Czym jest Wektorowy Iloczyn? Słownik dwóch wektorów swobodnych u i v w trójwymiarowej.
iloczyn wektorowy co to jest

Czy przydatne?

Wektorowy Iloczyn co to znaczy

Definicja ILOCZYN WEKTOROWY: dwóch wektorów swobodnych u i v w trójwymiarowej, zorientowanej przestrzeni euklidesowej - wektor swobodny u×v tej przestrzeni, którego długość jest równa polu równoległoboku rozpiętego na wektorach u i v, a więc jest |u×v| = |u||v|sin∠(u,v), gdzie ∠ (u,v) znaczy miarę kąta pomiędzy wektorami u i v, jeśli |u×v| ≠ 0, to kierunek wektora u×v jest prostopadły do płaszczyzny rozpiętej na wektorach u i v, a więc - do obu tych wektorów, a jego zwrot jest tak dobrany, aby trójka wektorów (u, v, w) była zgodna z orientacją przestrzeni. Jeśli współrzędnymi wektorów u i v w prostokątnym, kartezjańskim układzie współrzędnych są adekwatnie (u1,u2,u3) i (v1,v2,v3), to wektor u×v ma w tym samym układzie następujące współrzędne.

Czym jest Wektorowy Iloczyn znaczenie w Słownik matematyka I .