Czym jest zwrot wektora? Słownik jeśli A i B są wieloma punktami przestrzeni euklidesowej.
zwrot wektora co to jest

Czy przydatne?

zwrot wektora co to znaczy

Definicja ZWROT WEKTORA: jeśli A i B są wieloma punktami przestrzeni euklidesowej (afinicznej) skończonego wymiaru, to zwrotem wektora zaczepionego nazywa się zwrot prostej AB, określony poprzez parę (AB) jej punktów; zaś zwrotem wektora swobodnego, którego reprezentantem jest wektor, nazywa się klasę zwrotów prostych równoległych do prostej AB, zgodnych ze zwrotem tego wektora. Zwroty różnych prostych równoległych są właściwe, gdy reprezentujące je półproste leżą na jednej półpłaszczyźnie o krawędzi przechodzącej poprzez ich początki. Dla wektora zerowego w przestrzeni euklidesowej i dla wektorów ustalonych jako przedmioty przestrzeni liniowej zwrotu nie ustala się.

Czym jest zwrot wektora znaczenie w Słownik matematyka Z .