Wysoczyzna, Węzeł, Wzór Przestrzenny, Wiatrował, Wodorki, Wilgotność Właściwa, Wiatr Słoneczny.
wysoczyzna węzeł wzór co to jest

Definicje fizyka na W

 • Co to jest wegetatywny Definicja wegetatywny organ albo mechanizm związany z procesami fizjologicznymi organizmu z wyłączeniem funkcji płciowych
 • Co to jest wydzielanie Definicja narządach (gruczołach) substancji (soki trawienne, hormony, śluz, ślina) używanych poprzez organizm w różnych procesach życiowych
 • Co to jest woda krystaliczna Definicja woda krystaliczna molekuły wody wbudowane w sieć krystaliczną związku chemicznego (minerału), na przykład gipsu CaSO4 · 2H2O
 • Co to jest wanienka Definicja wanienka, kuweta płaskie naczynie stosowane do wywoływania, utrwalania i płukania materiałów fotograficznych
 • Co to jest woda naturalna Definicja woda naturalna woda zawierająca rozpuszczone (albo w formie zawiesin) domieszki organiczne i nieorganiczne
 • Co to jest wykot Definicja wykot poród u owiec, kotów, kóz
 • Co to jest widmo dźwięku Definicja składowych dźwięku (tonów) o określonej częstotliwości i amplitudzie, przedstawiony zazwyczaj w formie (wykresu) rozkładu amplitud drgań
 • Co to jest wibroizolacja Definicja wibroizolacja izolacja człowieka albo urządzenia od drgań podłoża lub izolacja podłoża od drgań maszyny
 • Co to jest wapń Definicja układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 20 i masie atomowej 40.08. Metal lekki, srebrzystobiały, miękki. Jego gęstość wynosi = 1
 • Co to jest warstwa Definicja warstwa substancja tworząca jednolitą płaszczyznę o określonej grubości
 • Co to jest wędlina Definicja rozdrobnionego mięsa poubojowego (na przykład kiełbasa) albo mięsa w jednym kawałku (szynka, baleron) adekwatnie przyprawiony i zazwyczaj
 • Co to jest wegetatywne rozmnażanie Definicja bezpłciowe opierające na oddzieleniu części organizmu macierzystego, z którego powstaje nowy, identyczny osobnik, na przykład rozmnażanie
 • Co to jest wakcynacja Definicja opierający na wprowadzeniu do krwi organizmu żywego zabitych albo żywych bakterii chorobotwórczych o osłabionej zjadliwości, w celu
 • Co to jest wapienie Definicja ponad 75% węglanu wapniowego (CaCO3), raczej kalcytu. W formie domieszek mogą zawierać kwarc, dolomit, minerały ilaste i inne. Przyjmują
 • Co to jest wapno gaszone Definicja wodorotlenku wapniowego (Ca(OH)2). Wytwór, którego kluczowym składnikiem jest wodorotlenek wapniowy Ca(OH)2, otrzymywany poprzez działanie
 • Co to jest warstwa ozonowa Definicja ziemskiej o największej koncentracji ozonu atmosferycznego, położona na wysokości 15-50 km nad powierzchnią Ziemi. Cząstki ozonu
 • Co to jest wątroba Definicja gruczoł kręgowców spełniający istotną rolę w układzie pokarmowym. Wątroba ludzka ma masę około 1.5 kg u mężczyzn i około 1.3 kg u kobiet
 • Co to jest wchłanianie Definicja rozpuszczonych składników organicznych, stworzonych w rezultacie trawienia pokarmu, poprzez kosmki jelitowe w jelicie cienkim i pozostałe
 • Co to jest wegetatywne narządy roślin Definicja roślin o określonej strukturze morfologicznej i anatomicznej, pełniące funkcję związaną z odżywianiem i postępem rośliny. Fundamentalnymi
 • Co to jest węgiel Definicja ekipy układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 6 i masie atomowej 12.011. Ciało stałe odporne na działanie wysokich temperatur i
 • Co to jest węgiel kamienny Definicja o zawartości od 72 do 92% C, będący na kroku uwęglenia materii roślinnej pomiędzy węglem brunatnym a antracytem (jest to twarda odmiana
 • Co to jest węglowodany Definicja organicznych) szeroko rozpowszechnionych w przyrodzie o ogólnym wzorze chemicznym Cx(H2O)y. Powstają w zielonych roślinach w procesie
 • Co to jest węglowodory nienasycone Definicja które mają w cząsteczce jedno wiązanie podwójne pomiędzy atomami węgla. Ogólny wzór przyjmuje postać CnH2n. Węglowodory nienasycone mają w
 • Co to jest widmo promieniowania słonecznego Definicja strumień promieniowania słonecznego docierającego do górnych warstw atmosfery ziemskiej, który wynosi ok. 1366 W/m2 powierzchni
 • Co to jest wielkość ekstensywna Definicja makroskopowym proporcjonalna do rozmiaru układu, na przykład objętość, masa. Układ makroskopowy można opisać przy zastosowaniu jednej
 • Co to jest wielopostaciowość Definicja występowanie pewnych substancji w kilku odmianach krystalicznych, które różnią się strukturą, postacią krystaliczną, własnościami
 • Co to jest wylęgarka Definicja sztucznego wylęgu piskląt z jaj;2) aparat wykorzystywany do przetrzymywania wcześniaków, który zapewnia odpowiedni skład powietrza
 • Co to jest wije Definicja lądowe o wydłużonym ciele, które złożone są z głowy i segmentowego korpusu. Dużej liczbie segmentów odpowiadają liczne niewyspecjalizowane
 • Co to jest wilgotność powietrza Definicja wodnej w powietrzu. Jej liczba zależy od temp. powietrza. Wraz ze wzrostem temp. powietrza rośnie liczba zawartej w nim pary wodnej
 • Co to jest wirki Definicja albo morskie (wyjątkowo lądowe - w glebie i wilgotnym mchu). Ich ciało jest wydłużone i spłaszczone grzbietobrzusznie. Są wszystkożerne
 • Co to jest witamina A Definicja powstający z prowitaminy A (połowy cząsteczki -karotenu) w nabłonku jelita cienkiego. Jasnożółta, oleista ciecz mieszająca się z tłuszczami
 • Co to jest witamina C Definicja organiczny o właściwościach redukujących. Bezbarwne kryształy o kwaśnym smaku, rozpuszczające się w wodzie. Pomaga utrzymać w dobrym stanie
 • Co to jest witamina D Definicja podobnym składzie chemicznym, zwanych witaminami D1, D2, D3, D4, D5 (kalcyferole). Mieszają się z tłuszczem i alkoholem. Biorą udział w
 • Co to jest witamina E Definicja organicznych o podobnej budowie. Jest żółtą, oleistą cieczą mieszającą się z tłuszczami i łatwo ulegającą utlenieniu. Wchodzi w reakcję z
 • Co to jest witaminy Definicja do prawidłowego funkcjonowania organizmów ludzkich i zwierzęcych. Rozróżnia się witaminy rozpuszczalne w wodzie (B i C) i w tłuszczach (A
 • Co to jest własności ekstensywne Definicja fizyczne układu, których wartości liczbowe zależą od wielkości rozważanego układu, na przykład masa, energia wewnętrzna układu
 • Co to jest woda w organizmie Definicja składnik protoplazmy wszystkich organizmów żywych, której udział procentowy zależy od rodzaju tkanki. I tak na przykład najmniej zawiera
 • Co to jest woda mineralna Definicja pochodząca ze złoża podziemnego izolowanego geologicznie od zanieczyszczeń zewnętrznych, wyróżniająca się pierwotną czystością, stałym
 • Co to jest woda podziemna Definicja powierzchnią ziemi, wypełniająca szczeliny i wolne przestrzenie. Odznacza się następujące typy: zaskórną (woda gruntowa położona płytko
 • Co to jest woda twarda Definicja wapnia i magnezu. Wapń i magnez łączą się z kwasami tłuszczowymi (na przykład zawartymi w mydle), tworząc nierozpuszczalne sole
 • Co to jest wodorotlenki Definicja ogólnym wzorem M(OH)n; gdzie: M - atom metalu, OH - ekipa wodorotlenkowa i n - liczba grup. Wodorotlenki można dostać z tlenków
 • Co to jest wodór Definicja pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 1, masie atomowej ok. 1 i gęstości = 0.0899 g·cm-3. Topi się w temp. Tt = -259.14°C, a wrze w temp
 • Co to jest wrotki Definicja długości 0.1-2 mm. Przewarzająca część gatunków występuje raczej w wodach słodkich, nie wszystkie spotykane są w wodach słonych i w
 • Co to jest WWA Definicja aromatyczne pochodzące raczej z niecałkowitego spalania materiałów organicznych (drewna, papierosów), spalin samochodowych, przemysłu
 • Co to jest wydolność środowiska Definicja pokarmowa występująca na danym obszarze, odnawialność zasobów i pojemność przestrzenna danego obszaru. Przekroczenia wydolności środowiska
 • Co to jest wykraplanie Definicja wykraplanie, gutacja intensywne wydzielanie wody poprzez liście rośliny, zachodzące w uwarunkowaniach wysokiej wilgotności powietrza
 • Co to jest wylesianie, deforestacja Definicja zmniejszania udziału terenów leśnych w ogólnej powierzchni danego obszaru, raczej w konsekwencji antropopresji. Np. nadmierne zastosowanie
 • Co to jest wysięk Definicja okresowy wypływ wód gruntowych na powierzchnię terenu. Zazwyczaj woda ta jest pozbawiona odpływu wskutek nieprzepuszczalnych warstw gruntu
 • Co to jest wyspy ekologiczne Definicja pojedynczymi ekosystemami albo ekipami ekosystemów o zbliżonym charakterze, położone w odmiennym siedlisku i niesprzyjającym ekosystemie
 • Co to jest wzór Definicja wzór symbole (litery, cyfry, znaki) wyrażające prawa fizyczne, chemiczne; formuła
 • Co to jest wzór barometryczny Definicja zależność wartości ciśnienia atmosferycznego (albo gęstości) od wysokości nad powierzchnią Ziemi: p(z) = po · e-mgz/kT, gdzie p(z
 • Co to jest wzór perspektywiczny Definicja przedstawiający trójwymiarowy schemat cząsteczki w formie prostego rysunku perspektywicznego, na którym uwidocznione są wszystkie wiązania
 • Co to jest wzór strukturalny Definicja ugrupowania chemiczne w cząsteczce z zaznaczeniem wiązań. Ustala rodzaj i liczbę atomów w cząsteczce i ich kolejność i sposób powiązania
 • Co to jest W Definicja dodatkowej chromowców w VI ekipie układu okresowego o liczbie atomowej 74 i masie atomowej 183.8. Srebrzystobiały metal ciężki o gęstości
 • Co to jest wakuola Definicja wypełniona sokiem komórkowym i otoczona błoną cytoplazmową (białkowo-lipidową). Występuje raczej w komórkach roślin i zwierząt niższych. Z
 • Co to jest wiązanie chemiczne Definicja wiązanie chemiczne sposób połączenia atomów, które oddziałują na siebie wieloma siłami
 • Co to jest włośnica Definicja spowodowana pasożytniczymi nicieniami występującymi w organizmie człowieka i ssaków mięso- i wszystkożernych. Zakażenie następuje poprzez
 • Co to jest wolfram Definicja dodatkowej chromowców w VI ekipie układu okresowego o liczbie atomowej 74 i masie atomowej 183.8. Srebrzystobiały metal ciężki o gęstości
 • Co to jest wybuch Definicja wybuch, eksplozja gwałtowny rozkład materiału wybuchowego (łatwo palnego albo chemicznie nietrwałego
 • Co to jest wykres Definicja przedstawienie związku pomiędzy odpowiednimi wielkościami fizycznymi, na przykład zmiana populacji człowieka, psa, kota w jednostce czasu
 • Co to jest wytrzymałość Definicja wytrzymałość odporność ciała na zniszczenie, na przykład rozciąganie, ściskanie
 • Co to jest wizualny Definicja wizualny dostrzegalny wzrokiem
 • Co to jest wrzosowisko Definicja dominacją zimozielonej krzewinki, jest to wrzosu pospolitego, i rzadko rozproszonymi okazami jałowca i z podrostem brzozowo-sosnowym
 • Co to jest wydma Definicja wydma piaszczyste wzniesienie usypane poprzez wiatr
 • Co to jest warstwa orna Definicja warstwa orna zewnętrzna warstwa w profilu glebowym, jest to górna część gleby poddana uprawie mechanicznej
 • Co to jest woda głębinowa Definicja pod powierzchnią terenu odizolowana warstwami nieprzepuszczalnymi. Charakteryzuje się wysoką mineralizacją i wysokim ciśnieniem złożowym
 • Co to jest warunek Definicja warunek zastrzeżenie, od którego zależy spełnienie czegoś
 • Co to jest właściwość Definicja cecha coś charakterystycznego dla danej rzeczy
 • Co to jest własności intensywne Definicja własności intensywne wskaźniki fizyczne układu, których wartości liczbowe nie zależą od rozmiaru układu
 • Co to jest wartość szczytowa Definicja wartość szczytowa największa wartość pewnej wielkości zmiennej
 • Co to jest wąwóz Definicja wąskim dnie i stromych zboczach, która powstała w rezultacie erozji cieków w utworach średnio spoistych, na przykład glinach, iłach i
 • Co to jest wernalizacja Definicja biochemiczny opierający na pobudzaniu kwitnienia roślin pod wpływem niskich temperatur. Jaryzacja występuje w uwarunkowaniach naturalnych u
 • Co to jest węglany Definicja wapniem, magnezem, żelazem, miedzią i tym podobne Najprostszymi węglanami (minerałami) są dolomit (CaMg(CO3)2), magnetyt (MgCO3), kalcyt
 • Co to jest wyrób Definicja rezultat procesu technologicznego, na przykład chleb otrzymany z przygotowanego ciasta, poddanego termicznej obróbce
 • Co to jest woda królewska Definicja stężonego kwasu solnego i 1 objętości stężonego kwasu azotowego. Powstaje w rezultacie reakcji: NOCl + 3HCl Cl2 + NOCl + 2H2O, gdzie
 • Co to jest wytrawianie Definicja przy zastosowaniu na przykład stężonego kwasu siarkowego, polegająca na usuwaniu rdzy albo innych zanieczyszczeń z jej powierzchni, na
 • Co to jest woda produkcyjna Definicja woda produkcyjna woda przemysłowa użytkowana w procesach technologicznych
 • Co to jest wysypiska Definicja wysypiska obiekty poświęcone do składowania stałych odpadów
 • Co to jest wzór Hawortha Definicja wzór Hawortha specjalny sytuacja wzoru perspektywicznego, który stosuje się dla cyklicznych odmian cukru
 • Co to jest wzór ogólny Definicja wzór ogólny wzór chemiczny użytkowany do zapisu dowolnego związku z szeregu homologicznego, na przykład CnH2n jest ogólnym wzorem alkenów
 • Co to jest włókna węglowe Definicja ukierunkowaną strukturę krystaliczną, pozyskiwane w trakcie wygrzewania włókien tekstylnych. Wykorzystuje się je w tworzywach kompozytowych
 • Co to jest współczynnik transpiracji Definicja wyparowanej wody potrzebnej do wyprodukowania 1 kg suchej masy rośliny. Jest zróżnicowany dla różnych roślin, na przykład dla prosa wynosi
 • Co to jest wydajność Definicja wydajność relacja pomiędzy ilością uzyskaną a ilością wydatkowaną w danym procesie
 • Co to jest wydalina Definicja wydalina końcowy wytwór przemiany materii usuwany z organizmu. Stanowią go dwutlenek węgla, mocznik, kwas moczowy, sole mineralne, woda
 • Co to jest wylewiska Definicja wylewiska obiekty inżynierskie pozwalające na odprowadzanie odpadów płynnych do gruntu
 • Co to jest wymrażanie Definicja ścieków zanieczyszczeń, opierający na zamrożeniu wody (etap stała - lód) i wydzieleniu zanieczyszczeń w formie ciekłej
 • Co to jest wypieranie Definicja wypieranie reakcja chemiczna, gdzie zastępuje się jeden pierwiastek w związku chemicznym innymi, na przykład reakcja Fe + CuO4 Cu + FeSO4
 • Co to jest wzór sumaryczny Definicja liczbę atomów każdego pierwiastka w cząsteczce związku chemicznego, na przykład H2SO4, C6H6. Nie podaje on kolejności i metody powiązań
 • Co to jest wzór umowny Definicja wzór umowny wzór przedstawiający cząsteczkę albo jej fragmenty przy zastosowaniu umownych znaków, na przykład - Me (metyl), - Et (etyl
 • Co to jest własność fizyczna Definicja własność fizyczna własność substancji niezależna od wpływu na nią innych substancji, na przykład zapach, kształt, barwa, gęstość
 • Co to jest woda powierzchniowa Definicja woda powierzchniowa woda występująca na powierzchni skorupy ziemskiej, na przykład oceany, morza, jeziora, rzeki itp
 • Co to jest współczynnik Definicja współczynnik rozmiar liczbowa charakteryzująca relację pomiędzy ustalonymi wielkościami fizycznymi
 • Co to jest wskaźnik dominacji Definicja wykorzystywany do porównywania gatunków w ramach biocenozy. Ustala gatunek albo grupę gatunków, które w obrębie każdego poziomu troficznego
 • Co to jest współczynnik pochłaniania Definicja współczynnik pochłaniania relacja strumienia świetlnego, pochłoniętego poprzez dane ciało, do strumienia świetlnego padającego na nie
 • Co to jest współczynnik płodności Definicja współczynnik płodności relacja liczby urodzeń żywych w danym okresie do liczby kobiet badanej zbiorowości, będących w wieku rozrodczym
 • Co to jest warunki środowiska Definicja warunki środowiska zespól zmiennych czynników środowiskowych, na które reagują organizmy, na przykład ciśnienie, temp., kwasowość, zasolenie
 • Co to jest własności optyczne Definicja charakteryzujące jego zachowanie w strumieniu promieni świetlnych, na przykład współczynnik załamania światła
 • Co to jest włókna szklane Definicja średnicy około 0.005- 0.01 mm wyciągane ze stopionego szkła. Można z nich, po uprzędzeniu nici, utkać włókna, które w dalszym ciągu
 • Co to jest woda skniona Definicja właściwościach, spełniająca określone wymogi normowe, uzyskana w rezultacie określonego procesu technologicznego
 • Co to jest wodolecznictwo Definicja wodolecznictwo, hydroterapia zastosowanie fizycznych i chemicznych właściwości wody do celów leczniczych
 • Co to jest wiwisekcja Definicja wiwisekcja zabieg operacyjny realizowany na żywym zwierzęciu w celach badawczych
 • Co to jest wabienie Definicja tego samego gatunku (na przykład sygnałami akustycznymi albo węchowymi), które powiązane jest z okresem rozrodczym
 • Co to jest witamina K Definicja biorących udział w syntezie protrombiny. Jej niedobór skutkuje obniżenie krzepliwości krwi. Występuje w liściach roślin zielonych (kapusta
 • Co to jest wiwarium Definicja urządzenia imitujące warunki środowiska, które poświęcone jest do hodowli drobnych zwierząt (na przykład owadów, płazów, gadów) w
 • Co to jest widmo akustyczne Definicja składowych dźwięku (tonów) o określonej częstotliwości i amplitudzie, przedstawiony zazwyczaj w formie (wykresu) rozkładu amplitud drgań
 • Co to jest wilgotność Definicja wilgotność stan nasycenia czegoś wodą, parą wodną albo inną cieczą
 • Co to jest wirulencja Definicja całokształt cech drobnoustroju działającego szkodliwie na organizm, łącznie z wywołaniem stanu chorobowego; miarą zjadliwości zarazka jest
 • Co to jest włośniki Definicja rurkowate wyrostki skórki korzenia przystosowane do pobierania wody i soli mineralnych z gleby na zasadzie osmozy, bo są wypełnione
 • Co to jest wiórki Definicja wiórki cienkie, wąskie i długie płatki materiału stałego
 • Co to jest widmo Definicja składowych danej wielkości fizycznej (natężenia dźwięku, prądu), określanych dzięki amplitud albo faz tych składowych;2) zakres energii
 • Co to jest węglany kwaśne Definicja kwasu H2CO3 zawierające jon HCO3+. To są sole typu MeHCO3, na przykład Ca(HCO3)2 i soda oczyszczona NaHCO3
 • Co to jest węglowodory nasycone Definicja których skład wyraża się wzorem CnH2n+2. Węglowodory nasycone mają w nazwie końcówkę -an (propan, butan
 • Co to jest wegetacja Definicja w obrębie roku;2) redukcja do minimum mechanizmów fizjologicznych egzystencji organizmu, na przykład zimowe życie zwierzyny leśnej
 • Co to jest wegetacyjny okres Definicja zachodzi intensywny postęp roślin. W Polsce trwa on od wiosny (zakwitania leszczyny) do jesiennego opadnięcia liści brzozy, około 200 dni
 • Co to jest wysypiska dzikie Definicja względem technicznym miejsca, gdzie gromadzone są odpady bez zgody odpowiednich władz, na przykład lasy, wąwozy
 • Co to jest wertep Definicja wertep trudny do przebycia teren
 • Co to jest wnikanie Definicja wnikanie przechodzenie energii albo substancji w głąb materiału
 • Co to jest współczynnik surowy umieralności Definicja współczynnik surowy umieralności liczba zgonów w relacji do liczby mieszkańców
 • Co to jest wełna Definicja keratyna) pozyskiwane z sierści owiec, wielbłądów, kóz i innych zwierząt. Przetworzone służy do produkcji tkanin o dobrych własnościach
 • Co to jest warstwica Definicja warstwica linia jednakowej wysokości terenu
 • Co to jest wartość chwilowa Definicja wartość chwilowa wartość dla określonej chwili zmiennej wielkości, na przykład szybkość chwilowa v = dx/dt
 • Co to jest wibrometr Definicja wibrometr przyrząd wykorzystywany do pomiaru przesunięcia, prędkości i przyspieszenia ciała drgającego
 • Co to jest wydatek Definicja koszt liczba płynu (cieczy albo gazu) przepływającego poprzez przekrój poprzeczny przepływu w jednostce czasu
 • Co to jest witamina B Definicja wit. B nazwa ekipy witamin B1, B2, B6, B12, PP, H, kwasu foliowego
 • Co to jest wapno palone Definicja wapniowego (CaO). Biały proszek, przyłącza wodę, tworząc wodorotlenek wapniowy, wydzielając przy tym sporą liczba ciepła. Wapno palone
 • Co to jest wariancja Definicja zróżnicowanie cech osobników należących do tej samej populacji (zmienność osobnicza) albo pomiędzy populacjami (zmienność grupowa), na
 • Co to jest warstwa wodonośna Definicja warstwa wodonośna warstwa skalna przepuszczająca wodę. Położona jest pomiędzy warstwą nieprzepuszczalną od dołu a górnym lustrem wody
 • Co to jest wartość Definicja jednostek zawiera dana rozmiar fizyczna. Przedstawia ona iloczyn wartości liczbowej i jednostki miary, na przykład 5 m, 3 N, 10 kg itd
 • Co to jest wazelina Definicja węglowodorów, pozyskiwana z ropy naftowej albo poprzez zmieszanie olejów mineralnych z cerezyną i petrolatum. Ma barwę żółtą albo białą
 • Co to jest wełna mineralna Definicja formie włókien produkowanych poprzez rozpylenie stężonym powietrzem roztopionych skał. Surowcami do produkcji wełny mineralnej są bazalt
 • Co to jest węgiel brunatny Definicja o zawartości 65-75% pierwiastka węgla, którego mechanizm uwęglenia materii roślinnej jest na kroku pośrednim pomiędzy torfem a węglem
 • Co to jest węglowodory Definicja zbudowane tylko z atomów węgla i wodoru. Podzielone są na: alifatyczne (związki łańcuchowe węgla i wodoru o wiązaniu pojedynczym albo
 • Co to jest wiatrował, wywrot Definicja wiatrował, wywrot drzewo wywrócone z korzeniami poprzez mocny wiatr, gdzie zazwyczaj pień drzewa pozostaje nieuszkodzony
 • Co to jest widmo optyczne Definicja światła złożonego (białego) na składowe monochromatyczne. Obejmuje promieniowanie elektromagnetyczne o długości fal z przedziału od 3.7·10
 • Co to jest wieńce Definicja atmosferze, gdy Słońce, Księżyc albo inne źródła światła przesłonięte są cienką, półprzezroczystą warstwą chmur albo mgłą. Uwidocznione są
 • Co to jest wirusy Definicja budowy komórkowej, które samodzielnie nie wykazują przemiany materii. Poza komórką żywiciela nie rozmnażają się i występują w formie
 • Co to jest witamina B1 Definicja biorący udział w metabolizmie węglowodanów i syntezie acetylocholiny (hormonu odpowiedzialnego za pracę mięśni). Jej niedobór osłabia
 • Co to jest wrażliwość Definicja organizmu przejawiająca się reagowaniem na bodźce docierające z otaczającego środowiska, na przykład ruch zwierzęcia spowodowany
 • Co to jest wulkanizacja Definicja kauczuku w gumę albo ebonit, opierający na tworzeniu się wiązań poprzecznych między łańcuchami makrocząsteczek kauczuku
 • Co to jest wegetarianizm Definicja wegetarianizm odżywianie się pokarmami roślinnymi i nabiałem
 • Co to jest witamina F Definicja tłuszczowych biorących udział w syntezie prostaglandyn. Ciecz niemieszająca się z wodą, ale jedynie z tłuszczami. Jej niedobór w organizmie
 • Co to jest witamina H Definicja biorąca udział w procesach karboksylacji. Rozpuszczalna w wodzie i odporna na działanie podwyższonej temp.. Jej niedobór skutkuje
 • Co to jest witamina PP Definicja nikotynowy i jego amid) biorąca udział w procesach oksydacyjanoredukcyjnych. Bezbarwne kryształki rozpuszczające się w wodzie. Jej niedobór
 • Co to jest woda Definicja wodoru z tlenem o wzorze chemicznym H2O. W najwyższym stopniu rozpowszechniony w przyrodzie związek i jeden z fundamentalnych składników
 • Co to jest woda przemysłowa Definicja woda przemysłowa woda użytkowana w okresie mechanizmów przemysłowych
 • Co to jest wodniczka Definicja wypełniona sokiem komórkowym i otoczona błoną cytoplazmową (białkowo-lipidową). Występuje raczej w komórkach roślin i zwierząt niższych. Z
 • Co to jest wodociąg Definicja zaopatrywania w wodę odbiorców. Złożona jest z ujęcia wody, urządzeń tłoczących i uzdatniających wodę, przewodów wodociągowych i punktów
 • Co to jest wody obieg Definicja atmosferze ziemskiej i w organizmach żywych, na przykład woda wyparowana poprzez rośliny i zwierzęta do atmosfery ulega skropleniu (w
 • Co to jest woski Definicja związków chemicznych (raczej estry wyższych kwasów tłuszczowych i alkoholi monohydroksylowych, wolne kwasy tłuszczowe, alkany) pochodzenia
 • Co to jest wrzenie Definicja trakcie której powstają i rosną pęcherzyki pary nasyconej w fazie ciekłej. Pęcherzyki powstają z zarodków na powierzchniach grzejnych
 • Co to jest wskaźnik Definicja substancji, która wymienia barwę pod wpływem określonego odczynu roztworu. Typowym parametrem jest lakmus, który w obecności zasad
 • Co to jest wyciek Definicja powierzchniowy albo linowy wypływ wód podziemnych na powierzchnię, powodujący nawilgocenie gruntu. Woda koncentruje się na powierzchni
 • Co to jest wykrocisko Definicja okrągła albo półksiężycowata) wspólnie z niewielkim jej wzgórkiem, powstała w rezultacie wyrwania z gruntu korzeni drzew
 • Co to jest wyładowanie atmosferyczne Definicja elektryczne w atmosferze pomiędzy chmurami, pomiędzy chmurą i powierzchnią Ziemi i wewnątrz chmur. Objawia się w formie grzmotów, błyskawic
 • Co to jest wypłonienie Definicja rośliny spowodowana brakiem światła, objawiająca się słabym postępem liści, tkanek mechanicznych w łodydze, wydłużeniem międzywęźli
 • Co to jest wytapiać Definicja wytapiać wyodrębniać metal z rudy poprzez jej ogrzewanie z odpowiednim reduktorem
 • Co to jest wywoływacz Definicja wywoływacz odczynnik, który na błonie fotograficznej redukuje naświetlone ziarna bromku srebrowego do srebra
 • Co to jest wzór uproszczony Definicja budowę cząsteczki związku organicznego, gdzie nie zaznacza się większości wiązań pomiędzy atomami węgla i wodoru, na przykład CH3 - C = - C
 • Co to jest woda gazowana Definicja woda gazowana woda nasycona dwutlenkiem węgla i powszechnie użytkowana jako musujący napój orzeźwiający
 • Co to jest wziewanie Definicja opierający na wdychaniu pary, gazów albo rozpylonych płynów, użytkowany w schorzeniach górnych dróg oddechowych
 • Co to jest woda destylowana Definicja woda destylowana woda pozyskiwana w procesie destylacji. Nie zawiera rozpuszczonych soli mineralnych i gazów
 • Co to jest wymakanie Definicja wymakanie wymieranie roślin w konsekwencji odcięcia dopływu tlenu poprzez zalegającą poprzez dłuższy czas wodę
 • Co to jest wzór płaski Definicja wzór płaski wzór przedstawiający cząsteczkę bez podania informacji o budowie stereochemicznej
 • Co to jest wyspa Definicja wyspa ląd otoczony wodą. Powstaje w rezultacie zanurzenia lądu albo nierównomiernego wypiętrzenia dna morskiego
 • Co to jest woda miękka Definicja woda miękka woda, która nie zawiera soli wapnia i magnezu
 • Co to jest Wigierski Park Narodowy Definicja Narodowy, utworzony 1 stycznia 1989 roku, położony jest na północnym skraju Puszczy Augustowskiej, największego zwartego kompleksu leśnego
 • Co to jest woda do picia Definicja woda do picia woda o odpowiednich właściwościach, przeznaczoną do picia i na cele gospodarcze
 • Co to jest wartościowość Definicja atomu albo rodnika do tworzenia wiązań chemicznych. Wartościowością tytułujemy również liczbę wskazującą, z iloma jednowartościowymi
 • Co to jest wiatrołom Definicja wiatrołom drzewo złamane poprzez wiatr
 • Co to jest własność Definicja własność właściwość wyróżniająca określony materiał i substancję, identyfikowana naszymi zmysłami
 • Co to jest wyroby ceramiczne Definicja adekwatnie przygotowanej masy, składającej się raczej z gliny, która po wypaleniu w wysokiej temp. przekształca się w twardy i wytrzymały
 • Co to jest wikarionty Definicja samego rodzaju występujące w podobnych biocenozach na różnych obszarach geograficznych, niesąsiadujących ze sobą, na przykład renifer
 • Co to jest włośnie Definicja włośnie, trychiny pasożytnicze nicienie ssaków wywołujące chorobę, zwaną włośnicą
 • Co to jest wytrzymałość mechaniczna Definicja wytrzymałość mechaniczna graniczna wartość naprężenia, przy którym materiał ulega zniszczeniu
 • Co to jest wzór chemiczny Definicja wzór chemiczny zapis symboliczny składu jakościowego i ilościowego cząsteczki związku chemicznego
 • Co to jest wielkość fizyczna Definicja do opisu stanu układu fizycznego albo mechanizmów fizycznych w nim zachodzących, której wartości można zmierzyć albo wyznaczyć z pomiaru
 • Co to jest wielkość intensywna Definicja makroskopowym, której przyporządkowana jest ustalona wartość w każdym punkcie wewnątrz układu i nieulegająca zmianie wraz ze wzrostem
 • Co to jest wielocukry Definicja dużej masie cząsteczkowej, zawierające sporą liczbę cukrów prostych. Ogólny wzór chemiczny ma postać (C6H10O5)n. W najwyższym stopniu
 • Co to jest wielkość emisji Definicja wprowadzanych w ustalonym czasie substancji albo energii i stężenia albo poziomy substancji albo energii, zwłaszcza w gazach odlotowych
 • Co to jest wietrzenie Definicja wietrzenie przeobrażenie się minerałów (skał) pod wpływem powietrza, wody i energii słonecznej
 • Co to jest wiatropylność Definicja udziale wiatru na znamiona słupków (rośliny okrytozalążkowe) albo bezpośrednio na zalążki (rośliny nagonasienne
 • Co to jest wydalanie Definicja organizmu zbędnych produktów przemiany materii, tzn. takich, które nie ulegają dalszej przemianie i przyswajaniu (dwutlenek węgla
 • Co to jest wskaźnik saprobowości Definicja zanieczyszczenia wód martwą materią organiczną albo produktami jej gnilnego rozkładu. Jeśli występuje przyrost saprobowosci, to skutkuje
 • Co to jest współczynnik surowy urodzeń Definicja współczynnik surowy urodzeń iloraz liczba narodzin do liczebności całej populacji. Nie uwzględnia on wpływu zmian struktury wieku populacji
 • Co to jest warunki tlenowe Definicja warunki tlenowe odpowiednia zawartość tlenu w środowisku
 • Co to jest wirusologia Definicja zajmujący się badaniem wirusów, jest to ich budową, składem, właściwościami chorobotwórczymi, namnażaniem i ich zwalczaniem
 • Co to jest wyleganie roślin Definicja się łanu roślin uprawnych pod wpływem czynników atmosferycznych (wiatru, deszczu), przenawożenia (na przykład azotem) albo chorób roślin
 • Co to jest warunek pływania ciał Definicja wynikający z prawa Archimedesa. Jeśli wypór jest większy od ciężaru ciała zanurzonego, to ciało pływa, a jeżeli jest mniejszy - ciało tonie
 • Co to jest wzrost Definicja określająca jego wysokość;2) zdarzenie nieodwracalnego przyrostu rozmiarów organizmu w rezultacie wytwarzania nowych komórek i zwiększenia
 • Co to jest wadi Definicja do kilkuset kilometrów) o stromych zboczach powstała w rezultacie wód płynących okresowo po pustynnych ulewach
 • Co to jest wielkość Definicja rozmiar fizyczna cecha ciał albo zjawisk, którą można mierzyć, na przykład długość, twardość, natężenie pola elektrycznego itp
 • Co to jest wyciąg Definicja wyciąg, ekstrakt roztwór otrzymany w procesie ekstrakcji
 • Co to jest widzenie Definicja świetlnych poprzez organizm przy udziale narządu wzroku, w skład którego wchodzi oko, nerw wzrokowy i aparat pomocniczy. Gałka oczna
 • Co to jest wapnowanie Definicja wapnia (węglanami, wodorotlenkami) w celu jej odkwaszenia. Poprawia to jej własności fizykochemiczne i chemiczne i wzmacnia biologiczną
 • Co to jest watt Definicja trakcie pływu, jest to okresowego ruchu wody morskiej, wywołanego przyciąganiem wody poprzez Księżyc. Górną granicę wyznacza linia
 • Co to jest walencyjność Definicja atomu albo rodnika do tworzenia wiązań chemicznych. Wartościowością tytułujemy również liczbę wskazującą, z iloma jednowartościowymi
 • Co to jest wał Definicja miarę wąska, powstała w rezultacie akumulacji ziemi albo kamieni poprzez siły przyrody (na przykład rzeki) lub poprzez człowieka
 • Co to jest wiatr Definicja względem powierzchni Ziemi. Powstaje wskutek nierównomiernego rozkładu ciśnienia atmosferycznego w warstwach atmosfery
 • Co to jest WWF, World Wildlife Fund Definicja międzynarodowa, której celem jest ochrona krajobrazu, wody, powietrza, gleb, flory i fauny na całym świecie. Gromadzi fundusze konieczne do
 • Co to jest włosy Definicja zrogowaciały produkt skóry ssaków, występujący w trzech postaciach: wełnistej (powłoka termoizolacyjna), ościstej (osłona mechaniczna ciała
 • Co to jest wiatr słoneczny Definicja cząstek elementarnych (raczej protonów i elektronów) emitowanych poprzez Słońce w przestrzeń kosmiczną. W pobliżu Ziemi osiągają średnią
 • Co to jest wilgotność właściwa Definicja wilgotność właściwa zawartość cieczy w materiale wyrażona w jednostkach masy na jednostkę masy wilgotnego materiału
 • Co to jest wodorki Definicja wodorki związki chemiczne wodoru z pierwiastkami, na przykład wodorek wapnia CaH2, HF, HCl
 • Co to jest wiatrował Definicja wiatrował drzewo wywrócone, wyrwane z korzeniami poprzez wiatr
 • Co to jest wzór przestrzenny Definicja wzór przestrzenny wzór przedstawiający przestrzenne rozmieszczenie atomów albo grup atomowych w cząsteczce
 • Co to jest węzeł Definicja węzeł zgrubiała część łodygi, gdzie osadzone są liście albo odgałęzienia boczne
 • Co to jest wysoczyzna Definicja wysoczyzna rozległe, małe wzniesienie ograniczone płytkimi dolinami, na przykład Wysoczyzna Ciechanowska

Pojęcia z fizyki ogólnej na lekcje. Definicje i wyjaśnienia z matematyki

Znajdź sens. Jaki ma sens? Sens definicji z fizyki. Zrobić zadanie domowe z fizyki na lekcje.

Definicja Wysoczyzna, Węzeł, Wzór Przestrzenny, Wiatrował, Wodorki, Wilgotność Właściwa, Wiatr Słoneczny, Włosy, Wwf, World Wildlife Fund, Wiatr, Wał, Walencyjność, Watt co to znaczy.

Słownik Wysoczyzna, Węzeł, Wzór Przestrzenny, Wiatrował, Wodorki co to jest.