Główny Byk, Gwizd, Guz, Grzybkowanie, Grzęzy, Grot, Gracz, Gonienie, Gończy, Gon, Gniazdownik.
główny gwizd grzybkowanie co to jest

Co to jest na polowaniu na G

 • Co znaczy Gruba Definicja Ciężarna samica ssaków co to jest.
 • Co znaczy Gra Definicja gończych. Odmiennie granie. 2. Odgrywanie na rogach i sygnałówkach sygnałów łowieckich. Odmiennie granie. 3. Głos tokujących kuraków definicja.
 • Co znaczy Gryzawka Definicja wszystkich gatunków drzew liściastych (wierzba, topola) nasączane roztworem soli i wykładane w pękach do zgryzania poprzez zające w co znaczy.
 • Co znaczy Grzybek Definicja Pocisk półpłaszczowy po trafieniu w cel. Zewnętrzny płaszcz pocisku rozwija się na zewnątrz, kształtem przypominając grzyb słownik.
 • Co znaczy Guzikarz Definicja Młody kozioł nakładający pierwsze poroże w formie guzików a również stary rogacz z porożem uwstecznionym do formy guzików znaczenie.
 • Co znaczy Głoszenie Definicja Informowanie poprzez psa szczekaniem o odnalezieniu tropu bądź postrzałka czym jest.
 • Co znaczy Gruby Definicja Wspaniały okaz zwierzyny łownej w bardzo dobrej kondycji co to jest.
 • Co znaczy Gryfon Definicja Inna nazwa wyżła francuskiego szorstkowłosego definicja.
 • Co znaczy Guzik Definicja Pierwsza z form poroża kozła, niekiedy wykształcane poprzez koźlęta w dobrzej kondycji już listopadzie co znaczy.
 • Co znaczy Gwintówka Definicja Myśliwska broń o lufie gwintowanej słownik.
 • Co znaczy Gamrat Definicja Odyniec biorący udział w huczce znaczenie.
 • Co znaczy Gawra Definicja Zimowe legowisko niedźwiedzia czym jest.
 • Co znaczy Gęganie Definicja Głos gęsi. Odmiennie gęgot, gęgor co to jest.
 • Co znaczy Gęgor Definicja Głos gęsi. Odmiennie gęgot, gęganie definicja.
 • Co znaczy Gwizdowisko Definicja Miejsce i moment godowy jeleni sika co znaczy.
 • Co znaczy Gąsior Definicja Samiec dzikiej gęsi słownik.
 • Co znaczy Miot Głuchy Definicja Miot bez strzałów znaczenie.
 • Co znaczy Głuszak Definicja Pisklę głuszca czym jest.
 • Co znaczy Głuszka Definicja Dorosła samica głuszca. Odmiennie głuszyca co to jest.
 • Co znaczy Głuszyca Definicja Dorosła samica głuszca. Odmiennie głuszka definicja.
 • Co znaczy Gęsina Definicja Mięso z dzikich gęsi co znaczy.
 • Co znaczy Gały Definicja Jedno z ustaleń oczu zająca. Inne - blaski, trzeszcze, wytrzeszcze, bałuchy, patry słownik.
 • Co znaczy Gniazdosz Definicja Pisklę ptaka szponiastego najdłużej pozostające w gnieździe znaczenie.
 • Co znaczy Grabarz Definicja Pies myśliwski nie przynoszący aportu i nie głoszący znalezienia postrzałka, lecz zakopujący znalezioną zwierzynę czym jest.
 • Co znaczy Grandel Definicja występujący w górnej szczęce jeleniowatych. Grandle stanowią trofeum łowieckie i używane są między innymi do wyrobu biżuterii w stylu co to jest.
 • Co znaczy Granie Definicja gończych. Odmiennie gra. 2. Odgrywanie na rogach i sygnałówkach sygnałów łowieckich. Odmiennie gra. 3. Głos tokujących kuraków. Odmiennie definicja.
 • Co znaczy Się Grzanie Definicja Okazywanie oznak nadchodzącej rui, wzmożonego popędu płciowego u samic nie wszystkich ssaków. Odmiennie gonienie, cieczka co znaczy.
 • Co znaczy Grzywa Definicja owłosienie na szyi i karku dorosłych samców żubrów,łosi i jeleni. 2. Charakterystyczna jaśniejsza plama na szyi gołębia grzywacza słownik.
 • Co znaczy Głuszenie Definicja Dobijanie postrzelonej zwierzyny drobnej znaczenie.
 • Co znaczy Gach Definicja Dorosły samiec zająca czym jest.
 • Co znaczy Gomóła Definicja Jeleń byk po zrzuceniu poroża. Odmiennie łysy co to jest.
 • Co znaczy Gońka Definicja Sarna koza gotowa do rui poza właściwym okresem godowym definicja.
 • Co znaczy Wiatr Górny Definicja Sposób pracy psa myśliwskiego z kufą wysoko uniesioną co znaczy.
 • Co znaczy Gastrolity Definicja Ziarna piasku i malutkie kamyczki połykane poprzez nie wszystkie ptaki, ułatwiające rozdrabnianie i trawienie pokarmu w żołądku słownik.
 • Co znaczy Ględzenie Definicja Głos wydawany poprzez łanie znaczenie.
 • Co znaczy Gęba Definicja Pysk żubra, zwierzyny płowej, muflona i kozicy czym jest.
 • Co znaczy Gęgot Definicja Głos gęsi. Odmiennie gęgor, gęganie co to jest.
 • Co znaczy Glokanie Definicja Jedna z części (trzecia) pieśni tokującego głuszca (przypominająca wyciąganie korka z butelki). Odmiennie korkowanie, odbój, klaskanie definicja.
 • Co znaczy Gniazdownik Definicja Pisklę, które dorasta i dojrzewa w gnieździe. Gniazdo opuszcza dopiero po osiągnięciu pełnej lotności co znaczy.
 • Co znaczy Gon Definicja samicą (na przykład rogacza z kozą) w momencie godowym. 2. Pędzenie zwierzyny w miocie. 3. Pogoń psów gończych za zwierzyną. 4. Głosy sfory słownik.
 • Co znaczy Gończy Definicja Pies stosowany do pogoni (i głoszenia) za zwierzyną na świeżym tropie znaczenie.
 • Co znaczy Gonienie Definicja gończych za zwierzyną. 2 Dążenie do pokrycia gotowej do rozrodu na przykład kozy poprzez rogacza (charakterystyczne są ślady gonienia kozy czym jest.
 • Co znaczy Gracz Definicja która umiejętnie zwodzi psy tropiące. 2. Pies gończy głoszący zwierzynę. 3. Tokujący kurak. 4. Wykwalifikowany zając umiejący unikać co to jest.
 • Co znaczy Grot Definicja 1. Zakończenie tyki i odnóg poroża jeleniowatych. 2. Zakończenie belki poziomej albo pionowej siatki celowniczej definicja.
 • Co znaczy Grzęzy Definicja Wymiona samic zwierzyny płowej co znaczy.
 • Co znaczy Grzybkowanie Definicja zewnątrz płaszcza pocisków półpłaszczowych po trafieniu w cel. Ta zamierzona deformacja pocisku ma na celu skuteczne porażenie i zabicie słownik.
 • Co znaczy Guz Definicja Wyrostek kostny u młodych samców jeleniowatych, z którego wytwarza się możdżeń znaczenie.
 • Co znaczy Gwizd Definicja 1. Ryj dzika 2. Głos wydawany poprzez jelenia sika (w momencie godów), muflona, wydrę, jarząbka i słonkę czym jest.
 • Co znaczy Byk Główny Definicja Jeleń albo daniel przewodzący chmarze i odgrywający wiodącą rolę w momencie godowym (rykowiska, bekowiska). Odmiennie stadny byk co to jest.

Słownik definicji na polowaniu | co oznacza

Opis pojęć z polowania na zwierzynę. Polowanie na łatwe zwierzęta, łatwe polowanie. Klub miłośnika polowań, klub łowiecki. Przykłady zastosowania.

Definicja Główny Byk, Gwizd, Guz, Grzybkowanie, Grzęzy, Grot, Gracz, Gonienie, Gończy, Gon, Gniazdownik, Glokanie, Gęgot, Gęba, Ględzenie, Gastrolity, Górny Wiatr, Gońka co to znaczy.

Słownik Główny Byk, Gwizd, Guz, Grzybkowanie, Grzęzy, Grot, Gracz co to jest.