Definicja Polisy Rocznica. Czym jest zawarcia umowy ubezpieczenia. Zazwyczaj tego dnia podnoszone.
rocznica poly co to jest

Czy przydatne?

Definicja Polisy Rocznica

Co to jest ROCZNICA POLISY: każda następna rocznica daty zawarcia umowy ubezpieczenia. Zazwyczaj tego dnia podnoszone są składki i suma ubezpieczenia (indeksacja).

Definicja Rok Polisowy:
Co to jest każdy rok trwania polisy, licząc od daty zawarcia umowy ubezpieczenia (albo rocznicy podpisania), do dnia poprzedzającego rocznicę polisy rocznica polisy.
Definicja Rozwiązanie Umowy Ubezpieczenia:
Co to jest może nastąpić z różnych przyczyn: zakończenia czasu trwania ubezpieczenia, nieopłacenia składki w terminie, zgonu ubezpieczonego, odstąpienia od umowy, wykupu ubezpieczenia rocznica polisy.
Definicja Regres Ubezpieczeniowy:
Co to jest z chwilą wypłaty pokrzywdzonemu poprzez zakład ubezpieczeniowy odszkodowania, przejmuje on na siebie prawo do żądania od odpowiedzialnego za szkodę zwrotu wypłaconej stawki rocznica polisy.

Czym jest Rocznica polisy znaczenie w Słownik R .

  • Dodano:
  • Autor: