Metabioza, Manometr, Miąższ, Minia, Mono-, Miot, Makroskopowy, Mosiądz, Mikologia, Moździerz.
metabioza manometr miąższ co to jest

Definicje fizyka na M

 • Co to jest mutualizm Definicja organizmami. To jest stałe i niezbędne dla przetrwania współżycie organizmów należących do różnych gatunków. Mutualizm sprzyja postępowi i
 • Co to jest myrmekochoria, mrówkosiewność Definicja rozsiewanie owoców albo nasion roślin poprzez mrówki. Nasiona nie wszystkich gatunków roślin mają niewielkie wyrostki, tak zwany elajosomy
 • Co to jest myrmekofile Definicja stale albo przejściowo żyjące w gniazdach mrówek albo kopcach termitów, korzystające z mikroklimatu i pokarmu mrówek i ochrony przed
 • Co to jest magnetyt Definicja tlenek żelaza o wzorze Fe3O4). Żelazistoczarny o połysku metalicznym. W stanie chemicznie czystym zawiera ok. 73% żelaza (Fe). Jest
 • Co to jest molekuła Definicja molekuła, cząsteczka najmniejsza trwała cząstka substancji prostej albo złożonej, zachowująca jej własności chemiczne i fizyczne
 • Co to jest monofiletyzm Definicja systematycznej od wspólnego przodka, a więc z jednej linii ewolucyjnej. Np. wg Darwina wszystkie gołębie pochodzą od gołębia skalnego
 • Co to jest magnez Definicja ekipy głównej układu okresowego o liczbie atomowej 12 i masie atomowej 24.3. Srebrzystobiały metal o temp. topnienia Tt = 651°C i temp
 • Co to jest makrocząsteczka Definicja cząsteczka złożona z bardzo wielu atomów (od dziesiątek do setek tys.) połączonych wiązaniami chemicznymi (kowalencyjnymi), na przykład
 • Co to jest makroelementy Definicja konieczne do życia i rozwoju organizmu roślinnego i zwierzęcego, występujące w w miarę sporych ilościach w ich komórkach, na przykład
 • Co to jest makrofagi Definicja komórki układu odpornościowego, żerne (rodzaj białych komórek krwi - fagocyty), występujące w węzłach chłonnych i w tkance łącznej, które
 • Co to jest makroklimat Definicja dla sporych powierzchni kuli ziemskiej, ukształtowany poprzez takie impulsy jak szerokość geograficzna, wysokość nad poziomem morza
 • Co to jest mangan Definicja dodatkowej manganowców w VII ekipie układu okresowego o liczbie atomowej 25 i masie atomowej 54.938. Jego gęstość wynosi 7.44 g·cm-3. Jest
 • Co to jest marmur Definicja się raczej z ziaren kalcytu (węglanu wapnia). Powstała w rezultacie przeobrażeń skał wapiennych. Cenny kamień dekoracyjny i budowlany o
 • Co to jest matecznik Definicja wolne od ingerencji człowieka, gdzie istnieją wszystkie przedmioty łańcucha pokarmowego, na przykład ostoja dzikiej zwierzyny na Alasce
 • Co to jest materiał Definicja materiał tworzywo, surowiec, substancja; to, z czego są produkowane elementy, na przykład drewno, guma, mosiądz
 • Co to jest materiały niebezpieczne, MN Definicja albo artykuły, które mogą stanowić ryzyko zagrożenia dla zdrowia, bezpieczeństwa, mienia albo środowiska. Fundamentalnym aktem prawnym
 • Co to jest materiały rozszczepialne Definicja zawierające nuklidy, które ulegają rozszczepieniu w trakcie bombardowania ich neutronami. W zapoczątkowanej reakcji łańcuchowej wydzielane
 • Co to jest mchy Definicja obejmująca rośliny samożywne (około 14 000 gatunków) przymocowane do podłoża chwytnikami. Rozmnażają się dzięki zarodników (spor), płciowo
 • Co to jest megaewolucja Definicja wyższym niż makroewolucja, gdzie w rezultacie dalszego różnicowania powstały najwyższe jednostki systematyczne świata organizmów żywych
 • Co to jest melanizm przemysłowy Definicja form ciemno ubarwionych w siedliskach zanieczyszczonych poprzez przemysł w rezultacie działania selekcji naturalnej. Odpowiednikiem jest
 • Co to jest melitofagi Definicja substancjami o dużej zawartości cukrów, na przykład pyłkiem kwiatów, nektarem kwiatów i spadzią.Substancje te są wysokiej jakości
 • Co to jest metabolizm Definicja całokształt przemian chemicznych i energetycznych zachodzących w żywym organizmie. To są mechanizmy biosyntezy (na przykład białek) i
 • Co to jest metan, gaz błotny Definicja węglowodór nasycony o wzorze chemicznym CH4. Atom węgla w cząsteczce metanu związany jest z 4 atomami wodoru dzięki 4 wiązań C – H. W temp
 • Co to jest metoda wskaźników izotopowych Definicja polegająca na wprowadzaniu do organizmu (układu) parametru izotopowego, którego zachowanie w czasie zachodzących mechanizmów rejestrują
 • Co to jest mezobiota Definicja zwierzęce i grzyby żyjące w glebie albo w siedliskach glebopodobnych, na przykład butwiejących pniach, kompostach, pośród resztek
 • Co to jest mezofauna Definicja glebie, na przykład dżdżownice, wije, wazonkowce, pajęczaki, owady i ich larwy. Uczestniczą w procesach glebotwórczych i tworzeniu
 • Co to jest mezoklimat Definicja charakterystyczny dla małego terenu, na przykład doliny, kotliny, zbocza. Kształtowany poprzez typy podłoża (woda, ląd, skały), pokrycie
 • Co to jest mezopelagial Definicja od 200m do 1000 m głębokości cechującej się brakiem światła, gdzie występuje wiele materii organicznej spadającej z epipelagialu. W
 • Co to jest Mg Definicja ekipy głównej układu okresowego o liczbie atomowej 12 i masie atomowej 24.3. Srebrzystobiały metal o temp. topnienia Tt = 651°C i temp
 • Co to jest miazga Definicja twórczych łodygi (pnia) i korzeni drzew leżąca między drewnem i łykiem powodująca, w rezultacie ciągłych podziałów komórek, wzrost drewna i
 • Co to jest miąższość Definicja miąższość grubość utworów geologicznych tworzących warstwy albo inne ciała w kształcie płyt, mierzone prostopadle do powierzchni tych ciał
 • Co to jest mięczaki Definicja ciele dwubocznie symetrycznym, zazwyczaj złożonym z głowy, worka trzewiowego i mięsistej nogi (stanowiącej narząd ruchu). Obejmuje około
 • Co to jest Międzynarodowy Dzień Ochrony Środowiska Definicja dzień 5 czerwca ustalony z inicjatywy Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych (IUCN), obchodzony od czasu konferencji
 • Co to jest mikoryza Definicja rośliny z grzybami, opierający na zamianie substancji odżywczych, na przykład wokół korzeni dębu grzyby wytwarzają substancje wzrostowe
 • Co to jest mikotoksyny Definicja poprzez pewne gatunki pleśni. Aktualnie rozpoznano około 400 rodzajów o szerokim spektrum działania. Skażenie żywności mikotoksynami
 • Co to jest mikrobiologia Definicja mikrobiologia dział biologii zajmujący się badaniem drobnoustrojów
 • Co to jest mikroelementy Definicja pobierane poprzez organizmy roślinne i zwierzęce w bardzo małych ilościach (od kilku do kilkunastu mg na 1 kg suchej masy) w porównaniu z
 • Co to jest mikronawozy Definicja mikronawozy nawozy sztuczne zawierające raczej pierwiastki śladowe, które są konieczne do życia roślin
 • Co to jest mikrostan Definicja układu opisany wnikliwie poprzez podanie kompletnej informacji o wszystkich atomach układu, jest to ich położeniu, energii itp
 • Co to jest miksotrofia Definicja organizmu, polegająca na zmianie metody odżywiania z samożywnego na odżywianie cudzożywne albo odwrotnie, uwarunkowana stanem środowiska
 • Co to jest monokryształy Definicja krystality) o jednolitej sieci krystalicznej. Powstają przy zachowaniu odpowiednich warunków fizycznych, a więc w określonej temp. i pod
 • Co to jest mineralizacja Definicja rozkładu substancji organicznych na łatwe związki mineralne (raczej dwutlenek węgla, wodę, amoniak, azotany, fosforany, siarczany) z
