Definicja kość. Co oznacza zwierząt kręgowych, która złożona jest z komórek: osteocytów (małe.
kość co to jest

Czy przydatne?

Definicja Kość

Co to jest KOŚĆ: kość
rodzaj tkanki łącznej tworzącej szkielet ludzi i zwierząt kręgowych, która złożona jest z komórek: osteocytów (małe, płaskie komórki leżące w jamkach kostnych, otoczone zmineralizowaną substancją międzykomórkową), steoblastów (komórki kościotwórcze) i osteoklastów (komórki kościogubne). Kość jest zbudowana z dwóch fundamentalnych składników: organicznego, tak zwany oseiny (nadającej kości elastyczność) i mineralnego (sole kwasu fosforowego i węglowego). Fosforan wapnia i magnezu, a również węglan wapnia, nadają kości sztywność. Kość jest tkanką żywą o nadspodziewanie intensywnej zamianie substancji. Tkankę kostną tworzą związki nieorganiczne: 60-70% suchej masy kości stanowią sole mineralne, z tego około 85% przypada na fosforan wapnia, 13% na węglan wapnia, po około 0.5% na fluorek i chlorek wapnia i około 1.5% na fosforan magnezu. Pod względem budowy odznacza się istotę kostną zbitą (zbudowane z niej są trzony kości długich i powierzchowne warstwy kości płaskich - mostek, łopatka, sklepienie czaszki) i istotę gąbczastą (wchodzi w skład końców kości długich i jest tworzywem większej części kości krótkich). Tkanka kostna wywiera w ustroju zasadniczy wpływ na gospodarkę solami mineralnymi, które mogą być stosunkowo potrzeby wykorzystane. Szkielet dorosłego człowieka złożona jest z 206 oddzielnych kości. Ich liczba wymienia się z wiekiem, na przykład w wieku 15 lat wynosi 356 kości, a w wieku podeszłym maleje w rezultacie zrastania się poszczególnych części kości

Czym jest Kość znaczenie w Słownik fizyka K .