Portal wiedzy: co to jest? Co to znaczy w słowniku? Spis definicji i pojęć. Wyjaśnienie fizyka i.
tłumaczenie co oznacza co to jest

Definicje matematyczne, słownik matematyki

Pojęcia ze szkolnej matematyki. Wzory i obliczenia matematyczne.

 • Co znaczy Heksaedr gr. sześcian
 • Co znaczy Przyległe Kąty i jednym wspólnym ramieniu, których pozostałe ramiona są półprostymi przeciwnymi. Każdy kąt wypukły różny od kąta półpełnego ma dwa kąty
 • Co znaczy Trójkąt B i C, i tyluż bokach: [AB], [AC] i [BC]. Trójkąt można także określić jako najmniejszy zestaw wypukły (obwiednię wypukłą), zawierający
 • Co znaczy Współrzędnych Układ różnowartościowym odwzorowaniem σ tej przestrzeni albo jej części w zestaw Rn dla odpowiedniego n naturalnego. Wartość σ (P) odwzorowania σ
 • Co znaczy różniczka funkcji w punkcie a ∈ intD istnieje takie odwzorowanie liniowe ua: Rn Rm, iż to odwzorowanie f nazywa się różniczkowalnym w punkcie a, a odwzorowanie ua
 • Co znaczy Zmienna którykolwiek, nieustalony obiekt ustalonego zbioru D, zwanego dziedziną tej zmiennej. Przedmioty zbioru D nazywają się wówczas wartościami

Co to znaczy z fizyki

Definicje z fizyki. Wzory i obliczenia z fizyki. Przedmiot fizyka ciężki do zaliczenia. Co to jest w fizyce:

 • Co znaczy Kąpiel pojęcie kąpiel ogólna nazwa roztworu wodnego, gdzie przeprowadza się odpowiedni mechanizm technologiczny (na przykład kąpiel galwaniczna
 • Co znaczy Edaficzne Czynniki pojęcie wpływających na życie organizmów, cechujących się odpowiednimi właściwościami fizycznymi (strukturą, temperaturą, wilgotnością
 • Co znaczy Karbid pojęcie chemicznym CaC2. Biała masa krystaliczna o temp. topnienia około 2300°C. Pod wpływem wody rozkłada się na acetylen i wodorek wapnia
 • Co znaczy Agrofagi pojęcie roślin uprawnych, płodów rolnych i zwierząt. Zalicza się do nich: - szkodniki (na przykład żerujące owady na polach uprawnych), - patogeny
 • Co znaczy Kwarantannowe Organizmy pojęcie liście kwarantannowej, wobec których stosuje się regulaminy prawne opierające na niedopuszczeniu do ich wprowadzania i rozprzestrzeniania

Jak się pisze, pisownia poprawna

Jak to się mówi, jak to się piszę. Zagadnienia z gramatyki języka polskiego. Poprawna pisownia, zasady polskiej pisowni.

 • Pisownia Tuleja Tłumaczenie tuleja -ei, z -eją; -eje, tych -ei, tym -ejom
 • Pisownia Piaskować Tłumaczenie piaskować (ja) -kuję, (on) -kuje, -kują
 • Pisownia Znaleźć Tłumaczenie znaleźć zna/jdę, zna/jdziesz, zna/jdą; znajdź, znajdź/cie; znalazł, znaleź/li; znalazł/szy; znaleziony