprzez człowieka. Zazwyczaj to są tereny zurbanizowane, między innymi hałdy, wysypiska gruzu i śmieci, nasypy kolejowe i tym słownik.
 • Co to jest topnienie Definicja topnienie mechanizm przemiany krystalicznej substancji stałej w ciekłą, w trakcie którego następuje pochłanianie energii czym jest.
 • Co to jest tropofit Definicja długoletnia roślina zmieniająca własną postać wraz ze zmianą sezonową środowiska. Odpowiednikiem są drzewa liściaste w strefie umiarkowanej, które na moment co oznacza.
 • Co to jest traumatropizm Definicja traumatropizm ruch rośliny wywołany uszkodzeniem, na przykład zranieniem, któremu towarzyszy wydzielanie hormonów roślinnych w szczególności auksyn i cytokinin tłumaczenie.
 • Co to jest trzęsawisko Definicja teren, zarośnięty szuwarami (mchem, turzycami i innymi roślinami bagiennymi) na podłożu tworzącego się torfu, pod którym znajduje się woda albo półpłynny przykłady.
 • Co to jest tajga Definicja strefy klimatu umiarkowanego półkuli północnej, obejmującej region Syberii i północnej części Europy i Kanady. Stanowią je raczej drzewa iglaste, brzozy definicja.
 • Co to jest tektonika Definicja tektonika dział geologii zajmujący się budową skorupy ziemskiej, zachodzącymi w niej procesami i historią jej rozwoju encyklopedia.
 • Co to jest temperatura Definicja termodynamiczna charakteryzująca stan równowagi układu makroskopowego. W układach nie będących w równowadze termodynamicznej energia przechodzi od ciał o jak działa.
 • Co to jest toksyny Definicja o działaniu szkodliwym albo zabójczym na organizm żywy. Toksyczne białka wydzielane poprzez bakterie (jady bakteryjne) nazywają się egzotoksynami. Cechuje je czy jest.
 • Co to jest teratologia Definicja teratologia edukacja, której obiektem badań są wady rozwojowe organizmów kierujące do zniekształcenia ich budowy ciała pojęcie.
 • Co to jest troglobionty Definicja organizmy żyjące stale w jaskiniach i w wodach podziemnych. Cech je szereg przystosowań, między innymi całkowita albo częściowa zredukowanie narządu wzroku wyjaśnienie.
 • Co to jest trąba powietrzna Definicja gwałtowny wir powietrza w formie leja (o średnicy od kilku do kilkuset metrów) skierowanego ku górze, który sięga od chmury burzowej do powierzchni gruntu albo opis.
 • Co to jest tolerancja Definicja umiejętność organizmu do znoszenia niekorzystnych warunków środowiska (na przykład temp., ciśnienia, toksycznych związków chemicznych i tym podobne) bez informacje.
 • Co to jest tlenek wodoru Definicja trwały związek wodoru z tlenem o wzorze chemicznym H2O. W najwyższym stopniu rozpowszechniony w przyrodzie związek i jeden z fundamentalnych składników znaczenie.
 • Co to jest tundra Definicja region roślinny w płn. strefie podbiegunowej pokryty raczej mchami, porostami i nielicznymi krzewami i karłowymi drzewami, o bardzo krótkim okresie wegetacji co znaczy.
 • Co to jest trychinoza Definicja włośnica dolegliwość spowodowana pasożytniczymi nicieniami występującymi w organizmie człowieka i ssaków mięso- i wszystkożernych. Zakażenie następuje poprzez krzyżówka.
 • Co to jest ton Definicja ton, dźwięk prosty dźwięk akustyczny o jednej częstotliwości, produkowany poprzez źródła harmoniczne co to jest.
 • Co to jest toksykologia Definicja edukacja o truciznach zajmująca się badaniami jakościowymi i ilościowymi skutków szkodliwego działania związków chemicznych na człowieka i wszystkie formy słownik.
 • Co to jest trucizna Definicja która po wchłonięciu poprzez organizm, wywołuje zakłócenie jego funkcji życiowych albo zgon. Mogą one wywoływać ostre albo przewlekłe stany zatrucia czym jest.
 • Co to jest torfowisko Definicja torfowisko region charakteryzujący się sporą wilgotnością, pokładami torfu i występującą na nim roślinnością bagienną, z której powstaje torf co oznacza.
 • Co to jest tkanka Definicja komórek o podobnej budowie i pochodzeniu, które pełnia tę samą funkcję w organizmie żywym, na przykład tkanka nabłonkowa, tkanka mięśniowa albo tkanki roślinne tłumaczenie.
 • Co to jest tokoferol Definicja ekipa związków organicznych o podobnej budowie. Jest żółtą, oleistą cieczą mieszającą się z tłuszczami i łatwo ulegającą utlenieniu. Wchodzi w reakcję z przykłady.
