Definicja promieniowanie niejonizujące. Co oznacza niewywołujące jonizacji cząstek w trakcie.
promieniowanie niejonizujące co to jest

Czy przydatne?

Definicja Promieniowanie Niejonizujące

Co to jest PROMIENIOWANIE NIEJONIZUJĄCE: promieniowanie niejonizujące
fale elektromagnetyczne niewywołujące jonizacji cząstek w trakcie oddziaływania z ośrodkiem materialnym. Mogą wywoływać we wszystkich ciałach materialnych, czyli i w organizmach ludzkich, prądy elektryczne dodatkowe w relacji do prądów, występujących w sposób naturalny w ciele człowieka. Głębokość wnikania fal elektromagnetycznych zależy od właściwości elektrycznych i magnetycznych danego ośrodka i ma bezpośredni wpływ na rodzaj skutków, jakie w nim powodują. Mogą one być szczególnie niebezpieczne dla organizmów żywych. Głębokość wnikania fal w różnych tkankach organizmu człowieka zależy od częstotliwości. Najgłębiej fale wnikają w tkankę tłuszczową i soczewkę oczną. W zależności od zakresu częstotliwości fal występuje następujące zróżnicowanie wpływ pól elektromagnetycznych z żywymi tkankami: do 30 MHz fala nie wnika w głąb ciała i dominuje absorpcja powierzchniowa, od 30 do 600 MHz dominuje absorpcja rezonansowa (30-300 MHz dla całego ciała, 300-600 MHz dla poszczególnych części ciała), od 600 do 3000 MHz dominuje absorpcja promieniowania poprzez cały organizm, gdzie indukują się prądy elektryczne, powodujące nagrzanie tkanek organizmu, tak zwany skutek termiczny, przy stosowaniu strumieni energii przekraczających 50-100 W/m2. W razie niższych wartości strumienia energii występuje zakłócenie pracy układu nerwowego i układu krążenia, tak zwany skutek nietermiczny, ponad 3000 MHz występuje jedynie absorpcja powierzchniowa do głębokości kilku milimetrów. Energia promieniowania skutkuje wydzielenie się mocy elektrycznej w tkance i wymiany jej w ciepło. Przy dostatecznie dużej wartości strumienia energii może wystąpić powierzchniowe oparzenie skóry. Fale elektromagnetyczne niejonizujące oddziaływają na tkankę jedynie makroskopowo. Tego typu fale nie oddziaływają z oddzielnymi molekułami, a tylko z ciągłą substancją o ustalonych własnościach elektrycznych i magnetycznych.
Zależność głębokości wnikania fali od częstotliwości w różnych tkankach
TkankaCzęstotliwość [MHz]
Mózgowa3.61.90.50.2
Soczewka oczna9.42.90.50.2
Tłuszcz20.56.42.51.1
Mięśnie3.51.5--0.3
Krew2.91.40.80.15
Skóra3.81.60.70.2
W tabeli podano grubość warstwy, która osłabia natężenie fali e razy

Czym jest promieniowanie niejonizujące znaczenie w Słownik fizyka P .