Czym jest Ciągła Linia? Słownik zestaw punktów płaszczyzny albo przestrzeni, będący obrazem.
linia ciągła co to jest

Czy przydatne?

Ciągła Linia co to znaczy

Definicja LINIA CIĄGŁA: zestaw punktów płaszczyzny albo przestrzeni, będący obrazem przedziału poprzez funkcję ciągłą i różnowartościową w pewnym otoczeniu każdego punktu jej dziedziny. Wykres funkcji tangens może być odpowiednikiem linii nieciągłej.

Definicja Łamana Wpisana W Łuk:
Co to jest łamana, której końce są końcami tego łuku, a następne jej wierzchołki są kolejnymi punktami tego łuku w jego zwrocie od A1 do Am linia ciągła.
Definicja Liniowa Niezależność Wektorów:
Co to jest un przestrzeni liniowej V nad ciałem skalarów K nazywa się liniowo niezależnym gdy stąd, iż zachodzi równość λ1u1 +... + λnun = θ, gdzie θ znaczy wektor zerowy wynika, iż wszystkie skalary λ 1 linia ciągła.
Definicja Logarytmowanie:
Co to jest opierających na obliczeniu logarytmu jakiegoś wyrażenia, na przykład by obliczyć logarytm objętości V stożka o promieniu podstawy r i kącie rozwarcia 2α, wyrażającej się wzorem V =πr3tgα, oblicza się linia ciągła.
Definicja Łuk Płaski:
Co to jest łuk zawierający się w jednej płaszczyźnie linia ciągła.

Czym jest Ciągła Linia znaczenie w Słownik matematyka L .

  • Dodano:
  • Autor: