Portal wiedzy: co to jest? Co to znaczy w słowniku? Spis definicji i pojęć. Wyjaśnienie fizyka i.
tłumaczenie co oznacza co to jest

Definicje matematyczne, słownik matematyki

Pojęcia ze szkolnej matematyki. Wzory i obliczenia matematyczne.

 • Co znaczy Granica Iterowana Definicja zobacz granica iterowana.
 • Co znaczy Wariacyjny Rachunek Definicja problematyki badającej własności ekstremalne funkcjonałów, tzn. funkcji rzeczywistych, których argumentami są funkcje albo ich zespoły.
 • Co znaczy Dwuliniowego Funkcjonału Macierz Definicja wymiarową przestrzenią liniową nad ciałem K, {e1,...,en} jej bazą, a h: V×V K jest funkcjonałem dwuliniowym w tej przestrzeni, to macierzą.
 • Co znaczy Afiniczny Niezmiennik Definicja zobacz niezmiennik (względem ekipy przekształceń afinicznych.
 • RÓWNANIA PARAMETRYCZNE PROSTEJ: Definicja można przedstawić równaniami parametrycznymi: x = x0 + at, y = y0 + bt, z = z0 + ct, t ∈ (- ∞,∞), gdzie t ∈ (- ∞.
 • PUNKT ZEWNĘTRZNY: Definicja przestrzeni topologicznej X jest punktem przestrzeni X nie należącym do domknięcia zbioru A. Dla linii płaskiej (powierzchni) dzielącej.
 • RZUTY RELACJI: Definicja ⊆ X1×X2nazywa się podzbiory R1i R2 przestrzeni adekwatnie X1 i X2, określone następująco: R/i>1< jest zbiorem wszystkich takich przedmiotów.
 • CZĘSTOŚĆ WZGLĘDNA: Definicja zobacz frekwencja zdarzenia.

Co to znaczy z fizyki

Definicje z fizyki. Wzory i obliczenia z fizyki. Przedmiot fizyka ciężki do zaliczenia. Co to jest w fizyce:

 • Co znaczy Fazowa Przemiana Pojęcie przemiana fazowa mechanizm, gdzie w sposób skokowy zmieniają się różne właściwości ciała, na przykład topnienie, krzepnięcie, parowanie itp.
 • Co znaczy Przemysłowe Nieużytki Pojęcie nieużytki przemysłowe grunty po eksploatacji przemysłowej, na przykład wyrobiska, które stają się użytkami po ich rekultywacji.
 • Co znaczy Inkwilinizm Pojęcie inkwilinizm skrajna forma pasożytnictwa, gdzie gatunek pasożyta jest kompletnie uzależniony od gospodarza.
 • Co znaczy Guz Pojęcie guz, narośl zgrubienie albo uwypuklenie występujące na powierzchni ciała lub narządu organizmu żywego, mające regularnie podłoże chorobowe.
 • ROŚLINY OWADOŻERNE: Pojęcie ekipa roślin samożywnych przystosowana do chwytania i trawienia drobnych zwierząt, zazwyczaj owadów. Do chwytania i trawienia zwierząt.
 • CZERWONA KSIĘGA GATUNKÓW ZAGROŻONYCH: Pojęcie gatunków zagrożonych rejestr zagrożonych wyginięciem organizmów na Ziemi. Pierwszą listę zagrożonych gatunków opublikowała Międzynarodowa.
 • BIOLITY: Pojęcie osadowe powstałe ze szczątków organizmów roślinnych albo zwierzęcych i produktów ich mechanizmów biologicznych, na przykład ziemia.
 • LIZOL: Pojęcie lizol 50% roztwór krezolu (metylofenol) w mydle potasowym. Jest użytkowany do dezynfekcji elementów.

Jak się pisze, pisownia poprawna

Jak to się mówi, jak to się piszę. Zagadnienia z gramatyki języka polskiego. Poprawna pisownia, zasady polskiej pisowni.

 • Pisownia Yorkshire Terrier Tłumaczenie york/shire ter/rier (rasa psów) york/shire ter/riera, york/shire ter/rierze; york/shire ter/riery.
 • Pisownia Jabłonka Tłumaczenie jabłon/ka (mała jabłoń) tej -n/ce, tę -n/kę, z -n/ką; tych -nek, tym -n/kom.
 • Pisownia Wszechwładza Tłumaczenie wszech/władza tę -dzę, z -dzą.
 • Pisownia Dozorca Tłumaczenie dozorca -cę, -cą; -cy, -ców, -com.
 • RUNO: Tłumaczenie runo o -nie; tych run, tym -nom.
 • ZEPPELIN: Tłumaczenie zep/pelin (sterowiec) -na, -nie; -ny, -nów.
 • NAPYLIĆ: Tłumaczenie napylić -lę, -lą; -l/cie.
 • BRUZDKA: Tłumaczenie bruzd/ka tej -d/ce, tę -d/kę, z -d/ką; tych -dek, tym -d/kom.