Portal wiedzy: co to jest? Co to znaczy w słowniku? Spis definicji i pojęć. Wyjaśnienie fizyka i.
tłumaczenie co oznacza co to jest

Definicje matematyczne, słownik matematyki

Pojęcia ze szkolnej matematyki. Wzory i obliczenia matematyczne.

 • Co znaczy twierdzenie Banacha o punkcie stałym Definicja zupełną przestrzenią metryczną z metryką ρ, a f: X X - odwzorowaniem dla którego istnieje takie c < 1, iż ρ [f(x),f(y)] ≤ c ρ (x,y) dla x.
 • Co znaczy Ego Caratheodory Warunek Definicja przestrzeni X jest ustalona funkcja γ: 2X [0, ∞], spełniająca warunki: to podzbiór A przestrzeni X spełnia warunek Carathéodory´ego.
 • Co znaczy Pierwiastkowanie Definicja zespół czynności prowadzących do obliczenia pierwiastka arytmetycznego, na przykład algorytm pierwiastkowania.
 • Co znaczy Funkcjonalna Analiza Definicja badająca głębokie związki pomiędzy odwzorowaniami (funkcjami) przez badanie tak zwany przestrzeni funkcyjnych, a więc struktur.
 • NIESKOŃCZONOŚĆ DODATNIA: Definicja przedmiot oznaczany symbolem ∞. Zobacz nieskończoność.
 • PARABOLOIDA OBROTOWA: Definicja paraboloida eliptyczna.
 • LICZBY FIBONACCIEGO: Definicja ciąg (cn) liczb naturalnych, określony następująco: c1 = c2 = 1 i cn = cn - 2 + cn - 1 dla n > 2.
 • IDEM PER IDEM: Definicja błędu definiowania, polegającego na określeniu jakiegoś definicje dzięki niego samego. Błąd ten może dotyczyć pojedynczej definicji lub.

Co to znaczy z fizyki

Definicje z fizyki. Wzory i obliczenia z fizyki. Przedmiot fizyka ciężki do zaliczenia. Co to jest w fizyce:

 • Co znaczy Falowa Optyka Pojęcie optyka falowa dział optyki opisujący dyfrakcję, interferencję i polaryzację na gruncie falowej natury światła.
 • Co znaczy Pelagial Pojęcie toń wodna w morzach, oceanach i ogromnych jeziorach granicząca ze strefą brzegową i strefą głębinową. Rozciąga się do granicy przenikania.
 • Co znaczy Higroskop Pojęcie higroskop przyrząd do wskazywania zmian wilgotności powietrza (bez podziałki.
 • Co znaczy Ultraelementy Pojęcie pierwiastki chemiczne występujące w śladowych ilościach w organizmach żywych, stanowiące mniej niż jedną milionową część ich masy. Należą.
 • SCYNTYLACJA: Pojęcie krótkotrwały błysk świetlny (10-4-10-9 s) spowodowany poprzez wpływ promieniowania jądrowego z atomami w nie wszystkich materiałach.
 • WIELKOŚĆ EKSTENSYWNA: Pojęcie rozmiar w układzie makroskopowym proporcjonalna do rozmiaru układu, na przykład objętość, masa. Układ makroskopowy można opisać przy.
 • OPTYKA: Pojęcie zajmujący się zjawiskami emisji, propagacji i absorpcji światła poprzez materię. Obejmuje badania promieniowania elektromagnetycznego o.
 • HUMIFIKACJA: Pojęcie mechanizm przekształcania się substancji organicznych (szczątków roślinnych albo zwierzęcych) w próchnicę (humus) pod wpływem.

Jak się pisze, pisownia poprawna

Jak to się mówi, jak to się piszę. Zagadnienia z gramatyki języka polskiego. Poprawna pisownia, zasady polskiej pisowni.

 • Pisownia Orientować Tłumaczenie orientować (ja) -tuję, (on) -tuje, -tują.
 • Pisownia Szybko Tnący Tłumaczenie szybko tnący.
 • Pisownia Ciemięzca Tłumaczenie ciemięz/ca -cy, -cę, -cą; -ców, -com.
 • Pisownia Szekspirologia Tłumaczenie szeks/pirologia tej -gii, tę -gię, z -gią.
 • KWARTA: Tłumaczenie kwarta tej -rcie, tę -rtę, z -rtą; tych kwart, tym kwartom.
 • OTRZEĆ: Tłumaczenie o/trzeć o/trę, o/trzesz, o/trą; o/trzyj/cie; otarł, otar/li; otarł/szy; otar/ty.
 • ŚCIĄGAWKA: Tłumaczenie ściągaw/ka tej -w/ce, tę -w/kę, ze -w/ką; tych -wek, tym -w/kom.
 • KSIĘGARSKI: Tłumaczenie księgar/ski; -scy.