Lądolód, Lasostep, Łeb, Lut, Ługowanie, Łańcuch Spasania, Lesistość, Larwicydy, Lw, Lanolina, Ług.
lądolód lasostep ługowanie co to jest

Definicje fizyka na L

 • Co to jest lot godowy Definicja lot godowy lot, w okresie którego samice (pszczół, mrówek) są zapłodnione poprzez samce
 • Co to jest łupliwość Definicja materiałów roślinnych do rozdzielania się, pod wpływem działania sił zewnętrznych, wzdłuż pewnych płaszczyzn o osłabionej spójności
 • Co to jest lasy krajobrazowe Definicja lasy krajobrazowe lasy, których celem jest zachowanie krajobrazu środowiska przyrodniczego
 • Co to jest lasy wiatrochronne Definicja lasy wiatrochronne lasy zmniejszające kilkakrotnie siłę wiatru i pełniące funkcję osłonową osiedli ludzkich i upraw rolnych
 • Co to jest lasy wodochronne Definicja źródliska, brzegi rzek i jezior przed rozmywaniem i osypywaniem się, a wody przed zanieczyszczeniem. Wzmagają retencję, zwiększaj opady i
 • Co to jest lawa Definicja się z głębi Ziemi na jej powierzchnię w trakcie wybuchów wulkanicznych. Temp. magmy wynosi od 700°C do 1400°C. Krzepnąc tworzy magmowe
 • Co to jest lawina Definicja albo zwietrzeliny staczającej się (spadającej) ze stoku góry pod wpływem własnego ciężaru;2) strumień zjonizowanych cząstek zapoczątkowany
 • Co to jest ląd Definicja ląd stały region powierzchni Ziemi niepokryty wodami mórz i oceanów. Spore lądy noszą nazwę kontynentów, na przykład Europa, Azja, Afryka
 • Co to jest lakier Definicja złożonej z żywic naturalnych (sztucznych), rozpuszczalników, rozcieńczalników organicznych i zmiękczaczy. Warstwa lakieru przylega ściśle
 • Co to jest lampa kwarcowa Definicja bakteriobójcze promieniowanie nadfioletowe, używana do dezynfekcji żywności, środków medycznych, sal operacyjnych i tym podobne Zbudowana
 • Co to jest lapis Definicja chemicznym AgNO3) w formie pałeczek albo tabliczek; ciemnieje na świetle; użytkowany w lecznictwie, ma właściwości bakteriobójcze
 • Co to jest las Definicja wyhodowana poprzez człowieka, której kluczowym składnikiem są drzewa. Występują w nim także krzewy, krzewinki, runo i mchy i swoista fauna
 • Co to jest lasotundra Definicja charakteryzująca się niskim wzrostem (do wysokości 60 cm), występująca na półkuli północnej; czynnikami niesprzyjającymi są niska temp
 • Co to jest lasy monsunowe Definicja na terenach suchych w klimacie podrównikowym, z trwającą 7-9 miesięcy letnią porą deszczową i krótką porą suchą.Wszystkie drzewa pokrywają
 • Co to jest Lasy równikowe, tropikalne lasy deszczowe, lasy wiecznie zielone Definicja deszczowe, lasy wiecznie zielone lasy narastające w strefie równikowej na terenach: zachodniej i środkowej Afryki, Ameryki Południowej
 • Co to jest leśnictwo Definicja obejmujący zagospodarowanie, pielęgnowanie, użytkowanie i odnawianie lasów (w celu stałego pozyskiwania drewna i innych użytków leśnych) i
 • Co to jest letalna Definicja promieniowania jonizującego, która, wchłonięta poprzez organizm żywy, skutkuje jego zgon po upływie określonego przedziału czasu. Dawka
 • Co to jest liany Definicja giętkich łodygach pnące się ku światłu po innych roślinach, wykorzystujące je jako podpory przez czepianie (wąsami pędowymi, hakami
 • Co to jest licznik Geigera-Müllera Definicja poświęcony do rejestracji promieniowania jądrowego. Zbudowany jest z metalowego cylindra, wypełnionego gazem szlachetnym z dodatkiem par
 • Co to jest Liga Ochrony Przyrody Definicja organizacja powstała w 1928 r. Jej zadaniem jest zachowanie piękna i swoistych cech krajobrazu ojczystego i zachowanie stanu pierwotnego
 • Co to jest Lista Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości Definicja i Przyrodniczego Ludzkości lista najcenniejszych obiektów o specjalnych walorach przyrodniczych i kulturowych, objętych specjalną ochroną
 • Co to jest litoral Definicja mórz), której granicę w jeziorach wyznacza głębokość, na jaką dociera światło, a w morzach wytycza ją zasięg przypływu i odpływu. Cechuje
 • Co to jest ławica Definicja morza, rzeki) wzniesiony w relacji do otaczającej głębi, powstały z nagromadzenia piasków i żwiru. Warstwa wody nad mielizną nie przekracza
 • Co to jest łąka Definicja gęsto pokryty roślinami zielnymi (trawami i ziołami) i żyjącymi w nich zwierzętami, raczej owadami, pająkami. Łąka w części nadziemnej ma
 • Co to jest łodyga Definicja na której osadzone są pędy boczne, liście i kwiaty. Pełni funkcję rozprowadzania substancji pokarmowych i wody pomiędzy korzeniami a liśćmi
 • Co to jest łuk elektryczny Definicja prądu elektrycznego w powietrzu albo gazie wskutek jonizacji zderzeniowej cząsteczek gazu, wywołanej termoelektronami przyspieszanymi
 • Co to jest łupek Definicja podziałowi na cienkie płytki. Na przykład łupki krystaliczne z lśniącymi blaszkami mikowymi.Czym jest łupek?Łupki to skały osadowe albo
 • Co to jest łupki Definicja podziałowi na cienkie płytki. Na przykład łupki krystaliczne z lśniącymi blaszkami mikowymi.Czym jest łupek?Łupki to skały osadowe albo
 • Co to jest laser Definicja wiązkę światła monochromatycznego. Jego działanie oparte jest na użyciu zjawiska wzmocnienia promieniowania poprzez emisję wymuszoną układu
 • Co to jest latorośl Definicja latorośl 1) młoda roślina;2) młody pęd roślinny
 • Co to jest łania Definicja łania dorosła samica jelenia albo daniela
 • Co to jest łozowisko Definicja łozowisko zarośla wierzbowe
 • Co to jest laminaty Definicja w rezultacie połączenia kilku warstw nośnika: forniru, papieru, tkanin z włókien (bawełnianych, syntetycznych, szklanych) nasyconych albo
 • Co to jest labilny Definicja labilny chwiejny, niestały
 • Co to jest lutowie Definicja lutowie, lut spoiwo do lutowania
 • Co to jest leżanina Definicja leżanina zmurszałe drzewa albo jego części leżące w lesie
 • Co to jest lód Definicja lód woda w stałym stanie skupienia
 • Co to jest lityfikacja Definicja skały, opierający na zlepianiu się luźnych ziaren osadu poprzez cementację, sprasowanie osadów pod sporym ciśnieniem i tym podobne Należy
 • Co to jest lecytyna Definicja fosfolipidów. Występuje w komórkach, raczej w błonach komórkowych i tkance nerwowej. Zawiera ją także żółtko jaj. Rozpuszcza się w
 • Co to jest Liga Walki z Hałasem Definicja mające na celu poprawę warunków życia ludzi w środowisku narażonym na ponadnormatywny hałas i drgania. Prowadzi działania informacyjne i
 • Co to jest lignina Definicja wypełniający przestrzeń pomiędzy włóknami celulozy, wzmacniający ścianę komórkową (skutkuje jej zdrewnienie). Drewno zawiera od 16 do 30
 • Co to jest linienie Definicja zewnętrznych warstw naskórka albo jego wytworów regulowane hormonalnie (u ssaków zrzucanie włosów, u skorupiaków zrzucanie chitynowych
 • Co to jest lud Definicja lud ogólna nazwa ekipy ludzkiej, którą charakteryzuje wspólnota kulturowa i etniczna; naród
 • Co to jest łańcuch pokarmowy Definicja ekosystemie związanych zależnością pokarmową, występującą pomiędzy poszczególnymi gatunkami producentów, konsumentów i reducentów; każde
 • Co to jest lodowiec Definicja opadająca w dół pod ciężarem nagromadzonych górnych jego warstw, powstała z przekrystalizowanego śniegu. Oddziaływuje na rzeźbę powierzchni
 • Co to jest liczba oktanowa Definicja liczba oktanowa parametr określający umiejętność spalania się paliwa przy sporych ciśnieniach bez powstawania stuku w silniku
 • Co to jest łyko Definicja organiczne w roślinie. W jej skład wchodzą: rurki sitowe, komórki towarzyszące, miękisz i włókna sklerenchymatyczne
 • Co to jest litos Definicja litos rozpuszczone w wodzie związki mineralne i organiczne. Decydują one o stopniu zasolenia wód
 • Co to jest lizol Definicja lizol 50% roztwór krezolu (metylofenol) w mydle potasowym. Jest użytkowany do dezynfekcji elementów
 • Co to jest las mieszany Definicja słabo kwaśnych w strefie umiarkowanej. Występuje w nim drzewostan liściasty (dęby, buki) w połączeniu z iglastym (sosny, świerki
 • Co to jest lateks Definicja z drzew kauczukodajnych, zawierający kauczuk naturalny (52-60% wody, 34-37% kauczuku, 2-2.7% białka, 1.6-3.4% żywic i 1.5-4.2% cukrów
 • Co to jest lepik Definicja pozyskiwane jako wytwór odpadowy przy rafinacji ropy naftowej albo odgazowania węgla. Szkodliwy dla zdrowia, nie powinien być stosowany w
 • Co to jest laktoza Definicja organiczny (dwucukier) o wzorze sumarycznym C12H22O11, składający się z galaktozy i glikozy. Rozpada się na glukozę i galaktozę w
 • Co to jest less Definicja raczej z drobnych ziaren kwarcu o średnicy 0.01-0.05 mm i z węglanu wapnia; żółty, zwarty, porowaty. Powstała z nagromadzenia pyłów
 • Co to jest lestobioza Definicja owadami, gdzie osobniki jednego gatunku wykradają kolonii owadów socjalnych pożywienie, larwy, poczwarki albo wykorzystują ich materiał
 • Co to jest limfa Definicja płyn ustrojowy płynący w układzie limfatycznym, składający się z osocza (płynnej substancji międzykomórkowej krwi) i krwinek (raczej
 • Co to jest litosfera Definicja ziemskiej grubości 10-200 km, obejmująca skorupę ziemską i górną część płaszcza Ziemi. Rozróżnia się litosferę typu oceanicznego i
 • Co to jest luminescencja Definicja światła w nie wszystkich materiałach pod wpływem nietermicznych czynników, na przykład bombardowania cząstkami elementarnymi albo fotonami
 • Co to jest łańcuch detrytusowy Definicja gdzie pierwsze ogniwo stanowią martwe szczątki roślin i zwierząt. Kolejnym ogniwem w tym łańcuchu są zwierzęta żywiące się martwą materią
 • Co to jest łupina nasienna Definicja łupina nasienna twarda i gruba okrywa chroniąca nasienie przed uszkodzeniem mechanicznym, wysychaniem i inwazją grzybów i bakterii
 • Co to jest łęty Definicja łęty nadziemne części ziemniaka (łodygi, liście
 • Co to jest laki Definicja kalafonii, szelaku, terpentyny i odpowiedniego pigmentu. Stosuje się do lakowania butelek i pieczętowania przesyłek pocztowych
 • Co to jest lakmus Definicja stanowiący mieszaninę barwników, który używa się jako parametr pH do wykrywania kwasów (barwa czerwona) albo zasad (barwa niebieska
 • Co to jest laktacja Definicja laktacja mechanizm wytwarzania mleka w gruczołach mlecznych samic ssaków, regulowany hormonalnie
 • Co to jest las łęgowy Definicja nadrzecznych, którego drzewostan znosi okresowe zatopienie korzeni, na przykład wierzby, topole, jesiony, dęby. Cechuje go bujność runa i
 • Co to jest lasy glebochronne Definicja lasy glebochronne lasy spełniające funkcję przeciwerozyjną (jary), przeciwlawinową (zbocza gór) wiatrochronną (wydmy nadmorskie
 • Co to jest licznik scyntylacyjny Definicja wykorzystywany do wykrywania, rejestracji i pomiaru energii promieniowania jądrowego. Promieniowanie jonizujące wywołuje w scyntylatorze
 • Co to jest liść Definicja naczyniowych (przeważnie zielony), zazwyczaj złożony z blaszki i ogonka. Służy do produkcji węglowodanów w procesie fotosyntezy. Pozostałe
 • Co to jest łąka naturalna Definicja zbiorowiskiem trawiastym, który wykształca się i występuje w miejscach, gdzie nie występują inne zbiorowiska. Przykładami takich łąk są
 • Co to jest las iglasty Definicja bielicowym podłożu glebowym w strefie umiarkowanej, którego kluczowymi składnikami drzewostanu są: świerk, sosna, modrzew, daglezja, a z
 • Co to jest lido Definicja lido piaszczysty wał przybrzeżny stale wynurzony nad powierzchnią wody, oddzielający lagunę od morza
 • Co to jest lejność Definicja lejność umiejętność ciekłego metalu albo stopu do wypełniania formy odlewniczej
 • Co to jest lepiszcze Definicja lepiszcze ciało o własnościach zlepiających
 • Co to jest łowisko Definicja łowisko region wodny obfity w organizmy zwierzęce (na przykład ryby), na którym dokonuje się ich połowu
 • Co to jest lidar Definicja pomiaru zanieczyszczeń atmosfery przy zastosowaniu impulsowego lasera wspólnie z systemem detekcyjnym. Użytkowany w meteorologii do
 • Co to jest laguna Definicja laguna zatoka powstała poprzez odcięcie części morza poprzez mierzeję, lido, rafę koralową albo atol
 • Co to jest libido Definicja libido, popęd płciowy naturalna skłonność do kontaktu płciowego z osobnikiem płci przeciwnej spowodowana działaniem hormonów gonadotropowych
 • Co to jest limfocyty Definicja odgrywających istotną rolę w systemie obronnym organizmu (niszczą bakterie i produkują przeciwciała); występują we krwi i limfie
 • Co to jest lód suchy Definicja o temp. -78.5°C przy normalnym ciśnieniu), który po podgrzaniu przechodzi w stan pary i obniża temperaturę otoczenia. Użytkowany w
 • Co to jest leki Definicja chemiczne albo ich mieszaniny (substancje) pochodzenia naturalnego (roślinnego, zwierzęcego, mineralnego) albo syntetyczne użytkowane w
 • Co to jest liczba masowa Definicja liczba masowa liczba nukleonów (protonów i neutronów) w jądrze atomu
 • Co to jest larwa Definicja zwierząt, wykluwająca się z jaj, różniąca się od postaci dojrzałej budową, zachowaniem, trybem życia i regularnie żyjąca w innym środowisku
 • Co to jest lampa rentgenowska Definicja wykorzystywana do generacji promieniowania rentgenowskiego. Zbudowana jest z komory próżniowej z dwiema elektrodami, pomiędzy którymi
 • Co to jest łęg Definicja występującymi na niej krzewami;2) las liściasty o bujnym podszyciu i runie, narastający na żyznych i wilgotnych glebach
 • Co to jest liza Definicja liza rozpad, zniszczenie, rozpuszczenie się
 • Co to jest łąka podwodna Definicja zwartej roślinności kompletnie zanurzonej pod wodą w litoralu jezior albo na dnie stawów, na przykład łąka ramienicowe. Rozwijają się
 • Co to jest laktaza Definicja laktaza enzym wydzielany poprzez jelito cienkie (składnik soku jelitowego), katalizujący hydrolizę laktozy do glukozy i galaktozy
