Czym jest Kątów Odkładania Aksjomat? Słownik aksjomat geometrii euklidesowej orzekający, iż dla.
aksjomat odkładania kątów co to jest

Czy przydatne?

Kątów Odkładania Aksjomat co to znaczy

Definicja AKSJOMAT ODKŁADANIA KĄTÓW: aksjomat geometrii euklidesowej orzekający, iż dla każdej płaszczyzny Π i leżącej na niej półprostej i dla każdego niezerowego i niepółpełnego kąta ∠ BAC istnieją precyzyjnie dwie półproste, leżące na płaszczyźnie Π po przeciwnych stronach prostej OP i takie, iż kąt ∠ BAC przystaje zarówno do kąta ∠ POQ, jak i do kąta ∠ POQ´.Trochę mniej dokładnie treść tego aksjomatu można wypowiedzieć słowami następująco: każdy niezerowy i niepółpełny kąt wypukły da się jednoznacznie odłożyć na danej płaszczyźnie od danej półprostej po każdej stronie prostej przedłużającej tę półprostą.

Czym jest Kątów Odkładania Aksjomat znaczenie w Słownik matematyka A .