Nieużytki co znaczy nafta krzyżówka nuklidy promieniotwórcze co to jest nieodnawialne surowce.
ndsp najwyższe dopuszczalne co to jest

Definicje fizyka na N

 • Co to jest NDSP, Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Pułapowe Definicja Dopuszczalne Stężenie Pułapowe wartość stężenia, która z racji na zagrożenia zdrowia albo życia pracownika nie może być w środowisku pracy przekroczona w co znaczy.
 • Co to jest nitryfikatory Definicja ogólna nazwa samożywnych bakterii tlenowych żyjących w glebie, które wiążą dwutlenek węgla z atmosfery kosztem uwolnienia energii w trakcie utleniania amoniaku krzyżówka.
 • Co to jest napalm Definicja substancja palna, która jest mieszaniną soli sodowych, glinowych, wyższych kwasów tłuszczowych i kwasów naftenowych. Jest stosowany w miotaczach płomieni i co to jest.
 • Co to jest natężenie oświetlenia Definicja natężenie oświetlenia relacja strumienia świetlnego do wartości oświetlonego nieskończenie małego elementu powierzchni słownik.
 • Co to jest natężenie światła Definicja natężenie światła rozmiar charakteryzująca moc promieniowania, jest to energię promieniowania przechodzącą poprzez jednostkową powierzchnię w jednostce czasu czym jest.
 • Co to jest nikiel Definicja pierwiastek chemiczny triady żelazowców w VIII ekipie dodatkowej układu okresowego o liczbie atomowej 28 i masie atomowej 58.7. Jest srebrzystobiałym metalem co oznacza.
 • Co to jest nikol Definicja zwany pryzmatem Nicole'a, zbudowany z dwóch adekwatnie obrobionych pryzmatów z kryształu szpatu islandzkiego i sklejonych ze sobą balsamem kanadyjskim. Służy tłumaczenie.
 • Co to jest neutrofity Definicja neutrofity rośliny występujące na glebach o odczynie obojętnym (jest to przy pH=6,8-7,2) w żyznych lasach liściastych przykłady.
 • Co to jest naczynia Definicja przedmioty przewodzące w drewnie wodę i rozpuszczone w niej sole mineralne;2) rurkowate przewody wykorzystywane do przepływu krwi (tętnice, żyły) albo limfy w definicja.
 • Co to jest nawożenie gleby Definicja wprowadzanie do gleby odpowiednich substancji mineralnych albo organicznych w celu wzbogacenia jej w składniki pokarmowe dla roślin. Ma ważny wpływ na postęp encyklopedia.
 • Co to jest natężenie prądu elektrycznego Definicja elektrycznego rozmiar skalarna charakteryzująca prąd elektryczny I, która zdefiniowana jest jako relacja ilości elementarnego ładunku elektrycznego dq jak działa.
 • Co to jest NSB,Najwyższe Stężenie Biologiczne Definicja Stężenie Biologiczne stężenie substancji toksycznych albo ich metabolitów we krwi albo moczu. Obecnie w Polsce rekomenduje się wartości DSB dla 20 substancji czy jest.
 • Co to jest napięcie znamionowe Definicja napięcie znamionowe wartość efektywna napięcia równa ok. 1.4 wartości maksymalnej napięcia; podawane dla maszyn i urządzeń, ustala ich optymalne warunki pracy pojęcie.
 • Co to jest nisza ekologiczna Definicja całokształt czynników, na przykład miejsce, światło, pokarm, niezbędnych do rozwoju określonego gatunku (zwierząt albo roślin). Odznacza się nisze pokarmowe i wyjaśnienie.
 • Co to jest nimfa Definicja stadium larwalne u wielu owadów o przeobrażeniu niezupełnym, na przykład ważki, szarańczaki, wszy, pluskwiaki. Wyglądem przypomina postać dorosłego owada, lecz opis.
 • Co to jest neotenia Definicja umiejętność płciowego rozmnażania się poprzez zwierzęta znajdujące się w stadium larwalnym. Jest ona następstwem przyspieszonego rozwoju narządów rozrodczych w informacje.
 • Co to jest nimby Definicja optyczne opierające na tworzeniu się bezbarwnej świetlnej aureoli otaczającej cień (na przykład głowy) na kroplach rosy. Powodem jest światło rozproszone w znaczenie.
