Portal wiedzy: co to jest? Co to znaczy w słowniku? Spis definicji i pojęć. Wyjaśnienie fizyka i.
tłumaczenie co oznacza co to jest

Definicje matematyczne, słownik matematyki

Pojęcia ze szkolnej matematyki. Wzory i obliczenia matematyczne.

 • Co znaczy Grupy Reprezentacja Definicja ekipy G w grupę automorfizmów liniowych odpowiedniej przestrzeni liniowej albo w grupę macierzy kwadratowych o elementach rzeczywistych.
 • Co znaczy Eksces Definicja defektu trójkąta, a więc różnica s(Δ) - 180o, gdzie s(Δ) znaczy sumę miar (w stopniach) kątów wewnętrznych trójkąta Δ. Stosowany jest.
 • Co znaczy Zmiennych Zmiana Definicja najczęściej złożenie danego odwzorowania jako odwzorowania zewnętrznego, z dyfeomorfizmem jego przestrzeni argumentów jako odwzorowaniem.
 • Co znaczy Pascala Ślimak Definicja konchoidy okręgu o biegunie położonym na tym okręgu. Dla okręgu o równaniu (x - a)2 + y2 = a2 i początku układu współrzędnych jako bieguna.
 • ZDARZENIE LOSOWE: Definicja zobacz zjawisko 2.
 • DZIESIĘTNE ROZWINIĘCIE: Definicja zapisanie liczby wymiernej albo przybliżenia liczby niewymiernej w dziesiętnym systemie liczbowym.
 • COSINUS: Definicja funkcji trygonometrycznych, oznaczana symbolem cos. W trójkącie prostokątnym, którego jeden z kątów ostrych ma miarę α, cos α wyraża.
 • DOSKONAŁE LICZBY: Definicja zobacz liczby doskonałe.

Co to znaczy z fizyki

Definicje z fizyki. Wzory i obliczenia z fizyki. Przedmiot fizyka ciężki do zaliczenia. Co to jest w fizyce:

 • Co znaczy Parazytologia Pojęcie parazytologia edukacja o pasożytach i pasożytnictwie w przyrodzie.
 • Co znaczy Amonowy Azot Pojęcie azot amonowy azot występujący w wodzie albo ciekach w formie jonów amonowych (NH4+) albo wolnego amoniaku (NH3.
 • Co znaczy Odwadnianie Pojęcie dehydratacja odczepienie cząstek wody od cząsteczki związku chemicznego w reakcji eliminacji albo hydratu w trakcie ogrzewania, na przykład.
 • Co znaczy Zamrażarka Pojęcie zamrażarka urządzenie wykorzystywane do zamrażania produktów żywnościowych i przechowywania ich poprzez długi moment w niskich temperaturach.
 • BAKTERIOLIZA: Pojęcie bakterioliza rozpad bakterii pod wpływem działania enzymów, bakteriofagów, a również swoistych przeciwciał (bakteriolizyn.
 • STAWONOGI: Pojęcie najliczniejszy typ zwierząt (bezkręgowców), obejmujący powyżej mln gatunków o olbrzymiej różnorodności form. Należą do nich: skorupiaki.
 • OKTAWA: Pojęcie przedziału częstotliwości użytkowana w akustyce i muzyce. Przedział (interwał) częstotliwości jest oktawą, jeżeli relacja częstotliwości.
 • SILIKONY: Pojęcie krzemoorganiczne zawierające w kluczowym łańcuchu na przemian atomy krzemu i tlenu, na przykład silikon (dwumetylopolisiloksan) HO - Si.

Jak się pisze, pisownia poprawna

Jak to się mówi, jak to się piszę. Zagadnienia z gramatyki języka polskiego. Poprawna pisownia, zasady polskiej pisowni.

 • Pisownia Pax Vobiscum Tłumaczenie pax vobiscum (pokój z wami.
 • Pisownia Niesłabnący Tłumaczenie niesłab/nący a. nie słab/nący [por. rozdz. 4.
 • Pisownia Capriccioso Tłumaczenie capric/cioso muz. (określenie wykonawcze: żartobliwie) ndm.
 • Pisownia Pornografia Tłumaczenie porno/grafia tej -fii, tę -fię, z -fią.
 • AUDIATUR ET ALTERA PARS: Tłumaczenie au/diatur et altera pars (trzeba wysłuchać i drugiej strony.
 • SCHRON: Tłumaczenie schron -nu, -nie; -nów.
 • TIME OUT: Tłumaczenie time out (oficjalnie zarządzona przerwa w grze) time outu, time oucie.
 • ISLANDKA: Tłumaczenie Island/ka tej -d/ce, tę -d/kę, z -d/ką; tych -dek, tym -d/kom.