Wysoczyzna, Węzeł, Wzór Przestrzenny, Wiatrował, Wodorki, Wilgotność Właściwa, Wiatr Słoneczny.
wysoczyzna węzeł wzór co to jest

Definicje fizyka na W

 • Co to jest wegetatywny Definicja wegetatywny organ albo mechanizm związany z procesami fizjologicznymi organizmu z wyłączeniem funkcji płciowych co to jest.
 • Co to jest wydzielanie Definicja sekrecja wytwarzanie w narządach (gruczołach) substancji (soki trawienne, hormony, śluz, ślina) używanych poprzez organizm w różnych procesach życiowych definicja.
 • Co to jest woda krystaliczna Definicja woda krystaliczna molekuły wody wbudowane w sieć krystaliczną związku chemicznego (minerału), na przykład gipsu CaSO4 · 2H2O co znaczy.
 • Co to jest wanienka Definicja wanienka, kuweta płaskie naczynie stosowane do wywoływania, utrwalania i płukania materiałów fotograficznych słownik.
 • Co to jest woda naturalna Definicja woda naturalna woda zawierająca rozpuszczone (albo w formie zawiesin) domieszki organiczne i nieorganiczne znaczenie.
 • Co to jest wykot Definicja wykot poród u owiec, kotów, kóz czym jest.
 • Co to jest widmo dźwięku Definicja widmo akustyczne zestaw składowych dźwięku (tonów) o określonej częstotliwości i amplitudzie, przedstawiony zazwyczaj w formie (wykresu) rozkładu amplitud co to jest.
 • Co to jest wibroizolacja Definicja wibroizolacja izolacja człowieka albo urządzenia od drgań podłoża lub izolacja podłoża od drgań maszyny definicja.
 • Co to jest wapń Definicja pierwiastek chemiczny IV ekipy układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 20 i masie atomowej 40.08. Metal lekki, srebrzystobiały, miękki. Jego gęstość co znaczy.
 • Co to jest warstwa Definicja warstwa substancja tworząca jednolitą płaszczyznę o określonej grubości słownik.
 • Co to jest wędlina Definicja przetwór z rozdrobnionego mięsa poubojowego (na przykład kiełbasa) albo mięsa w jednym kawałku (szynka, baleron) adekwatnie przyprawiony i zazwyczaj wędzony znaczenie.
 • Co to jest wegetatywne rozmnażanie Definicja rozmnażanie rozmnażanie bezpłciowe opierające na oddzieleniu części organizmu macierzystego, z którego powstaje nowy, identyczny osobnik, na przykład czym jest.
 • Co to jest wakcynacja Definicja szczepienie ochronne zabieg opierający na wprowadzeniu do krwi organizmu żywego zabitych albo żywych bakterii chorobotwórczych o osłabionej zjadliwości, w celu co to jest.
 • Co to jest wapienie Definicja osadowe zawierające ponad 75% węglanu wapniowego (CaCO3), raczej kalcytu. W formie domieszek mogą zawierać kwarc, dolomit, minerały ilaste i inne. Przyjmują definicja.
 • Co to jest wapno gaszone Definicja techniczna wodorotlenku wapniowego (Ca(OH)2). Wytwór, którego kluczowym składnikiem jest wodorotlenek wapniowy Ca(OH)2, otrzymywany poprzez działanie na wapno co znaczy.
 • Co to jest warstwa ozonowa Definicja warstwa atmosfery ziemskiej o największej koncentracji ozonu atmosferycznego, położona na wysokości 15-50 km nad powierzchnią Ziemi. Cząstki ozonu pochłaniają słownik.
 • Co to jest wątroba Definicja wielofunkcyjny gruczoł kręgowców spełniający istotną rolę w układzie pokarmowym. Wątroba ludzka ma masę około 1.5 kg u mężczyzn i około 1.3 kg u kobiet znaczenie.
 • Co to jest wchłanianie Definicja mechanizm przechodzenia rozpuszczonych składników organicznych, stworzonych w rezultacie trawienia pokarmu, poprzez kosmki jelitowe w jelicie cienkim i czym jest.
 • Co to jest wegetatywne narządy roślin Definicja roślin części roślin o określonej strukturze morfologicznej i anatomicznej, pełniące funkcję związaną z odżywianiem i postępem rośliny. Fundamentalnymi co to jest.
 • Co to jest węgiel Definicja pierwiastek chemiczny IV ekipy układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 6 i masie atomowej 12.011. Ciało stałe odporne na działanie wysokich definicja.
 • Co to jest węgiel kamienny Definicja rodzaj węgla kopalnego o zawartości od 72 do 92% C, będący na kroku uwęglenia materii roślinnej pomiędzy węglem brunatnym a antracytem (jest to twarda odmiana co znaczy.
 • Co to jest węglowodany Definicja związków chemicznych (organicznych) szeroko rozpowszechnionych w przyrodzie o ogólnym wzorze chemicznym Cx(H2O)y. Powstają w zielonych roślinach w procesie słownik.
 • Co to jest węglowodory nienasycone Definicja nienasycone węglowodory, które mają w cząsteczce jedno wiązanie podwójne pomiędzy atomami węgla. Ogólny wzór przyjmuje postać CnH2n. Węglowodory nienasycone znaczenie.
 • Co to jest widmo promieniowania słonecznego Definicja promieniowania słonecznego strumień promieniowania słonecznego docierającego do górnych warstw atmosfery ziemskiej, który wynosi ok. 1366 W/m2 powierzchni czym jest.
 • Co to jest wielkość ekstensywna Definicja rozmiar w układzie makroskopowym proporcjonalna do rozmiaru układu, na przykład objętość, masa. Układ makroskopowy można opisać przy zastosowaniu jednej co to jest.
 • Co to jest wielopostaciowość Definicja polimorfizm 1) występowanie pewnych substancji w kilku odmianach krystalicznych, które różnią się strukturą, postacią krystaliczną, własnościami chemicznymi i definicja.
 • Co to jest wylęgarka Definicja inkubator 1) urządzenie do sztucznego wylęgu piskląt z jaj;2) aparat wykorzystywany do przetrzymywania wcześniaków, który zapewnia odpowiedni skład powietrza co znaczy.
 • Co to jest wije Definicja stwonogów obejmująca formy lądowe o wydłużonym ciele, które złożone są z głowy i segmentowego korpusu. Dużej liczbie segmentów odpowiadają liczne słownik.
 • Co to jest wilgotność powietrza Definicja powietrza zawartość pary wodnej w powietrzu. Jej liczba zależy od temp. powietrza. Wraz ze wzrostem temp. powietrza rośnie liczba zawartej w nim pary wodnej znaczenie.
 • Co to jest wirki Definicja płazińce słodkowodne albo morskie (wyjątkowo lądowe - w glebie i wilgotnym mchu). Ich ciało jest wydłużone i spłaszczone grzbietobrzusznie. Są wszystkożerne czym jest.
 • Co to jest witamina A Definicja związek organiczny powstający z prowitaminy A (połowy cząsteczki -karotenu) w nabłonku jelita cienkiego. Jasnożółta, oleista ciecz mieszająca się z tłuszczami co to jest.
 • Co to jest witamina C Definicja askorbinowy związek organiczny o właściwościach redukujących. Bezbarwne kryształy o kwaśnym smaku, rozpuszczające się w wodzie. Pomaga utrzymać w dobrym stanie definicja.
 • Co to jest witamina D Definicja związków chemicznych o podobnym składzie chemicznym, zwanych witaminami D1, D2, D3, D4, D5 (kalcyferole). Mieszają się z tłuszczem i alkoholem. Biorą udział w co znaczy.
 • Co to jest witamina E Definicja ekipa związków organicznych o podobnej budowie. Jest żółtą, oleistą cieczą mieszającą się z tłuszczami i łatwo ulegającą utlenieniu. Wchodzi w reakcję z słownik.
 • Co to jest witaminy Definicja organiczne konieczne do prawidłowego funkcjonowania organizmów ludzkich i zwierzęcych. Rozróżnia się witaminy rozpuszczalne w wodzie (B i C) i w tłuszczach (A znaczenie.
 • Co to jest własności ekstensywne Definicja własności ekstensywne wskaźniki fizyczne układu, których wartości liczbowe zależą od wielkości rozważanego układu, na przykład masa, energia wewnętrzna układu czym jest.
 • Co to jest woda w organizmie Definicja fundamentalny składnik protoplazmy wszystkich organizmów żywych, której udział procentowy zależy od rodzaju tkanki. I tak na przykład najmniej zawiera jej co to jest.
 • Co to jest woda mineralna Definicja naturalna woda źródlana, pochodząca ze złoża podziemnego izolowanego geologicznie od zanieczyszczeń zewnętrznych, wyróżniająca się pierwotną czystością, stałym definicja.
 • Co to jest woda podziemna Definicja znajdująca się pod powierzchnią ziemi, wypełniająca szczeliny i wolne przestrzenie. Odznacza się następujące typy: zaskórną (woda gruntowa położona płytko co znaczy.
 • Co to jest woda twarda Definicja zawierająca sole wapnia i magnezu. Wapń i magnez łączą się z kwasami tłuszczowymi (na przykład zawartymi w mydle), tworząc nierozpuszczalne sole słownik.
 • Co to jest wodorotlenki Definicja związki chemiczne wyrażone ogólnym wzorem M(OH)n; gdzie: M - atom metalu, OH - ekipa wodorotlenkowa i n - liczba grup. Wodorotlenki można dostać z tlenków znaczenie.
 • Co to jest wodór Definicja i najprostszy pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 1, masie atomowej ok. 1 i gęstości = 0.0899 g·cm-3. Topi się w temp. Tt = -259.14°C, a wrze w temp. Tw czym jest.
 • Co to jest wrotki Definicja wodne obleńce długości 0.1-2 mm. Przewarzająca część gatunków występuje raczej w wodach słodkich, nie wszystkie spotykane są w wodach słonych i w wilgotnych co to jest.
 • Co to jest WWA Definicja wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne pochodzące raczej z niecałkowitego spalania materiałów organicznych (drewna, papierosów), spalin samochodowych definicja.
 • Co to jest wydolność środowiska Definicja środowiska zasobność pokarmowa występująca na danym obszarze, odnawialność zasobów i pojemność przestrzenna danego obszaru. Przekroczenia wydolności środowiska co znaczy.
 • Co to jest wykraplanie Definicja wykraplanie, gutacja intensywne wydzielanie wody poprzez liście rośliny, zachodzące w uwarunkowaniach wysokiej wilgotności powietrza słownik.
 • Co to jest wylesianie, deforestacja Definicja deforestacja mechanizm zmniejszania udziału terenów leśnych w ogólnej powierzchni danego obszaru, raczej w konsekwencji antropopresji. Np. nadmierne znaczenie.
 • Co to jest wysięk Definicja niewielki, stały albo okresowy wypływ wód gruntowych na powierzchnię terenu. Zazwyczaj woda ta jest pozbawiona odpływu wskutek nieprzepuszczalnych warstw czym jest.
 • Co to jest wyspy ekologiczne Definicja obszary będące pojedynczymi ekosystemami albo ekipami ekosystemów o zbliżonym charakterze, położone w odmiennym siedlisku i niesprzyjającym ekosystemie co to jest.
 • Co to jest wzór Definicja wzór symbole (litery, cyfry, znaki) wyrażające prawa fizyczne, chemiczne; formuła definicja.
 • Co to jest wzór barometryczny Definicja wzór, który wyraża zależność wartości ciśnienia atmosferycznego (albo gęstości) od wysokości nad powierzchnią Ziemi: p(z) = po · e-mgz/kT, gdzie p(z co znaczy.
 • Co to jest wzór perspektywiczny Definicja perspektywiczny wzór przedstawiający trójwymiarowy schemat cząsteczki w formie prostego rysunku perspektywicznego, na którym uwidocznione są wszystkie wiązania słownik.
 • Co to jest wzór strukturalny Definicja wzór przedstawiający ugrupowania chemiczne w cząsteczce z zaznaczeniem wiązań. Ustala rodzaj i liczbę atomów w cząsteczce i ich kolejność i sposób powiązania znaczenie.
 • Co to jest W Definicja pierwiastek chemiczny ekipy dodatkowej chromowców w VI ekipie układu okresowego o liczbie atomowej 74 i masie atomowej 183.8. Srebrzystobiały metal ciężki o czym jest.
 • Co to jest wakuola Definicja przestrzeń w komórce wypełniona sokiem komórkowym i otoczona błoną cytoplazmową (białkowo-lipidową). Występuje raczej w komórkach roślin i zwierząt niższych. Z co to jest.
 • Co to jest wiązanie chemiczne Definicja wiązanie chemiczne sposób połączenia atomów, które oddziałują na siebie wieloma siłami definicja.
 • Co to jest włośnica Definicja trychinoza dolegliwość spowodowana pasożytniczymi nicieniami występującymi w organizmie człowieka i ssaków mięso- i wszystkożernych. Zakażenie następuje co znaczy.
 • Co to jest wolfram Definicja pierwiastek chemiczny ekipy dodatkowej chromowców w VI ekipie układu okresowego o liczbie atomowej 74 i masie atomowej 183.8. Srebrzystobiały metal ciężki o słownik.
 • Co to jest wybuch Definicja wybuch, eksplozja gwałtowny rozkład materiału wybuchowego (łatwo palnego albo chemicznie nietrwałego znaczenie.
 • Co to jest wykres Definicja graficzne przedstawienie związku pomiędzy odpowiednimi wielkościami fizycznymi, na przykład zmiana populacji człowieka, psa, kota w jednostce czasu, brak czym jest.
 • Co to jest wytrzymałość Definicja wytrzymałość odporność ciała na zniszczenie, na przykład rozciąganie, ściskanie co to jest.
 • Co to jest wizualny Definicja wizualny dostrzegalny wzrokiem definicja.
 • Co to jest wrzosowisko Definicja zbiorowisko roślinne z dominacją zimozielonej krzewinki, jest to wrzosu pospolitego, i rzadko rozproszonymi okazami jałowca i z podrostem brzozowo-sosnowym co znaczy.
 • Co to jest wydma Definicja wydma piaszczyste wzniesienie usypane poprzez wiatr słownik.
 • Co to jest warstwa orna Definicja warstwa orna zewnętrzna warstwa w profilu glebowym, jest to górna część gleby poddana uprawie mechanicznej znaczenie.
 • Co to jest woda głębinowa Definicja położona głęboko pod powierzchnią terenu odizolowana warstwami nieprzepuszczalnymi. Charakteryzuje się wysoką mineralizacją i wysokim ciśnieniem złożowym. Nie czym jest.
 • Co to jest warunek Definicja warunek zastrzeżenie, od którego zależy spełnienie czegoś co to jest.
 • Co to jest właściwość Definicja cecha coś charakterystycznego dla danej rzeczy definicja.
 • Co to jest własności intensywne Definicja własności intensywne wskaźniki fizyczne układu, których wartości liczbowe nie zależą od rozmiaru układu co znaczy.
 • Co to jest wartość szczytowa Definicja wartość szczytowa największa wartość pewnej wielkości zmiennej słownik.
 • Co to jest wąwóz Definicja wklęsła forma terenu o wąskim dnie i stromych zboczach, która powstała w rezultacie erozji cieków w utworach średnio spoistych, na przykład glinach, iłach i znaczenie.
 • Co to jest wernalizacja Definicja jaryzacja mechanizm biochemiczny opierający na pobudzaniu kwitnienia roślin pod wpływem niskich temperatur. Jaryzacja występuje w uwarunkowaniach naturalnych u czym jest.
 • Co to jest węglany Definicja węglowego z metalami: wapniem, magnezem, żelazem, miedzią i tym podobne Najprostszymi węglanami (minerałami) są dolomit (CaMg(CO3)2), magnetyt (MgCO3), kalcyt co to jest.
 • Co to jest wyrób Definicja towar wytwór stanowiący końcowy rezultat procesu technologicznego, na przykład chleb otrzymany z przygotowanego ciasta, poddanego termicznej obróbce definicja.
 • Co to jest woda królewska Definicja mieszanina 3 objętości stężonego kwasu solnego i 1 objętości stężonego kwasu azotowego. Powstaje w rezultacie reakcji: NOCl + 3HCl Cl2 + NOCl + 2H2O, gdzie co znaczy.
 • Co to jest wytrawianie Definicja chemiczna stali, przy zastosowaniu na przykład stężonego kwasu siarkowego, polegająca na usuwaniu rdzy albo innych zanieczyszczeń z jej powierzchni, na słownik.
 • Co to jest woda produkcyjna Definicja woda produkcyjna woda przemysłowa użytkowana w procesach technologicznych znaczenie.
 • Co to jest wysypiska Definicja wysypiska obiekty poświęcone do składowania stałych odpadów czym jest.
 • Co to jest wzór Hawortha Definicja wzór Hawortha specjalny sytuacja wzoru perspektywicznego, który stosuje się dla cyklicznych odmian cukru co to jest.
 • Co to jest wzór ogólny Definicja wzór ogólny wzór chemiczny użytkowany do zapisu dowolnego związku z szeregu homologicznego, na przykład CnH2n jest ogólnym wzorem alkenów definicja.
 • Co to jest włókna węglowe Definicja włókna, gdzie węgiel ma ukierunkowaną strukturę krystaliczną, pozyskiwane w trakcie wygrzewania włókien tekstylnych. Wykorzystuje się je w tworzywach co znaczy.
 • Co to jest współczynnik transpiracji Definicja transpiracji liczba wyparowanej wody potrzebnej do wyprodukowania 1 kg suchej masy rośliny. Jest zróżnicowany dla różnych roślin, na przykład dla prosa wynosi słownik.
 • Co to jest wydajność Definicja wydajność relacja pomiędzy ilością uzyskaną a ilością wydatkowaną w danym procesie znaczenie.
 • Co to jest wydalina Definicja wydalina końcowy wytwór przemiany materii usuwany z organizmu. Stanowią go dwutlenek węgla, mocznik, kwas moczowy, sole mineralne, woda czym jest.
 • Co to jest wylewiska Definicja wylewiska obiekty inżynierskie pozwalające na odprowadzanie odpadów płynnych do gruntu co to jest.
 • Co to jest wymrażanie Definicja wymrażanie mechanizm oddzielenia od ścieków zanieczyszczeń, opierający na zamrożeniu wody (etap stała - lód) i wydzieleniu zanieczyszczeń w formie ciekłej definicja.
 • Co to jest wypieranie Definicja wypieranie reakcja chemiczna, gdzie zastępuje się jeden pierwiastek w związku chemicznym innymi, na przykład reakcja Fe + CuO4 Cu + FeSO4 co znaczy.
 • Co to jest wzór sumaryczny Definicja wzór przedstawiający liczbę atomów każdego pierwiastka w cząsteczce związku chemicznego, na przykład H2SO4, C6H6. Nie podaje on kolejności i metody powiązań słownik.
 • Co to jest wzór umowny Definicja wzór umowny wzór przedstawiający cząsteczkę albo jej fragmenty przy zastosowaniu umownych znaków, na przykład - Me (metyl), - Et (etyl znaczenie.
 • Co to jest własność fizyczna Definicja własność fizyczna własność substancji niezależna od wpływu na nią innych substancji, na przykład zapach, kształt, barwa, gęstość czym jest.
 • Co to jest woda powierzchniowa Definicja woda powierzchniowa woda występująca na powierzchni skorupy ziemskiej, na przykład oceany, morza, jeziora, rzeki itp co to jest.
 • Co to jest współczynnik Definicja współczynnik rozmiar liczbowa charakteryzująca relację pomiędzy ustalonymi wielkościami fizycznymi definicja.
 • Co to jest wskaźnik dominacji Definicja parametr wykorzystywany do porównywania gatunków w ramach biocenozy. Ustala gatunek albo grupę gatunków, które w obrębie każdego poziomu troficznego wpływają co znaczy.
 • Co to jest współczynnik pochłaniania Definicja współczynnik pochłaniania relacja strumienia świetlnego, pochłoniętego poprzez dane ciało, do strumienia świetlnego padającego na nie słownik.
 • Co to jest współczynnik płodności Definicja współczynnik płodności relacja liczby urodzeń żywych w danym okresie do liczby kobiet badanej zbiorowości, będących w wieku rozrodczym znaczenie.
 • Co to jest warunki środowiska Definicja warunki środowiska zespól zmiennych czynników środowiskowych, na które reagują organizmy, na przykład ciśnienie, temp., kwasowość, zasolenie czym jest.
 • Co to jest własności optyczne Definicja własności optyczne własności materiału charakteryzujące jego zachowanie w strumieniu promieni świetlnych, na przykład współczynnik załamania światła co to jest.
 • Co to jest włókna szklane Definicja cienkie włókna o średnicy około 0.005- 0.01 mm wyciągane ze stopionego szkła. Można z nich, po uprzędzeniu nici, utkać włókna, które w dalszym ciągu impregnuje definicja.
 • Co to jest woda skniona Definicja woda skniona woda o poprawionych właściwościach, spełniająca określone wymogi normowe, uzyskana w rezultacie określonego procesu technologicznego co znaczy.
 • Co to jest wodolecznictwo Definicja wodolecznictwo, hydroterapia zastosowanie fizycznych i chemicznych właściwości wody do celów leczniczych słownik.
 • Co to jest wiwisekcja Definicja wiwisekcja zabieg operacyjny realizowany na żywym zwierzęciu w celach badawczych znaczenie.
 • Co to jest wabienie Definicja wabienie przywoływanie innych osobników tego samego gatunku (na przykład sygnałami akustycznymi albo węchowymi), które powiązane jest z okresem rozrodczym czym jest.
 • Co to jest witamina K Definicja ekipa związków biorących udział w syntezie protrombiny. Jej niedobór skutkuje obniżenie krzepliwości krwi. Występuje w liściach roślin zielonych (kapusta co to jest.
 • Co to jest wiwarium Definicja pomieszczenie zaopatrzone w urządzenia imitujące warunki środowiska, które poświęcone jest do hodowli drobnych zwierząt (na przykład owadów, płazów, gadów) w definicja.
 • Co to jest widmo akustyczne Definicja widmo dźwięku zestaw składowych dźwięku (tonów) o określonej częstotliwości i amplitudzie, przedstawiony zazwyczaj w formie (wykresu) rozkładu amplitud drgań co znaczy.
 • Co to jest wilgotność Definicja wilgotność stan nasycenia czegoś wodą, parą wodną albo inną cieczą słownik.
 • Co to jest wirulencja Definicja zjadliwość zarazka całokształt cech drobnoustroju działającego szkodliwie na organizm, łącznie z wywołaniem stanu chorobowego; miarą zjadliwości zarazka jest znaczenie.
 • Co to jest włośniki Definicja cienkościenne i rurkowate wyrostki skórki korzenia przystosowane do pobierania wody i soli mineralnych z gleby na zasadzie osmozy, bo są wypełnione roztworem czym jest.
 • Co to jest wiórki Definicja wiórki cienkie, wąskie i długie płatki materiału stałego co to jest.
 • Co to jest widmo Definicja sinusoidalnych składowych danej wielkości fizycznej (natężenia dźwięku, prądu), określanych dzięki amplitud albo faz tych składowych;2) zakres energii definicja.
 • Co to jest węglany kwaśne Definicja węglany kwaśne, dwuwęglany sole i estry kwasu H2CO3 zawierające jon HCO3+. To są sole typu MeHCO3, na przykład Ca(HCO3)2 i soda oczyszczona NaHCO3 co znaczy.
 • Co to jest węglowodory nasycone Definicja węglowodory nasycone związki chemiczne, których skład wyraża się wzorem CnH2n+2. Węglowodory nasycone mają w nazwie końcówkę -an (propan, butan słownik.
 • Co to jest wegetacja Definicja intensywny postęp rośliny w obrębie roku;2) redukcja do minimum mechanizmów fizjologicznych egzystencji organizmu, na przykład zimowe życie zwierzyny leśnej znaczenie.
 • Co to jest wegetacyjny okres Definicja część roku, gdzie zachodzi intensywny postęp roślin. W Polsce trwa on od wiosny (zakwitania leszczyny) do jesiennego opadnięcia liści brzozy, około 200 dni czym jest.
 • Co to jest wysypiska dzikie Definicja wysypiska dzikie nieprzygotowane pod względem technicznym miejsca, gdzie gromadzone są odpady bez zgody odpowiednich władz, na przykład lasy, wąwozy co to jest.
 • Co to jest wertep Definicja wertep trudny do przebycia teren definicja.
 • Co to jest wnikanie Definicja wnikanie przechodzenie energii albo substancji w głąb materiału co znaczy.
 • Co to jest współczynnik surowy umieralności Definicja współczynnik surowy umieralności liczba zgonów w relacji do liczby mieszkańców słownik.
 • Co to jest wełna Definicja włókno białkowe (keratyna) pozyskiwane z sierści owiec, wielbłądów, kóz i innych zwierząt. Przetworzone służy do produkcji tkanin o dobrych własnościach znaczenie.
 • Co to jest warstwica Definicja warstwica linia jednakowej wysokości terenu czym jest.
 • Co to jest wartość chwilowa Definicja wartość chwilowa wartość dla określonej chwili zmiennej wielkości, na przykład szybkość chwilowa v = dx/dt co to jest.
 • Co to jest wibrometr Definicja wibrometr przyrząd wykorzystywany do pomiaru przesunięcia, prędkości i przyspieszenia ciała drgającego definicja.
 • Co to jest wydatek Definicja koszt liczba płynu (cieczy albo gazu) przepływającego poprzez przekrój poprzeczny przepływu w jednostce czasu co znaczy.
 • Co to jest witamina B Definicja wit. B nazwa ekipy witamin B1, B2, B6, B12, PP, H, kwasu foliowego słownik.
 • Co to jest wapno palone Definicja techniczna tlenku wapniowego (CaO). Biały proszek, przyłącza wodę, tworząc wodorotlenek wapniowy, wydzielając przy tym sporą liczba ciepła. Wapno palone znaczenie.
 • Co to jest wariancja Definicja zmienność naturalne zróżnicowanie cech osobników należących do tej samej populacji (zmienność osobnicza) albo pomiędzy populacjami (zmienność grupowa), na czym jest.
 • Co to jest warstwa wodonośna Definicja warstwa wodonośna warstwa skalna przepuszczająca wodę. Położona jest pomiędzy warstwą nieprzepuszczalną od dołu a górnym lustrem wody co to jest.
 • Co to jest wartość Definicja określająca, ile jednostek zawiera dana rozmiar fizyczna. Przedstawia ona iloczyn wartości liczbowej i jednostki miary, na przykład 5 m, 3 N, 10 kg itd definicja.
 • Co to jest wazelina Definicja stałych i ciekłych węglowodorów, pozyskiwana z ropy naftowej albo poprzez zmieszanie olejów mineralnych z cerezyną i petrolatum. Ma barwę żółtą albo białą co znaczy.
 • Co to jest wełna mineralna Definicja materiał izolacyjny w formie włókien produkowanych poprzez rozpylenie stężonym powietrzem roztopionych skał. Surowcami do produkcji wełny mineralnej są bazalt słownik.
 • Co to jest węgiel brunatny Definicja rodzaj węgla kopalnego o zawartości 65-75% pierwiastka węgla, którego mechanizm uwęglenia materii roślinnej jest na kroku pośrednim pomiędzy torfem a węglem znaczenie.
 • Co to jest węglowodory Definicja organiczne zbudowane tylko z atomów węgla i wodoru. Podzielone są na: alifatyczne (związki łańcuchowe węgla i wodoru o wiązaniu pojedynczym albo podwójnym, na czym jest.
 • Co to jest wiatrował, wywrot Definicja wiatrował, wywrot drzewo wywrócone z korzeniami poprzez mocny wiatr, gdzie zazwyczaj pień drzewa pozostaje nieuszkodzony co to jest.
 • Co to jest widmo optyczne Definicja wizualny obraz rozkładu światła złożonego (białego) na składowe monochromatyczne. Obejmuje promieniowanie elektromagnetyczne o długości fal z przedziału od 3 definicja.
 • Co to jest wieńce Definicja optyczne obserwowane w atmosferze, gdy Słońce, Księżyc albo inne źródła światła przesłonięte są cienką, półprzezroczystą warstwą chmur albo mgłą. Uwidocznione co znaczy.
 • Co to jest wirusy Definicja organizmy niemające budowy komórkowej, które samodzielnie nie wykazują przemiany materii. Poza komórką żywiciela nie rozmnażają się i występują w formie słownik.
 • Co to jest witamina B1 Definicja związek organiczny biorący udział w metabolizmie węglowodanów i syntezie acetylocholiny (hormonu odpowiedzialnego za pracę mięśni). Jej niedobór osłabia znaczenie.
 • Co to jest wrażliwość Definicja pobudliwość umiejętność organizmu przejawiająca się reagowaniem na bodźce docierające z otaczającego środowiska, na przykład ruch zwierzęcia spowodowany czym jest.
 • Co to jest wulkanizacja Definicja wulkanizacja mechanizm przetworzenia kauczuku w gumę albo ebonit, opierający na tworzeniu się wiązań poprzecznych między łańcuchami makrocząsteczek kauczuku co to jest.
 • Co to jest wegetarianizm Definicja wegetarianizm odżywianie się pokarmami roślinnymi i nabiałem definicja.
 • Co to jest witamina F Definicja nienasyconych kwasów tłuszczowych biorących udział w syntezie prostaglandyn. Ciecz niemieszająca się z wodą, ale jedynie z tłuszczami. Jej niedobór w co znaczy.
 • Co to jest witamina H Definicja z gatunku B biorąca udział w procesach karboksylacji. Rozpuszczalna w wodzie i odporna na działanie podwyższonej temp.. Jej niedobór skutkuje rogowacenie słownik.
 • Co to jest witamina PP Definicja gatunku B (kwas nikotynowy i jego amid) biorąca udział w procesach oksydacyjanoredukcyjnych. Bezbarwne kryształki rozpuszczające się w wodzie. Jej niedobór znaczenie.
 • Co to jest woda Definicja trwały związek wodoru z tlenem o wzorze chemicznym H2O. W najwyższym stopniu rozpowszechniony w przyrodzie związek i jeden z fundamentalnych składników czym jest.
 • Co to jest woda przemysłowa Definicja woda przemysłowa woda użytkowana w okresie mechanizmów przemysłowych co to jest.
 • Co to jest wodniczka Definicja przestrzeń w komórce wypełniona sokiem komórkowym i otoczona błoną cytoplazmową (białkowo-lipidową). Występuje raczej w komórkach roślin i zwierząt niższych. Z definicja.
 • Co to jest wodociąg Definicja urządzeń do ciągłego zaopatrywania w wodę odbiorców. Złożona jest z ujęcia wody, urządzeń tłoczących i uzdatniających wodę, przewodów wodociągowych i punktów co znaczy.
 • Co to jest wody obieg Definicja wody w powłoce i atmosferze ziemskiej i w organizmach żywych, na przykład woda wyparowana poprzez rośliny i zwierzęta do atmosfery ulega skropleniu (w formie słownik.
 • Co to jest woski Definicja zawierające grupę związków chemicznych (raczej estry wyższych kwasów tłuszczowych i alkoholi monohydroksylowych, wolne kwasy tłuszczowe, alkany) pochodzenia znaczenie.
 • Co to jest wrzenie Definicja cieczy w parę, w trakcie której powstają i rosną pęcherzyki pary nasyconej w fazie ciekłej. Pęcherzyki powstają z zarodków na powierzchniach grzejnych czym jest.
 • Co to jest wskaźnik Definicja albo mieszanina substancji, która wymienia barwę pod wpływem określonego odczynu roztworu. Typowym parametrem jest lakmus, który w obecności zasad przybiera co to jest.
 • Co to jest wyciek Definicja rozproszony, powierzchniowy albo linowy wypływ wód podziemnych na powierzchnię, powodujący nawilgocenie gruntu. Woda koncentruje się na powierzchni terenu i definicja.
 • Co to jest wykrocisko Definicja wykrocisko płytka wyrwa w glebie (okrągła albo półksiężycowata) wspólnie z niewielkim jej wzgórkiem, powstała w rezultacie wyrwania z gruntu korzeni drzew co znaczy.
 • Co to jest wyładowanie atmosferyczne Definicja atmosferyczne wyładowanie elektryczne w atmosferze pomiędzy chmurami, pomiędzy chmurą i powierzchnią Ziemi i wewnątrz chmur. Objawia się w formie grzmotów słownik.
 • Co to jest wypłonienie Definicja etiolizacja zmiana postaci rośliny spowodowana brakiem światła, objawiająca się słabym postępem liści, tkanek mechanicznych w łodydze, wydłużeniem międzywęźli znaczenie.
 • Co to jest wytapiać Definicja wytapiać wyodrębniać metal z rudy poprzez jej ogrzewanie z odpowiednim reduktorem czym jest.
 • Co to jest wywoływacz Definicja wywoływacz odczynnik, który na błonie fotograficznej redukuje naświetlone ziarna bromku srebrowego do srebra co to jest.
 • Co to jest wzór uproszczony Definicja wzór przedstawiający budowę cząsteczki związku organicznego, gdzie nie zaznacza się większości wiązań pomiędzy atomami węgla i wodoru, na przykład CH3 - C definicja.
 • Co to jest woda gazowana Definicja woda gazowana woda nasycona dwutlenkiem węgla i powszechnie użytkowana jako musujący napój orzeźwiający co znaczy.
 • Co to jest wziewanie Definicja wziewanie, inhalacja zabieg leczniczy opierający na wdychaniu pary, gazów albo rozpylonych płynów, użytkowany w schorzeniach górnych dróg oddechowych słownik.
 • Co to jest woda destylowana Definicja woda destylowana woda pozyskiwana w procesie destylacji. Nie zawiera rozpuszczonych soli mineralnych i gazów znaczenie.
 • Co to jest wymakanie Definicja wymakanie wymieranie roślin w konsekwencji odcięcia dopływu tlenu poprzez zalegającą poprzez dłuższy czas wodę czym jest.
 • Co to jest wzór płaski Definicja wzór płaski wzór przedstawiający cząsteczkę bez podania informacji o budowie stereochemicznej co to jest.
 • Co to jest wyspa Definicja wyspa ląd otoczony wodą. Powstaje w rezultacie zanurzenia lądu albo nierównomiernego wypiętrzenia dna morskiego definicja.
 • Co to jest woda miękka Definicja woda miękka woda, która nie zawiera soli wapnia i magnezu co znaczy.
 • Co to jest Wigierski Park Narodowy Definicja Narodowy Wigierski Park Narodowy, utworzony 1 stycznia 1989 roku, położony jest na północnym skraju Puszczy Augustowskiej, największego zwartego kompleksu słownik.
 • Co to jest woda do picia Definicja woda do picia woda o odpowiednich właściwościach, przeznaczoną do picia i na cele gospodarcze znaczenie.
 • Co to jest wartościowość Definicja walencyjność umiejętność atomu albo rodnika do tworzenia wiązań chemicznych. Wartościowością tytułujemy również liczbę wskazującą, z iloma jednowartościowymi czym jest.
 • Co to jest wiatrołom Definicja wiatrołom drzewo złamane poprzez wiatr co to jest.
 • Co to jest własność Definicja własność właściwość wyróżniająca określony materiał i substancję, identyfikowana naszymi zmysłami definicja.
 • Co to jest wyroby ceramiczne Definicja towary wykonane z adekwatnie przygotowanej masy, składającej się raczej z gliny, która po wypaleniu w wysokiej temp. przekształca się w twardy i wytrzymały co znaczy.
 • Co to jest wikarionty Definicja spokrewnione gatunki tego samego rodzaju występujące w podobnych biocenozach na różnych obszarach geograficznych, niesąsiadujących ze sobą, na przykład renifer słownik.
 • Co to jest włośnie Definicja włośnie, trychiny pasożytnicze nicienie ssaków wywołujące chorobę, zwaną włośnicą znaczenie.
 • Co to jest wytrzymałość mechaniczna Definicja wytrzymałość mechaniczna graniczna wartość naprężenia, przy którym materiał ulega zniszczeniu czym jest.
 • Co to jest wzór chemiczny Definicja wzór chemiczny zapis symboliczny składu jakościowego i ilościowego cząsteczki związku chemicznego co to jest.
 • Co to jest wielkość fizyczna Definicja zmienna wykorzystywana do opisu stanu układu fizycznego albo mechanizmów fizycznych w nim zachodzących, której wartości można zmierzyć albo wyznaczyć z pomiaru definicja.
 • Co to jest wielkość intensywna Definicja rozmiar w układzie makroskopowym, której przyporządkowana jest ustalona wartość w każdym punkcie wewnątrz układu i nieulegająca zmianie wraz ze wzrostem układu co znaczy.
 • Co to jest wielocukry Definicja polisacharydy polimery o dużej masie cząsteczkowej, zawierające sporą liczbę cukrów prostych. Ogólny wzór chemiczny ma postać (C6H10O5)n. W najwyższym stopniu słownik.
 • Co to jest wielkość emisji Definicja rodzaj i liczba wprowadzanych w ustalonym czasie substancji albo energii i stężenia albo poziomy substancji albo energii, zwłaszcza w gazach odlotowych znaczenie.
 • Co to jest wietrzenie Definicja wietrzenie przeobrażenie się minerałów (skał) pod wpływem powietrza, wody i energii słonecznej czym jest.
 • Co to jest wiatropylność Definicja wiatropylność przenoszenie pyłku przy udziale wiatru na znamiona słupków (rośliny okrytozalążkowe) albo bezpośrednio na zalążki (rośliny nagonasienne co to jest.
 • Co to jest wydalanie Definicja ekskrecja usunięcie z organizmu zbędnych produktów przemiany materii, tzn. takich, które nie ulegają dalszej przemianie i przyswajaniu (dwutlenek węgla definicja.
 • Co to jest wskaźnik saprobowości Definicja saprobowości poziom zanieczyszczenia wód martwą materią organiczną albo produktami jej gnilnego rozkładu. Jeśli występuje przyrost saprobowosci, to skutkuje co znaczy.
 • Co to jest współczynnik surowy urodzeń Definicja współczynnik surowy urodzeń iloraz liczba narodzin do liczebności całej populacji. Nie uwzględnia on wpływu zmian struktury wieku populacji słownik.
 • Co to jest warunki tlenowe Definicja warunki tlenowe odpowiednia zawartość tlenu w środowisku znaczenie.
 • Co to jest wirusologia Definicja wirusologia dział mikrobiologii zajmujący się badaniem wirusów, jest to ich budową, składem, właściwościami chorobotwórczymi, namnażaniem i ich zwalczaniem czym jest.
 • Co to jest wyleganie roślin Definicja płożenie (pochylenie) się łanu roślin uprawnych pod wpływem czynników atmosferycznych (wiatru, deszczu), przenawożenia (na przykład azotem) albo chorób roślin co to jest.
 • Co to jest warunek pływania ciał Definicja ciał warunek wynikający z prawa Archimedesa. Jeśli wypór jest większy od ciężaru ciała zanurzonego, to ciało pływa, a jeżeli jest mniejszy - ciało tonie. W definicja.
 • Co to jest wzrost Definicja właściwość organizmu żywego określająca jego wysokość;2) zdarzenie nieodwracalnego przyrostu rozmiarów organizmu w rezultacie wytwarzania nowych komórek i co znaczy.
 • Co to jest wadi Definicja wadi sucha dolina pustynna (o długości do kilkuset kilometrów) o stromych zboczach powstała w rezultacie wód płynących okresowo po pustynnych ulewach słownik.
 • Co to jest wielkość Definicja rozmiar fizyczna cecha ciał albo zjawisk, którą można mierzyć, na przykład długość, twardość, natężenie pola elektrycznego itp znaczenie.
 • Co to jest wyciąg Definicja wyciąg, ekstrakt roztwór otrzymany w procesie ekstrakcji czym jest.
 • Co to jest widzenie Definicja umiejętność odbierania bodźców świetlnych poprzez organizm przy udziale narządu wzroku, w skład którego wchodzi oko, nerw wzrokowy i aparat pomocniczy. Gałka co to jest.
 • Co to jest wapnowanie Definicja nawożenie gleby związkami wapnia (węglanami, wodorotlenkami) w celu jej odkwaszenia. Poprawia to jej własności fizykochemiczne i chemiczne i wzmacnia definicja.
 • Co to jest watt Definicja plaża ukazująca się w trakcie pływu, jest to okresowego ruchu wody morskiej, wywołanego przyciąganiem wody poprzez Księżyc. Górną granicę wyznacza linia co znaczy.
 • Co to jest walencyjność Definicja wartościowość umiejętność atomu albo rodnika do tworzenia wiązań chemicznych. Wartościowością tytułujemy również liczbę wskazującą, z iloma jednowartościowymi słownik.
 • Co to jest wał Definicja podłużna forma terenu, w miarę wąska, powstała w rezultacie akumulacji ziemi albo kamieni poprzez siły przyrody (na przykład rzeki) lub poprzez człowieka znaczenie.
 • Co to jest wiatr Definicja wiatr ruch powierza atmosferycznego względem powierzchni Ziemi. Powstaje wskutek nierównomiernego rozkładu ciśnienia atmosferycznego w warstwach atmosfery czym jest.
 • Co to jest WWF, World Wildlife Fund Definicja Fund organizacja międzynarodowa, której celem jest ochrona krajobrazu, wody, powietrza, gleb, flory i fauny na całym świecie. Gromadzi fundusze konieczne do co to jest.
 • Co to jest włosy Definicja elastyczny, zrogowaciały produkt skóry ssaków, występujący w trzech postaciach: wełnistej (powłoka termoizolacyjna), ościstej (osłona mechaniczna ciała) i definicja.
 • Co to jest wiatr słoneczny Definicja strumień naładowanych cząstek elementarnych (raczej protonów i elektronów) emitowanych poprzez Słońce w przestrzeń kosmiczną. W pobliżu Ziemi osiągają średnią co znaczy.
 • Co to jest wilgotność właściwa Definicja wilgotność właściwa zawartość cieczy w materiale wyrażona w jednostkach masy na jednostkę masy wilgotnego materiału słownik.
 • Co to jest wodorki Definicja wodorki związki chemiczne wodoru z pierwiastkami, na przykład wodorek wapnia CaH2, HF, HCl znaczenie.
 • Co to jest wiatrował Definicja wiatrował drzewo wywrócone, wyrwane z korzeniami poprzez wiatr czym jest.
 • Co to jest wzór przestrzenny Definicja wzór przestrzenny wzór przedstawiający przestrzenne rozmieszczenie atomów albo grup atomowych w cząsteczce co to jest.
 • Co to jest węzeł Definicja węzeł zgrubiała część łodygi, gdzie osadzone są liście albo odgałęzienia boczne definicja.
 • Co to jest wysoczyzna Definicja wysoczyzna rozległe, małe wzniesienie ograniczone płytkimi dolinami, na przykład Wysoczyzna Ciechanowska co znaczy.

Pojęcia z fizyki ogólnej na lekcje. Definicje i wyjaśnienia z matematyki

Znajdź sens. Jaki ma sens? Sens definicji z fizyki. Zrobić zadanie domowe z fizyki na lekcje.

Definicja Wysoczyzna, Węzeł, Wzór Przestrzenny, Wiatrował, Wodorki, Wilgotność Właściwa, Wiatr Słoneczny, Włosy, Wwf, World Wildlife Fund, Wiatr, Wał, Walencyjność, Watt co to znaczy.

Słownik Wysoczyzna, Węzeł, Wzór Przestrzenny, Wiatrował, Wodorki co to jest.