Portal wiedzy: co to jest? Co to znaczy w słowniku? Spis definicji i pojęć. Wyjaśnienie fizyka i.
tłumaczenie co oznacza co to jest

Definicje matematyczne, słownik matematyki

Pojęcia ze szkolnej matematyki. Wzory i obliczenia matematyczne.

 • Co znaczy Topologiczna Własność homeomorfizmów. Własności topologiczne figur wyrażają na przykład takie terminy jak: otwarty, domknięty, spójny, zwarty, pkt. skupienia
 • Co znaczy Przedziału Koniec a,b], (a,b), będących podzbiorami zbioru R wszystkich liczb rzeczywistych, jego końcami są a ib również wtedy, gdy nie należą do R, ale
 • Co znaczy Miary Względem Całka całek oznaczonych różnego rodzaju są iloczyny wartości funkcji całkowanej albo ich kresów poprzez długości przedziałów, pola zbiorów
 • Co znaczy Swobodny Wektor równoważnych wektorów zaczepionych przestrzeni euklidesowej. Każdy wektor zaczepiony, należący do tej klasy, nazywa się reprezentantem
 • Co znaczy Ortogonalna Grupa podgrupa ekipy multiplikatywnej macierzy, złożona z wszystkich macierzy ortogonalnych ustalonego wymiaru
 • Co znaczy Liczba Fermata zobacz liczba Fermata

Co to znaczy z fizyki

Definicje z fizyki. Wzory i obliczenia z fizyki. Przedmiot fizyka ciężki do zaliczenia. Co to jest w fizyce:

 • Co znaczy Homojotermia pojęcie poprzez organizmy zwierzęce w zmiennych uwarunkowaniach otoczenia, na przykład u ptaków i ssaków; stałocieplność
 • Co znaczy Przypadkowe Pasożyty pojęcie prowadzą wolny tryb życia chociaż, gdy przypadkowo przedostaną się do wnętrza organizmu rozpoczynają pasożytniczy tryb życia
 • Co znaczy Nienasycone Związki pojęcie związki nienasycone związki chemiczne z występującymi parami atomów węgla połączonych wiązaniem podwójnym albo potrójnym
 • Co znaczy Chrząstka pojęcie chrząstka rodzaj tkanki łącznej nieunaczynionej. Wchodzi w skład szkieletu małżowiny usznej i częściowo nosa
 • Co znaczy Wodociąg pojęcie zaopatrywania w wodę odbiorców. Złożona jest z ujęcia wody, urządzeń tłoczących i uzdatniających wodę, przewodów wodociągowych i punktów

Jak się pisze, pisownia poprawna

Jak to się mówi, jak to się piszę. Zagadnienia z gramatyki języka polskiego. Poprawna pisownia, zasady polskiej pisowni.