 • Co to jest nieodnawialne źródła energii Definicja nieodnawialne źródła energii źródła energii ulegające wyczerpaniu poprzez działalność człowieka, na przykład energia geotermiczna co znaczy.
 • Co to jest nasiono Definicja rozmnażania się roślin nasiennych zawierający zarodek, bielmo, liścienie i łupinę nasienną. Zawiera materiał zapasowy zgromadzony w bielmie: białka, tłuszcze i krzyżówka.
 • Co to jest nieodwracalne procesy Definicja nieodwracalne mechanizmy mechanizmy, dla których przemiany przebiegają tylko w jednym kierunku, na przykład mechanizm dyfuzji, przepływ lepki co to jest.
 • Co to jest noc astronomiczna Definicja noc astronomiczna pora doby, w trakcie której Słońce znajduje się przynajmniej 18° pod horyzontem. Poprzedza ją tzw. zmrok astronomiczny słownik.
 • Co to jest naczynie Definicja naczynie zbiornik wykorzystywany do przechowywania cieczy i gazu, na przykład w naczyniu elektrolitycznym zachodzi elektroliza czym jest.
 • Co to jest naskórek Definicja warstwa skóry pokrywająca ciało zwierząt; jednowarstwowa (bezkręgowce), dwuwarstwowa (larwy płazów), wielowarstwowa (kręgowce). Na przykład naskórek kręgowców co oznacza.
 • Co to jest nutacja Definicja spowodowany zróżnicowaną szybkością wzrostu tkanek z różnych stron określonego organu, którego źródłem są mechanizmy zachodzące wewnątrz organizmu. To są tłumaczenie.
 • Co to jest napełniacz Definicja modyfikujący dodawany do tworzyw sztucznych w celu poprawy ich własności mechanicznych albo cieplnych. Stanowią go rozdrobnione materiały organiczne (mączka przykłady.
 • Co to jest narkotyna Definicja narkotyna alkaloid występujący w opium (C22H23O7N). Użytkowana jako lek przeciwbólowy i przeciwkaszlowy. Nie ma właściwości narkotycznych definicja.
 • Co to jest Nord Stream Definicja Rurociąg Północny, Gazociąg Północny Gazociąg Północny - rurociąg do przesyłu gazu z Rosji do Niemiec. Budowa gazociągu jest wspólnym przedsięwzięciem spółek encyklopedia.
 • Co to jest nastie Definicja ruchy roślin na bodźce bezkierunkowe. Kierunek ugięcia albo skręcenia rośliny jest uwarunkowany zmiennym turgorem w komórkach (naprężeniem ścian komórki jak działa.
 • Co to jest nasienne Definicja roślin charakteryzująca się występowaniem nasion tworzących się z zapłodnionych zalążków. Cechuje je także występowanie kwiatów, które są przekształconymi czy jest.
 • Co to jest naczynie Dewara Definicja naczynie, wewnątrz którego utrzymywana jest stała temp.. Zbudowane jest z dwóch szklanych pojemników posrebrzonych od wewnątrz, z których jeden znajduje się pojęcie.
 • Co to jest Ni Definicja pierwiastek chemiczny triady żelazowców w VIII ekipie dodatkowej układu okresowego o liczbie atomowej 28 i masie atomowej 58.7. Jest srebrzystobiałym metalem wyjaśnienie.
 • Co to jest nawożenie startowe Definicja nawożenie startowe nawożenie gleby bezpośrednio przed siewem albo założeniem plantacji opis.
 • Co to jest nowotwór Definicja która powstała ze zdrowej tkanki organizmu w rezultacie utrwalonych cech patologicznych. Chorobę powodują tak zwany kancerogeny, na przykład impulsy chemiczne informacje.
 • Co to jest negatron Definicja negatron, negaton elektron niekorzystny znaczenie.
 • Co to jest nadmanganiany Definicja kwasu nadmanganowego (HMnO4). Nadmanganian potasowy (KMnO4) ma wykorzystanie jako środek dezynfekujący, lek przeciw jadowitym ukąszeniom i zatruciom co znaczy.
 • Co to jest nadmierna eksploatacja Definicja nadmierna eksploatacja sposób gospodarowania naturalnymi zasobami kierujący do nieodwracalnych zmian w ekosystemie, zniszczenia siedlisk gatunków krzyżówka.
 • Co to jest nieważkość Definicja gdzie brak jest wzajemnego nacisku pomiędzy elementami układu poddanego działaniu siły zewnętrznej (grawitacyjnej), na przykład człowiek znajdujący się co to jest.
