Definicja Własny Udział. Czym jest ustalona umownie część szkody jaką ubezpieczający będzie.
udział własny co to jest

Czy przydatne?

Definicja Własny Udział

Co to jest UDZIAŁ WŁASNY: Udział własny to jest ustalona umownie część szkody jaką ubezpieczający będzie pokrywał z własnych środków. Udział własny określany jest procentowo.Przykład:szkoda = 1000, udział własny = 10%, odszkodowanie = 1000 - (1000 x 10%) = 900.

Definicja Umowa Ubezpieczenia:
Co to jest której zakład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia zdarzenia przewidzianego w umowie, z kolei ubezpieczający zobowiązuje się opłacać składkę ubezpieczeniową udział własny.
Definicja Ubezpieczający:
Co to jest ubezpieczenia, osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawiera umowę ubezpieczenia z ubezpieczycielem i zobowiązuje się do uiszczania składki udział własny.
Definicja Ubezpieczony:
Co to jest osoba fizyczna wymieniona imiennie w umowie ubezpieczeniowej, na rzecz której zawarto polisę udział własny.
Definicja Ubezpieczenie Na Życie Z Funduszem Inwestycyjnym:
Co to jest ubezpieczenia, które łączy w sobie ochronę zapewnioną poprzez ubezpieczenie na życie z funkcją oszczędnościową. Część składki inwestowana jest poprzez towarzystwo w ubezpieczeniowym funduszu udział własny.

Czym jest Udział własny znaczenie w Słownik U .

  • Dodano:
  • Autor: