Portal wiedzy: co to jest? Co to znaczy w słowniku? Spis definicji i pojęć. Wyjaśnienie fizyka i.
tłumaczenie co oznacza co to jest

Definicje matematyczne, słownik matematyki

Pojęcia ze szkolnej matematyki. Wzory i obliczenia matematyczne.

 • Co znaczy Przybliżone Całkowanie Definicja przybliżonych wartości całek oznaczonych z funkcji jednej albo kilku zmiennych. Przeważnie obliczenia tego dokonuje się poprzez zastąpienie.
 • Co znaczy Rektyfikująca Prostująca Płaszczyzna Definicja punkcie P krzywej gładkiej C to jest płaszczyzna zawierająca styczną do krzywej C w punkcie P i prostopadła do normalnej głównej do krzywej.
 • Co znaczy Antyspodkowa Definicja punktu P jako bieguna - krzywa K styczna do wszystkich prostych przechodzących poprzez poszczególne punkty krzywej C i prostopadłych do.
 • Co znaczy Entropia Definicja w takich dziedzinach nauk przyrodniczych, które badają zjawiska powiązane z przypadkowością (na przykład termodynamika, teoria informacji.
 • PARAMETRY ROZKŁADU: Definicja odmiennie charakterystyki rozkładu.
 • CASSINIEGO DWUOWAL: Definicja zobacz dwuowal Cassiniego.
 • IDEM PER IDEM: Definicja błędu definiowania, polegającego na określeniu jakiegoś definicje dzięki niego samego. Błąd ten może dotyczyć pojedynczej definicji lub.
 • NIERÓWNOŚĆ CAUCHY´EGO: Definicja zobacz nierówność Buniakowskiego-Schwarza.

Co to znaczy z fizyki

Definicje z fizyki. Wzory i obliczenia z fizyki. Przedmiot fizyka ciężki do zaliczenia. Co to jest w fizyce:

 • Co znaczy Elektroliza Pojęcie mechanizm elektrochemiczny, który bazuje na rozkładzie elektrolitu z wydzieleniem na elektrodach metalu albo gazu pod wpływem stałego prądu.
 • Co znaczy Helokreny Pojęcie bagienne powstające, gdy woda przesącza się od dołu poprzez warstwę ziemi i tworzy podmokłe, zarośnięte bagnisko. Ten typ źródeł.
 • Co znaczy Zaraza Pojęcie zaraza dolegliwość nie wszystkich roślin spowodowana grzybami, powodująca porażenie liści, na przykład zaraza ziemniaczana.
 • Co znaczy Nadosadowa Ciecz Pojęcie ciecz nadosadowa ciecz nad warstwą od stałego osadu.
 • STRUKTURA WIEKOWA POPULACJI: Pojęcie populacji zróżnicowanie populacji pod względem wiekowym osobników albo pod względem osobników znajdujących się w różnych stadiach rozwoju.
 • POMIAR: Pojęcie pomiar czynność doświadczalna, której celem jest wyznaczenie wartości określonej wielkości, na przykład fizycznej.
 • ABYSAL: Pojęcie przydenna wód oceanicznych, leżąca poniżej wzniesienia kontynentalnego na głębokości od 4000 do 10 000 m. Panuje w niej ciemność, niska.
 • WITAMINA B: Pojęcie wit. B nazwa ekipy witamin B1, B2, B6, B12, PP, H, kwasu foliowego.

Jak się pisze, pisownia poprawna

Jak to się mówi, jak to się piszę. Zagadnienia z gramatyki języka polskiego. Poprawna pisownia, zasady polskiej pisowni.

 • Pisownia Tomiszcze Tłumaczenie tomiszcze; -czy.
 • Pisownia Posądzenie Tłumaczenie posądzenie; tych -dzeń, tym -dzeniom.
 • Pisownia Kielczanin Tłumaczenie kielczanin (mieszkaniec Kielc) -anina, -aninie; -anie, -an.
 • Pisownia Germański Tłumaczenie germań/ski; -scy.
 • SZKLIĆ: Tłumaczenie szklić szklę, szklisz, szklą; szklij/cie.
 • MEDALIER: Tłumaczenie medalier -ra, -rze; -rzy, -rów.
 • ZREWOLUCJONIZOWAĆ: Tłumaczenie zrewolu/cjonizować (ja) -zuję, (on) -zuje, -zują.
 • COHEN: Tłumaczenie Cohen: Leo/nard Cohen, Leo/narda Cohena, o Leo/nardzie Cohenie.