Portal wiedzy: co to jest? Co to znaczy w słowniku? Spis definicji i pojęć. Wyjaśnienie fizyka i.
tłumaczenie co oznacza co to jest

Definicje matematyczne, słownik matematyki

Pojęcia ze szkolnej matematyki. Wzory i obliczenia matematyczne.

 • Co znaczy Det Definicja powszechnie stosowany skrót, oznaczający wskaźnik macierzy kwadratowej.
 • Co znaczy Koła Okrąg Definicja okrąg będący brzegiem danego koła.
 • Co znaczy Zanikające Drgania Definicja drgania o amplitudzie malejącej, dążącej do 0.
 • Co znaczy układ równań liniowych jednorodny Definicja zobacz układ równań liniowych.
 • ODWZOROWANIE KONFOREMNE: Definicja płaszczyzny na tę samą albo inną płaszczyznę lub powierzchni na tę samą albo inną powierzchnię, przy którym obrazem dowolnych linii.
 • LEWOSKRĘTNY UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH: Definicja układ współrzędnych Oxyz w przestrzeni trójwymiarowej, którego oś Oz ma zwrot przeciwny do kierunku ruchu śruby prawej (zwykłej), gdy jej.
 • PIĘĆ: Definicja liczba naturalna będąca następnikiem (aksjomatyka liczb naturalnych) liczby cztery.
 • REDUKCJA WYRAZÓW PODOBNYCH: Definicja zastąpienie kilku wyrazów podobnych jednym, otrzymanym jako rezultat wykonania na tych słowach działań wskazanych w rozważanym wyrażeniu.

Co to znaczy z fizyki

Definicje z fizyki. Wzory i obliczenia z fizyki. Przedmiot fizyka ciężki do zaliczenia. Co to jest w fizyce:

 • Co znaczy Płyn Pojęcie płyn ośrodek gazowy albo ciekły, charakteryzujący się brakiem sprężystości postaciowej.
 • Co znaczy Deklinacja Pojęcie deklinacja, zboczenie kąt zawarty pomiędzy południkiem magnetycznym i południkiem geograficznym w ustalonym miejscu na powierzchni Ziemi.
 • Co znaczy Ozimina Pojęcie ozimina zboże pochodzące z jesiennego siewu, na przykład żyto.
 • Co znaczy Sód Pojęcie chemiczny z pierwszej ekipy układu okresowego o liczbie atomowej 11 i masie atomowej 22.989. Jest miękkim, srebrzystobiałym, błyszczącym.
 • DYSTRYBUCJA: Pojęcie dystrybucja podział dóbr materialnych pomiędzy członków społeczeństwa.
 • PANGEA: Pojęcie prakontynent, który istniał na Ziemi w karbonie (ok. 345-280 mln lat temu). Ok. 225 mln lat temu (pod koniec ery paleozoicznej) rozpadł się.
 • CUKROWNIA: Pojęcie cukrownia zakład wytwarzający cukier z buraków cukrowych albo trzciny cukrowej.
 • KONKURENCJA INTERFERENCYJNA: Pojęcie interferencyjna antagonistyczna interakcja zachodząca w rezultacie bezpośredniego kontaktu pomiędzy populacjami, na przykład występuje.

Jak się pisze, pisownia poprawna

Jak to się mówi, jak to się piszę. Zagadnienia z gramatyki języka polskiego. Poprawna pisownia, zasady polskiej pisowni.

 • Pisownia Warzywo Tłumaczenie warzywo o -rzywie; tych -rzyw, tym -rzywom.
 • Pisownia Jeśli Tłumaczenie jeśli.
 • Pisownia Pidgin Tłumaczenie pidgin zob. pidżin.
 • Pisownia Grubodziób Tłumaczenie grubodziób -dzioba a. -dzióba, -dziobie a. -dzióbie; -dziobów a. -dzióbów.
 • BYLE JAK: Tłumaczenie byle jak.
 • MADEMOISELLE: Tłumaczenie mademoiselle (panna) (skrót: Mlle) ndm.
 • RACUCH: Tłumaczenie racuch -cha; -chy, -chów.
 • PODZWROTNIKOWY: Tłumaczenie pod/zwrot/nikowy.