Portal wiedzy: co to jest? Co to znaczy w słowniku? Spis definicji i pojęć. Wyjaśnienie fizyka i.
tłumaczenie co oznacza co to jest

Definicje matematyczne, słownik matematyki

Pojęcia ze szkolnej matematyki. Wzory i obliczenia matematyczne.

 • Co znaczy Topologiczna Przestrzeń Definicja zaznaczoną rodziną T jego podzbiorów, spełniającą następujące warunki: T1. ∅ ∈ T i X ∈ ∈ T, T2. jeśli U,V ∈ T, to U∩V ∈ ∈ T, T3. jeśli Uκ.
 • Co znaczy Różniczka Druga Definicja różniczka drugiego rzędu ; dla funkcji f jednej zmiennej liczbowej x, jest funkcją d2f zmiennej x, której wartościami są funkcje d2f(x; dx.
 • Co znaczy Losowe Zdarzenie Definicja zobacz zjawisko 2.
 • Co znaczy Foremny Wielokąt Definicja wszystkie boki równe (równej długości) i wszystkie kąty wewnętrzne równe (równej miary), na przykład spośród czworokątów tylko kwadraty są.
 • OKRES PODSTAWOWY FUNKCJI: Definicja zobacz funkcja okresowa.
 • EULERA WZÓR (KRZYWIZNOWY): Definicja φ) przekroju normalnego powierzchni w określonym jej punkcie w zależności od krzywizn głównych κ1 i κ2 i kąta φ, jaki tworzy styczna do.
 • RÓŻNICZKI WYŻSZYCH RZĘDÓW: Definicja rzeczywistej f o n zmiennych jej różniczka w punkcie x drugiego rzędu wyraża się wzorem a różniczki rzędów wyższych od 2 są analogicznie.
 • POCZĄTEK PÓŁPROSTEJ: Definicja półprosta.

Co to znaczy z fizyki

Definicje z fizyki. Wzory i obliczenia z fizyki. Przedmiot fizyka ciężki do zaliczenia. Co to jest w fizyce:

 • Co znaczy Elastomery Pojęcie naturalne i sztuczne) charakteryzujące się bardzo sporą odkształcalnością przy zachowaniu sprężystości. Wydłużenie względne \varepsilon.
 • Co znaczy Energii Rozproszenie Pojęcie energii, dyssypacja energii nieodwracalny mechanizm (o dodatniej entropii), w trakcie którego określony rodzaj energii zostaje zamieniony.
 • Co znaczy Wskaźnikowy Gatunek Pojęcie gatunek o wyjątkowej wrażliwości na wszelakie zmiany środowiska, na przykład kozłek lekarski (parametr dużej wilgotności podłoża), sieja.
 • Co znaczy Reduktor Pojęcie chemiczna zdolna do redukcji, jest to oddająca elektrony substancji redukowanej i przy tym sama ulegająca utlenieniu, na przykład wodór.
 • STAN MIKROSKOPOWY: Pojęcie mikrostan stan układu opisany wnikliwie poprzez podanie kompletnej informacji o wszystkich atomach układu, jest to ich położeniu, energii.
 • HERBICYDY: Pojęcie substancje chemiczne użytkowane do niszczenia chwastów. Działaja na rośliny kontaktowo albo wnikają do ich wnętrza. Przewarzająca część z.
 • OKLUZJA: Pojęcie pochłanianie gazów poprzez ciała stałe, na przykład wodoru poprzez pallad;2) zdarzenie łączenia się frontów atmosferycznych, opierające na.
 • PRODUKTY MLECZNE: Pojęcie produkty mleczne towary pozyskiwane w procesie technologicznym przetworzenia mleka, na przykład masło, ser, jogurt itp.

Jak się pisze, pisownia poprawna

Jak to się mówi, jak to się piszę. Zagadnienia z gramatyki języka polskiego. Poprawna pisownia, zasady polskiej pisowni.

 • Pisownia Turówka Tłumaczenie turów/ka tej -w/ce, tę -w/kę, z -w/ką; tych -wek, tym -w/kom.
 • Pisownia Naiwniactwo Tłumaczenie naiwniac/two -twie.
 • Pisownia Cierń Tłumaczenie cierń -rnia; -rni a. -rniów.
 • Pisownia Bibliofil Tłumaczenie bibliofil -la; -le, l-ów.
 • MOTEL: Tłumaczenie motel l-u; l-e, l-i.
 • PROSEKTORIUM: Tłumaczenie prosektorium ndm w lp; te -ria, tych -riów, tym -riom.
 • GIGANTOFON: Tłumaczenie gigantofon -nu, -nie; -ny, -nów.
 • PODJEDNOSTKA: Tłumaczenie pod/jednost/ka tej -t/ce, tę -t/kę, z -t/ką; tych -tek, tym -t/kom.