Czym jest funkcja? Słownik w ujęciu elementarnym to jest jednoznaczne przyporządkowanie f każdemu.
funkcja co to jest

Czy przydatne?

funkcja co to znaczy

Definicja FUNKCJA: w ujęciu elementarnym to jest jednoznaczne przyporządkowanie f każdemu elementowi x pewnego zbioru D, zwanego dziedziną albo zbiorem określoności funkcji f, elementu f(x) pewnego zbioru Y, zwanego przestrzenią wartości tej funkcji. Zestaw X, będący przestrzenią (zbiorem pełnym) dla zbioru D, nazywa się przy tym przestrzenią argumentów funkcji f, a zestaw V ⊆ Y wszystkich przedmiotów zbioru Y przyporządkowanych przez f elementom zbioru D, nazywa się przeciwdziedziną albo zbiorem wartości tej funkcji. Jego przedmioty nazywa się wartościami funkcji f, a jego obiekt f(x), przyporządkowany przez f elementowi x ∈ D, nazywa się wartością funkcji f w punkcie x, na przykład jeżeli Π znaczy zestaw wszystkich punktów płaszczyzny, to zapis postaci f: 2Π ⊇ ℘ Π znaczy, iż funkcja f przyporządkowuje podzbiorom płaszczyzny, lecz tylko należącym do rodziny ℘, punkty tej płaszczyzny. Konkretnie ℘ mogłoby na przykład oznaczać rodzinę wszystkich ograniczonych figur posiadających środek symetrii, a f - przyporządkowanie każdej figurze z rodz. ℘ jej środka symetrii. W ujęciu mnogościowym funkcja jest dwuargumentową relacją f pomiędzy elementami przestrzeni X i Y, jednoznaczną (jednoznaczność stosunku) względem drugiej zmiennej. Przestrzenie X i Y są adekwatnie przestrzenią argumentów i przestrzenią wartości funkcji f, a jej rzuty na te przestrzenie są adekwatnie jej dziedziną i przeciwdziedziną. Funkcje nazywa się także odwzorowaniami, a czasem - przekształceniami. Zobacz funkcja liczbowo-liczbowa.

Czym jest funkcja znaczenie w Słownik matematyka F .