Portal wiedzy: co to jest? Co to znaczy w słowniku? Spis definicji i pojęć. Wyjaśnienie fizyka i.
tłumaczenie co oznacza co to jest

Definicje matematyczne, słownik matematyki

Pojęcia ze szkolnej matematyki. Wzory i obliczenia matematyczne.

 • Co znaczy Kowariantny Funktor Definicja zobacz funktor.
 • Co znaczy Analityczne Funkcje Definicja matematycznej i przedmiotu wykładanego na studiach matematycznych, obejmującego teorię funkcji zespolonych; inne znaczenie ma z kolei.
 • Co znaczy Walcowa Powierzchnia Definicja będąca sumą wszystkich prostych wzajemnie równoległych (o danym kierunku) i przechodzących poprzez punkty pewnej krzywej K, położonej na.
 • Co znaczy Podstawiania Metoda Definicja rozwiązywania układów równań liniowych, polegająca na wyliczeniu z jednego spośród równań układu jednej niewiadomej jako funkcji.
 • FUNKCJA ZBIORU: Definicja argumentami są podzbiory jakiejś przestrzeni. Funkcjami zbioru są zwłaszcza miary, na przykład długość (odcinków, łuków, krzywych), pole.
 • DCM: Definicja dawniej stosowany skrót słowa decymetr.
 • TRANSLACJA: Definicja z z łaciny przesunięcie.
 • RAMIĘ KĄTA: Definicja zobacz kąt.

Co to znaczy z fizyki

Definicje z fizyki. Wzory i obliczenia z fizyki. Przedmiot fizyka ciężki do zaliczenia. Co to jest w fizyce:

 • Co znaczy Pestycydów Biokumulacja Pojęcie pestycydów umiejętności do gromadzenia się pestycydów w organizmach żywych. Zazwyczaj jest ona większa w organizmach wodnych. Kumulacja.
 • Co znaczy Skiofity Pojęcie żyjące i rozwijające się tylko w zacienieniu, na przykład niecierpek, marzanka wonna. Występują w gęstych lasach i zaroślach.
 • Co znaczy Proch Pojęcie wybuchowy miotający, składający się z mieszaniny 75% saletry potasowej KNO3, 15% sproszkowanego węgla drzewnego i 10% zmielonej siarki.
 • Co znaczy Półprzepuszczalna Błona Pojęcie błona półprzepuszczalna, przepona cienki materiał półprzepuszczalny, który oddziela zawiesinę od cząsteczek płynu.
 • HOMOGENIZACJA: Pojęcie mechanizm, w trakcie którego otrzymuje się jednolitą, trwałą mieszaninę dwóch albo wielu składników niemieszających się ze sobą w.
 • RURA: Pojęcie rura długi przewód (szklany, gumowy), poprzez który przepływa płyn.
 • ORGANIZMY STENOBATYCZNE: Pojęcie stenobatyczne organizmy przystosowane do życia w wąskim przedziale głębokości wody, na przykład tylko w płytkich wodach albo w głębinach.
 • NATURA: Pojęcie obiektywna rzeczywistość, jest to rzeczy i zjawiska tworzące świat i wszechświat, na przykład ziemia, woda, powietrze i żyjące organizmy.

Jak się pisze, pisownia poprawna

Jak to się mówi, jak to się piszę. Zagadnienia z gramatyki języka polskiego. Poprawna pisownia, zasady polskiej pisowni.

 • Pisownia Wypłakiwać Tłumaczenie wy/płakiwać (ja) -kuję, (on) -kuje, -kują.
 • Pisownia Faktograf Tłumaczenie fakto/graf -fie; -fowie, -fów.
 • Pisownia Kotwić Tłumaczenie kotwić -wię, -wią; -wij/cie.
 • Pisownia Pięcie Się Tłumaczenie pięcie się.
 • ROMANOWOWIE: Tłumaczenie Romanowowie -nowów.
 • ŁAPANKA: Tłumaczenie łapan/ka -n/ce, -n/kę, z -n/ką; tych -nek, tym -n/kom.
 • GRADÓWKA: Tłumaczenie gradów/ka tej -w/ce, tę -w/kę, z -w/ką; tych -wek, tym -w/kom.
 • DRACENA: Tłumaczenie dracena tej -nie, tę -nę, z -ną; tych -n, tym -nom.