 • Co to jest lutowanie Definicja lutowanie trwałe łączenie metali przy zastosowaniu metalicznego spoiwa, topniejącego w niskiej temp
 • Co to jest liczebność Definicja liczebność liczba osobników tworząca populację
 • Co to jest lot Definicja lot sposób przemieszczania się w powietrzu ptaków i owadów, gdzie używana jest siła nośna skrzydeł
 • Co to jest ładunek zanieczyszczeń Definicja ładunek zanieczyszczeń liczba zanieczyszczeń wprowadzanych do zbiornika (oczyszczalni) w ustalonym czasie
 • Co to jest lampa Definicja spalania paliwa (stałego, ciekłego albo gazowego) albo przemiany energii elektrycznej w energię różnego rodzaju promieniowania, produkowane
 • Co to jest lasy ochronne Definicja na skutek pełnienia funkcji ogólnospołecznych; jedne chronią zasoby przyrody (glebę, wodę, klimat), a inne chronią środowisko człowieka
 • Co to jest luminofor Definicja luminofor substancja (na przykład siarczek baru), gdzie występuje luminescencja. Stosuje się w świetlówkach, lampach oscyloskopowych itp
 • Co to jest łuska Definicja 2) kostna albo rogowa płytka pokrywająca powierzchnię ciał nie wszystkich zwierząt (na przykład ryb), pełniąca funkcję ochronną
 • Co to jest liczba atomowa Definicja jądrze atomu danego pierwiastka; wskazuje także liczbę elektronów w atomie i następny numer pierwiastka w układzie okresowym
 • Co to jest lamarkizm Definicja dziedziczeniu cech kupionych. Francuski biolog Jan Lamarck (1744-1829) utrzymywał, iż organizm nabywa nowych dziedzicznych cech, które
 • Co to jest ług Definicja ług 1) roztwór wodorotlenków, na przykład sodowego NaOH;2) roztwór otrzymywany w trakcie ługowania
 • Co to jest lanolina Definicja znajdujący się w wełnie owczej, złożony z mieszaniny estrów wyższych kwasów tłuszczowych i alkoholi sterolowych, na przykład cholesterolu
 • Co to jest Lw Definicja dziesięciokrotny logarytm, przy podstawie 10, relacji mocy akustycznej W wypromieniowanej poprzez badane źródło do mocy akustycznej
 • Co to jest larwicydy Definicja larwicydy środki chemiczne o działaniu zabójczym na larwy owadów
 • Co to jest lesistość Definicja lesistość relacja powierzchni leśnej do całkowitej powierzchni geograficznej danego terenu, na przykład państwie, wyrażony w procentach
 • Co to jest łańcuch spasania Definicja gdzie pierwsze ogniwo stanowią żywe rośliny albo ich części. Kolejnymi ogniwami są zwierzęta roślinożerne, zwierzęta mięsożerne, a końcowym
 • Co to jest ługowanie Definicja albo innych substancji pod wpływem działania na nie wody albo innych substancji. Ługowanie stosuje się przy wydobyciu złóż soli, wymywając
 • Co to jest lut Definicja lut, lutowie spoiwo do lutowania
 • Co to jest łeb Definicja łeb głowa dużego zwierzęcia, na przykład krowy
 • Co to jest lasostep Definicja lasostep formacja roślinna składająca się z enklaw lasu liściastego przedzielonych stepem
 • Co to jest lądolód Definicja lądolód pokrywa lodu obejmująca ogromne obszary określonego kontynentu albo wyspy. Występuje na Antarktydzie i w Grenlandii

Pojęcia z fizyki ogólnej na lekcje. Definicje i wyjaśnienia z matematyki

Znajdź sens. Jaki ma sens? Sens definicji z fizyki. Zrobić zadanie domowe z fizyki na lekcje.

Definicja Lądolód, Lasostep, Łeb, Lut, Ługowanie, Łańcuch Spasania, Lesistość, Larwicydy, Lw, Lanolina, Ług, Lamarkizm, Liczba Atomowa, Łuska, Luminofor, Lasy Ochronne co to znaczy.

Słownik Lądolód, Lasostep, Łeb, Lut, Ługowanie, Łańcuch Spasania co to jest.