Portal wiedzy: co to jest? Co to znaczy w słowniku? Spis definicji i pojęć. Wyjaśnienie fizyka i.
tłumaczenie co oznacza co to jest

Definicje matematyczne, słownik matematyki

Pojęcia ze szkolnej matematyki. Wzory i obliczenia matematyczne.

 • Co znaczy Podwójny Ciąg Definicja oznaczany krócej symbolem (xk,n), gdzie pierwszy parametr jest numerem ciągu a drugi - numerem wyrazu pośrodku. Po rozpisaniu ciąg.
 • Co znaczy Hiperprzestrzeń Definicja termin oznaczający podprzestrzeń jakiejś przestrzeni o takiej samej strukturze, ale o wymiarze o 1 niższym od wymiaru przestrzeni.
 • Co znaczy Perspektywa Definicja sposób przedstawiania na płaszczyźnie obrazu stosunków przestrzennych obserwowanych wzrokiem. Zagadnienie to wiąże się z matematycznym.
 • Co znaczy Euklidesowa Metryka Definicja xn) i y = (y1,...,yn) są punktami arytmetycznej przestrzeni Rn, to metryką euklidesową w tej przestrzeni nazywa się funkcję ρ ustaloną.
 • Matematyka WKLĘSŁY ZBIÓR: Definicja zobacz figura wklęsła.
 • Matematyka NIERÓWNOŚĆ SILNA (OSTRA): Definicja będąca relacją antysymetryczną, rozłączną z relacją równości. Nierówności mocne (ostre) znaczy się symbolami < i >, a związek a < b.
 • Matematyka POLE PIERŚCIENIA KOŁOWEGO: Definicja wynosi (a2 - b2)π. gdzie a jest długością promienia okręgu zewnętrznego, a b - długością promienia okręgu wewnętrznego danego pierścienia.
 • Matematyka RÓŻNICZKI WYŻSZYCH RZĘDÓW: Definicja rzeczywistej f o n zmiennych jej różniczka w punkcie x drugiego rzędu wyraża się wzorem a różniczki rzędów wyższych od 2 są analogicznie.
 • Matematyka ŚCIANY PRZYLEGŁE (SĄSIEDNIE): Definicja wielościanu - ściany których wspólną częścią jest ich wspólna krawędź (bok każdej z nich.

Co to znaczy z fizyki

Definicje z fizyki. Wzory i obliczenia z fizyki. Przedmiot fizyka ciężki do zaliczenia. Co to jest w fizyce:

 • Co znaczy Chloroza Pojęcie chloroza dolegliwość roślin spowodowana zahamowaniem tworzenia się chlorofilu. Objawia się żółknięciem liści i ogólnym niedorozwojem roślin.
 • Co znaczy Izomorficzny Pojęcie odmiennie równopostaciowy; na przykład ciała izomorficzne są ciałami charakteryzującymi się jednakową postacią kryształów, ale różnym.
 • Co znaczy Barostat Pojęcie barostat, prestat przyrząd użytkowany do pomiaru i utrzymywania stałej wartości ciśnienia gazu.
 • Co znaczy Izolacja Pojęcie ograniczenie albo uniemożliwienie kontaktowania się i krzyżowania danej populacji z innymi populacjami tego samego gatunku. Odznacza się.
 • W szkole ŻELATYNA: Pojęcie powstająca w trakcie długotrwałego gotowania kolagenu (zwierzęcego białka prostego występującego w skórze, chrząstce, w tkance łącznej). W.
 • W szkole WARTOŚĆ: Pojęcie określająca, ile jednostek zawiera dana rozmiar fizyczna. Przedstawia ona iloczyn wartości liczbowej i jednostki miary, na przykład 5 m, 3.
 • W szkole SAPROFAGI: Pojęcie odżywiające się szczątkami roślinnymi i zwierzęcymi, znajdującymi się w glebie, ściółce, wodzie i mule dennym zbiorników wodnych, na.
 • W szkole FALA: Pojęcie się zaburzeń ośrodka materialnego, które przenoszą energię ze źródła do otaczającej przestrzeni, ale bez transportu materii i bez trwałego.
 • W szkole SPIEKANIE: Pojęcie opierający na ogrzewaniu sproszkowanych albo drobnoziarnistych substancji do temp. bliskiej topnieniu. Poszczególne ziarna ulegają.

Jak się pisze, pisownia poprawna

Jak to się mówi, jak to się piszę. Zagadnienia z gramatyki języka polskiego. Poprawna pisownia, zasady polskiej pisowni.

 • Pisownia Białoruski Tłumaczenie białoruski; -scy: język białoruski, ale: Wyżyna Białoruska.
 • Pisownia Sarnię Tłumaczenie sarnię tego -nięcia, temu -nięciu; te -nięta, tych -niąt, tym -niętom.
 • Pisownia Niepohamowany Tłumaczenie niepohamowany (przez kogoś) a. nie pohamowany [por. rozdz. 4.
 • Pisownia Półeczka Tłumaczenie półecz/ka tej -cz/ce, tę -cz/kę, z -cz/ką; tych -czek, tym -cz/kom.
 • Jak się pisze KARTOFLOWY: Tłumaczenie kartoflowy.
 • Jak się pisze PALIK: Tłumaczenie palik -ka, -kiem; -ki, -ków.
 • Jak się pisze BOSTON: Tłumaczenie boston (taniec) -na, -nie.
 • Jak się pisze Z LEDWOŚCIĄ: Tłumaczenie z ledwością.
 • Jak się pisze EKSMĄŻ: Tłumaczenie eks/mąż a. eks-mąż -męża; -mężowie, -mężów.