 • Co to jest Miombo Definicja tylko w bardzo suchych uwarunkowaniach i cechujące siękoronami w kształcie grzyba i rozprzestrzenianiem nasion (do 25m) przez gwałtowne
 • Co to jest miraż Definicja atmosferze ziemskiej, na przykład na pustyni, opierające na powstawaniu obrazów (wskutek refrakcji, jest to załamania promieni świetlnych w
 • Co to jest mocznik Definicja sumarycznym H2NCONH2. Bezbarwna, bezwonna substancja krystaliczna, powstająca w organizmie jako końcowy wytwór metabolizmu białek, zawarta
 • Co to jest monitoring Definicja stanu środowiska przyrodniczego w celu obserwacji zachodzących w nim zmian. Może być prowadzony w skali globalnej (światowej
 • Co to jest monochromator Definicja monochromator przyrząd optyczny wykorzystywany do wytwarzania promieniowania monochromatycznego
 • Co to jest monokultura Definicja leśny opierający uprawianie roślin tego samego gatunku poprzez sporo następnych lat na tym samym polu. Prowadzi to do wyjałowienia gleby
 • Co to jest monomer Definicja którego powstają polimery w procesie polimeryzacji. Odpowiednikiem monomeru jest etylen (CH2)2 w polimerze zwanym polietylenem (PE
 • Co to jest monsun Definicja porze roku znad morza w kierunku lądu, a w zimie - z lądu nad morze. Występuje raczej na Oceanie Indyjskim i przyległych lądach (Azja
 • Co to jest morfina Definicja opium) o wzorze chemicznym C17H19O3N. Biały proszek, o gorzkim smaku, słabo rozpuszczalny w wodzie. Stosuje się jako środek nasenny i
 • Co to jest morze Definicja część oceanu oddzieloną progiem morskim, łańcuchem wysp albo rozczłonkowanym lądem. Cechuje się on sporą głębokością (do 10 000 m), sporym
 • Co to jest mózg Definicja zespół najwyższych ośrodków nerwowych i jest materialnym podłożem zjawisk psychicznych. Złożona jest z dwóch półkul połączonych spoidłem
 • Co to jest mrozoodporność Definicja mrozoodporność umiejętność organizmu żywego (materiału) do zachowania funkcji życiowych (własności użytkowych) w temp. poniżej 0°C
 • Co to jest mrozowe procesy Definicja geologiczne przebiegające w rezultacie częstego zamarzania wody w gruncie i szczelinach skalnych, które prowadzą do stworzenia swoistych
 • Co to jest mrożonki Definicja przechowywane w temp. ujemnej (około -20°C) w celu przedłużenia okresu spożycia. W niskiej temp. następuje zahamowanie rozwoju szkodliwej
 • Co to jest mułożercy Definicja gdzie zawarte są szczątki organiczne stanowiące ich pokarm. Należą do nich na przykład nicienie w wodach słodkich i skorupiaki głębinowe
 • Co to jest muszla Definicja zewnętrzny mięczaków produkowany poprzez tak zwany nabłonek płaszcza. Ma budowę trójwarstwową. Cienka warstwa zewnętrzna zbudowana jest z
 • Co to jest mutacja Definicja strukturze materiału genetycznego (chromosomów, genów) zachodzące przypadkowo w żywym organizmie. Mechanizm mutowania zachodzi z
 • Co to jest mieszadło Definicja mieszadło aparat do mieszania roztworów, ciał sypkich i substancji plastycznych
 • Co to jest mułek Definicja się z drobnych (0.01-0.1 mm) ziarn kwarcu, z domieszką skaleni i minerałów iłowych. Tworzy się w jeziorach, rzekach i morzach
 • Co to jest monochromatyczne światło Definicja monochromatyczne światło wiązka (promień) światła o ściśle określonej długości fali
 • Co to jest monogonia Definicja monogonia bezpłciowe rozmnażanie organizmów bez udziału komórki jajowej, na przykład poprzez podział, poprzez pączkowanie
 • Co to jest musować Definicja musować gwałtownie wydzielać gaz poprzez powierzchnię cieczy w formie pęcherzyków; burzyć się
 • Co to jest mezopotamia Definicja mezopotamia, międzyrzecze region leżący między bliźniaczymi rzekami
 • Co to jest mikrofauna Definicja zwierzęce o wielkości od 0,002 do 0,2 mm. Zalicza się do nich pierwotniaki (na przykład wiciowce, korzenionóżki i orzęski) i organizmy
 • Co to jest modyfikatory Definicja modyfikatory impulsy wpływające na organizm poprzez zmianę części składowych środowiska
 • Co to jest metapopulacja Definicja albo więcej populacji lokalnych zamieszkujących izolowane wyspy środowiskowe, powiązanych ze sobą w konsekwencji przemieszczania się
 • Co to jest mezo Definicja mezo- przedrostek w złożeniach: środkowy; pośredni, na przykład mezoderma (środkowa warstwa zarodkowa
 • Co to jest mega Definicja mega- przedrostek w złożeniach: spory; ogromny
 • Co to jest mezotrofity Definicja mezotrofity rośliny żyjące w uwarunkowaniach umiarkowanego zaopatrzenia w składniki pokarmowe
 • Co to jest micela Definicja micela cząsteczka koloidalna
 • Co to jest mezosfera Definicja wyłączeniem warstw najpłytszych (jest to płaszcza litosferycznego i astenosfery), położony na głębokości od 350 do 2900 km. Zbudowana jest
 • Co to jest makroewolucja Definicja sporych zmian w budowie organizmów ipowstawania nowych jednostek systematycznych, to jestnowych rodzajów, rodzin, rzędów i tak
 • Co to jest migracja Definicja z jednego terenu na inny pod wpływem warunków klimatycznych albo glebowych;2) okresowa albo stała zmiana lokalizacji pobytu zwierząt
 • Co to jest muł Definicja pochodzący ze skrzyżowania klaczy konia z ogierem osła. W 95% niepłodny, żyje ok. 40-50 lat. Wydajny w pracy, wytrzymały
 • Co to jest mikotoksyny, mykotoksyny Definicja trujące produkowane poprzez wyższe grzyby pleśniowe (gromada Ascomycetes), grzyby czarne (Dematiaceous hyphomycetes) i grzyby niedoskonałe
 • Co to jest mleczko kauczukowe Definicja z drzew kauczukodajnych, zawierający kauczuk naturalny (52-60% wody, 34-37% kauczuku, 2-2.7% białka, 1.6-3.4% żywic i 1.5-4.2% cukrów
 • Co to jest mikroewolucja Definicja populacji kierujący do stworzenia nowych drobnych jednostek systematycznych, jest to ras, odmian i gatunków. Jest on spowodowany zmianą
 • Co to jest mikroflora Definicja niewidocznych gołym okiem, dostrzegalnych dopiero pod mikroskopem) występujących w ustalonym siedlisku (środowisku), na przykład w
 • Co to jest magnetyki Definicja możliwością magnesowania, jest to wytwarzania albo zmiany pola magnetycznego. Podzielone są na diamagnetyki, paramagnetyki i ferromagnetyki
 • Co to jest mierzwa Definicja i płynne odchody zwierzęce zmieszane ze ściółką. Używa się go jako nawóz naturalny do nawożenia gleby
 • Co to jest mózgowie Definicja nerwowego koordynująca czynności życiowe całego organizmu. Stanowi największe skupienie tkanki nerwowej u kręgowców, wypełniające jamę
 • Co to jest MaB, Man and Biosphere, Człowiek i Biosfera Definicja Biosfera międzynarodowy program badawczy w dziedzinie ochrony środowiska, jest to badań struktury i funkcjonowania biosfery i zmian w niej
 • Co to jest magnes Definicja pole magnetyczne. Odznacza się magnesy trwałe (zwane twardymi) albo miękkie. Poprzez definicja magnes twardy rozumie się materiał
 • Co to jest magnetyzm Definicja materii powiązane z oddziaływaniem ciał przez pole magnetyczne, na przykład wpływ między magnesami, między prądami elektrycznymi i pomiędzy
 • Co to jest makrobentos Definicja zbiorników wodnych (tak zwany organizmy bentosowe) rozmiar ponad 2 mm, jest to wodne skąposzczety, skorupiaki, owady wodne, wodne mięczaki
 • Co to jest maksimum ekologiczne Definicja dopuszczalna wartość czynnika, którą toleruje dany organizm, na przykład temperaturę, zasolenie, wilgotność itp
 • Co to jest mangrowe Definicja lasy tropikalne. To są zarośla i lasy występujące w strefie pływów mórz tropikalnych i subtropikalnych. Namorzyny występują na
 • Co to jest materia autochtoniczna Definicja nieorganiczne i organiczne wytwarzane wewnątrz określonego ekosystemu. Związki nieorganiczne produkowane są w procesie mineralizacji
 • Co to jest materia żywa Definicja materia żywa obiekty, które wykazują cechy życia, tzn. zachodzą w nich mechanizmy biologiczne
 • Co to jest mróz Definicja mróz ujemna temp. powietrza, jest to poniżej zera stopni Celsjusza
 • Co to jest menisk Definicja powierzchni cieczy występujące na granicy rozdziału cieczy i ciała stałego, powstające w rezultacie przyciągania się cząsteczek cieczy i
 • Co to jest metale Definicja cechujących się sporą plastycznością, dobrym przewodnictwem ciepła i elektryczności. Przewodnictwo elektryczne rośnie przy obniżeniu temp
 • Co to jest moment pędu Definicja fizyczna J opisująca ruch obrotowy ciała, którą definiuje się jako iloczyn wektorowy pędu ciała p i odległości r od punktu odniesienia (J
 • Co to jest melioracja Definicja melioracja zabieg przeprowadzany w celu poprawienia właściwości fizycznych gleby, na przykład osuszanie błot albo sztuczne nawadnianie
 • Co to jest margaryna Definicja na bazie tłuszczów roślinnych (utwardzonych olejów roślinnych z dodatkiem tłuszczów zwierzęcych) z odpowiednimi dodatkami (witamin
 • Co to jest miareczkowanie Definicja dodawaniu odmierzonej ilości roztworu o znanym stężeniu do roztworu badanego tak długo, aż zakończy się reakcję chemiczną pomiędzy
 • Co to jest mikrofale Definicja długości od 1 m do 0.1 mm, którym odpowiada zakres częstotliwości od 300 MHz do 3000 GHz. Znalazły wykorzystanie między innymi w
 • Co to jest mykocenoza Definicja mykocenoza zgrupowanie grzybów
 • Co to jest metale lekkie Definicja metale lekkie ekipa metali o gęstości mniejszej niż 4.5 g·cm-3, na przykład glin, magnez, beryl
 • Co to jest mieszanina Definicja różnych związków chemicznych, pierwiastków albo materiałów zmieszanych ze sobą w dowolnych proporcjach, których własności nie ulegają
 • Co to jest metoda Definicja sposób ogół reguł wykorzystanych w badaniach zjawisk, procesach technologicznych, prowadzących do określonego celu
 • Co to jest masa cząsteczkowa Definicja równa stosunkowi masy cząsteczki danego pierwiastka chemicznego albo związku do 1/12 masy atomu węgla 12C
 • Co to jest mierzeja Definicja wał odcinający częściowo albo kompletnie zatokę od pełnego morza. Tworzy go fala morska niosąca piasek, który jest wyrzucany na brzeg
 • Co to jest meta- Definicja meta- przedrostek w złożeniach: późniejszy; kolejny; po-, na przykład metafaza (stadium mitozy występujące po profazie
 • Co to jest makro- Definicja makro- przedrostek w złożeniach: spory; ogromny, na przykład makroskopowy (widoczny nieuzbrojonym okiem
 • Co to jest mutant Definicja mutant osobnik, u którego wystąpiła mutacja
 • Co to jest makroregion Definicja makroregion obszar gospodarczy obejmujący swym zasięgiem kilka jednostek administracyjnych państwie
 • Co to jest miedź Definicja ekipy układu okresowego o liczbie atomowej 29 i masie atomowej 63.54. Temp. topnienia Tt = 1083°C, temp. wrzenia Tw = 2567°C, a gęstość = 8
 • Co to jest mimikra Definicja zwierząt bezbronnych do gatunków mających określone umiejętności obronne, na przykład gnojka podobna jest z wyglądu do osy
 • Co to jest morfologia Definicja ukształtowanie organów zwierząt i roślin i ich budowę zewnętrzną i wewnętrzną we wszystkich fazach cyklu życiowego
 • Co to jest mydło Definicja Otrzymuje się go na przykład poprzez ogrzewanie stopionego tłuszczu (łoju) z roztworem wodorotlenku sodowego
 • Co to jest mżawka Definicja się z drobnych i gęsto padających kropelek wody o średnicy poniżej 0.5 mm, który spada z niskiej chmury warstwowej
 • Co to jest morena Definicja glina, głazy narzutowe) przemieszczony poprzez lodowiec na określony region, na którym pozostał po jego stopieniu. To również nazwa form
 • Co to jest móżdżek Definicja móżdżek część mózgowia znajdująca się nad rdzeniem przedłużonym, która jest odpowiedzialna za kontrolę równowagi ciała i napięcia mięśni
 • Co to jest multiwitamina Definicja drażetek użytkowany przy ich niedoborze w organizmie. Są konieczne dla rozwoju i czynności życiowych organizmu. Użytkowane profilaktycznie
 • Co to jest mursz Definicja działania szkodliwych grzybów i rzadziej bakterii. Do typowych szkodliwych grzybów należą: właściwy grzyb domowy, huby i twardziak
 • Co to jest mikroklimat Definicja niewielkim terenie (miasta, lasu), który jest różna od klimatu regionu uwarunkowaniami i czynnikami klimatycznymi
 • Co to jest mikrosiedlisko Definicja mikrosiedlisko niewielka powierzchnia stanowiąca bezpośrednie otoczenie organizmu
 • Co to jest mitoza Definicja mitoza podział komórki, w trakcie którego jądro komórkowe dzieli się na dwa jądra potomne o jednakowym zespole chromosomów
 • Co to jest młaki Definicja podziemnych zarośnięte roślinnością wodo- i wilgociolubną. Młaki pojawiają się zazwyczaj w miejscach, gdzie następuje zatamowanie
 • Co to jest mocz Definicja zawierający 95% wody i rozpuszczone w niej końcowe produkty przemiany białkowej (mocznik, kwas moczowy, kreatynina), który wydalany jest
 • Co to jest mofety Definicja 100oC) występujące po ustaniu działalności wulkanicznej, zawierające raczej dwutlenek węgla i parę wodną, na przykład Psia Grota koło
 • Co to jest mogilnik Definicja niebezpiecznych substancji, to jestnierozkładalnych odpadów trujących albo promieniotwórczych, przeterminowanych środków ochrony roślin
 • Co to jest moment siły Definicja okres siły wektorowa rozmiar fizyczna N równa iloczynowi wektorowemu siły F i promienia r punktu jej położenia (N = r × F
 • Co to jest monitor Definicja pomiaru skażeń promieniotwórczych;2) urządzenie wykorzystywane do odtwarzania obrazów na ekranie (luminescencyjnym, ciekłokrystalicznym) i
 • Co to jest monocen Definicja monocen prosty układ w ekologii roślin składający się z osobnika i jego siedliska
 • Co to jest monofagi Definicja pokarmem jednego rodzaju, na przykład gąsienice jedwabnika morwowego żywią się liśćmi morwy, panda ogromna odżywia się wyłącznie pędami
 • Co to jest monotypizacja lasu Definicja gatunkowe i wiekowe drzewostanu, uproszczenie struktury warstwowej i nieznaczne zubożenie gatunkowe będące skutkiem gospodarki leśnej
 • Co to jest Mn Definicja dodatkowej manganowców w VII ekipie układu okresowego o liczbie atomowej 25 i masie atomowej 54.938. Jego gęstość wynosi 7.44 g·cm-3. Jest
 • Co to jest miękisz Definicja złożonej z żywych komórek, zawierających spore wakuole (przestrzeń komórki wypełniona sokiem komórkowym i ograniczona błoną) i otoczonych
 • Co to jest masa atomowa Definicja określająca, ile razy masa danego pierwiastka chemicznego jest większa od 1/12 masy atomu węgla 12C (m\norrr\h-1.7 x/(1/12)mC = masa
 • Co to jest mięsień Definicja człowieka i zwierząt, zbudowany z komórek mających umiejętność kurczenia się i rozkurczania, tak zwany tkanki mięśniowej. Mięśnie do koścca
 • Co to jest minimum ekologiczne Definicja minimum ekologiczne najmniejsza wartość czynnika jaką znosi dany organizm, na przykład zasolenie, nasłonecznienie
 • Co to jest mapa hałasu,mapa akustyczna Definicja ilustracja rozkładu pola akustycznego na danym obszarze. Sporządza się ją w rezultacie obliczeń poziomu dźwięku pochodzącego z różnych
 • Co to jest mutagen Definicja mutagen czynnik wywołujący powstawanie mutacji, na przykład związki chemiczne, promieniowanie jonizujące, temp
 • Co to jest mimetyzm Definicja wszystkich gatunków zwierząt do podłoża barwą (homochromia) albo kształtem (homomorfia). Na przykład skrzydła nie wszystkich motyli mają
 • Co to jest minerały ciężkie Definicja ponad 3 g·cm-3. Podzielone są na przezroczyste (topaz, korund, apatyt) i nieprzezroczyste (piryt, magnetyt
 • Co to jest materia allochtoniczna Definicja nieorganiczne i organiczne produkowane poza granicami danego ekosystemu. Przykładami takich ekosystemów są jaskinie i głębiny morskie, do
 • Co to jest metabolity Definicja nieorganiczne powstające w żywym organizmie w trakcie przemiany materii, na przykład woda, dwutlenek węgla, aminokwasy, witaminy. W komórce
 • Co to jest mgła Definicja się w gazie, na przykład zawiesina kropelek pary wodnej utrzymującej się w powietrzu i tworząca obłok nad samą powierzchnią gruntu
 • Co to jest minerały Definicja przyrodzie w stanie wolnym i związki chemiczne, które powstały w skorupie ziemskiej wskutek mechanizmów geologicznych. Mają określony skład
 • Co to jest międzyrzecze Definicja międzyrzecze, mezopotamia region leżący między bliźniaczymi rzekami
 • Co to jest meseta Definicja płaskiej albo słabo rozczłonkowanej dolinami powierzchni, odgraniczony stopniem od sąsiednich, niższych terenów
 • Co to jest megatermy Definicja megatermy organizmy żywe nieprzystosowane do niskich temperatur otoczenia
 • Co to jest makrofity Definicja gołym okiem rośliny wodne, występujące raczej w strefie litoralnej, na przykład pałka wodna, tatarak, rdestnica itp
 • Co to jest mezofity Definicja środowisku o umiarkowanej wilgotności gleby i powietrza, na przykład różne gatunki drzew liściastych, rośliny łąk, rośliny uprawne. Liście
 • Co to jest metamorfizm Definicja mineralnego i chemicznego skał zachodzące w głębi skorupy ziemskiej pod wpływem wyższych od panujących na powierzchni Ziemi temperatur i
 • Co to jest margiel Definicja węglan wapnia, magnez i powyżej 30% substancji ilastej; używa się go do produkcji cementu, nawozów sztucznych i w budownictwie
 • Co to jest marsze Definicja część substancji ilastych i próchniczych. Powstały poprzez osuszenie i odsolenie nadmorskich terenów albo dna morskiego na polderach
 • Co to jest matryca Definicja do nadawania kształtu określonemu materiałowi, który w formie ciekłej wlewa się do matrycy, a w dalszym ciągu się go schładza
 • Co to jest melasa Definicja trakcie produkcji cukru; gęsty, ciemnobrunatny syrop, zawierający ok. 50% cukru, 20-25% wody, ok. 20% niecukrów i 8% popiołu. Stanowi
 • Co to jest molarne Definicja molarne, stężenie molowe relacja liczby moli substancji rozpuszczonej n do objętości roztworu Vr: cm = n/Vr [mol/m3]. Jest zależne od temp
 • Co to jest magnezja biała Definicja magnezowy; śnieżnobiały, lekki proszek, trudno rozpuszczalny w wodzie. Użytkowany w lecznictwie (odtrutka przeciwko kwasom), w kosmetyce
 • Co to jest makromolekuła Definicja cząsteczka złożona z bardzo wielu atomów (od dziesiątek do setek tys.) połączonych wiązaniami chemicznymi (kowalencyjnymi), na przykład
 • Co to jest makrostan Definicja makrostan, stan makroskopowy stan, który charakteryzują wskaźniki makroskopowe, takie jak: gęstość, ciśnienie, temp
 • Co to jest marazminy Definicja marazminy substancje organiczne wydzielane poprzez drobnoustroje (amoniak, aldehyd) działające niekorzystnie na rośliny wyższe
 • Co to jest masa Definicja masa miara ilości materii (ciała). Jedna z cech ciał fizycznych określających bezwładność ciała i jego wpływ z polem grawitacyjnym (m = F/g
 • Co to jest metal szlachetny Definicja metal szlachetny metal odporny na działanie czynników chemicznych, na przykład złoto, platyna, iryd, srebro, osm, ruten, rod i pallad
 • Co to jest metalurgia Definicja metalurgia dział edukacji i techniki zajmujący się technologią otrzymywania metali i stopów, jak i dalszej ich obróbki
 • Co to jest meteorologia Definicja się badaniem składu atmosfery, procesami zamiany energii cieplnej między atmosferą a powierzchnią Ziemi, przemianami fazowymi wody w
 • Co to jest malakologia, malakozoologia Definicja malakologia, malakozoologia dział zoologii zajmujący się badaniem różnorodnością, budową, fizjologią i ekologią mięczaków
 • Co to jest miernik Definicja pomiaru określonej wielkości fizycznej, na przykład miernik częstotliwości mierzy częstotliwość drgań mechanicznych albo
 • Co to jest mieszaniec Definicja zwierzęcy powstały w rezultacie skrzyżowania, na drodze płciowej, osobników różnych pod względem genetycznym (różnych odmian, ras, gatunków
 • Co to jest magma Definicja znajdujący się w głębi skorupy ziemskiej, składający się raczej z krzemianów i glinokrzemianów i składników lotnych; zakrzepnięte lawy
 • Co to jest magnesowanie Definicja nadawaniu własności magnetycznych ciałom ferromagnetycznym, w rezultacie którego ciała te stają się magnesami, na przykład poprzez
 • Co to jest makrostruktura Definicja makrostruktura wewnętrzna budowa materii o sporych wymiarach, którą można obserwować nieuzbrojonym w przyrządy optyczne okiem
 • Co to jest makroflora Definicja gołym okiem rośliny wodne, występujące raczej w strefie litoralnej, na przykład pałka wodna, tatarak, rdestnica itp
 • Co to jest makrokosmos Definicja makrokosmos wszechświat w ujęciu makroskopowym
 • Co to jest mikrofagi Definicja się słabą aktywnością, osiadłym trybem życia i odżywiające się drobnymi cząstkami pokarmowymi, które przed wprowadzeniem do przewodu
 • Co to jest mada Definicja mada typ gleby powstały z osadów rzecznych w trakcie wylewu rzeki, zawierający substancje ilaste i organiczne
 • Co to jest makrony Definicja makrony cząstki substancji o średnicy ponad 0.1 mm
 • Co to jest metalizacja Definicja metalizacja powlekanie powierzchni elementów cienką warstwą metalu
 • Co to jest moździerz Definicja moździerz grubościenne naczynie z tłuczkiem, gdzie uciera się stałe substancje
 • Co to jest mikologia Definicja mikologia edukacja o grzybach
 • Co to jest mosiądz Definicja mosiądz stop miedzi z cynkiem
 • Co to jest makroskopowy Definicja makroskopowy możliwy do obserwacji gołym okiem bez użycia przyrządów optycznych
 • Co to jest miot Definicja miot potomstwo ssaków z jednej ciąży samicy
 • Co to jest mono- Definicja mono- przedrostek w złożeniach: jedno-; jedyno-, na przykład monofiletyzm (geneza z tego samego plemienia
 • Co to jest minia Definicja minia tlenek ołowiu o wzorze chemicznym Pb3O4. Czerwony pigment wchodzący w skład farb antykorozyjnych i kitów
 • Co to jest miąższ Definicja miąższ tkanki występujące w nie wszystkich częściach roślin albo narządach zwierząt, na przykład miąższ owocu, miąższ wątroby
 • Co to jest manometr Definicja manometr przyrząd wykorzystywany do pomiaru ciśnienia gazu albo cieczy
 • Co to jest metabioza Definicja metabioza powstawanie korzystnych warunków dla rozwoju pewnych organizmów w rezultacie działalności innych

Pojęcia z fizyki ogólnej na lekcje. Definicje i wyjaśnienia z matematyki

Znajdź sens. Jaki ma sens? Sens definicji z fizyki. Zrobić zadanie domowe z fizyki na lekcje.

Definicja Metabioza, Manometr, Miąższ, Minia, Mono-, Miot, Makroskopowy, Mosiądz, Mikologia, Moździerz, Metalizacja, Makrony, Mada, Mikrofagi, Makrokosmos, Makroflora co to znaczy.

Słownik Metabioza, Manometr, Miąższ, Minia, Mono-, Miot co to jest.