Portal wiedzy: co to jest? Co to znaczy w słowniku? Spis definicji i pojęć. Wyjaśnienie fizyka i.
tłumaczenie co oznacza co to jest

Definicje matematyczne, słownik matematyki

Pojęcia ze szkolnej matematyki. Wzory i obliczenia matematyczne.

 • Co znaczy Pół Definicja kolokwialna nazwa liczby.
 • Co znaczy Populacja Definicja statystyce na oznaczenie zbioru wszystkich przedmiotów podlegających ustalonemu badaniu statystycznemu. W statystyce jednak, w odróżnieniu.
 • Co znaczy Statystyka Definicja się gromadzeniem i opracowywaniem danych dotyczących zjawisk masowych albo powtarzających się i badaniem reguł, wg których zjawiska te.
 • Co znaczy Miejska Metryka Definicja określonym, kartezjańskim układem współrzędnych, jest funkcją ρ0 ustaloną wzorem gdzie (a1,a2) i (b1,b2) są współrzędnymi punktów.
 • OWAL CASSINIEGO: Definicja zobacz krzywe Cassiniego.
 • KRYTERIUM DIRICHLETA: Definicja jednostajnej zbieżności szeregów funkcyjnych orzekające, iż jeżeli (an) jest malejącym i zbieżnym do zera ciągiem liczb rzeczywistych a (fn.
 • ARCHIMEDESA WIELOŚCIAN: Definicja zobacz wielościan Archimedesa.
 • CZEBYSZEWA SIEĆ: Definicja powierzchni, iż każdy czworokąt o wierzchołkach w węzłach tej sieci i bokach na niej ma przeciwległe boki (normalnie krzywoliniowe) równej.

Co to znaczy z fizyki

Definicje z fizyki. Wzory i obliczenia z fizyki. Przedmiot fizyka ciężki do zaliczenia. Co to jest w fizyce:

 • Co znaczy Lot Pojęcie lot sposób przemieszczania się w powietrzu ptaków i owadów, gdzie używana jest siła nośna skrzydeł.
 • Co znaczy Emitory Pojęcie emitory pionowe wyrzutnie pyłów i gazów pochodzących z różnych mechanizmów przemysłowych i z mechanizmów spalania.
 • Co znaczy Naftowej Ropy Rafineria Pojęcie naftowej zakład przemysłowy przetwarzający ropę naftową na różne produkty, raczej paliwa (benzynę, olej napędowy, olej opałowy), oleje.
 • Co znaczy Sr Pojęcie żółtawy pierwiastek metaliczny, należący do II ekipy układu okresowego o liczbie atomowej 38, masie atomowej 87.62 i gęstości = 2.6 g·cm-3.
 • MURSZ: Pojęcie drewna pod wpływem działania szkodliwych grzybów i rzadziej bakterii. Do typowych szkodliwych grzybów należą: właściwy grzyb domowy, huby i.
 • RODZINA MONOGAMICZNA: Pojęcie rodzina monogamiczna ekipa zwierząt, w skład której wchodzi para osobników rozrodowych i ich potomstwo.
 • SKRZELA: Pojęcie skrzela narządy oddechowe ryb i kręgoustych, które umożliwiają pobieranie tlenu rozpuszczonego w wodzie.
 • DŻUL: Pojęcie pracy i energii w układzie SI, która równa jest pracy wykonanej poprzez siłę 1 N w kierunku jej działania na drodze o długości 1 m (1 J.

Jak się pisze, pisownia poprawna

Jak to się mówi, jak to się piszę. Zagadnienia z gramatyki języka polskiego. Poprawna pisownia, zasady polskiej pisowni.

 • Pisownia Fryzyjski Tłumaczenie fryzyj/ski (od: Fryzja); -scy: bydło fryzyjskie, ale: Wyspy Fryzyjskie.
 • Pisownia Pieczołowitość Tłumaczenie pieczołowitość -ści.
 • Pisownia Upupić Tłumaczenie upupić -pię, -pią; -p/cie.
 • Pisownia Rozdźwięk Tłumaczenie roz/dźwięk -ku, -kiem; -ków.
 • OFFENBACH: Tłumaczenie Of/fen/bach: Jacques a. Jakub Of/fen/bach, Jacques´a Of/fen/bacha, o Jacques´u Of/fen/bachu.
 • ASTMA: Tłumaczenie astma tej astmie, tę astmę, z astmą.
 • GRENADIERSKI: Tłumaczenie grenadier/ski.
 • ODPARTY: Tłumaczenie od/par/ty; -r/ci.