Portal wiedzy: co to jest? Co to znaczy w słowniku? Spis definicji i pojęć. Wyjaśnienie fizyka i.
tłumaczenie co oznacza co to jest

Definicje matematyczne, słownik matematyki

Pojęcia ze szkolnej matematyki. Wzory i obliczenia matematyczne.

 • Co znaczy Krzywizny Promień Definicja zobacz koło krzywiznowe.
 • Co znaczy Ortogonalne Dopełnienie Definicja przestrzeni liniowej V, z ustaloną w niej relacją prostopadłości ⊥ albo iloczynem skalarnym, jest taką podprzestrzenią U⊥ przestrzeni V, iż.
 • Co znaczy Długości Pomiar Definicja algorytmie mierzenia długości, lecz w praktyce regularnie trzeba ustalać długości odcinków albo łuków niedostępnych do bezpośredniego.
 • Co znaczy Funkcje Eulera Definicja zobacz całka Eulera I i II rodzaju.
 • ZBIÓR WARTOŚCI ODWZOROWANIA: Definicja zobacz zestaw wartości funkcji.
 • KOMUTANT: Definicja zobacz komutator.
 • ROZKŁAD PRAWDOPODOBIEŃSTWA: Definicja na zbiorze W wszystkich wyników jakiegoś doświadczenia losowego, taka, iż P(w) jest prawdopodobieństwem uzyskania rezultacie w ∈ W. Stąd.
 • ANALITYCZNA FUNKCJA: Definicja zobacz funkcja analityczna.

Co to znaczy z fizyki

Definicje z fizyki. Wzory i obliczenia z fizyki. Przedmiot fizyka ciężki do zaliczenia. Co to jest w fizyce:

 • Co znaczy Inhibitory Pojęcie związki chemiczne o działaniu hamującym mechanizm starzenia materiałów;2) substancje powodujące zwolnienie albo zatrzymanie reakcji.
 • Co znaczy Naturalny Dobór Pojęcie mechanizm biologiczny (wg teorii K. Darwina jeden z fundamentalnych czynników ewolucji) opierający na utrzymaniu się przy życiu w.
 • Co znaczy Wykrocisko Pojęcie wyrwa w glebie (okrągła albo półksiężycowata) wspólnie z niewielkim jej wzgórkiem, powstała w rezultacie wyrwania z gruntu korzeni drzew.
 • Co znaczy Hala Pojęcie hala łąka górska położona ponad granicy lasu.
 • EWAPOTRANSPIRACJA: Pojęcie ewapotranspiracja ubytek wody z powierzchni Ziemi drogą bezpośredniego parowania z wód i gleby i oddychania roślin (transpiracji.
 • KONCENTRAT: Pojęcie koncentrat wytwór o dużej zawartości składników najcenniejszych dla danego artykułu albo surowca (wyciąg, esencja.
 • PUSTYNNE ZWIERZĘTA: Pojęcie zwierzęta przystosowane do trudnych warunków życia (surowy klimat, uboga roślinność, mała liczba gatunków zwierząt). Pośród nich licznie.
 • PROFIL GLEBOWY: Pojęcie przekrój pionowy gleby (do głębokości około 1.5 m) odsłaniający morfologię danej gleby i przylegającej do niej skały macierzystej. Odznacza.

Jak się pisze, pisownia poprawna

Jak to się mówi, jak to się piszę. Zagadnienia z gramatyki języka polskiego. Poprawna pisownia, zasady polskiej pisowni.

 • Pisownia Jakikolwiek By Tłumaczenie jakikolwiek by.
 • Pisownia Mercouri Tłumaczenie Mercouri: Melina Mercouri, Melinie Mercouri, Melinę Mercouri.
 • Pisownia Przysporzyć Tłumaczenie przy/sporzyć -rzę, -rzą; -sporz/cie a. -spórz/cie.
 • Pisownia Belkowy Tłumaczenie bel/kowy.
 • GRZĘŹNIĘCIE: Tłumaczenie grzęź/nięcie.
 • KLITUŚ-BAJDUŚ: Tłumaczenie klituś-baj/duś ndm.
 • GRAWERSTWO: Tłumaczenie grawer/stwo -wie.
 • PARAPET: Tłumaczenie parapet -etu, -ecie; -etów.