 • Co to jest nadprzewodnictwo Definicja własność szeregu pierwiastków metalicznych polegająca na spadku do zera ich oporu elektrycznego w temp. kilku kelwinów. Używane w elektromagnesach słownik.
 • Co to jest nitrofity Definicja nitrofity rośliny żyjące w środowisku bogatym w łatwo przyswajalny azot, na przykład pokrzywa, łopian i malina czym jest.
 • Co to jest narybek Definicja młode ryby jajorodne od chwili rozpoczęcia czynnego żerowania, po wchłonięciu zawartości pęcherzyka żółtkowego, a więc przejściu okresu larwalnego, do co oznacza.
 • Co to jest nasiąkliwość Definicja umiejętność gruntu (albo innego materiału) cechująca się wchłanianiem i zatrzymywaniem poprzez strukturę wewnętrzną znacznej ilości wody, na przykład ił tłumaczenie.
 • Co to jest napięcie wysokie Definicja wartość napięcia przekraczająca umowny próg dziesiątek kilowoltów (kV). Do przesyłania energii elektrycznej na spore odległości stosuje się linie energetyczne przykłady.
 • Co to jest neutralizacja Definicja mechanizm zobojętnienia odpadów do odczynu obojętnego (pH w granicach 6.5-8.5). Przy niskim albo wysokim pH giną mikroorganizmy i ustają mechanizmy rozkładu definicja.
 • Co to jest nieorganiczny Definicja ustalenie związków chemicznych, które nie zawierają pierwiastka węgla albo są prostymi związkami węgla, podobnymi pod względem budowy i własności do związków encyklopedia.
 • Co to jest namorzyny Definicja wiecznie zielone lasy tropikalne. To są zarośla i lasy występujące w strefie pływów mórz tropikalnych i subtropikalnych. Namorzyny występują na przybrzeżnych jak działa.
 • Co to jest nawożenie pogłówne Definicja nawożenie pogłówne zasilanie nawozami roślin w trakcie ich wegetacji czy jest.
 • Co to jest narzędzia Definicja narzędzia elementy wykonane poprzez człowieka w celu wspomagania ludzkich organów ciała w trakcie pracy pojęcie.
 • Co to jest naród Definicja ludzi cechująca się odrębnością etniczno-kulturową i językową względem innych narodów, wytworzona poprzez sporo pokoleń na wspólnych losach historycznych wyjaśnienie.
 • Co to jest nitrogliceryna Definicja ester kwasu azotowego i gliceryny - triazotan gliceryny; powstaje w reakcji gliceryny z mieszaniną stężonego kwasu azotowego i siarkowego w temp. 0°C. To jest opis.
 • Co to jest nagozalążkowe Definicja nagonasienne podgromada roślin nasiennych charakteryzująca się nieosłoniętym i łatwo dostępnym dla pyłku zalążkiem (leżącym na owocolistkach). Nie tworzy informacje.
 • Co to jest namuł Definicja namuł osad naniesiony poprzez wody rzeczne w trakcie powodzi i wody spływające po skałach gór znaczenie.
 • Co to jest negaton Definicja negaton, negatron elektron niekorzystny co znaczy.
 • Co to jest nekton Definicja zwierząt czynnie pływających w otwartej strefie wód pelagialu, w jeziorach (raczej ryby, owady wodne), morzach (ryby, foki, delfiny, głowonogi, skorupiaki krzyżówka.
 • Co to jest niemetale Definicja niemetale pierwiastki chemiczne niemające cech metali, na przykład siarka, węgiel co to jest.
 • Co to jest natura Definicja obiektywna rzeczywistość, jest to rzeczy i zjawiska tworzące świat i wszechświat, na przykład ziemia, woda, powietrze i żyjące organizmy żywe;2) zespół cech słownik.
 • Co to jest narządy homologiczne Definicja homologiczne narządy różnych gatunków mające podobną budowę i wspólne geneza zarodkowe, pomimo iż spełniają różne funkcje, na przykład skrzydło nietoperza i czym jest.
 • Co to jest naświetlenie Definicja naświetlenie iloczyn natężenia oświetlenia poprzez czas oddziaływania promieniowania na ciało, na przykład materiał światłoczuły. Jednostką jest luksosekunda co oznacza.
 • Co to jest nomenklatura Definicja nomenklatura sposób nazewnictwa substancji, ciał, zjawisk itp tłumaczenie.
 • Co to jest nasłonecznienie Definicja działanie promieniowania słonecznego na powierzchnię Ziemi. Jego intensywność zależy od astronomicznej wysokości Słońca, przezroczystości atmosfery i tym przykłady.
 • Co to jest nadpasożyt Definicja hiperpasożyt pasożyt żyjący i rozwijający się kosztem żywiciela będącego także pasożytem, na przykład występujące u ssaków pasożytnicze robaki zainfekowane definicja.
 • Co to jest narkotyk Definicja odurzający (zmniejszający wrażliwość ośrodkowego układu nerwowego) pochodzenia roślinnego albo syntetycznego. W zależności od dawki skutkuje euforię encyklopedia.
 • Co to jest naprężenie mechaniczne Definicja mechaniczne miara stanu sił międzycząsteczkowych w danym punkcie ciała, wywołanych działaniem na nie obciążenia (rozciągania). Definiuje się je jako iloraz jak działa.
 • Co to jest nadir Definicja przebicia niewidocznej hemisfery niebieskiej poprzez prostą przechodzącą poprzez środek sfery niebieskiej i pokrywającą się z kierunkiem siły ciężkości; leży czy jest.
 • Co to jest negatyw Definicja fotograficzny, którego przedmioty mają odwrotną jasność niż odpowiednie przedmioty obiektu sfotografowanego; w fotografii barwnej na negatywie barwy pojęcie.
 • Co to jest neutron Definicja elementarna o masie porównywalnej do masy protonu, charakteryzująca się: brakiem ładunku elektrycznego, krótkim czasem życia (1000 s) i wartością spinu 1/2 wyjaśnienie.
 • Co to jest NDSCh, Najwyższe Dopuszczalne Stężenia Chwilowe Definicja Dopuszczalne Stężenia Chwilowe wartość średnia stężenia, które nie powinno wywołać ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika, jeśli występuje w środowisku opis.
 • Co to jest narażenie, ekspozycja Definicja ekspozycja fizyczny kontakt żywego organizmu z faktorem chemicznym, fizycznym albo biologicznym, wyrażony stężeniem albo natężeniem i czasem trwania. Niekiedy informacje.
 • Co to jest nikielina Definicja nikielina stop miedzi z niklem o zawartości 67% miedzi, 30% niklu i 3% manganu. Stosuje się go do wyrobu drutów oporowych i termoelementów znaczenie.
 • Co to jest neuston Definicja drobnych organizmów żyjących na powierzchni zbiorników wodnych, na których utrzymują się dzięki napięciu powierzchniowemu. Należą do nich: bakterie, glony co znaczy.
 • Co to jest nekrofagi Definicja nekrofagi zwierzęta żywiące się padliną, na przykład sępy, hieny, grabarze, larwy muchówek krzyżówka.
 • Co to jest nimfeidy Definicja wodne o liściach i kwiatach pływających na powierzchni wody, na przykład grążele, rzęsa wodna, żabiściek. Spore liście tych roślin są miejscem składania jaj i co to jest.
 • Co to jest nasienie Definicja wydzielina męskich gruczołów rozrodczych człowieka i zwierząt składająca się z plemników i części płynnej (90% wody, a pozostałą część stanowią substancje słownik.
 • Co to jest neuron Definicja nerwowa podstawowa jednostka strukturalna i czynnościowa układu nerwowego wykazująca umiejętność wytwarzania i przewodzenia impulsów nerwowych. Złożona jest z czym jest.
 • Co to jest narządy analogiczne Definicja narządy różnych gatunków mające podobny kształt i pełniące tę samą funkcję, z kolei odpowiadające innym strukturom i nie mające wspólnego pochodzenia co oznacza.
 • Co to jest nurt Definicja nurt strumień wody w przekroju poprzecznym rzeki, płynący z większą prędkością niż pozostała masa wody tłumaczenie.
 • Co to jest narząd Definicja część organizmu żywego (ludzkiego, zwierzęcego, roślinnego) zbudowana z jednego albo kilku rodzajów tkanek, pełniąca określone funkcje, na przykład narządy przykłady.
 • Co to jest niezmienniczość Definicja zachowanie pierwotnej postaci wyrażeń reprezentujących daną rozmiar fizyczną względem ustalonych przekształceń, na przykład transformacji układu współrzędnych definicja.
 • Co to jest nawóz Definicja pokarmowa dostarczana roślinom uprawnym, zawierająca konieczne dla ich rozwoju składniki mineralne, jest to azot, potas, fosfor, wapń, mikroelementy i inne encyklopedia.
 • Co to jest nitrofile Definicja nitrofile rośliny preferujące siedliska szczególnie bogate w przyswajalne związki azotu, na przykład marchewka, babka lancetowata, pokrzywa jak działa.
 • Co to jest nektar Definicja substancja płynna, wydzielana poprzez gruczoły kwiatowe, tak zwany miodniki, zawierająca glukozę, fruktozę i sacharozę (na przykład u jabłoni 35-55%) i czy jest.
 • Co to jest NDS, Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Definicja Dopuszczalne Stężenie średnie ważone stężenie, którego wpływ na pracownika pośrodku 8- godzinnego dobowego i 40 - tygodniowego czasu pracy poprzez moment jego pojęcie.
 • Co to jest narośl Definicja narośl, guz zgrubienie albo uwypuklenie występujące na powierzchni ciała lub narządu organizmu żywego, mające regularnie podłoże chorobowe wyjaśnienie.
 • Co to jest niuton Definicja niuton jednostka siły w układzie SI. Jest równa iloczynowi masy (kg) ciała i nadanego jej przyspieszenia (1 m/s2 opis.
 • Co to jest nawóz naturalny Definicja nawóz naturalny substancja organiczna stanowiąca odchody zwierzęce i rozłożone szczątki roślinne (obornik, kompost, torf, gnojowica i tym podobne informacje.
 • Co to jest nitroceluloza Definicja mieszanina estrów kwasu azotowego i celulozy; biała włóknista masa, nierozpuszczalna w wodzie. Stosowana pomiędzy innymi do wyrobu prochów bezdymnych znaczenie.
 • Co to jest nitrobakterie Definicja samożywne bakterie tlenowe z rodzaju Nitrobacter biorące udział w drugim etapie nitryfikacji. Występują powszechnie w glebie i w oborniku łącznie z co znaczy.
 • Co to jest neofityzacja Definicja degeneracji fitocenozy leśnej polegająca na wzroście udziału gatunków obcego pochodzenia (tak zwany neofitów) w zbiorowiskach leśnych wskutek ich samoistnego krzyżówka.
 • Co to jest nikielin Definicja nikielin minerał, arsenek niklu NiAs co to jest.
 • Co to jest nekroza Definicja tkanek żywego organizmu (zwierzęcego albo roślinnego) spowodowane jego starzeniem się, chorobami albo niekorzystnymi uwarunkowaniami klimatycznymi słownik.
 • Co to jest nerka Definicja spełniający u kręgowców kluczową rolę w wydalaniu i regulacji pH płynów ustrojowych organizmu. Powierzchnia nerek pokryta jest osłonką, zwaną torebką włóknistą czym jest.
 • Co to jest natężenie pola elektrycznego Definicja elektrycznego rozmiar wektorowa opisująca pole elektryczne E, którą ustala się jako relacja siły F działającej na dodatnio naładowany ładunek próbny do co oznacza.
 • Co to jest napój Definicja poświęcony do picia, na przykład sporządzony z soku owocowego. Produkcja soków pitnych i napojów owocowych dzieje się na nowoczesnych, w pełni tłumaczenie.
 • Co to jest napięcie powierzchniowe Definicja powierzchniowe siła wypadkowa działająca na cząsteczkę znajdującą się na powierzchni cieczy i zwrócona do wnętrza cieczy. Napięcie powierzchniowe powiązane przykłady.
 • Co to jest nalot Definicja pierwszych faz rozwoju drzewostanu obejmująca drzewka (samosiejki) pochodzące z samosiewu. To są młodziutkie do 0,5 metra wysokości drzewka wyrosłe z nasion definicja.
 • Co to jest nukleinowe kwasy Definicja związki wielkocząsteczkowe (biopolimery) złożone z powtarzających się przedmiotów, tak zwany nukleotydów. Występują w żywej komórce, gdzie odgrywają encyklopedia.
 • Co to jest nitrozoaminy Definicja związki chemiczne powstające w rezultacie działania kwasu azotowego na aminy. Należą do nich: nitrozodimetyloamina (powstająca z glicyny i waliny, oznaczenie jak działa.
 • Co to jest niecka Definicja niecka wklęsła forma terenu cechująca się podłużnym, o delikatnym profilu, obniżeniem, powstająca w rezultacie spłukiwania materiału skalnego czy jest.
 • Co to jest nizina Definicja nizina teren znajdujący się na wysokości od 0 do 300 m nad poziomem morza pojęcie.
 • Co to jest Na Definicja chemiczny z pierwszej ekipy układu okresowego o liczbie atomowej 11 i masie atomowej 22.989. Jest miękkim, srebrzystobiałym, błyszczącym metalem o gęstości wyjaśnienie.
 • Co to jest nadtlenek wodoru Definicja związek chemiczny o wzorze H2O2. Bezbarwna, syropowata ciecz, podgrzana rozkłada się, wydzielając tlen. 3% roztwór wodny nadtlenku wodoru nosi nazwę wody opis.
 • Co to jest noworodek Definicja momencie od chwili urodzenia do czasu adaptowania się do życia poza ustrojem matki, na przykład u człowieka moment ten trwa od 4 do 6 tygodni informacje.
 • Co to jest nomogram Definicja nomogram wykres zależności pomiędzy wieloma zmiennymi przedstawionymi na oddzielnych skalach, pozwalający na odczyt szukanej zmiennej sposobem graficzną znaczenie.
 • Co to jest narodowość Definicja narodowość przynależność do ekipy ludzi o wspólnej świadomości etniczno-kulturowej, językowej co znaczy.
 • Co to jest nodulacja Definicja poprzez symbiotyczne drobnoustroje brodawek na korzeniach roślin motylkowych i innych (na przykład poprzez bakterie wiążące azot z atmosfery krzyżówka.
 • Co to jest nośnik Definicja wykorzystywany do przechowywania i przenoszenia informacji (na przykład taśma magnetofonowa, dyskietka, płyta CD i inne);2) substancja dodawana do roztworu w co to jest.
 • Co to jest nasycenie Definicja nasycenie stan roztworu, gdzie zawarta jest taka liczba substancji rozpuszczonej, iż nie zachodzi jej dalsze rozpuszczanie słownik.
 • Co to jest natężenie dźwięku Definicja natężenie dźwięku wartość średnia gęstości strumienia energii akustycznej fali harmonicznej czym jest.
 • Co to jest nawałnica Definicja burza cechująca się gwałtownym wzrostem prędkości wiatru o przynajmniej 8 m·s-1 (przy początkowej prędkości wiatru większej od 10 m·s-1) i nagłą zmianą jego co oznacza.
 • Co to jest nyktinastie Definicja senne organów roślinnych spowodowane rytmicznymi zmianami oświetlenia dobowego (jest to dnia i nocy). Impuls świetlnypowoduje podnoszenie się i opadanie liści tłumaczenie.
 • Co to jest nukleotyd Definicja podstawowa jednostka budowy kwasu nukleinowego (monomer). Gdy zawiera rybozę, nosi nazwę rybonukleotyd. W skład nukleotydów wchodzą: zasady purynowe albo przykłady.
 • Co to jest nekrobioza Definicja nekrobioza, obumieranie powolne zamieranie komórek w tkankach, gdzie występuje ich okresowa regeneracja, na przykład w naskórku i krwi definicja.
 • Co to jest nadrzewne Definicja nadrzewne zwierzęta spędzające przewarzająca część swojego życia w koronach drzew encyklopedia.
 • Co to jest nawadnianie Definicja nawadnianie dostarczanie glebie wody w celu powstania odpowiednich warunków do rozwoju roślin jak działa.
 • Co to jest nadfiolet Definicja promieniowanie nadfioletowe, UV promieniowanie elektromagnetyczne (niewidzialne dla oka) o długości fali w przedziale 10-400 nm. Kluczowym jego źródłem jest czy jest.
 • Co to jest normy rozwojowe Definicja wartości cech (na przykład wysokość, ciężar, pojemność płuc, ciśnienie krwi) uznawane w określonej populacji za poprawne dla osobnika płci męskiej albo pojęcie.
 • Co to jest N Definicja chemiczny V ekipy układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 7, masie atomowej 14.08 i gęstości = 1.2506 g·dm-3. Bezbarwny gaz, bez zapachu i smaku wyjaśnienie.
 • Co to jest normalny Definicja normalny zgodny ze wzorem, przepisem, przeciętny, przeważnie spotykany; na przykład temp. normalna, ciśnienie normalne (atmosferyczne opis.
