Czym jest punktowa granica ciągu funkcji? Słownik dla ciągu (fn) funkcji fn: X ⊇ D Y, gdzie Y jest.
punktowa granica ciągu co to jest

Czy przydatne?

punktowa granica ciągu funkcji co to znaczy

Definicja PUNKTOWA GRANICA CIĄGU FUNKCJI: dla ciągu (fn) funkcji fn: X ⊇ D Y, gdzie Y jest przestrzenią topologiczną, to jest taka funkcja f:X ⊇ D Y, iż dla x ∈ D zachodzi równość na przykład ciąg funkcji ustalonych równościami fn(x) = xn dla x ∈ (- 1,1) i n naturalnych ma w tym przedziale jako granicę punktową funkcję f(x) = 0, lecz jeżeli przedział (- 1,1) zastąpić poprzez [- 1,1], to w tym przedziale ciąg ten nie ma granicy punktowej.

Definicja Przesunięcie Wykresu Funkcji:
Co to jest R ⊇ D R wykres funkcji g, określonej wzorem g(x) = f(x - a) dla takich x, iż x - a ∈ D, jest przesunięciem wykresu funkcji f o wekor o współrzędnych (a,0), a wykres funkcji g*, określonej wzorem g* punktowa granica ciągu funkcji.
Definicja Progresja:
Co to jest zwiększanie się, przyrost jakiejś wielkości punktowa granica ciągu funkcji.
Definicja Parabola Kubiczna (Sześcienna):
Co to jest niekiedy stosowana nazwa krzywej, będącej wykresem wielomianu trzeciego stopnia jednej zmiennej, a więc funkcji f określonej wzorem f(x) = ax3 + bx2 + cx + d punktowa granica ciągu funkcji.
Definicja Powinowactwo:
Co to jest inna nazwa przekształcenia afinicznego punktowa granica ciągu funkcji.

Czym jest punktowa granica ciągu funkcji znaczenie w Słownik matematyka P .

  • Dodano:
  • Autor: