Definicja Szpitalu W Pobyt. Czym jest medycznej, niezbędny z medycznego punktu widzenia pobyt.
pobyt szpitalu co to jest

Czy przydatne?

Definicja Szpitalu W Pobyt

Co to jest POBYT W SZPITALU: odnotowany w dokumentacji medycznej, niezbędny z medycznego punktu widzenia pobyt Ubezpieczonego w szpitalu trwający nieprzerwanie przynajmniej 24 godziny, którego celem jest leczenie Ubezpieczonego, albo który związany jest z ciążą bądź porodem.

Definicja Partner Medyczny:
Co to jest placówka medyczna, z którą towarzystwo ubezpieczeniowe zawarło porozumienie w kwestii udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego pobyt w szpitalu.
Definicja Pośrednik Ubezpieczeniowy:
Co to jest agent ubezpieczeniowy albo broker ubezpieczeniowy pobyt w szpitalu.
Definicja Poręczenie Cywilne:
Co to jest gdzie poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie, jeśli dłużnik nie wykona zobowiązania w ustalonym czasie. Umowa poręczenia powinna być zawarta pisemnie pod rygorem pobyt w szpitalu.
Definicja Przystąpienie Do Długu:
Co to jest tym, iż do istniejącego już zobowiązania dłużnika głównego przystępuje osoba trzecie, która od tego czasu staje się takim samym dłużnikiem jak ten pierwotny. Dotychczasowy dłużnik nie zostaje pobyt w szpitalu.

Czym jest Pobyt w szpitalu znaczenie w Słownik P .

  • Dodano:
  • Autor: