Definicja wolfram. Co oznacza chromowców w VI ekipie układu okresowego o liczbie atomowej 74 i.
wolfram co to jest

Czy przydatne?

Definicja wolfram

Co to jest WOLFRAM: wolfram, W
pierwiastek chemiczny ekipy dodatkowej chromowców w VI ekipie układu okresowego o liczbie atomowej 74 i masie atomowej 183.8. Srebrzystobiały metal ciężki o gęstości = 19.351 g·cm-3. Topi się w temp. Tt = 3410°C, a wrze w temp. Tw = 5660°C. Jest bardzo twardy i najtrudniej topliwy ze wszystkich metali. Odporny na działanie czynników atmosferycznych i stężonych kwasów, reaguje z tlenem ponad 400°C. Wolfram został rozpoznany pod koniec XVIII wieku i wydzielony z minerału wolframitu (Fe,Mn)WO4 poprzez dwóch chemików hiszpańskich, braci d'Elhuyair. Otrzymuje się go wyłącznie poprzez redukcję tlenku wolframu WO3 w temp. od 800 do 1000°C dzięki wodoru: WO3 + 3H2 = W+3H2O. Powstały drobnoziarnisty proszek prasuje się i ogrzewa pod wpływem przepływu prądu elektrycznego, powodując jego spiekanie się na lity metal. Dzięki kucia, walcowania i przeciągania uzyskuje się pręty, blachy i druty. Metaliczny wolfram ma wykorzystanie jako domieszka do szczególnych gatunków stali, do wyrobu stopów i drucików w żarówkach elektrycznych

Definicja Wzór:
Co to jest wzór symbole (litery, cyfry, znaki) wyrażające prawa fizyczne, chemiczne; formuła wolfram co znaczy.
Definicja Witamina D:
Co to jest związków chemicznych o podobnym składzie chemicznym, zwanych witaminami D1, D2, D3, D4, D5 (kalcyferole). Mieszają się z tłuszczem i alkoholem. Biorą udział w regulacji gospodarki wapniowo-fosforowej wolfram krzyżówka.
Definicja WWF, World Wildlife Fund:
Co to jest Fund organizacja międzynarodowa, której celem jest ochrona krajobrazu, wody, powietrza, gleb, flory i fauny na całym świecie. Gromadzi fundusze konieczne do ochrony przyrody, i promuje edukację i wolfram co to jest.
Definicja Woda Mineralna:
Co to jest naturalna woda źródlana, pochodząca ze złoża podziemnego izolowanego geologicznie od zanieczyszczeń zewnętrznych, wyróżniająca się pierwotną czystością, stałym składem chemicznym i zawartością makro wolfram słownik.

Czym jest Wolfram znaczenie w Słownik fizyka W .

  • Dodano:
  • Autor: