Definicja Składki Alokacja. Czym jest ubezpieczeniach na życie z ubezpieczeniowym funduszem.
alokacja składki co to jest

Czy przydatne?

Definicja Składki Alokacja

Co to jest ALOKACJA SKŁADKI: część składki, która w ubezpieczeniach na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, przeznaczana jest na inwestycje.

Definicja Ankieta Zdrowotna (Wniosek Medyczny):
Co to jest odniesieniu aktualnego stanu zdrowia i historii przebytych chorób wypełniany poprzez osobę składającą wniosek o ubezpieczenie na życie. Jest fundamentem do wyceny wielkości składki ubezpieczeniowej alokacja składki.
Definicja Asekuracja:
Co to jest assecuratio ubezpieczenie, zabezpieczenie) gwarancja wypłaty określonej umową stawki, pokrywającej utraty poniesione poprzez ubezpieczonego, a - w przypadku jego zgonu - zapewnienie wypłaty alokacja składki.
Definicja Aktywa Netto Na Jednostkę Uczestnictwa:
Co to jest wartość aktywów netto funduszu w dniu wyceny podzielona na liczbę jednostek uczestnictwa alokacja składki.
Definicja Aktywa Funduszu:
Co to jest suma składek wpłacanych poprzez członków funduszu, która jest poprzez niego inwestowana alokacja składki.

Czym jest Alokacja składki znaczenie w Słownik A .

  • Dodano:
  • Autor: