CZYM JEST Odwadnianie Osadu, Opór Właściwy, Ochrona Gruntów Rolnych I Leśnych, Osad Limniczny.
odwadnianie osadu opór co to jest

Definicje fizyka na O

 • Co to jest odkażanie gleby Definicja zabieg, którego celem jest zniszczenie patogenów glebowych (pasożytniczych bakterii, wirusów albo grzybów wywołujących dolegliwości) i szkodników glebowych co to jest.
 • Co to jest oczy Definicja wzroku wrażliwe na światło. Zazwyczaj występują parami i są wypełnione płynem i mają kształt sferyczny. Światło załamuje się na rogówce, przechodzi poprzez definicja.
 • Co to jest opad pyłu Definicja opadającego na daną jednostkę powierzchni pośrodku ustalonej jednostki czasu. Wykorzystuje się ją do oceny stopnia zapylenia powietrza, na przykład co znaczy.
 • Co to jest owoc Definicja okrytozalążkowych zawierający w swoim wnętrzu nasiona, zbudowany jest z owocni, jest to przekształconej ściany zalążni słupka, i nasion, jest to słownik.
 • Co to jest owocnia Definicja część owocu powstała ze ścian zalążni słupka kwiatowego, składająca się z trzech warstw: wewnętrznej, tak zwany endokarpu, środkowej, tak zwany mezokarpu i znaczenie.
 • Co to jest olej smarny Definicja olej smarny lepka substancja ciekła użytkowana jako smar, zmniejszająca tarcie między współpracującymi elementami mechanicznymi czym jest.
 • Co to jest opornik suwakowy Definicja opornica obiekt elektryczny o regulowanej wartości oporu elektrycznego. Zbudowana jest z rury porcelanowej umocowanej na dwu przeciwległych podstawach, z co oznacza.
 • Co to jest okres inkubacji Definicja moment inkubacji przedział czasu od wniknięcia drobnoustrojów chorobotwórczych do wystąpienia pierwszych objawów chorobowych w organizmie krzyżówka.
 • Co to jest orientacja Definicja orientacja kierunek położenia obiektu względem otoczenia najlepszy.
 • Co to jest oligofagi Definicja oligofagi zwierzęta odżywiające się kilkoma gatunkami roślin albo zwierząt, na przykład stonka ziemniaczana żyjąca tylko na roślinach psiankowych przykłady.
 • Co to jest osobnik Definicja osobnik, indywiduum pojedynczy okaz określonej zbiorowości zdolny do samodzielnego życia encyklopedia.
 • Co to jest organizmy stenoksybiotyczne Definicja organizmy stenoksybiotyczne organizmy przystosowane do życia w uwarunkowaniach o ściśle ustalonym przedziale zawartości tlenu w wodzie jak działa.
 • Co to jest osmoza Definicja przenikanie cząsteczek rozpuszczalnika poprzez półprzepuszczalną przegrodę od roztworu o mniejszym stężeniu do roztworu o większym stężeniu. Poprzez błonę czy jest.
 • Co to jest organizmy stenofotyczne Definicja organizmy stenofotyczne organizmy o dużej wrażliwości na intensywność oświetlenia, wymagające jednorodnych warunków świetlnych, na przykład mroku pojęcie.
 • Co to jest ochrona przed polami elektromagnetycznymi Definicja polami elektromagnetycznymi zapewnienie jak najlepszego stanu środowiska poprzez zmniejszanie poziomów pól elektromagnetycznych do dopuszczalnych, gdy nie są wyjaśnienie.
 • Co to jest ochrona in situ Definicja ochrona in situ zakładnie parków narodowych i rezerwatów w celu zachowania różnorodności biologicznej w uwarunkowaniach naturalnych opis.
 • Co to jest owadobójcze środki Definicja owadobójcze środki substancje chemiczne użytkowane do zwalczania szkodliwych owadów. Działają zabójczo albo ograniczają rozród informacje.
 • Co to jest ocean Definicja słonych wód, które oblewają stałe lądy powierzchni kuli ziemskiej. Odznacza się: Ocean Spokojny, Ocean Atlantycki i Ocean Indyjski. Zajmują one około 71 co to jest.
 • Co to jest odchody Definicja resztki niestrawionego pokarmu w przewodzie pokarmowym, które jako zbyteczne są wydalane na zewnątrz organizmu. Złożona jest z celulozy, włókien elastycznych definicja.
 • Co to jest oczyszczanie ścieków Definicja oczyszczanie ścieków zabieg opierający na usunięciu ze ścieków zanieczyszczeń mechanicznych, chemicznych i biologicznych odpowiednio z określonymi wymogami co znaczy.
 • Co to jest ośrodek sprężysty Definicja ośrodek sprężysty ośrodek, gdzie usuwanie czynnika zaburzającego skutkuje powrót do stanu przed zaburzeniem słownik.
 • Co to jest optyka oka Definicja optyka oka, optyka fizjologiczna dział optyki zajmujący się procesem widzenia znaczenie.
 • Co to jest organizmy eurybatyczne Definicja eurybatyczne organizmy przystosowane do sporych różnic ciśnień, które żyją zarówno w płytkich, jak i głębokich warstwach zbiorników wodnych. Odpowiednikiem są czym jest.
 • Co to jest organogeneza Definicja organogeneza mechanizm formowania się organów, który zaczyna się w momencie rozwoju zarodkowego i może rozciągać się na moment rozwoju pozazarodkowego co oznacza.
 • Co to jest ogniskowa Definicja ogniskowa odległość ogniska optycznego od zwierciadła albo soczewki krzyżówka.
 • Co to jest ogród zoologiczny Definicja ogród zoologiczny teren przystosowany do hodowli i wystawy zwierząt z różnych rejonów geograficznych. Służy do badań naukowych i edukacyjnych ludzi najlepszy.
 • Co to jest odbiornik Definicja urządzenie wykorzystywane do odbioru różnych sygnałów i przetwarzania ich na inne typy energii, na przykład mikrofon zamienia sygnał akustyczny na elektryczny przykłady.
 • Co to jest orkan Definicja orkan, huragan porywisty wiatr wiejący z prędkością powyżej 32 m/s, jest to o sile 12 stopni w skali Beauforta encyklopedia.
 • Co to jest onkologia Definicja onkologia edukacja o nowotworach i metodach ich leczenia jak działa.
 • Co to jest organizmy cudzożywne Definicja organizmy cudzożywne heterotrofy, organizmy heterotroficzne czy jest.
 • Co to jest ornitochoria Definicja ornitochoria rozsiewanie nasion roślin poprzez ptaki żywiące się nimi pojęcie.
 • Co to jest organizacje światowe ochrony środowiska Definicja światowe ochrony środowiska utworzone poprzez ONZ wyspecjalizowane organizacje, których zadaniem jest rozwiązywanie różnych problemów środowiskowych i zdrowia wyjaśnienie.
 • Co to jest owocostan Definicja owocostan zestaw owoców, które powstały z jednego kwiatostanu, na przykład tworzą go maliny, banany opis.
 • Co to jest ozonosfera Definicja atmosfery ziemskiej o dużej zawartości ozonu (tlenu trójatomowego). Rozciąga się na wysokości 20-50 km. Absorbuje promieniowanie o długości fal: 2200-3000 Å informacje.
 • Co to jest osad litoralny Definicja osad litoralny osad nagromadzony w płytkich wodach przybrzeżnych co to jest.
 • Co to jest organizmy stenohydryczne Definicja organizmy stenohydryczne organizmy żywe przystosowane do życia w uwarunkowaniach o ściśle określonej wilgotności definicja.
 • Co to jest ostrów Definicja ostrów wyspa na rzece albo jeziorze co znaczy.
 • Co to jest owicydy Definicja owicydy substancje chemiczne, zaliczane do pestycydów, użytkowane do niszczenia jaj szkodników roślin i pasożytów zwierzęcych słownik.
 • Co to jest odkształcenie sprężyste Definicja odkształcenie sprężyste odkształcenie znikające po usunięciu wywołujących je sił zewnętrznych, na przykład sprężyna znaczenie.
 • Co to jest odczynniki Definicja chemikalia pierwiastki albo związki chemiczne stosowane w reakcjach (przemianach) chemicznych, na przykład sód, kwas siarkowy. Czołowym producentem chemikaliów czym jest.
 • Co to jest odnowa wody Definicja odnowa wody technologiczne odzyskanie wody ze ścieków i jej powtórne zastosowanie dla celów przemysłowych, gospodarczych albo konsumpcyjnych co oznacza.
 • Co to jest orbita Definicja orbita tor, po którym porusza się ciało niebieskie w polu sił grawitacji albo elektron wokół jądra pod wpływem sił kulombowskich krzyżówka.
 • Co to jest obszar ekologicznego zagrożenia Definicja ekologicznego zagrożenia region, na którym nastąpiła degradacja komponentów środowiska przyrodniczego, takich jak powietrza, wody, gleby albo szaty roślinnej najlepszy.
 • Co to jest odkształcenie plastyczne Definicja odkształcenie plastyczne odkształcenie, które nie znika po usunięciu sił zewnętrznych, na przykład plastelina przykłady.
 • Co to jest obieg materii w przyrodzie Definicja przyrodzie przemiana fizyczna i chemiczna związków organicznych i nieorganicznych występująca pomiędzy organizmami a ich środowiskiem. Zalicza się do nich encyklopedia.
 • Co to jest oskrzele Definicja oskrzele odgałęzienie tchawicy kręgowców lądowych wchodzące do płuc w formie coraz drobniejszych i liczniejszych przewodów doprowadzających powietrze jak działa.
 • Co to jest osady czynne Definicja zbiorowiska mikroorganizmów, raczej bakterii i pierwotniaków, zbierające się na powierzchni szczątków organicznych zawartych w ściekach w formie kłaczków w czy jest.
 • Co to jest odbarwienie Definicja odbarwienie mechanizm, gdzie następuje przekształcenie związku albo roztworu barwnego w bezbarwny pojęcie.
 • Co to jest olej napędowy Definicja wytwór destylacji ropy naftowej, stanowiący mieszaninę węglowodorów, raczej parafin C14H30 do C20H48. Używa się go do napędu silników wysokoprężnych Diesla wyjaśnienie.
 • Co to jest optyka Definicja zajmujący się zjawiskami emisji, propagacji i absorpcji światła poprzez materię. Obejmuje badania promieniowania elektromagnetycznego o długości fal w opis.
 • Co to jest osteologia Definicja osteologia dział anatomii człowieka i zwierząt zajmujący się ich kośćcem informacje.
 • Co to jest olej opałowy Definicja produktów pochodzących z destylacji ropy naftowej. W zależności od własności fizycznych (zakres temp. wrzenia, gęstość) może być użytkowany jako paliwo na co to jest.
 • Co to jest organowce Definicja które zbudowane są z trzech zasadniczych części, jest to korzenia, łodygi i liści. Organy te pełnią określone funkcje. Prymitywnymi organowcami są mszaki, a definicja.
 • Co to jest ostoja Definicja ostoja miejsce o uwarunkowaniach sprzyjających egzystencji roślin, zwierząt albo grzybów zagrożonych wyginięciem albo rzadkich gatunków co znaczy.
 • Co to jest oddychanie Definicja pobieranie poprzez organizm żywy tlenu z powietrza albo wody i wydalanie do środowiska dwutlenku węgla. To jest złożony mechanizm zachodzący w mitochondriach słownik.
 • Co to jest otulina Definicja otulina pas lasu (albo innych roślin) izolujący różne obiekty leśne, na przykład rezerwaty, plantacje nasienne itp znaczenie.
 • Co to jest oscylator Definicja oscylator urządzenie do generowania drgań mechanicznych albo elektrycznych czym jest.
 • Co to jest organizmy stenojonowe Definicja organizmy stenojonowe organizmy żywe przystosowane do życia w wąskich granicach stężenia jonów wodorowych co oznacza.
 • Co to jest obieg tlenu Definicja wielokrotne przemieszczanie się tlenu w cyklu zamkniętym pomiędzy organizmami a ich środowiskiem życia. Tlen uwalniany w procesie fotosyntezy roślin dostaje krzyżówka.
 • Co to jest odwilż Definicja odwilż okresowe ocieplenie w zimie powodujące topnienie śniegu najlepszy.
 • Co to jest okruch Definicja okruch, odłamek kawałek stałego materiału (substancji), którego rozmiary zawarte są pomiędzy rozmiarami granulki a bryły przykłady.
 • Co to jest ozonowanie Definicja ozonowanie wprowadzanie ozonu do powietrza, wody albo ścieków w celach dezynfekcyjnych i technologicznych encyklopedia.
 • Co to jest organizmy wapieniolubne Definicja wapieniolubne, kalcyfile organizmy żyjące i rozwijające się w środowisku alkalicznym (o pH >8) zawierającym węglany wapnia. Należą do nich rośliny (kalcyfity jak działa.
 • Co to jest oświetlenie naturalne Definicja oświetlenie naturalne oświetlenie pochodzące od Słońca czy jest.
 • Co to jest opóźniacz Definicja opóźniacz, spowalniacz substancja użytkowana w celu pomniejszenia szybkości reakcji pojęcie.
 • Co to jest okres fermentacji Definicja moment fermentacji przedział czasu konieczny do rozkładu substancji organicznych zawartych w osadzie wyjaśnienie.
 • Co to jest osmometr Definicja osmometr przyrząd wykorzystywany do pomiaru ciśnienia osmotycznego opis.
 • Co to jest odczyn gleby Definicja stężenia jonów wodorowych w glebie, określany parametrem pH. Jeśli w roztworze glebowym przeważają jony tlenku wodoru OH (pH > 7.2), to odczyn gleby jest informacje.
 • Co to jest okolica Definicja okolica region rozciągający się wokół określonego miejsca, na przykład okolica Gdańska, okolica Wieżycy co to jest.
 • Co to jest ogniwo fotoelektryczne Definicja ogniwo fotoelektryczne źródło prądu elektrycznego, gdzie energia świetlna zamieniona jest na energię elektryczną w rezultacie zjawiska fotoelektrycznego definicja.
 • Co to jest ochrona biologiczna Definicja ochrona biologiczna sposób zwalczania szkodników roślin poprzez ich naturalnych drapieżników co znaczy.
 • Co to jest ołów Definicja pierwiastek chemiczny z gatunku węglowców o liczbie atomowej 82 i masie atomowej 207.19. Temp. topnienia Tt = 327.43°C, temp. wrzenia Tw = 1740°C, a gęstość słownik.
 • Co to jest oles Definicja oles formacja roślinna obniżonych dolin rzecznych (łęg), których kluczowym drzewem jest olsza czarna znaczenie.
 • Co to jest odczynnik Definicja odczynnik związek chemiczny stosowany do przeprowadzenia odpowiedniej reakcji chemicznej, na przykład kwas czym jest.
 • Co to jest opornik fotoelektryczny Definicja opornik fotoelektryczny, fotoopornik przyrząd półprzewodnikowy, którego oporność wymienia się pod wpływem zmian natężenia padającego na niego światła co oznacza.
 • Co to jest obwałowanie Definicja obwałowanie wał ziemny usypany wokół (wzdłuż) chronionego obiektu w celu zabezpieczenia go przed powodzią itp krzyżówka.
 • Co to jest oddziaływanie magnetyczne Definicja wpływ pomiędzy ciałami, gdzie momenty magnetyczne są różne od zera. Wpływ to dzieje się przy udziale pola magnetycznego wytworzonego poprzez momenty najlepszy.
 • Co to jest organizmy euryoksybiotyczne Definicja organizmy euryoksybiotyczne organizmy żywe o małej wrażliwości na liczba wolnego tlenu zawartego w środowisku wodnym przykłady.
 • Co to jest obszary chronionego krajobrazu Definicja krajobrazu tereny o różnych typach ekosystemów. Atrakcyjne krajobrazowo i poświęcone raczej do zagospodarowania turystycznego. Zakres ochrony zakazuje encyklopedia.
 • Co to jest odwadnianie Definicja dehydratacja odczepienie cząstek wody od cząsteczki związku chemicznego w reakcji eliminacji albo hydratu w trakcie ogrzewania, na przykład CuSO4 · 5H2O jak działa.
 • Co to jest obciążenie genetyczne Definicja genetyczne spadek umiejętności przystosowawczych populacji spowodowany wystąpieniem negatywnych genów, przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Mogą je czy jest.
 • Co to jest odruch warunkowy Definicja odruch warunkowy reakcja na impuls, która powstaje pod wpływem własnego doświadczenia pojęcie.
 • Co to jest oddzielacz Definicja oddzielacz naczynie przepuszczające jeden rodzaj płynu, a zatrzymujące inny rodzaj wyjaśnienie.
 • Co to jest oskórek Definicja wydzielina) komórek naskórka osłaniający ciało wielu bezkręgowców przed mechanicznym uszkodzeniem, inwazją bakterii albo innych mikroorganizmów. Występuje na opis.
 • Co to jest organizmy euryhydryczne Definicja organizmy euryhydryczne organizmy o małej wrażliwości na zmiany wilgotności informacje.
 • Co to jest oddychanie beztlenowe Definicja beztlenowe mechanizm rozkładu substancji organicznych bez udziału tlenu poprzez drobnoustroje i pasożyty przewodu pokarmowego, w trakcie którego wydziela się co to jest.
 • Co to jest odnawialne surowce Definicja zasoby cechujące się naturalnie stałą dostępnością i dostarczające stałych użytków, których konsumpcja nie zagraża przyszłym możliwościom użytkowania, o ile definicja.
 • Co to jest osad ściekowy Definicja osad ściekowy osad wydzielony ze ścieków w procesie sedymentacji co znaczy.
 • Co to jest obieg fosforu Definicja przemiana fizykochemiczna polegająca na przepływie poprzez biosferę fosforu. Fosfor w formie wodnych roztworów fosforanowych (w formie jonów fosforanowych słownik.
 • Co to jest organizm żywy Definicja żywa istota (roślinna albo zwierzęca) wykazująca wszelakie cechy życia, jest to umiejętność przemiany materii, wzrostu i rozmnażania. Substancje organiczne znaczenie.
 • Co to jest organizmy euryfotyczne Definicja euryfotyczne organizmy żywe niewiele wrażliwe na intensywność oświetlenia, które są zdolne do życia w środowisku nasłonecznionym, lecz także mrocznym i ciemnym czym jest.
 • Co to jest olej Definicja olej substancja pochodzenia roślinnego, zwierzęcego albo mineralnego, palna, lepka i nierozpuszczalna w wodzie, odczyn bez zaangażowania co oznacza.
 • Co to jest osad nerytyczny Definicja osad nerytyczny osad nagromadzony na dnie płytkich mórz krzyżówka.
 • Co to jest osiadłe organizmy Definicja osiadłe organizmy organizmy żywe przytwierdzone do danego podłoża poprzez całe własne życie, na przykład rośliny i nie wszystkie zwierzęta (gąbki najlepszy.
 • Co to jest oddziaływanie grawitacyjne Definicja wpływ grawitacyjne wpływ opisane prawem powszechnego ciążenia Newtona. Skutkuje wzajemne przyciąganie wszystkich ciał w przyrodzie przykłady.
 • Co to jest organizmy heterotroficzne Definicja organizmy heterotroficzne organizmy cudzożywne, których substancje odżywcze stanowią inne organizmy roślinne albo zwierzęce żywe albo martwe encyklopedia.
 • Co to jest opalescencja Definicja opalescencja rozproszenie światła spowodowane niejednorodnością ośrodka fizycznego, na przykład rozpraszanie światła w ośrodkach mętnych jak działa.
 • Co to jest ornitofilia Definicja ornitofilia, ornitogamia zapylanie kwiatów poprzez ptaki, na przykład kolibry czy jest.
 • Co to jest obciążenie mechaniczne Definicja obciążenie mechaniczne wpływ sił zewnętrznych na dane ciało, na przykład wpływ siły tarcia na ruch ciała pojęcie.
 • Co to jest osocze Definicja płynna substancja międzykomórkowa krwi, pozbawiona krwinek białych, czerwonych i płytek krwi, składająca się z wody (89-91%), licznych związków białkowych (7 wyjaśnienie.
 • Co to jest obraz optyczny Definicja widok przedmiotu znajdujący się w innym miejscu przestrzeni niż położenie tego przedmiotu, powstaje w rezultacie przejścia poprzez obiektyw promieni świetlnych opis.
 • Co to jest organiczny Definicja organiczny ustalenie wszystkich związków węgla, niezależnie od wymienionych w haśle nieorganiczny informacje.
 • Co to jest ochrona powietrza Definicja zapewnienie jak najlepszej jakości powietrza, zwłaszcza poprzez utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów albo co to jest.
 • Co to jest organizmy stenobatyczne Definicja organizmy stenobatyczne organizmy przystosowane do życia w wąskim przedziale głębokości wody, na przykład tylko w płytkich wodach albo w głębinach morskich definicja.
 • Co to jest organizmy niwalne Definicja organizmy żyjące na śniegu, na przykład skoczogonki, wrotki, nicienie, muchówki i nie wszystkie glony, które wywołują w trakcie zakwitów zabarwienie śniegu na co znaczy.
 • Co to jest ochrona przed hałasem Definicja hałasem zapewnienie jak najlepszego stanu akustycznego środowiska zwłaszcza poprzez zmniejszanie poziomu hałasu przynajmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on słownik.
 • Co to jest organy ochrony środowiska Definicja środowiska organy administracji powołane do wykonywania zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska, należycie do ich właściwości określonej w ustawie z znaczenie.
 • Co to jest orzech Definicja orzech suchy owoc o zdrewniałej owocni czym jest.
 • Co to jest organizmalizm Definicja koncepcja biologiczna przyjmująca jako zasadę całościowe traktowanie żywego organizmu, który stanowi wysoce zintegrowany układ żywy, a jego właściwości nie da co oznacza.
 • Co to jest odłamek Definicja odłamek, okruch kawałek stałego materiału (substancji), którego rozmiary zawarte są pomiędzy rozmiarami granulki a bryły krzyżówka.
 • Co to jest osad Definicja nierozpuszczalna stała substancja wytrącająca się z roztworu (na przykład wody) w rezultacie przebiegającej w nim reakcji albo procesu, na przykład najlepszy.
 • Co to jest opad atmosferyczny Definicja opad atmosferyczny spadanie z chmur na powierzchnię Ziemi wody (ciekłej albo zestalonej) w formie kropli wody, igiełek lodu, płatków śniegu albo gradowin przykłady.
 • Co to jest odżywianie Definicja pobieranie poprzez organizm substancji potrzebnych do wzrostu, rozwoju tkanek i utrzymania funkcji życiowych. Odznacza się organizmy samożywne encyklopedia.
 • Co to jest olej mineralny Definicja olej mineralny olej otrzymywany z ropy naftowej; stanowi go mieszanina węglowodorów jak działa.
 • Co to jest opornica Definicja suwakowy obiekt elektryczny o regulowanej wartości oporu elektrycznego. Zbudowana jest z rury porcelanowej umocowanej na dwu przeciwległych podstawach, z czy jest.
 • Co to jest organotropizm Definicja organotropizm lek ściśle związany z ustalonym narządem, który wspomaga dany narząd, hamuje jego degenerację, a nawet może wspomagać jego regenerację pojęcie.
 • Co to jest odpady komunalne Definicja odpady powiązane z działalnością bytowo-gospodarczą człowieka w środowisku miejskim. Do fundamentalnych składników odpadów należą: substancje organiczne wyjaśnienie.
 • Co to jest ogniwo Definicja ogniwo źródło stałego prądu elektrycznego, który powstaje w rezultacie zachodzących reakcji chemicznych albo zjawisk optycznych opis.
 • Co to jest optimum ekologiczne Definicja optimum ekologiczne zakres wartości danego czynnika, przy którym organizm najefektywniej spełnia funkcje życiowe informacje.
 • Co to jest oddziaływanie Definicja wpływ wzajemny wpływ stanu obiektów fizycznych (atomów, elektronów) na stan innych obiektów fizycznych wyrażony opisem ilościowym co to jest.
 • Co to jest opad promieniotwórczy Definicja promieniotwórczy cząstki promieniotwórcze pochodzące z atmosfery skażonej eksplozją atomową bądź awarią jądrową elektrowni i tym podobne Odznacza się opad definicja.
 • Co to jest ogniwo Leclanchego Definicja ogniwo suche, gdzie jedną elektrodę stanowi cylinder z blachy cynkowej, a drugą pałeczka węglowa, umieszczona wewnątrz cylindra z trocinami nasączonymi co znaczy.
 • Co to jest opór środowiska Definicja abiotyczne i biotyczne impulsy środowiska nie umożliwiające rozmnożenie się populacji do maksymalnej liczebności, na przykład ulewy, gwałtowne spadki słownik.
 • Co to jest ogniwo wodorowe Definicja urządzenie, gdzie następuje bezpośrednia przemiana energii chemicznej w energię elektryczną w trakcie reakcji łączenia wodoru z tlenem. To jest specyficzny typ znaczenie.
 • Co to jest O Definicja IV ekipy układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 8 i masie atomowej 16. Bezbarwny gaz, bez smaku i zapachu. Jego gęstość wynosi 1.429 g·dm-3, temp czym jest.
 • Co to jest oczyszczalnia ścieków Definicja oczyszczalnia ścieków urządzenie wykorzystywane do usuwania zanieczyszczeń ze ścieków co oznacza.
 • Co to jest oktawa Definicja przedziału częstotliwości użytkowana w akustyce i muzyce. Przedział (interwał) częstotliwości jest oktawą, jeżeli relacja częstotliwości krańcowych interwału krzyżówka.
 • Co to jest okluzja Definicja pochłanianie gazów poprzez ciała stałe, na przykład wodoru poprzez pallad;2) zdarzenie łączenia się frontów atmosferycznych, opierające na tym, że front zimny najlepszy.
 • Co to jest oznaczać Definicja oznaczać wykonać testy chemiczne, opierając się na których ustala się skład badanej próbki, na przykład zawartość metalu w rudzie przykłady.
 • Co to jest opal Definicja krzemionka o zmiennej zawartości wody (SiO2· nH2O). Minerał bezbarwny, biały albo zabarwiony. Odmiany o niebrzydkich barwach są stosowane jako kamienie encyklopedia.
 • Co to jest oczyszczanie Definicja oczyszczanie mechanizm, gdzie następuje usuwanie domieszek z substancji, na przykład oczyszczanie żelaza znajdującego się w rudzie jak działa.
 • Co to jest optyka fizjologiczna Definicja optyka fizjologiczna, optyka oka dział optyki zajmujący się procesem widzenia czy jest.
 • Co to jest objętość właściwa Definicja objętość jednostki masy substancji wyrażona jako relacja objętości jakiegoś ciała do jego masy: v = {V\over M}, gdzie V - objętość ciała, M - masa ciała pojęcie.
 • Co to jest osad zagęszczony Definicja osad zagęszczony osad o zmniejszonej zawartości wody, uzyskany w rezultacie zagęszczenia wyjaśnienie.
 • Co to jest okap drzewostanu, sklepienie drzewostanu Definicja sklepienie drzewostanu warstwa koron najwyższego piętra drzewostanu, oddzielająca wnętrze lasu wspólnie z jego odrębnym mikroklimatem od zewnętrznych mas opis.
 • Co to jest oprzęd Definicja osłona chroniąca jaja albo zarodki wielu zwierząt (na przykład owadów, pijawek) przed uszkodzeniem i wyschnięciem. Służy on do odżywiania zarodków dzięki informacje.
 • Co to jest ogon Definicja ogon tylna część ciała kręgowców zbudowana z kręgów co to jest.
 • Co to jest obornik Definicja obornik, mierzwa przefermentowane stałe i płynne odchody zwierzęce zmieszane ze ściółką. Używa się go jako nawóz naturalny do nawożenia gleby definicja.
 • Co to jest ochrona środowiska Definicja dział ochrony przyrody zajmujący się ochroną wód, powietrza i gleby przed ich zanieczyszczeniem, na przykład ciekami przemysłowymi, środkami ochrony roślin i co znaczy.
 • Co to jest okres połowicznego rozpadu Definicja rozpadu czas, po którym w rezultacie rozpadu liczba jąder promieniotwórczych N zmniejszy się do połowy ich wartości początkowej N =1/2 N0. Rozpad N0 jąder, z słownik.
 • Co to jest optyczny układ Definicja zbiór przedmiotów optycznych (soczewek, pryzmatów, zwierciadeł) wykorzystywany do tworzenia obrazu przedmiotu albo analizy wiązki światła emitowanego poprzez znaczenie.
 • Co to jest oddychanie tlenowe Definicja mechanizm utleniania (raczej cukrów, białek i tłuszczów) pod wpływem enzymów, w trakcie którego powstają produkty finalne: dwutlenek węgla i woda i uwalniana czym jest.
 • Co to jest ozonizator Definicja ozonizator urządzenie, gdzie w trakcie wyładowań elektrycznych bez iskrzenia w gazowym tlenie wytwarza się ozon co oznacza.
 • Co to jest odkład Definicja krzewów i drzew wykorzystywany do rozmnażania wegetatywnego, który przykrywa się ziemią w celu ukorzenienia, a w dalszym ciągu odcina od rośliny macierzystej krzyżówka.
 • Co to jest ośrodek izotropowy Definicja ośrodek izotropowy ośrodek o jednakowych własnościach fizycznych we wszystkich kierunkach najlepszy.
 • Co to jest odpady promieniotwórcze Definicja promieniotwórcze wszelakie odpady materiałów stałych, ciekłych i gazowych, zawierające promieniotwórcze nuklidy, jest to jądra o ustalonym składzie protonów i przykłady.
 • Co to jest osteoklasty Definicja osteoklasty, komórki kościogubne spore, wielojądrzaste komórki (wielkości 30-100 m) posiadające umiejętność rozpuszczania kości i resorpcji tkanki kostnej encyklopedia.
 • Co to jest opór ośrodka Definicja opór ośrodka hamowanie ruchu ciała poruszającego się w ośrodku. Powodem oporu ośrodka jest jego lepkość, która skutkuje utraty energii ciała jak działa.
 • Co to jest orzęski Definicja uorganizowane pierwotniaki o skomplikowanej budowie powierzchni ciała. Organellami ruchu są orzęski. Cechują się obecnością dwu różnych typów jąder: dużego czy jest.
 • Co to jest oologia Definicja ornitologii zajmujący się badaniem jaj ptaków, ich cechach gatunkowych, powodach zmienności tych cech w obrębie jednego gatunku i pomiędzy gatunkami. Badania pojęcie.
 • Co to jest osad paraliczny Definicja osad paraliczny osad nagromadzony w lagunach i zalewach, jeziorach i bagnach nadmorskich wyjaśnienie.
