Portal wiedzy: co to jest? Co to znaczy w słowniku? Spis definicji i pojęć. Wyjaśnienie fizyka i.
tłumaczenie co oznacza co to jest

Definicje matematyczne, słownik matematyki

Pojęcia ze szkolnej matematyki. Wzory i obliczenia matematyczne.

 • Co znaczy Geodezyjny Trójkąt Definicja gładkiej, ograniczona położoną na niej łamaną zwyczajną zamkniętą, której bokami są łuki geodetyk tej powierzchni. Łuki te nazywają się.
 • Co znaczy Cykl Definicja potocznym: taki zakończony ciąg czynności, iż po ich wykonaniu następuje powrót do wyjściowego stanu; 2. w znaczeniu topologicznym: łańcuch.
 • Co znaczy Potencjału Teoria Definicja problematyka badania potencjałów pól wektorowych, wiążąca się z teorią pola i równaniami różniczkowymi o pochodnych cząstkowych.
 • Co znaczy odległość punktu od płaszczyzny Definicja płaszczyzny M to jest długość prostopadłego do płaszczyzny M odcinka [PQ], łączącego pkt. P z punktem Q, położonym na płaszczyźnie M.
 • Matematyka KRZYWA ALGEBRAICZNA: Definicja płaszczyzny, których współrzędne kartezjańskie spełniają równanie postaci w(x,y) = 0, gdzie w jest wielomianem dwóch zmiennych, zwane.
 • Matematyka NAJMNIEJSZA CZĘŚCIOWA GRANICA: Definicja zobacz dolna granica ciągu (funkcji.
 • Matematyka AKSJOMATY NORMY: Definicja nałożone na funkcję u ||u|| o wartościach z przedziału [0, ∞), ustaloną w przestrzeni liniowejV: 1) ||u|| = 0 wtedy i tylko wtedy, gdy u.
 • Matematyka IZOMETRIA NIEPARZYSTA: Definicja zobacz izometria parzysta.
 • Matematyka ŁAMANA PŁASKA: Definicja łamana zawierająca się w jednej płaszczyźnie.

Co to znaczy z fizyki

Definicje z fizyki. Wzory i obliczenia z fizyki. Przedmiot fizyka ciężki do zaliczenia. Co to jest w fizyce:

 • Co znaczy Mangan Pojęcie pierwiastek chemiczny ekipy dodatkowej manganowców w VII ekipie układu okresowego o liczbie atomowej 25 i masie atomowej 54.938. Jego.
 • Co znaczy Luminofor Pojęcie luminofor substancja (na przykład siarczek baru), gdzie występuje luminescencja. Stosuje się w świetlówkach, lampach oscyloskopowych itp.
 • Co znaczy Inbred Pojęcie w genotypie osobnika homozygotycznych par alleli, utworzonych w rezultacie połączenia się gamet niosących identyczne geny w tym samym.
 • Co znaczy Pąk Pojęcie pąk zawiązek pędu kwiatu albo liścia, którego wierzchołek wzrostu osłaniają zawiązki liściowe.
 • W szkole URAN: Pojęcie promieniotwórczy pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 92 i masie atomowej 238.03. Metal ciężki, srebrzystobiały, niezbyt twardy.
 • W szkole IZOHALINA: Pojęcie izohalina linia na mapie ilustrująca te same poziomy zasolenia wody (tak zwany izolinia) w jeziorze, morzu albo oceanie.
 • W szkole OKRES FERMENTACJI: Pojęcie moment fermentacji przedział czasu konieczny do rozkładu substancji organicznych zawartych w osadzie.
 • W szkole KORA WTÓRNA: Pojęcie kora wtórna tkanki łodygi albo korzenia położone na zewnątrz miazgi (kambium). Jest rezultatem przyrostu wtórnego łodygi w grubość.
 • W szkole PUSZKA FARADAYA: Pojęcie osłona elektrostatyczna w formie zamkniętego naczynia metalowego albo gęstej siatki metalowej, wewnątrz której natężenie pola elektrycznego.

Jak się pisze, pisownia poprawna

Jak to się mówi, jak to się piszę. Zagadnienia z gramatyki języka polskiego. Poprawna pisownia, zasady polskiej pisowni.

 • Pisownia Tłusto Okraszony Tłumaczenie tłusto o/kraszony.
 • Pisownia Geścik Tłumaczenie geścik -ku, -kiem; -ki, -ków.
 • Pisownia Sortowaczka Tłumaczenie sortowacz/ka tej -cz/ce, tę -cz/kę, z -cz/ką; tych -czek, tym -cz/kom.
 • Pisownia Ipsylon Tłumaczenie ipsylon -nu, -nie a. ndm.
 • Jak się pisze CZAS: Tłumaczenie czas -su, -sie; -sy, -sów.
 • Jak się pisze RYNNA: Tłumaczenie ryn/na tej -nie, tę -nę, z -ną; tych rynien, tym -nom.
 • Jak się pisze ŁATWIEJ BY: Tłumaczenie łatwiej by.
 • Jak się pisze APOLLO: Tłumaczenie apol/lo (osoba) -l/la; -l/lowie, -l/lów.
 • Jak się pisze CHWIERUTAĆ: Tłumaczenie chwierutać -am, -ają.