 • Co to jest tomograf Definicja tomograf aparat rentgenowski do wykonywania zdjęć warstwowych definicja.
 • Co to jest troposfera Definicja najniższa warstwa atmosfery Ziemi, gdzie zachodzi przewarzająca część zjawisk związanych z pogodą. Rozciąga się do 7 km nad biegunem i do 28 km na równiku encyklopedia.
 • Co to jest Tlen Definicja IV ekipy układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 8 i masie atomowej 16. Bezbarwny gaz, bez smaku i zapachu. Jego gęstość wynosi 1.429 g·dm-3, temp jak działa.
 • Co to jest terpeny Definicja węglowodorów nienasyconych o wzorze ogólnym (C5H8)n i ich pochodnych tlenowych: alkoholi, aldehydów i ketonów. Są bardzo rozpowszechnione w przyrodzie czy jest.
 • Co to jest tygiel Definicja tygiel małe naczynie do prażenia, stapiania i prowadzenia reakcji chemicznej w wysokiej temp pojęcie.
 • Co to jest tarcie zewnętrzne Definicja zdarzenie występowania oporu w trakcie względnego przemieszczania się dwóch stykających się ciał albo wewnętrznych warstw ciała. Powodem tarcia jest chropowata wyjaśnienie.
 • Co to jest tendencja Definicja tendencja, skłonność cecha, która łatwo się ujawnia, na przykład roztwór wodny wodorotlenku sodu wykazuje skłonność do pochłaniania węgla z powietrza opis.
 • Co to jest teoria Definicja teoria konstrukcja myślowa objaśniająca, tłumacząca jakieś zjawiska albo fakty informacje.
 • Co to jest termografia Definicja termografia detekcja i rejestracja promieniowania podczerwonego emitowanego poprzez badane ciało znaczenie.
 • Co to jest termoplasty Definicja tworzywa sztuczne, które w trakcie ogrzewania miękną, a po ostygnięciu twardnieją. W zależności od budowy są tworzywami bezpostaciowymi albo krystalicznymi co znaczy.
 • Co to jest twierdzenie Definicja twierdzenie uznanie czegoś za rzecz pewną, dowiedzioną. To jest zdanie składające się z założenia i tezy, udowodnione w oparciu o prawidłowe rozumowanie krzyżówka.
 • Co to jest tasiemce Definicja płazińców (około 1500 gatunków) kierująca pasożytniczy tryb życia, raczej w przewodach pokarmowych kręgowców i w przewodach wątroby i w jamach ciała. Ciało co to jest.
 • Co to jest telekomunikacja Definicja tematyka wiedzy zajmująca się przekazywaniem informacje na odległość przy udziale fal elekromagnetycznych. Największym w Polsce przedsiębiorstwem obsługującym słownik.
 • Co to jest telematyczny Definicja telematyczny okresowo zalewany wodą czym jest.
 • Co to jest tarło Definicja tarło składanie jaj (ikry) poprzez samice ryb w momencie godowym i ich zapładnianie (polewanie) mleczem samców co oznacza.
 • Co to jest termometr Definicja do pomiaru temp. w dziedzinie do 600°C. Przyrządy pomiarowe wyższych temperatur nazywają się pirometrami. Termometry działają na zasadzie zastosowania zmiany tłumaczenie.
 • Co to jest trawy Definicja zielne z klasy jednoliściennych o łodygach, zwanych źdźbłami, obłych, walcowatych, wewnątrz pustych, kolankowatych, liściach trawiastych, kwiatach przykłady.
 • Co to jest termofile Definicja żyjące w środowisku o wysokiej temp., ponad 20°C, na przykład w gorących źródłach. Występują w płytkich wodach strefy tropikalnej i wewnątrz jelit zwierząt definicja.
 • Co to jest termopreferendum Definicja najlepszy zakres temperatur ustalonych stadiów rozwojowych danego gatunku. Przykładowo wzrastające i obniżające się temp. wywołują pogarszanie się warunków encyklopedia.
 • Co to jest temperatura topnienia Definicja temp. przemiany fazowej stałej substancji krystalicznej w stan ciekły przy ciśnieniu normalnym. Temp. topnienia jest identyczna z temperaturą krzepnięcia jak działa.

Pojęcia z fizyki ogólnej na lekcje. Definicje i wyjaśnienia z matematyki

Znajdź sens. Jaki ma sens? Sens definicji z fizyki. Zrobić zadanie domowe z fizyki na lekcje.

Definicja Temperatura topnienia co znaczy termopreferendum krzyżówka termofile co to jest trawy słownik termometr czym jest tarło co oznacza telematyczny tłumaczenie. co to znaczy.

Słownik Takson co znaczy twardość wody krzyżówka trofia wód co to jest tarasy co to jest.