Definicja Cedent. Czym jest cesji (zrzekająca się praw do polisy) na rzecz osoby trzeciej.
cedent co to jest

Czy przydatne?

Definicja Cedent

Co to jest CEDENT: Cedent – osoba dokonująca cesji (zrzekająca się praw do polisy) na rzecz osoby trzeciej (cesjonariusza).

Definicja Cena Odkupienia Jednostki Uczestnictwa:
Co to jest stawka, wg której jednostki uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego są odpisywane od indywidualnego rachunku cedent.
Definicja Częściowe Trwałe Inwalidztwo:
Co to jest strata w konsekwencji nieszczęśliwego wypadku albo dolegliwości organów wymienionych w odpowiednich OWU albo całkowita strata funkcji w takich organach cedent.
Definicja Choroba Obłożna:
Co to jest stan chorobowy trwający dłużej niż 24 godziny, uniemożliwiający Ubezpieczonemu przybycie do placówki medycznej i uprawniający go do wezwania wizyty domowej cedent.
Definicja Cesjonariusz:
Co to jest osoba, na rzecz, której ubezpieczony (Cedent) przenosi prawa do świadczeń cedent.

Czym jest Cedent znaczenie w Słownik C .

  • Dodano:
  • Autor: