Portal wiedzy: co to jest? Co to znaczy w słowniku? Spis definicji i pojęć. Wyjaśnienie fizyka i.
tłumaczenie co oznacza co to jest

Definicje matematyczne, słownik matematyki

Pojęcia ze szkolnej matematyki. Wzory i obliczenia matematyczne.

 • Co znaczy Galileusza Przekształcenie Definicja postaci x´ = a11x + a12y + a13z - v1t, y´ = a21x + a22y + a23z - v2t, z´ = a31x + a32y + a33z - v3t, t´ = t, gdzie (x, y, z, t) i (x´, y´.
 • Co znaczy Zbiorów Złącze Złączenie Definicja dawniej lansowana, polska nazwa sumy zbiorów, która jednak nie przyjęła się.
 • Co znaczy Nieciągłość Istotna Definicja zobacz funkcja nieciągła.
 • Co znaczy zgodność orientacji sąsiednich komórek Definicja sympleksy) ukierunkowane o równych wymiarach mają orientacje właściwe, gdy na wspólnej ścianie o wymiarze o 1 niższym indukują orientacje.
 • Matematyka MACIERZ UZUPEŁNIONA: Definicja zobacz macierze układu równań liniowych.
 • Matematyka GRANICE EKSTREMALNE: Definicja wspólna nazwa dolnej granicy i górnej granicy funkcji rzeczywistych i ciągów liczbowych.
 • Matematyka STĘŻENIE: Definicja najczęściej do roztworów i jest stosunkiem ilości substancji rozpuszczonej do ilości otrzymanego roztworu. Jeśli ilości te wyrażają.
 • Matematyka POCHODNA LOGARYTMICZNA: Definicja rzeczywistej o wartościach dodatnich f, jednej zmiennej rzeczywistej, nazwa ta znaczy pochodną funkcji złożonej f*(x) = lnf(x) równą.
 • Matematyka WSPÓŁRZĘDNE SFERYCZNE: Definicja trójwymiarowej odpowiednik współrzędnych biegunowych na płaszczyźnie. Układ współrzędnych sferycznych bazuje na ustaleniu w przestrzeni.

Co to znaczy z fizyki

Definicje z fizyki. Wzory i obliczenia z fizyki. Przedmiot fizyka ciężki do zaliczenia. Co to jest w fizyce:

 • Co znaczy Oktawa Pojęcie przedziału częstotliwości użytkowana w akustyce i muzyce. Przedział (interwał) częstotliwości jest oktawą, jeżeli relacja częstotliwości.
 • Co znaczy Zanieczyszczeń Imisja Pojęcie zanieczyszczeń liczba zanieczyszczeń pyłowych albo gazowych w jednostce objętości powietrza atmosferycznego, przynoszonych poprzez wiatr.
 • Co znaczy Rozpadlina Pojęcie rozpadlina szeroka szczelina w skale, powstała w rezultacie pęknięcia albo erozji skały.
 • Co znaczy A Joule Prawo Pojęcie głoszące, iż energia wewnętrzna danej masy jest tylko funkcją temp. i nie zależy od objętości i ciśnienia. Słuszne jest jedynie dla gazów.
 • W szkole BIOINDYKATORY: Pojęcie organizmy roślinne i zwierzęce cechujące się zróżnicowaną wrażliwością i charakterystyczną reakcją na działanie czynników środowiska. Są.
 • W szkole NIKIELINA: Pojęcie nikielina stop miedzi z niklem o zawartości 67% miedzi, 30% niklu i 3% manganu. Stosuje się go do wyrobu drutów oporowych i termoelementów.
 • W szkole STADIUM: Pojęcie stadium moment, faza rozwoju organizmu.
 • W szkole CZŁOWIEK: Pojęcie świata zwierzęcego o najwyższym rozwoju, Homo sapiens: istota wyróżniająca się pośród innych najwyższym postępem psychiki, świadomości i.
 • W szkole PTAKI WĘDROWNE: Pojęcie ptaki odbywające regularne wędrówki sezonowe na określone tereny, na przykład bociany i jaskółki gnieżdżące się w Polsce odlatują na zimę.

Jak się pisze, pisownia poprawna

Jak to się mówi, jak to się piszę. Zagadnienia z gramatyki języka polskiego. Poprawna pisownia, zasady polskiej pisowni.

 • Pisownia Rozlewać Tłumaczenie roz/lewać -am, -ają.
 • Pisownia Rezygnować Tłumaczenie rezygnować (ja) -nuję, (on) -nuje, -nują.
 • Pisownia Wierszyk Tłumaczenie wierszyk -ka, -kiem; -ki, -ków.
 • Pisownia Belwederczyk Tłumaczenie bel/weder/czyk -ykiem; -ycy, -yków.
 • Jak się pisze WIGOR: Tłumaczenie wigor -ru, -rze.
 • Jak się pisze DOBROWOLNY: Tłumaczenie dobrowol/ny.
 • Jak się pisze NADRZECZNY: Tłumaczenie nad/rzecz/ny.
 • Jak się pisze POLSKI CZERWONY KRZYŻ: Tłumaczenie Pol/ski Czerwony Krzyż Pol/skiego Czerwonego Krzyża (skrót: PCK.
 • Jak się pisze PRZETRZEBIĆ: Tłumaczenie prze/trzebić -bię, -bią; -trzeb/cie.