Portal wiedzy: co to jest? Co to znaczy? Spis definicji i słownik pojęć. Wyjaśnienie fizyki i biologii. Informacje do szkoły, słownik do pomocy.
znaczenie, definicja, tłumaczenie, co znaczy, co oznacza, co to jest, słownik, wyjaśnienie

Definicje matematyczne, słownik matematyki

Pojęcia ze szkolnej matematyki. Wzory i obliczenia matematyczne.

Słownik i lekcje z fizyki

Definicje z fizyki. Wzory i obliczenia z fizyki. Przedmiot fizyka ciężki do zaliczenia.

  • Co znaczy Izofona pojęcie Pojęcie terminu : izofona krzywa jednakowego poziomu głośności
  • Co znaczy Limniczny Osad pojęcie Pojęcie terminu : osad limniczny osad powstały na dnie jeziora
  • Co znaczy Tomogram pojęcie Pojęcie terminu : tomogram warstwowe zdjęcie rentgenowskie
  • Co znaczy Porostowa Pustynia pojęcie którym nie występują porosty listkowate i krzaczkowate, będące dobrymi bioindykatorami czystości powietrza. W skali
  • Co znaczy Wrażliwość pojęcie umiejętność organizmu przejawiająca się reagowaniem na bodźce docierające z otaczającego środowiska, na przykład ruch

Jak się pisze, pisownia poprawna

Jak to się mówi, jak to się piszę. Zagadnienia z gramatyki języka polskiego. Poprawna pisownia, zasady polskiej pisowni.