 • Co to jest obieg węgla Definicja krążenie węgla jako pierwiastka chemicznego i jego związków pomiędzy światem organicznym i nieorganicznym. Węgiel jest pierwiastkiem biogenetycznym, który opis.
 • Co to jest owady Definicja najliczniejsza gromada z typu stawonogów, których ciało zbudowane jest z głowy, tułowia i odwłoku. Całe ciało pokrywa chitynowy oskórek, zazwyczaj informacje.
 • Co to jest Osuwisko Definicja przemieszczenie się ziemi, w tym mas skalnych, które może być wywołane zjawiskami zachodzącymi w przyrodzie, na przykład intensywnymi deszczami, budowa co to jest.
 • Co to jest odmiana Definicja odmiana jednostka systematyki organizmów żywych, niższa od podgatunku. Odmiany danego gatunku różnią się drobnymi cechami, na przykład barwą kwiatów definicja.
 • Co to jest organizmy kwarantannowe Definicja kwarantannowe gatunki znajdujące się na liście kwarantannowej, wobec których stosuje się regulaminy prawne opierające na niedopuszczeniu do ich wprowadzania i co znaczy.
 • Co to jest osady denne Definicja szczątki organizmów i cząstki mineralne (seston) opadające na dno zbiornika wodnego (sedymentacja), które tworzą etapowo coraz grubszą warstwę osadów. Prowadzi słownik.
 • Co to jest odruch Definicja odruch reakcja organizmu na bodźce zewnętrzne i wewnętrzne zachodząca za pośrednictwem układu nerwowego znaczenie.
 • Co to jest osad wysuszony Definicja osad wysuszony osad o zmniejszonej zawartości wody, uzyskany w rezultacie suszenia termicznego czym jest.
 • Co to jest organizmy autotroficzne Definicja autotroficzne organizmy zdolne do wytwarzania własnej materii organicznej z substancji nieorganicznych. Podzielone są na fotosyntetyzujące (rośliny zielone) i co oznacza.
 • Co to jest ochrona przyrody Definicja działalność mająca na celu zachowanie, zgodne zastosowanie i odnawianie zasobów i składników przyrody, na przykład tworzenie rezerwatów, parków krajobrazowych krzyżówka.
 • Co to jest optyka falowa Definicja optyka falowa dział optyki opisujący dyfrakcję, interferencję i polaryzację na gruncie falowej natury światła najlepszy.
 • Co to jest osad surowy Definicja osad surowy osad wydzielony ze ścieków i niepoddany dalszej obróbce przykłady.
 • Co to jest objętość molowa Definicja objętość zajmowana poprzez 1 mol danej substancji, na przykład objętość 1 mola gazu doskonałego w temp. 0°C (pod ciśnieniem 1 atmosfery) wynosi 22.4 dm3 encyklopedia.
 • Co to jest olej pędny Definicja destylacji ropy naftowej, ciecz w kolorze słomkowożółtym o zakresie temp. wrzenia 180-370°C, użytkowana do napędu silników wysokoprężnych Diesla jak działa.
 • Co to jest odporność Definicja organizmu, gdzie zdolny jest on przeciwstawić się szkodliwym czynnikom środowiska zewnętrznego, na przykład inwazji chorób, pasożytów albo ich jadów, braku czy jest.
 • Co to jest organizacje ekologiczne Definicja organizacje ekologiczne organizacje socjalne, których statutowym celem jest ochrona środowiska pojęcie.
 • Co to jest opiłki Definicja opiłki drobne cząstki powstające w trakcie obróbki metalu wyjaśnienie.
 • Co to jest odpływ Definicja odpływ okresowo powtarzające się obniżenie poziomu wody w morzach i oceanach spowodowane polem grawitacyjnym Księżyca opis.
 • Co to jest opary Definicja ciała stałego rozproszone w powietrzu (dym);2) pary wydzielane poprzez kwasy, które tworzą w powietrzu obłoki w rezultacie oddziaływania par kwasu z parą informacje.
 • Co to jest osadniki ziemne Definicja spore stawy osadowe wykorzystywane w zakładach przeróbczych węgla i rud do składowania uwodnionych odpadów drobnoziarnistych. Po sedymentacji osad i wodę usuwa co to jest.
 • Co to jest odłóg Definicja odłóg grunt orny nieuprawiany i nieobsiewany poprzez następne kilka lat definicja.
 • Co to jest ochrona wód Definicja działanie mające na celu zapobieganie, ograniczanie i usunięcie następstw zanieczyszczenia i zaśmiecania wód, jak także zapobieganie wyczerpywaniu się zasobów co znaczy.
 • Co to jest ornitofauna Definicja ornitofauna ogół gatunków ptaków charakterystycznych dla środowiska, gdzie one żyją słownik.
 • Co to jest ocet Definicja ocet roztwór kwasu octowego (CH3COOH) o stężeniu 3-3.5% (o. stołowy) albo 6% (o. spirytusowy znaczenie.
 • Co to jest okres geologiczny Definicja moment geologiczny przedział czasu w dziejach geologicznych Ziemi. Kilka okresów stanowi erę geologiczną czym jest.
 • Co to jest okres Definicja moment przedział czasu, po którym następuje repetycja zjawiska co oznacza.
 • Co to jest okna atmosferyczne Definicja zakresy długości fal elekromagnetycznych przepuszczanych poprzez atmosferę ziemską. Odznacza się zakresy: 3000-20 000 A (okno optyczne), 8· 10-6-1.3·10-10 m krzyżówka.
 • Co to jest oksydowanie metali Definicja oksydowanie metali utlenianie powierzchni metali; utworzona cienka warstewka tlenku metalu chroni go przed korozją najlepszy.
 • Co to jest odpady Definicja elementy i substancje stałe powiązane z działalnością gospodarczą albo bytowaniem człowieka, które są uciążliwe dla środowiska. Problemy powiązane z ochroną przykłady.
 • Co to jest omega Definicja oporu elektrycznego w układzie jednostek SI. Przewodnik elektryczny ma opór 1, jeżeli napięcie przyłożone pomiędzy jego końcami wywołuje przepływ prądu o encyklopedia.
 • Co to jest osady ściekowe Definicja osady ściekowe osady pozyskiwane w procesie oczyszczania ścieków jak działa.
 • Co to jest organizmy euryjonowe Definicja organizmy euryjonowe organizmy żywe o małej wrażliwości na zmiany odczynu wody, które są zdolne do życia w szerokim przedziale stężenia jonów wodoru (pH czy jest.
 • Co to jest obieg azotu Definicja krążenie różnych związków azotu pomiędzy ekosystemami. Żyjące w glebie bakterie przyswajają azot atmosferyczny i syntetyzują związki organiczne, raczej pojęcie.
 • Co to jest ognisko optyczne Definicja pkt. na osi optycznej soczewki albo zwierciadła, gdzie (po przejściu poprzez soczewkę albo odbiciu od zwierciadła) skupiają się promienie świetlne albo ich wyjaśnienie.
 • Co to jest oceanobiologia Definicja oceanobiologia edukacja zajmująca się życiem mórz i oceanów i badaniem zjawisk i mechanizmów w nich zachodzących opis.
 • Co to jest okres godowy Definicja moment poprzedzający kopulację zwierząt, gdzie zwierzęta przyjmują szaty godowe, odbywają toki, wabią partnerów głosem (śpiew ptaków, koncerty żab, ćwierkanie informacje.
 • Co to jest organelle Definicja organelle struktury wewnątrzkomórkowe pełniące ustaloną funkcję biochemiczną. Organellami komórki są: mitochondria, plastydy, wodniczki i inne co to jest.
 • Co to jest ornitogamia Definicja ornitogamia, ornitofilia zapylanie kwiatów poprzez ptaki, na przykład kolibry definicja.
 • Co to jest ochrona ex situ Definicja zachowanie pewnych przedmiotów różnorodności biologicznej w uwarunkowaniach sztucznych kontrolowanych poprzez człowieka. Przykładami są banki nasion różnych co znaczy.
 • Co to jest organizmy allochtoniczne Definicja allochtoniczne napływowe organizmy żywe żyjące obecnie w danym ekosystemie, na przykład roślina iglica pospolita występująca w Polsce, a pochodząca z obszaru słownik.
 • Co to jest obieg wody Definicja wody w przyrodzie pomiędzy organizmami żywymi a ich środowiskiem, na przykład woda wyparowana poprzez rośliny, zwierzęta albo zbiorniki wraca w formie opadów znaczenie.
 • Co to jest odkształcenie Definicja chwilowa albo trwała zmiana geometrycznego kształtu lub wymiaru ciała albo jego części. Odznacza się odkształcenie sprężyste (chwilowe) i plastyczne (trwałe czym jest.
 • Co to jest odblask Definicja odblask światło odbite od powierzchni gładkiej; refleks co oznacza.
 • Co to jest osmotyczne ciśnienie Definicja ciśnienie ciśnienie występujące na granicy dwóch roztworów o różnym stężeniu przedzielonych półprzepuszczalną przegrodą. Na przykład w komórkach przegrodę krzyżówka.
 • Co to jest okresowy układ pierwiastków Definicja pierwiastków kolekcja wszystkich pierwiastków chemicznych w tablicy odpowiednio z ich periodyczną powtarzalnością właściwości chemicznych i fizycznych najlepszy.
 • Co to jest okres utajenia Definicja moment utajenia przedział czasu, gdzie występujący w organizmie czynnik chorobotwórczy nie wywołuje objawów chorobowych przykłady.
 • Co to jest organizmy chemosyntezujące Definicja organizmy chemosyntezujące organizmy autotroficzne, wykorzystujące do wytwarzania materii organicznej energię nie wszystkich związków nieorganicznych encyklopedia.
 • Co to jest oczko Definicja połączonych ze sobą gałęzi, tworzących drogę zamkniętą dla przepływu prądu;2) niewielkie i płytkie (do kilku metrów) zagłębienie terenu wypełnione wodą (albo jak działa.
 • Co to jest obieg siarki Definicja krążenie w przyrodzie siarki ulegającej przemianie chemicznej w różnych procesach biochemicznych. Siarka wchodzi w skład komórek (tworzy tak zwany ekipy czy jest.
 • Co to jest oswojenie Definicja oswojenie bezlękowy kontakt zwierzęcia z człowiekiem wywołany ich stałym obcowaniem pojęcie.
 • Co to jest owadożerne rośliny Definicja samożywne rośliny zielone przystosowane do chwytania drobnych organizmów zwierzęcych i ich trawienia dzięki odpowiednich enzymów. Żyją w siedliskach ubogich w wyjaśnienie.
 • Co to jest owadopylność Definicja entomogamia zapylanie kwiatów poprzez owady. Największą rolę w zapylaniu odgrywają pszczoły, osy, trzmiele, motyle, muchy, chrząszcze. Barwne kwiaty wytwarzają opis.
 • Co to jest ochrona gatunkowa Definicja działalność, której celem jest zabezpieczenie dziko żyjących roślin i zwierząt, występujących rzadko lub zagrożonych wyniszczeniem poprzez działalność informacje.
 • Co to jest obumieranie Definicja obumieranie, nekrobioza powolne zamieranie komórek w tkankach, gdzie występuje ich okresowa regeneracja, na przykład w naskórku i krwi co to jest.
 • Co to jest omomierz Definicja omomierz przyrząd wykorzystywany do pomiaru oporu elektrycznego definicja.
 • Co to jest obraz pozorny Definicja optyczny, który powstaje na przecięciu się promieni geometrycznych, poprowadzonych w kierunku przeciwnym do ich biegu, przechodzących poprzez układ optyczny co znaczy.
 • Co to jest odbicie fal Definicja zdarzenie opierające na zmianie kierunku fali docierającej do granicy rozdziału dwóch ośrodków i ponowne rozprzestrzenianie się jej w ośrodku, z którego słownik.
 • Co to jest oaza Definicja oaza region z roślinnością na pustyni albo półpustyni istniejący w sąsiedztwie wód słodkich (źródeł albo kanałów znaczenie.
 • Co to jest obiektyw Definicja obiektyw układ optyczny tworzący odwrócony i faktyczny obraz przedmiotu; stanowi go soczewka albo zespół soczewek lub układ soczewkowo-zwierciadlany czym jest.
 • Co to jest odpylanie Definicja odpylanie czynność polegająca na usunięciu pyłów zawieszonych w gazach spalinowych, przemysłowych i w powietrzu co oznacza.
 • Co to jest osteocyty Definicja kostne małe, płaskie i wydłużone komórki tkanki kostnej (wielkości 20-50 m) leżące w jamkach kostnych, powstające z osteoblastów w momencie tworzenia się kości krzyżówka.
 • Co to jest organizmy fotosyntetyzujące Definicja organizmy fotosyntetyzujące organizmy autotroficzne, wykorzystujące mechanizm fotosyntezy do produkcji materii organicznej ze związków nieorganicznych najlepszy.
 • Co to jest ogród botaniczny Definicja ogród botaniczny teren, gdzie hoduje się dla celów naukowo-dydaktycznych rośliny różnych obszarów geograficznych przykłady.
 • Co to jest osad pelagiczny Definicja osad pelagiczny osad nagromadzony w głębokich morzach, na przykład muły szare, zielone, wapienne itp encyklopedia.
 • Co to jest opór czynny elektryczny Definicja elektryczny rozmiar R charakteryzująca własności elektryczne przewodnika, której miarą jest relacja różnicy potencjałów U pomiędzy końcami przewodnika do jak działa.
 • Co to jest ośrodek Definicja ośrodek środowisko, gdzie coś się skupia czy jest.
 • Co to jest oczerety Definicja oczeretowy zbiorowisko wysokich roślin błotnych porastających brzegi wód i tereny bagienne. Przykładową rośliną tego zbiorowiska jest oczeret jeziorny pojęcie.
 • Co to jest ombrofile Definicja ombrofile rośliny przystosowane do długookresowych i mocnych opadów atmosferycznych wyjaśnienie.
 • Co to jest ornitologia Definicja ornitologia edukacja o budowie i życiu ptaków opis.
 • Co to jest organizmy autochtoniczne Definicja organizmy autochtoniczne organizmy pochodzące i obecnie żyjące w danym ekosystemie, na przykład występujące w Polsce poziomka i lipa informacje.
 • Co to jest ochrona powierzchni ziemi Definicja ziemi zapewnienie jak najlepszej jakości powierzchni ziemi, zwłaszcza poprzez: racjonalne gospodarowanie, zachowanie wartości przyrodniczych i produkcyjnych co to jest.
 • Co to jest odruch bezwarunkowy Definicja odruch bezwarunkowy wrodzona reakcja na impuls definicja.
 • Co to jest okrzemki Definicja jednokomórkowe glony, barwy brunatnożółtawej, zawierające chlorofil a i trochę chlorofilu c, karoten, ksantofil i żółtobrunatne karotenoidy. Ich ścianki co znaczy.
 • Co to jest ozon Definicja alotropowa tlenu o trójatomowej cząsteczce (O3). Jest niebieskim, niepalnym gazem, o zapachu powietrza po burzy (powstaje w temp. łuku elektrycznego w trakcie słownik.
 • Co to jest osad stabilizowany Definicja osad stabilizowany przetworzony osad, który jest nieuciążliwy dla środowiska znaczenie.
 • Co to jest opór Definicja siła bierna występująca w trakcie wprawiania ciał w ruch, skierowana przeciwnie do kierunku ruchu w środowisku płynnym albo w kontakcie z ciałem stałym czym jest.
 • Co to jest odrętwienie Definicja przemiany materii i temp. ciała występujący poprzez krótki moment u nie wszystkich zwierząt. Występuje zazwyczaj w trakcie odpoczynku dziennego (u wielu co oznacza.
 • Co to jest osuszać Definicja osuszać usuwać wodę z powierzchni ciała krzyżówka.
 • Co to jest obraz rzeczywisty Definicja obraz faktyczny obraz optyczny, który powstaje na ekranie albo siatkówce oka w rezultacie przecięcia się promieni przechodzących poprzez układ optyczny (oko najlepszy.
 • Co to jest osteoblasty Definicja komórki kościotwórcze małe, okrągłe i owalne komórki wytwarzające substancję międzykomórkową tkanki kostnej w momencie budowy młodych kości i jej regeneracji przykłady.
 • Co to jest ochrona przed odpadami Definicja odpadami określenie zasad minimalizacji powstawania odpadów i ich usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. Na mocy ustawy Prawo ochrony środowiska encyklopedia.
 • Co to jest oddziaływanie elektromagnetyczne Definicja wpływ elektromagnetyczne wpływ występujące pomiędzy ładunkami elektrycznymi i momentami magnetycznymi jak działa.
 • Co to jest ozimina Definicja ozimina zboże pochodzące z jesiennego siewu, na przykład żyto czy jest.
 • Co to jest okres wegetacyjny Definicja część roku, gdzie występują sprzyjające do rozwoju roślinności warunki (ciepło, wilgoć). W Polsce trwa on od zakwitania leszczyny do żółknięcia i opadania pojęcie.
 • Co to jest obciążenie elektryczne Definicja obciążenie elektryczne całkowita moc pobierana ze źródła energii elektrycznej poprzez zespół dołączonych odbiorników energii wyjaśnienie.
 • Co to jest odcieki Definicja odcieki odpady w stanie płynnym pochodzące z rozpuszczenia odpadów na składowisku opis.
 • Co to jest osad limniczny Definicja osad limniczny osad powstały na dnie jeziora informacje.
 • Co to jest ochrona gruntów rolnych i leśnych Definicja rolnych i leśnych ograniczenie w użyciu gruntów rolnych i leśnych w innym celu niż produkcja rolna albo leśna. Wg ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie co to jest.
 • Co to jest opór właściwy Definicja opór właściwy opór aktywny stawiany przepływowi prądu poprzez przewodnik o długości 1 m i przekroju 1 m2 definicja.
 • Co to jest odwadnianie osadu Definicja odwadnianie osadu pomniejszenie do 50% zawartości wody w osadzie co znaczy.

Pojęcia z fizyki ogólnej na lekcje. Definicje i wyjaśnienia z matematyki

Znajdź sens. Jaki ma sens? Sens definicji z fizyki. Zrobić zadanie domowe z fizyki na lekcje.

Definicja CZYM JEST Odwadnianie Osadu, Opór Właściwy, Ochrona Gruntów Rolnych I Leśnych, Osad Limniczny, Odcieki, Obciążenie Elektryczne, Okres Wegetacyjny, Ozimina, Oddziaływanie co to znaczy.

Słownik Co znaczy Odwadnianie Osadu, Opór Właściwy, Ochrona Gruntów Rolnych I co to jest.