Kuc, Kowalny, Kaprawy, Kapce, Kanciarstwo, Kaczy, Kwantowy, Kuso, Kupno, Krzak, Krycie, Krew.
kowalny kaprawy kapce co to jest

Pisownia | Co to znaczy na K