Czym jest Pierwiastkowania Algorytm? Słownik sposób obliczania pierwiastka arytmetycznego drugiego.
algorytm pierwiastkowania co to jest

Czy przydatne?

Pierwiastkowania Algorytm co to znaczy

Definicja ALGORYTM PIERWIASTKOWANIA: sposób obliczania pierwiastka arytmetycznego drugiego stopnia z liczb całkowitych dodatnich. By obliczyć drugi pierwiastek z liczby całkowitej na przykład wykonujemy następujące czynności: 1) Cyfry pierwiastkowanej liczby grupujemy po dwie, zaczynając od prawej strony (od cyfry jednostek). W naszym przykładzie mamy. 2) Szukamy największej jednocyfrowej liczby, której kwadrat nie przekracza liczby określonej pierwszą od początku (od lewej strony) ekipą cyfr. W naszym przykładzie jest nią liczba 1, którą umieszczamy za znakiem równości, podpisujemy pod pierwszą ekipą cyfr i odejmujemy od niej. 3) Do otrzymanej różnicy dopisujemy drugą grupę cyfr i otrzymujemy drugą liczbę wyjściową (u nas 114).Szukamy teraz największej jednocyfrowej liczby (u nas 4), która po dopisaniu do podwojonej liczby stojącej za znakiem równości i pomnożeniu jej poprzez otrzymaną liczbę (u nas 24) daje liczbę (u nas 96) mniejszą od drugiej liczby wyjściowej. Znalezioną liczbę jednocyfrową dopisujemy do poprzedniej stojącej za znakiem równości jako jej kolejną cyfrę. Czynność 4) jest w pełni analogiczna do czynności 3), nie mniej jednak startujemy z kolejnej różnicy (u nas 114 - 96 = 18). Pierwiastkowanie kończymy po wyczerpaniu wszystkich grup cyfr. Jeżeli jednak ostatnia różnica różni się od zera, to możemy algorytm kontynuować, uzyskując następne miejsca dziesiętne szukanego pierwiastka (jak w naszym przykładzie). To pozwala obliczyć pierwiastek z dowolną dokładnością. Algorytm ten można także zastosować do obliczania pierwiastków z dowolnych ułamków dziesiętnych, bo mnożenie albo dzielenie liczby poprzez potęgę liczby 100 nie wymienia cyfr pierwiastka ani ich kolejności, a tylko przesuwa przecinek dziesiętny w lewo (przy dzieleniu) albo w prawo (przy mnożeniu) o tyle miejsc, ile wynosi potęga liczby 100, poprzez którą mnożymy czy dzielimy liczbę pierwiastkowaną. Algorytm ten wynika ze wzoru na kwadrat sumy, zapisanego następująco: (a + b)2 = a2 + (2a + b)b i z własności dziesiętnego układu liczb.

Czym jest Pierwiastkowania Algorytm znaczenie w Słownik matematyka A .