Główny Byk, Gwizd, Guz, Grzybkowanie, Grzęzy, Grot, Gracz, Gonienie, Gończy, Gon, Gniazdownik.
główny gwizd grzybkowanie co to jest

Co to jest na polowaniu na G

 • Co znaczy Gruba Definicja Ciężarna samica ssaków
 • Co znaczy Gra Definicja 2. Odgrywanie na rogach i sygnałówkach sygnałów łowieckich. Odmiennie granie. 3. Głos tokujących kuraków. Odmiennie śpiew, pieśń
 • Co znaczy Gryzawka Definicja drzew liściastych (wierzba, topola) nasączane roztworem soli i wykładane w pękach do zgryzania poprzez zające w momencie zimy
 • Co znaczy Grzybek Definicja Pocisk półpłaszczowy po trafieniu w cel. Zewnętrzny płaszcz pocisku rozwija się na zewnątrz, kształtem przypominając grzyb
 • Co znaczy Guzikarz Definicja Młody kozioł nakładający pierwsze poroże w formie guzików a również stary rogacz z porożem uwstecznionym do formy guzików
 • Co znaczy Głoszenie Definicja Informowanie poprzez psa szczekaniem o odnalezieniu tropu bądź postrzałka
 • Co znaczy Gruby Definicja Wspaniały okaz zwierzyny łownej w bardzo dobrej kondycji
 • Co znaczy Gryfon Definicja Inna nazwa wyżła francuskiego szorstkowłosego
 • Co znaczy Guzik Definicja Pierwsza z form poroża kozła, niekiedy wykształcane poprzez koźlęta w dobrzej kondycji już listopadzie
 • Co znaczy Gwintówka Definicja Myśliwska broń o lufie gwintowanej
 • Co znaczy Gamrat Definicja Odyniec biorący udział w huczce
 • Co znaczy Gawra Definicja Zimowe legowisko niedźwiedzia
 • Co znaczy Gęganie Definicja Głos gęsi. Odmiennie gęgot, gęgor
 • Co znaczy Gęgor Definicja Głos gęsi. Odmiennie gęgot, gęganie
 • Co znaczy Gwizdowisko Definicja Miejsce i moment godowy jeleni sika
 • Co znaczy Gąsior Definicja Samiec dzikiej gęsi
 • Co znaczy Głuchy miot Definicja Miot bez strzałów
 • Co znaczy Głuszak Definicja Pisklę głuszca
 • Co znaczy Głuszka Definicja Dorosła samica głuszca. Odmiennie głuszyca
 • Co znaczy Głuszyca Definicja Dorosła samica głuszca. Odmiennie głuszka
 • Co znaczy Gęsina Definicja Mięso z dzikich gęsi
 • Co znaczy Gały Definicja Jedno z ustaleń oczu zająca. Inne - blaski, trzeszcze, wytrzeszcze, bałuchy, patry
 • Co znaczy Gniazdosz Definicja Pisklę ptaka szponiastego najdłużej pozostające w gnieździe
 • Co znaczy Grabarz Definicja Pies myśliwski nie przynoszący aportu i nie głoszący znalezienia postrzałka, lecz zakopujący znalezioną zwierzynę
 • Co znaczy Grandel Definicja szczęce jeleniowatych. Grandle stanowią trofeum łowieckie i używane są między innymi do wyrobu biżuterii w stylu łowieckim. Odmiennie pniak
 • Co znaczy Granie Definicja Odgrywanie na rogach i sygnałówkach sygnałów łowieckich. Odmiennie gra. 3. Głos tokujących kuraków. Odmiennie gra
 • Co znaczy Grzanie się Definicja Okazywanie oznak nadchodzącej rui, wzmożonego popędu płciowego u samic nie wszystkich ssaków. Odmiennie gonienie, cieczka
 • Co znaczy Grzywa Definicja karku dorosłych samców żubrów,łosi i jeleni. 2. Charakterystyczna jaśniejsza plama na szyi gołębia grzywacza
 • Co znaczy Głuszenie Definicja Dobijanie postrzelonej zwierzyny drobnej
 • Co znaczy Gach Definicja Dorosły samiec zająca
 • Co znaczy Gomóła Definicja Jeleń byk po zrzuceniu poroża. Odmiennie łysy
 • Co znaczy Gońka Definicja Sarna koza gotowa do rui poza właściwym okresem godowym
 • Co znaczy Górny wiatr Definicja Sposób pracy psa myśliwskiego z kufą wysoko uniesioną
 • Co znaczy Gastrolity Definicja Ziarna piasku i malutkie kamyczki połykane poprzez nie wszystkie ptaki, ułatwiające rozdrabnianie i trawienie pokarmu w żołądku
 • Co znaczy Ględzenie Definicja Głos wydawany poprzez łanie
 • Co znaczy Gęba Definicja Pysk żubra, zwierzyny płowej, muflona i kozicy
 • Co znaczy Gęgot Definicja Głos gęsi. Odmiennie gęgor, gęganie
 • Co znaczy Glokanie Definicja Jedna z części (trzecia) pieśni tokującego głuszca (przypominająca wyciąganie korka z butelki). Odmiennie korkowanie, odbój, klaskanie
 • Co znaczy Gniazdownik Definicja Pisklę, które dorasta i dojrzewa w gnieździe. Gniazdo opuszcza dopiero po osiągnięciu pełnej lotności
 • Co znaczy Gon Definicja rogacza z kozą) w momencie godowym. 2. Pędzenie zwierzyny w miocie. 3. Pogoń psów gończych za zwierzyną. 4. Głosy sfory psów gończych
 • Co znaczy Gończy Definicja Pies stosowany do pogoni (i głoszenia) za zwierzyną na świeżym tropie
 • Co znaczy Gonienie Definicja Dążenie do pokrycia gotowej do rozrodu na przykład kozy poprzez rogacza (charakterystyczne są ślady gonienia kozy na łąkach w kółko na
 • Co znaczy Gracz Definicja zwodzi psy tropiące. 2. Pies gończy głoszący zwierzynę. 3. Tokujący kurak. 4. Wykwalifikowany zając umiejący unikać zagrożeń i uchodzący
 • Co znaczy Grot Definicja 1. Zakończenie tyki i odnóg poroża jeleniowatych. 2. Zakończenie belki poziomej albo pionowej siatki celowniczej
 • Co znaczy Grzęzy Definicja Wymiona samic zwierzyny płowej
 • Co znaczy Grzybkowanie Definicja pocisków półpłaszczowych po trafieniu w cel. Ta zamierzona deformacja pocisku ma na celu skuteczne porażenie i zabicie zwierzyny
 • Co znaczy Guz Definicja Wyrostek kostny u młodych samców jeleniowatych, z którego wytwarza się możdżeń
 • Co znaczy Gwizd Definicja 1. Ryj dzika 2. Głos wydawany poprzez jelenia sika (w momencie godów), muflona, wydrę, jarząbka i słonkę
 • Co znaczy Główny byk Definicja Jeleń albo daniel przewodzący chmarze i odgrywający wiodącą rolę w momencie godowym (rykowiska, bekowiska). Odmiennie stadny byk

Słownik definicji na polowaniu | co oznacza

Opis pojęć z polowania na zwierzynę. Polowanie na łatwe zwierzęta, łatwe polowanie. Klub miłośnika polowań, klub łowiecki. Przykłady zastosowania.

Definicja Główny Byk, Gwizd, Guz, Grzybkowanie, Grzęzy, Grot, Gracz, Gonienie, Gończy, Gon, Gniazdownik, Glokanie, Gęgot, Gęba, Ględzenie, Gastrolity, Górny Wiatr, Gońka co to znaczy.

Słownik Główny Byk, Gwizd, Guz, Grzybkowanie, Grzęzy, Grot, Gracz co to jest.