Czym jest Traktrysa? Słownik krzywa płaska mająca tę własność, iż odcinek stycznej do tej krzywej w.
traktrysa co to jest

Czy przydatne?

Traktrysa co to znaczy

Definicja TRAKTRYSA: krzywa płaska mająca tę własność, iż odcinek stycznej do tej krzywej w dowolnym jej punkcie P, złączający ten pkt. z punktem Q przecięcia się tej stycznej z określoną prostą L, ma stałą długość c. Prosta L jest wspólną asymptotą dla obu gałęzi nieograniczonych traktrysy. W kartezjańskim układzie współrzędnych, którego oś odciętych pokrywa się z asymptotą traktrysy, a oś rzędnych przechodzi poprzez jej pkt., gdzie styczna jest prostopadła do asymptoty, traktrysa ma następujące równania parametryczne: dla t ∈ (0, π), gdzie t jest kątem skierowanym pomiędzy dodatnim zwrotem osi odciętych a styczną do krzywej. Figura zawarta pomiędzy traktrysą a jej asymptotą, aczkolwiek nieograniczona, ma skończone pole równe. Również powierzchnia obrotowa, powstała poprzez obrót traktrysy wokół jej asymptoty, zwana pseudosferą, ma skończone pole równe 4 π c2, a objętość bryły, której jest brzegiem, wynosi.

Definicja Twierdzenia O Różniczkowaniu:
Co to jest wykorzystywanych do obliczania pochodnych z funkcji elementarnych. Złożona jest on z twierdzeń orzekających różniczkowalność konkretnych funkcji i podających ich pochodne i z twierdzeń podających traktrysa co znaczy.
Definicja Twierdzenia Graniczne:
Co to jest prawdopodobieństwa to są twierdzenia o granicach ciągów (Xn) zmiennych losowych przy dążącej do nieskończoności liczbie doświadczeń n. Zawierają więc one przybliżone wiadomości o rozkładach traktrysa krzyżówka.
Definicja Trylion:
Co to jest liczba naturalna zapisywana jako 1 z 18 zerami, a więc 1018. Nazwa pochodzi stąd, iż to jest trzecia potęga miliona. Zobacz mechanizmy liczbowe traktrysa co to jest.
Definicja Twierdzenie Sinusów:
Co to jest relacja długości dowolnego boku do sinusa kąta leżącego naprzeciw tego boku jest stały i równy średnicy okręgu opisanego na tym trójkącie. Jeśli a,b,c oznaczają długości boków trójkąta, a α, β, γ traktrysa słownik.

Czym jest Traktrysa znaczenie w Słownik matematyka T .

  • Dodano:
  • Autor: