Portal wiedzy: co to jest? Co to znaczy w słowniku? Spis definicji i pojęć. Wyjaśnienie fizyka i.
tłumaczenie co oznacza co to jest

Definicje matematyczne, słownik matematyki

Pojęcia ze szkolnej matematyki. Wzory i obliczenia matematyczne.

 • Co znaczy Półpłaszczyzny Krawędź Definicja ograniczająca tę półpłaszczyznę (będąca jej brzegiem) i półpłaszczyznę dopełniającą ją. Jest ona jedyną prostą wspólną i zarazem częścią.
 • Co znaczy Łączne Działanie Definicja spełniające warunek x∗(y∗z) = (x∗y)∗z dla x,y,z ∈ X. Dla działań łącznych można opuszczać nawiasy w wyrażeniach będących kilkakrotnym.
 • Co znaczy Lagranżjan Definicja mechanice funkcja współrzędnych uogólnionych i pędów uogólnionych punktów układu mechanicznego i czasu, zwana także funkcją Lagrange´a.
 • Co znaczy Dedukcja Definicja z przesłanek, wnioskowanie. Także jeden ze sposobów rozumowania, w okolicy indukcyjnego i redukcyjnego. Zobacz indukcja, rozumowanie.
 • ALFA: Definicja pierwsza litera alfabetu greckiego.
 • CAUCHY´EGO ZAGADNIENIE: Definicja zobacz zagadnienie Cauchy´ego.
 • GĘSTE UPORZĄDKOWANIE: Definicja uporządkowanie zbioru Z poprzez relację.
 • PUNKTY WSPÓŁPŁASZCZYZNOWE: Definicja jednej płaszczyźnie. Oczywiście każde dwa albo trzy punkty są współpłaszczyznowe, lecz cztery punkty (albo więcej) mogą być.

Co to znaczy z fizyki

Definicje z fizyki. Wzory i obliczenia z fizyki. Przedmiot fizyka ciężki do zaliczenia. Co to jest w fizyce:

 • Co znaczy Naturalny Nawóz Pojęcie substancja organiczna stanowiąca odchody zwierzęce i rozłożone szczątki roślinne (obornik, kompost, torf, gnojowica i tym podobne.
 • Co znaczy Utleniacz Pojęcie substancja chemiczna utleniająca inne substancje, ulegająca przy tym redukcji. Posiada umiejętność przyłączania elektronów. Mocnymi.
 • Co znaczy Rozpadlina Pojęcie rozpadlina szeroka szczelina w skale, powstała w rezultacie pęknięcia albo erozji skały.
 • Co znaczy Sorbat Pojęcie sorbat substancja pochłaniana w trakcie sorpcji.
 • ULISTNIENIE: Pojęcie ulistnienie, filotaksja sposób ułożenia liści na łodydze, na przykład skrętoległe, naprzemianległe, okółkowe, naprzeciwległe.
 • SKALENIE: Pojęcie minerałów skałotwórczych, glinokrzemianów potasu, wapnia, sodu i baru. Minerały w najwyższym stopniu rozpowszechnione w skorupie ziemskiej.
 • ABERRACJA CHROMATYCZNA: Pojęcie chromatyczna wada soczewek przejawiająca się wadą uzyskiwanych obrazów. Bazuje ona na tym, iż promienie różnych barw mają różne ogniskowe.
 • BIOCHORA: Pojęcie biochora zespół jednorodnych biotopów, na przykład pustynia, jezioro.

Jak się pisze, pisownia poprawna

Jak to się mówi, jak to się piszę. Zagadnienia z gramatyki języka polskiego. Poprawna pisownia, zasady polskiej pisowni.

 • Pisownia Pocieszny Tłumaczenie pociesz/ny; -ni.
 • Pisownia Zgęścić Tłumaczenie zgęścić -ęszczę, -ęścisz, -ęszczą; -ęść/cie.
 • Pisownia Przyzwalać Tłumaczenie przy/zwalać -am, -ają.
 • Pisownia Dowodzenie Tłumaczenie dowodzenie.
 • EGZYSTENCJALNY: Tłumaczenie egzysten/cjal/ny.
 • GŁADZIUTKI: Tłumaczenie gładziut/ki; -t/cy.
 • SYMETRIA: Tłumaczenie symetria tej -rii, tę -rię, z -rią.
 • PRAHISTORYCZNY: Tłumaczenie prahistorycz/ny zob. prehistorycz/ny.