Definicja CIŚNIENIE SPRĘŻANIA. Czym jest spalania silnika spalinowego tłokowego po zakończeniu suwu.
ciśnienie sprężania co to jest

Czy przydatne?

Definicja Ciśnienie sprężania

Co znaczy CIŚNIENIE SPRĘŻANIA: Ciśnienie sprężania to Ciśnienie, jakie panuje w komorze spalania silnika spalinowego tłokowego po zakończeniu suwu sprężania. Jego wartość zależy od: - stopnia sprężania, - kąta zamknięcia zaworu dolotowego, - parametrów termodynamicznych czynnika roboczego na wlocie do cylindra, - współczynników napełnienia i zanieczyszczenia, - średniej wartości wykładnika politropy, - nieszczelności:       * pomiędzy zaworami i gniazdami zaworowymi,       * pomiędzy tłokiem i cylindrem.Nieszczelności te świadczą o zużyciu silnika, dlatego pomiar tego ciśnienia jest fundamentalną sposobem diagnostyki silnika tłokowego. Pomiaru ciśnienia sprężania dokonuje się przy użyciu przystosowanego do tego celu manometru, zwanego kolokwialnie próbnikiem ciśnienia. Dla silników o zapłonie samoczynnym i silników o zapłonie iskrowym użytkowane są inne konstrukcyjnie próbniki ciśnień, co wynika z innego zakresu pomiarowego

Czym jest Ciśnienie sprężania znaczenie w Słownik motoryzacja C .