Portal wiedzy: co to jest? Co to znaczy w słowniku? Spis definicji i pojęć. Wyjaśnienie fizyka i.
tłumaczenie co oznacza co to jest

Definicje matematyczne, słownik matematyki

Pojęcia ze szkolnej matematyki. Wzory i obliczenia matematyczne.

 • Co znaczy warunek konieczny zbieżności szeregu Definicja jest następującym twierdzeniem: jeśli szereg ∑an liczb rzeczywistych albo zespolonych jest zbieżny, to.
 • Co znaczy Zespolone Liczby Definicja parami (a,b) liczb rzeczywistych, zapisywanymi przeważnie w formie a + bi zamiast (a,b). Liczby rzeczywiste a i b nazywają się adekwatnie.
 • Co znaczy Kres Górny Definicja zobacz kres dolny.
 • Co znaczy Właściwy Ułamek Definicja ułamek zwyczajny, gdzie bezwzględna wartość licznika jest mniejsza od bezwzględnej wartości mianownika.
 • Matematyka TABLICZKA MNOŻENIA: Definicja w różny sposób prezentowane rezultaty mnożenia dowolnej pary liczb naturalnych od 1 do 10, np.
 • Matematyka KUB: Definicja sześcian.
 • Matematyka DOPEŁNIENIE ALGEBRAICZNE: Definicja macierzy kwadratowej A = [aij]i,j = 1,...,n jest liczbą Aij = (- 1)i + jMij, gdzie Mij jest minorem macierzy A stworzonym poprzez usuwanie.
 • Matematyka PERSPEKTYWA ŚRODKOWA: Definicja zobacz perspektywa.
 • Matematyka WYSOKOŚĆ GRANIASTOSŁUPA: Definicja zobacz graniastosłup.

Co to znaczy z fizyki

Definicje z fizyki. Wzory i obliczenia z fizyki. Przedmiot fizyka ciężki do zaliczenia. Co to jest w fizyce:

 • Co znaczy Lejność Pojęcie lejność umiejętność ciekłego metalu albo stopu do wypełniania formy odlewniczej.
 • Co znaczy Konwergencja Pojęcie mechanizm ewolucyjny opierający na występowaniu podobnych cech budowy i funkcji u organizmów różnych grup systematycznych, lecz żyjących w.
 • Co znaczy Sozotechnika Pojęcie edukacja zajmująca się problemami ochrony przyrody i jej zasobów, raczej racjonalnym doborem metod kształtowania i ochrony środowiska w.
 • Co znaczy Żółta Plamka Pojęcie plamka żółta miejsce na siatkówce oka, położone naprzeciwko soczewki ocznej, czułe na światło dzienne.
 • W szkole WARSTWA ORNA: Pojęcie warstwa orna zewnętrzna warstwa w profilu glebowym, jest to górna część gleby poddana uprawie mechanicznej.
 • W szkole STYGOBIONTY: Pojęcie organizmy żyjące w podziemnych albo pozbawionych światła warstwach wody. Cechują je silnie rozwinięte narządy dotyku, zanik wzroku i.
 • W szkole KONKURENCJA EKSPLOATACYJNA: Pojęcie eksploatacyjna antagonistyczna interakcja międzypopulacyjna polegająca na tym, iż w rezultacie działań pośrednich występuje ograniczony.
 • W szkole HIGROSTAT: Pojęcie higrostat urządzenie użytkowane w automatycznej regulacji wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu zamkniętym.
 • W szkole FLUOROWANIE: Pojęcie dodawanie związków fluoru do zbiorników, mechanizmów wody pitnej na terenach, gdzie woda jest uboga we fluorki. Ma działanie profilaktyczne.

Jak się pisze, pisownia poprawna

Jak to się mówi, jak to się piszę. Zagadnienia z gramatyki języka polskiego. Poprawna pisownia, zasady polskiej pisowni.

 • Pisownia Opolanin Tłumaczenie opolanin (mieszkaniec Opola) -anina, -aninie; -anie, -an.
 • Pisownia Melancholik Tłumaczenie melancholik -ikiem; -icy, -ików.
 • Pisownia Garłacz Tłumaczenie garłacz (gołąb) -cza, B = D; -cze, -czy.
 • Pisownia Kabłąk Tłumaczenie kabłąk -ka, -kiem; -ki, -ków.
 • Jak się pisze AGAMEMNON: Tłumaczenie Agamemnon -na, -nie.
 • Jak się pisze PÓŁTRAMPEK: Tłumaczenie pół/trampek -p/ka, -p/kiem; -p/ki, -p/ków.
 • Jak się pisze MĘŻUŚ: Tłumaczenie mężuś -usiem; -usie, -usiów.
 • Jak się pisze DŻINSY: Tłumaczenie dżinsy (spodnie) -sów.
 • Jak się pisze PRZESIEDLENIE: Tłumaczenie przesied/lenie.