Definicja Przysposobienie. Czym jest między przysposabiającym a przysposobionym, jak pomiędzy.
przysposobienie co to jest

Czy przydatne?

Definicja Przysposobienie

Co to jest PRZYSPOSOBIENIE: stworzenie takiego relacji między przysposabiającym a przysposobionym, jak pomiędzy rodzicami a dziećmi (w tym przysposobienie pełne nierozwiązywalne/ całkowite potwierdzone aktem urodzenia dziecka, gdzie przysposabiający wymieniony jest jako rodzic dziecka).

Definicja Pakiet Rodzinny:
Co to jest umowa ubezpieczenia zawierana na rzecz Głównego Ubezpieczonego i jego współmałżonka, wspólnie z ich dziećmi swoimi albo przysposobionymi przysposobienie.
Definicja Przewłaszczenie Na Zabezpieczenie:
Co to jest zabezpieczenia wykonania ustalonych zobowiązań pieniężnych. To jest umowa, gdzie właściciel (dłużnik, zbywca) jakiejś rzeczy ruchomej przenosi prawo do tej rzeczy na swojego wierzyciela. Równocześnie przysposobienie.
Definicja Poręczenie Wekslowe (Awal):
Co to jest zobowiązanie złożone na wekslu, gdzie zobowiązujemy się do zapłacenia długu, jeśli osoba, za którą poręczamy, w razie gdy ona nie zapłaci. Awal składany jest na przedniej stronie weksla, przez przysposobienie.
Definicja Przepięcie:
Co to jest innych niż uderzenie pioruna. To jest nagła zmiana parametrów prądu elektrycznego powodująca uszkodzenie albo zniszczenie ubezpieczonego mienia, wskutek stworzenia nagłego i krótkotrwałego napięcia przysposobienie.

Czym jest Przysposobienie znaczenie w Słownik P .

  • Dodano:
  • Autor: