Definicja Obligacji Fundusz. Czym jest inwestujące w papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu.
fundusz obligacji co to jest

Czy przydatne?

Definicja Obligacji Fundusz

Co to jest FUNDUSZ OBLIGACJI: Fundusze inwestycyjne inwestujące w papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu. Podzielone są one z racji na rodzaje kupowanych papierów wartościowych, średni termin wykupu i wiarygodność kredytową. To zwykle w najwyższym stopniu „bezpieczny” i niewiele agresywny typ funduszu.

Definicja Fundusz gwarancyjny:
Co to jest utworzony poprzez wszystkie towarzystwa emerytalne. Stanowi część mechanizmu bezpieczeństwa środków gromadzonych w OFE. Jego zadaniem jest uzupełnienie stanu kont członków PTE, gdy ten nie zdoła FUNDUSZ OBLIGACJI.
Definicja Fundusz akcji:
Co to jest najwyższym stopniu agresywny rodzaj funduszu inwestycyjnego - inwestorzy mogą liczyć na najwyższe zyski, lecz muszą także brać pod uwagę wysokie ryzyko inwestycyjne. Fundusze tego typu inwestują FUNDUSZ OBLIGACJI.
Definicja Franszyza redukcyjna:
Co to jest zastrzeżona w uwarunkowaniach ubezpieczenia stawka, o którą towarzystwo ubezpieczeniowe pomniejsza wypłaconą sumę odszkodowania (ustalana procentowo albo kwotowo FUNDUSZ OBLIGACJI.
Definicja Fundusz stabilnego wzrostu:
Co to jest rodzaju funduszach, lokowany jest raczej w bezpieczne papiery wartościowe, takie jak obligacje i bony skarbowe. W portfelu funduszu może się także znaleźć niewielką liczba akcji, co zmniejsza ryzyko FUNDUSZ OBLIGACJI.

Czym jest Fundusz obligacji znaczenie w Słownik F .

  • Dodano:
  • Autor: