Czym jest Jednolistność? Słownik o krzywej płaskiej C mówi się, iż jest jednolistnie położona.
jednoltność co to jest

Czy przydatne?

Jednolistność co to znaczy

Definicja JEDNOLISTNOŚĆ: o krzywej płaskiej C mówi się, iż jest jednolistnie położona względem prostej L położonej w jej płaszczyźnie, jeżeli każda prosta leżąca w tej płaszczyźnie i prostopadła do prostej L ma z krzywą C najwyżej jeden pkt. wspólny. Zwłaszcza: wykres funkcji rzeczywistej jednej zmiennej rzeczywistej jest krzywą położoną jednolistnie względem osi odciętych.

Definicja Jednostajna Zbieżność Całki:
Co to jest ciągłej f: Rn + 1 ⊇ D×[a,b] R i dla każdego x ∈ D ⊆ Rn istnieje całka niewłaściwa z niewłaściwością w punkcie b, to całka ta jest jednostajnie zbieżna w zbiorze D, gdy dla każdej liczby ε > 0 jednolistność.
Definicja Jednomiany Podobne:
Co to jest jednomiany różniące się tylko współczynnikami, a nie różniące się ani zmiennymi, ani wykładnikami ich potęg jednolistność.
Definicja Jednobrzeżna Krzywa:
Co to jest zobacz krzywa jednobrzeżna jednolistność.
Definicja Jednostronna Granica:
Co to jest zobacz granica lewostronna jednolistność.

Czym jest Jednolistność znaczenie w Słownik matematyka J .

  • Dodano:
  • Autor: