Definicja Karencja. Czym jest Określony w umowie ubezpieczeniowej moment, gdzie towarzystwo.
karencja co to jest

Czy przydatne?

Definicja Karencja

Co to jest KARENCJA: moment wyczekiwania. Określony w umowie ubezpieczeniowej moment, gdzie towarzystwo ubezpieczeniowe nie ponosi odpowiedzialności za powstałe w tym czasie szkody określone w umowie ubezpieczenia. Ma na celu wyeliminowanie sytuacji zawierania umowy ubezpieczeniowej już po stworzeniu szkody i próby wyłudzenia pieniędzy za nią.

Definicja Karta Ubezpieczeniowa:
Co to jest dokument potwierdzający objęcie ochroną ubezpieczeniową, określający zakres ubezpieczenia i uprawniając do korzystania z usług Partnera Medycznego karencja.
Definicja Komisja Papierów Wartościowych I Giełd (KPWiG):
Co to jest 2006r. – Komisję Nadzoru Finansowego - to państwowy urząd, który sprawuje nadzór nad przestrzeganiem reguł uczciwego obrotu i konkurencji w dziedzinie publicznego obrotu papierami wartościowymi i karencja.
Definicja Konwersja:
Co to jest operacja, w trakcie której dokonuje się przeniesienia środków między funduszami zarządzanymi poprzez to samo towarzystwo karencja.
Definicja Kradzież Z Włamaniem:
Co to jest bezprawnego zaboru cudzego mienia, który bazuje na usunięciu poprzez sprawcę zabezpieczeń, stanowiących przeszkodę w dotarciu do tego mienia osobom niepożądanym. Usuwanie może nastąpić przez karencja.

Czym jest Karencja znaczenie w Słownik K .

  • Dodano:
  • Autor: