Portal wiedzy: co to jest? Co to znaczy w słowniku? Spis definicji i pojęć. Wyjaśnienie fizyka i.
tłumaczenie co oznacza co to jest

Definicje matematyczne, słownik matematyki

Pojęcia ze szkolnej matematyki. Wzory i obliczenia matematyczne.

 • Co znaczy Grupy Elementy Sprzężone Definicja ekipy G nazywa się sprzężonymi, gdy jeden z nich jest obrazem drugiego poprzez automorfizm wewnętrzyny tej ekipy, a więc gdy istnieje takie.
 • Co znaczy Pola Jednostki Definicja jednostek długości; fundamentalną jest metr kwadratowy (1 m2), a inną, regularnie stosowaną, jest hektar (1 ha = 10 000 m2). Pozostałe.
 • Co znaczy Metryczna Przestrzeń Zupełna Definicja przestrzeń metryczna mająca tę własność, iż każdy ciąg jej punktów, spełniający warunek Cauchy´ego, jest zbieżny do punktu tej przestrzeni.
 • Co znaczy Kolejne Boki Definicja sąsiednie) - dwa boki wielokąta albo łamanej, których wspólną częścią jest jeden z wierzchołków tego wielokąta albo łamanej.
 • PRZEKRÓJ RODZINY ZBIORÓW: Definicja zestaw będący częścią wspólną wszystkich zbiorów należących do danej rodziny.
 • WSPÓLNA KRAWĘDŹ ŚCIAN: Definicja częścią dwóch ścian wielościanu jest jego krawędź, to nazywa się ona wspólną krawędzią tych ścian, a ściany te nazywają się sąsiednimi.
 • EULERA MASCHERONIEGO STAŁA: Definicja zobacz stała Eulera - Mascheroniego.
 • DZIELNIK GRUPY: Definicja ekipy G bywa nazywana jej dzielnikiem, bo dzieli tę grupę na rozłączne albo identyczne zbiory postaci gdzie a ∈ G a działanie grupowe tej.

Co to znaczy z fizyki

Definicje z fizyki. Wzory i obliczenia z fizyki. Przedmiot fizyka ciężki do zaliczenia. Co to jest w fizyce:

 • Co znaczy C Pojęcie pierwiastek chemiczny IV ekipy układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 6 i masie atomowej 12.011. Ciało stałe odporne na.
 • Co znaczy Detergenty Pojęcie chemiczne powierzchniowo aktywne o właściwościach piorących, myjących i czyszczących; ich działanie bazuje na obniżeniu napięcia.
 • Co znaczy Przypadkowe Pasożyty Pojęcie przypadkowe organizmy, które na ogół prowadzą wolny tryb życia chociaż, gdy przypadkowo przedostaną się do wnętrza organizmu rozpoczynają.
 • Co znaczy Destylat Pojęcie destylat wytwór skroplenia pary w procesie destylacji.
 • LEPIK: Pojęcie maziste tworzywo, pozyskiwane jako wytwór odpadowy przy rafinacji ropy naftowej albo odgazowania węgla. Szkodliwy dla zdrowia, nie powinien.
 • WYSPA: Pojęcie wyspa ląd otoczony wodą. Powstaje w rezultacie zanurzenia lądu albo nierównomiernego wypiętrzenia dna morskiego.
 • DOBÓR: Pojęcie mechanizm eliminacji genotypów, które z racji na posiadane cechy są negatywne dla dalszej hodowli (uprawy) albo doskonalenia gatunku.
 • KRWINKI: Pojęcie krwinki, ciałka krwi komórki krwi ssaków. Odznacza się krwinki czerwone (erytrocyty) i krwinki białe (leukocyty.

Jak się pisze, pisownia poprawna

Jak to się mówi, jak to się piszę. Zagadnienia z gramatyki języka polskiego. Poprawna pisownia, zasady polskiej pisowni.

 • Pisownia Pułkownik Tłumaczenie pułkow/nik -ikiem; -icy, -ików.
 • Pisownia Socjalizm Tłumaczenie socjalizm -zmu, -zmie.
 • Pisownia Rutyniarski Tłumaczenie rutyniar/ski; -scy.
 • Pisownia Wyjątek Tłumaczenie wyjątek -t/ku, -t/kiem; -t/ków.
 • IMPRESYJNY: Tłumaczenie im/presyj/ny.
 • KIBLOWAĆ: Tłumaczenie kiblować (ja) l-uję, (on) l-uje, l-ują.
 • GRYPKA: Tłumaczenie gryp/ka tej -p/ce, te -p/kę, z -p/ką; tych -pek, tym -p/kom.
 • ROZWRZESZCZANY: Tłumaczenie roz/wrzeszczany; -ni.