Portal wiedzy: co to jest? Co to znaczy w słowniku? Spis definicji i pojęć. Wyjaśnienie fizyka i.
tłumaczenie co oznacza co to jest

Definicje matematyczne, słownik matematyki

Pojęcia ze szkolnej matematyki. Wzory i obliczenia matematyczne.

 • Co znaczy Gradusowa Minuta Definicja jednostka miary kąta równa 0,01 grada, oznaczana symbolem 1c.
 • Co znaczy Metryczna Geometria Definicja przestrzeni metrycznej, będąca geometrią ekipy izometrii tej przestrzeni, na przykład w przestrzeni euklidesowej można rozważać: geometrię.
 • Co znaczy Funkcji Przybliżanie Definicja zobacz aproksymacja funkcji.
 • Co znaczy Stałe Odwzorowanie Definicja zobacz funkcja stała.
 • REGUŁA TRZECH: Definicja rozliczenia z każdej proporcj a: b = c: d jednej z czterech występujących w niej liczb dzięki trzech pozostałych, a również każda z.
 • SUMA WYRAZÓW CIĄGU: Definicja skończonego albo nieskończonego termin ten najczęściej znaczy sumę sk = a1 + a2 +... + ak startowych wyrazów tego ciągu. Zwłaszcza, dla.
 • PROSTA W NIESKOŃCZONOŚCI: Definicja zobacz prosta niewłaściwa.
 • ORIENTOWALNOŚĆ: Definicja zobacz orientacja powierzchni.

Co to znaczy z fizyki

Definicje z fizyki. Wzory i obliczenia z fizyki. Przedmiot fizyka ciężki do zaliczenia. Co to jest w fizyce:

 • Co znaczy Ton Pojęcie ton, dźwięk prosty dźwięk akustyczny o jednej częstotliwości, produkowany poprzez źródła harmoniczne.
 • Co znaczy Fao Pojęcie Narodów Zjednoczonych do spraw Żywności i Rolnictwa. Zajmuje się światową polityką żywnościową i działalnością na rzecz walki z głodem.
 • Co znaczy Bionika Pojęcie wiedzy zajmująca się badaniem budowy i zasad działania organizmów żywych, w celu zastosowania wyników tych badań do budowy urządzeń.
 • Co znaczy Interakcja Pojęcie interakcja wzajemne wpływ zjawisk albo mechanizmów.
 • ELEKTRYCZNOŚĆ ATMOSFERYCZNA: Pojęcie atmosferyczna zjawiska elektryczne zachodzące w atmosferze ziemskiej, takie jak: wyładowania atmosferyczne, jonizacja i przewodnictwo.
 • EWOLUCJONIZM: Pojęcie ewolucjonizm kierunek biologii zajmujący się historią przemian materii ożywionej.
 • TOLERANCJA: Pojęcie umiejętność organizmu do znoszenia niekorzystnych warunków środowiska (na przykład temp., ciśnienia, toksycznych związków chemicznych i tym.
 • HETEROTROFIZM: Pojęcie cudzożywność odżywianie opierające na przyjmowaniu pokarmu z zewnątrz. Tym metodą odżywia się przewarzająca część bakterii, grzyby i.

Jak się pisze, pisownia poprawna

Jak to się mówi, jak to się piszę. Zagadnienia z gramatyki języka polskiego. Poprawna pisownia, zasady polskiej pisowni.

 • Pisownia Premiować Tłumaczenie premiować (ja) -miuję, (on) -miuje, -miują.
 • Pisownia Piecownia Tłumaczenie piecow/nia tej -ni, tę -nię, z -nią; tych -ni, tym -niom.
 • Pisownia Fik! Tłumaczenie fik.
 • Pisownia Plotkarski Tłumaczenie plot/kar/ski; -scy.
 • NATURA: Tłumaczenie natura -rze, -rę.
 • DO CZYNIENIA: Tłumaczenie do czynienia.
 • LUDOWŁADCZY: Tłumaczenie ludo/wład/czy.
 • WYROŚNIĘTY: Tłumaczenie wyroś/nięty; -ęci.