Portal wiedzy: co to jest? Co to znaczy w słowniku? Spis definicji i pojęć. Wyjaśnienie fizyka i.
tłumaczenie co oznacza co to jest

Definicje matematyczne, słownik matematyki

Pojęcia ze szkolnej matematyki. Wzory i obliczenia matematyczne.

 • Co znaczy pozytywnie określona forma kwadratowa Definicja zobacz forma kwadratowa ustalona.
 • Co znaczy Sito Kwadrat Definicja pozostałych z dowolnego kwadratu po usunięciu zeń tych jego punktów, których rzuty prostopadłe na jego boki są ich punktami połówkowymi.
 • Co znaczy Grubość Definicja potocznego, nie będące ściśle ustalonym definicją matematycznym, oznaczające liczbę przypisywaną nie wszystkim przedmiotom, a będącą.
 • Co znaczy Globalne Ekstremum Definicja inna nazwa ekstremum absolutnego.
 • CZASZA (KULISTA): Definicja części powierzchni kuli, na jakie dzieli tę powierzchnię płaszczyzna przecinająca ją. Liczba h, będąca długością rzutu czaszy na średnicę.
 • TRYCHOTOMIA: Definicja dwuargumentowej stosunku ℜ w zbiorze X polegająca na tym, iż dla każdej pary (x,y) przedmiotów tego zbioru zachodzi precyzyjnie jedna z.
 • LOGISTYKA: Definicja początkowo stosowana nazwa logiki matematycznej.
 • SPÓJNOŚĆ: Definicja przestrzeni topologicznych, w języku potocznym wyrażana zwrotem „jest w jednym kawałku”. Przestrzeń topologiczną nazywa się.

Co to znaczy z fizyki

Definicje z fizyki. Wzory i obliczenia z fizyki. Przedmiot fizyka ciężki do zaliczenia. Co to jest w fizyce:

 • Co znaczy Jednokopytne Pojęcie jednokopytne zwierzęta, których nogi są zakończone jednym palcem, otoczonym kopytem rogowym.
 • Co znaczy Makroelementy Pojęcie pierwiastki chemiczne konieczne do życia i rozwoju organizmu roślinnego i zwierzęcego, występujące w w miarę sporych ilościach w ich.
 • Co znaczy Anhydryt Pojęcie związek chemiczny), gdzie kluczowym składnikiem jest siarczan wapnia o wzorze CaSO4. Pod wpływem wody przemienia się w gips, powiększając.
 • Co znaczy Substancje Zapasowe Pojęcie związki organiczne kumulowane w tkankach roślinnych i zwierzęcych, które są używane jako źródło energii w trakcie niedoboru substancji.
 • WŁOŚNIE: Pojęcie włośnie, trychiny pasożytnicze nicienie ssaków wywołujące chorobę, zwaną włośnicą.
 • PEDOFAUNA: Pojęcie pedofauna zwierzęta żyjące w glebie, na przykład pierwotniaki, krety. Przerabiają szczątki organiczne i poprawiają strukturę gleby.
 • IGLIWIE: Pojęcie igliwie liście drzew iglastych o twardej ostro zakończonej blaszce w kształcie igły.
 • PEDOBIOLOGIA: Pojęcie biologii badający wzajemne stosunki pomiędzy organizmami, ich przystosowaniem i wpływem gleby, gdzie mieszkają, na ich życie.

Jak się pisze, pisownia poprawna

Jak to się mówi, jak to się piszę. Zagadnienia z gramatyki języka polskiego. Poprawna pisownia, zasady polskiej pisowni.

 • Pisownia Świtać Tłumaczenie świtać świta.
 • Pisownia Wyręka Tłumaczenie wyręka tej -ęce, tę -ękę, z -ęką.
 • Pisownia Kompetentny Tłumaczenie kom/petent/ny; -ni.
 • Pisownia Spierniczeć Tłumaczenie spierniczeć -czeje, -czeją; -czał, -czeli.
 • NABIEDZIĆ SIĘ: Tłumaczenie nabiedzić się -dzę się, -dzą się; -dź się, -dź/cie się.
 • PARAMETRYCZNY: Tłumaczenie parametrycz/ny.
 • MANICURE: Tłumaczenie manicure zob. manikiur.
 • PLACOWY: Tłumaczenie placowy.