 • Co to jest nosiciel Definicja żywy (człowiek albo zwierzę) bez objawów chorobowych (dzięki wytworzeniu się równowagi biologicznej pomiędzy organizmem nosiciela a pasożytniczym), w którego informacje.
 • Co to jest naczynia połączone Definicja połączony zespół naczyń z możliwością swobodnego przepływu płynu pomiędzy nimi. Ciśnienia są takie same we wszystkich naczyniach na tym samym poziomie znaczenie.
 • Co to jest nicienie Definicja przedstawiciele obleńców, o niepodzielnym na człony ciele, które zwęża się wzdłuż jego długości, w kierunku obu końców ciała. Pasożytują zarówno na roślinach co znaczy.
 • Co to jest nagonasienne Definicja nagozalążkowe podgromada roślin nasiennych charakteryzująca się nieosłoniętym i łatwo dostępnym dla pyłku zalążkiem (leżącym na owocolistkach). Nie tworzy krzyżówka.
 • Co to jest nieużytki przemysłowe Definicja nieużytki przemysłowe grunty po eksploatacji przemysłowej, na przykład wyrobiska, które stają się użytkami po ich rekultywacji co to jest.
 • Co to jest natężenie pola magnetycznego Definicja magnetycznego rozmiar wektorowa charakteryzująca pole magnetyczne. Jego wartość ustala się z pomiaru siły mechanicznej, z jaką pole działa na przewodnik z słownik.
 • Co to jest nefron Definicja fundamentalny obiekt strukturalny i funkcjonalny nerki. W nerce człowieka znajduje się około 1 miliona nefronów. W skład nefronu wchodzą ciałko nerkowe czym jest.
 • Co to jest nikotyna Definicja występujący w liściach i korzeniach roślin tytoniowych (C10H14N2). Bezbarwna ciecz o zapachu tytoniu, rozpuszczalna w wodzie. Stosuje się ją jako środek co oznacza.
 • Co to jest nitrofoby Definicja nitrofoby rośliny żyjące w środowisku ubogim w azot tłumaczenie.
 • Co to jest nitryfikacja Definicja mechanizm przemiany amoniaku i soli amonowych na azotyny poprzez ich utlenianie pod wpływem nitrozobakterii i przemiany azotynu w azotan poprzez nitrobakterie przykłady.
 • Co to jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, NFOŚiGW Definicja Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, NFOŚiGW organizacja państwowa realizująca Politykę Ekologiczną Państwa przez finansowanie inwestycji w ochronie definicja.
 • Co to jest naczelne Definicja gromady ssaków, obejmujący małpiaki i małpy (pod względem zoologicznym należy do niego także człowiek - Homo sapiens), charakteryzujący się silnie rozwiniętym encyklopedia.
 • Co to jest nowizna Definicja nowizna po raz pierwszy (albo po wieloletniej przerwie) zagospodarowany rolniczo teren jak działa.
 • Co to jest nabłonek Definicja beznaczyniowa tkanka złożona z jednej albo więcej warstw ściśle przylegających komórek, które pokrywają powierzchnię ciała zwierzęcia albo człowieka i czy jest.
 • Co to jest nieodnawialne surowce Definicja nieodnawialne surowce surowce naturalne zużywane w różnych dziedzinach gospodarki, na przykład paliwa kopalne (węgiel, ropa naftowa pojęcie.
 • Co to jest nuklidy promieniotwórcze Definicja nuklidy promieniotwórcze, radionuklidy jądra atomów promieniotwórczych wyjaśnienie.
 • Co to jest nafta Definicja węglowodorów parafinowych albo naftenowych. Frakcja ropy naftowej o temp. wrzenia 150-340°C. Użytkowana jest jako rozpuszczalnik i paliwo ciekłe do celów opis.
 • Co to jest nieużytki Definicja nieużytki grunt leżący odłogiem, który nie pasuje do uprawy rolniczej albo leśnej informacje.

Pojęcia z fizyki ogólnej na lekcje. Definicje i wyjaśnienia z matematyki

Znajdź sens. Jaki ma sens? Sens definicji z fizyki. Zrobić zadanie domowe z fizyki na lekcje.

Definicja Nieużytki co znaczy nafta krzyżówka nuklidy promieniotwórcze co to jest nieodnawialne surowce słownik nabłonek czym jest nowizna co oznacza naczelne. co to znaczy.

Słownik NDSP, Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Pułapowe co znaczy co to jest.