Portal wiedzy: co to jest? Co to znaczy w słowniku? Spis definicji i pojęć. Wyjaśnienie fizyka i.
tłumaczenie co oznacza co to jest

Definicje matematyczne, słownik matematyki

Pojęcia ze szkolnej matematyki. Wzory i obliczenia matematyczne.

 • Co znaczy Kwadratowy Decymetr dm2) - jednostka pola równa polu kwadratu o boku 1 dm = 10 cm, będąca 1/100 metra kwadratowego
 • Co znaczy Wewnętrzny Automorfizm działanie oznaczono jak mnożenie, to dla każdego elementu a ∈ G odwzorowanie fa:G G określone wzorem fa(x) = a.x.a- 1 jest automorfizmem
 • Co znaczy Krzywiznowy Wzór Eulera normalnego powierzchni w określonym jej punkcie w zależności od krzywizn głównych κ1 i κ2 i kąta φ, jaki tworzy styczna do rozważanego
 • Co znaczy Cevy Twierdzenie C´ leżą wewnątrz odcinków adekwatnie [BC], [AC] i [AB], to łatwe AA´,BB´i CC´ przecinają się w jednym punkcie wtedy i tylko wtedy, gdy
 • Co znaczy Algebraiczna Liczba będąca pierwiastkiem jakiegoś wielomianu o współczynnikach całkowitych. Liczbami algebraicznymi są nie tylko wszystkie liczby wymierne (są
 • Co znaczy Notacja matematycznych w takich sytuacjach, gdzie nie ma powszechnie przyjętego metody ich zapisu, na przykład rozwiązanie nierówności kwadratowej

Co to znaczy z fizyki

Definicje z fizyki. Wzory i obliczenia z fizyki. Przedmiot fizyka ciężki do zaliczenia. Co to jest w fizyce:

 • Co znaczy Adsorpcja pojęcie warstwy płynu na powierzchni ciała stałego, który bazuje na powierzchniowym wiązaniu cząsteczek płynu poprzez cząstki ciała stałego
 • Co znaczy Detergenty pojęcie aktywne o właściwościach piorących, myjących i czyszczących; ich działanie bazuje na obniżeniu napięcia powierzchniowego usuwanych
 • Co znaczy Hipertermia pojęcie stałocieplnych spowodowane nadmiarem ciepła wytworzonego w organizmie (na przykład w trakcie dolegliwości, zaburzenia termoregulacji, w
 • Co znaczy Malakozoologia Malakologia pojęcie malakologia, malakozoologia dział zoologii zajmujący się badaniem różnorodnością, budową, fizjologią i ekologią mięczaków
 • Co znaczy Laguna pojęcie laguna zatoka powstała poprzez odcięcie części morza poprzez mierzeję, lido, rafę koralową albo atol

Jak się pisze, pisownia poprawna

Jak to się mówi, jak to się piszę. Zagadnienia z gramatyki języka polskiego. Poprawna pisownia, zasady polskiej pisowni.