Portal wiedzy: co to jest? Co to znaczy w słowniku? Spis definicji i pojęć. Wyjaśnienie fizyka i.
tłumaczenie co oznacza co to jest

Definicje matematyczne, słownik matematyki

Pojęcia ze szkolnej matematyki. Wzory i obliczenia matematyczne.

 • Co znaczy Twierdzenie Cramera Definicja zobacz twierdzenie Cramera.
 • Co znaczy Harmoniczne Drgania Definicja zmienną w okresie powodem, której kierunek działania jest w każdej chwili przeciwny do odchylenia od stanu równowagi, a rozmiar jest.
 • Co znaczy Ograniczony Zbiór Definicja przestrzeni metrycznej nazywa się ograniczonym (w sensie metrycznym), gdy istnieje kula domknięta w tej przestrzeni, zawierająca zestaw A.
 • Co znaczy Rozdzielająca Prosta Definicja A to jest taka prosta L, położona na płaszczyźnie Π tej figury, iż punkty figury A leżą po obu stronach tej prostej na płaszczyźnie Π; na.
 • Matematyka TRAPEZ KRZYWOLINIOWY: Definicja ciągłymi funkcjami rzeczywistymi, ustalonymi w przedziale [a,b] i spełniającymi dla x ∈ [a,b] nierówność f(x) ≤ g(x), to zestaw wszystkich.
 • Matematyka KWANTYFIKATOR: Definicja któregokolwiek spośród słów każdy ( dla każdego ) albo istnieje ( dla jakiegoś ), odniesione do zmiennej występującej w warunku (funkcja.
 • Matematyka ANALITYCZNE FUNKCJE: Definicja zobacz funkcje analityczne.
 • Matematyka OPERACJA LINIOWA: Definicja odwzorowania liniowego przestrzeni liniowych, na przykład różniczkowanie funkcji rzeczywistych zmiennej rzeczywistej jest operacją liniową.
 • Matematyka PRZEKSZTAŁCENIE: Definicja szerszym: - przeciwieństwo słowa funkcja albo odwzorowanie, stosowany raczej wtedy, gdy jego dziedziną i przeciwdziedziną są figury albo.

Co to znaczy z fizyki

Definicje z fizyki. Wzory i obliczenia z fizyki. Przedmiot fizyka ciężki do zaliczenia. Co to jest w fizyce:

 • Co znaczy Picia Do Woda Pojęcie woda do picia woda o odpowiednich właściwościach, przeznaczoną do picia i na cele gospodarcze.
 • Co znaczy Ceramiczne Wyroby Pojęcie towary wykonane z adekwatnie przygotowanej masy, składającej się raczej z gliny, która po wypaleniu w wysokiej temp. przekształca się w.
 • Co znaczy Pustynnienie Pojęcie mechanizm zachodzący na powierzchni Ziemi, przejawiający się zachwianiem stosunków wodnych i warunków klimatycznych, który spowodowany jest.
 • Co znaczy Mikroflora Pojęcie gatunków drobnoustrojów (niewidocznych gołym okiem, dostrzegalnych dopiero pod mikroskopem) występujących w ustalonym siedlisku (środowisku.
 • W szkole MOSIĄDZ: Pojęcie mosiądz stop miedzi z cynkiem.
 • W szkole GŁÓWNY KONSERWATOR PRZYRODY: Pojęcie konserwator przyrody organ sprawujący nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony przyrody w Polsce w imieniu Ministra Środowiska, a więc.
 • W szkole SAPROBIONTY: Pojęcie organizmy żywe odżywiające się wyłącznie rozkładającymi się szczątkami roślinnymi i zwierzęcymi, stanowiącymi ich środowisko bytowania.
 • W szkole KWAS FLUOROWODOROWY: Pojęcie roztwór wodny fluorowodoru (HF). Bezbarwna ciecz o ostrej woni, rozpuszcza przewarzająca część metali (prócz złota, platyny i ołowiu) i.
 • W szkole SIŁA CIĘŻKOŚCI: Pojęcie siła ciężkości wypadkowa siła przyciągania grawitacyjnego i siły odśrodkowej ruchu obrotowego Ziemi.

Jak się pisze, pisownia poprawna

Jak to się mówi, jak to się piszę. Zagadnienia z gramatyki języka polskiego. Poprawna pisownia, zasady polskiej pisowni.

 • Pisownia Pozować Tłumaczenie pozować (ja) -zuję, (on) -zuje, -zują.
 • Pisownia Mrukliwy Tłumaczenie mruk/liwy; -wi.
 • Pisownia Kapcan Tłumaczenie kapcan -nie; te -ny, -nów.
 • Pisownia Spękać Tłumaczenie spękać -ka, -kają.
 • Jak się pisze PANCZENISTA: Tłumaczenie panczenista (łyżwiarz jeżdżący na penczenach) -iście, -istę, z -istą; -iści, -istów, tym -istom.
 • Jak się pisze GORYLICA: Tłumaczenie gorylica tę -icę, z -icą; tych -ic, tym -icom.
 • Jak się pisze ROZKOLPORTOWAĆ: Tłumaczenie roz/kol/portować (ja) -tuję, (on) -tuje; -tują.
 • Jak się pisze ALFONS: Tłumaczenie Alfons (imię) -nsie; -nsowie, -nsów.
 • Jak się pisze ZJEŻDŻAĆ: Tłumaczenie zjeżdżać -am, -ają.