Czym jest Stożka Przekroje? Słownik rozumianego jako powierzchnia stożkowa będąca stożkiem kołowym.
przekroje stożka co to jest

Czy przydatne?

Stożka Przekroje co to znaczy

Definicja PRZEKROJE STOŻKA: rozumianego jako powierzchnia stożkowa będąca stożkiem kołowym (stożek eliptyczny), są wspólnymi częściami stożka i płaszczyzn różnie względem niego położonych. Jeśli α znaczy kąt pomiędzy osią stożka a jego tworzącymi, a β - kąt pomiędzy osią stożka a płaszczyzną tnącą Π, to przekrojem stożka jest: pkt. - gdy płaszczyzna Π przechodzi poprzez wierzchołek A stożka i β > α, prosta - gdy A ∈ Π i β = α, dwie przecinające się łatwe - gdy A ∈ Π i β < α, elipsa - gdy A ∉ Π i β > α, parabola - gdy A ∉ Π i β = α, hiperbola - gdy A ∉ Π i β < α. Po dołączeniu do tych figur zbioru pustego i dwóch prostych równoległych, będących przekrojami powierzchni walcowej, otrzymuje się wszystkie utwory algebraiczne II stopnia na płaszczyźnie. Zobacz regulacja krzywych II stopnia.

Definicja Pęk Płaszczyzn:
Co to jest zestaw wszystkich płaszczyzn w przestrzeni mających wspólną prostą, nazywaną krawędzią tego pęku płaszczyzn przekroje stożka co znaczy.
Definicja Parametryzacja:
Co to jest krzywej Γ, położonej w przestrzeni /na płaszczyźnie/, utożsamić z ich współrzędnymi x = (x1,x2,x3) ∈ R3 /x = (x1,x2) ∈ R2/, to odwzorowanie f: R ⊇ Δ Γ ⊆ R3 /R2/, klasy regularności C1 w przedziale przekroje stożka krzyżówka.
Definicja Paraboliczny Punkt Powierzchni:
Co to jest pkt. paraboliczny powierzchni przekroje stożka co to jest.
Definicja Pole Dwukąta Sferycznego:
Co to jest zobacz dwukąt sferyczny przekroje stożka słownik.

Czym jest Stożka Przekroje znaczenie w Słownik matematyka P .

  • Dodano:
  • Autor: