Czym jest Ograniczone Odwzorowanie? Słownik zobacz funkcja ograniczona. Definicja odwzorowanie.
odwzorowanie ograniczone co to jest

Czy przydatne?

Ograniczone Odwzorowanie co to znaczy

Definicja ODWZOROWANIE OGRANICZONE: zobacz funkcja ograniczona.

Definicja odkładanie kąta:
Co to jest POQ i danej półprostej AB→ bazuje na konstrukcji takiego kąta ∠ BAC, którego jednym ramieniem jest dana półprosta i który przystaje do danego kąta. Konstrukcję tę wykonuje się następująco: z ODWZOROWANIE OGRANICZONE.
Definicja osie elipsy (elipsoidy):
Co to jest symetrii elipsy (elipsoidy), łączące punkty wspólne tych osi z elipsą (elipsoidą). Osiami elipsy (elipsoidy) nazywa się również długości tych odcinków. Odcinki łączące środki osi elipsy (elipsoidy) z ODWZOROWANIE OGRANICZONE.
Definicja objętość elipsoidy:
Co to jest o półosiach a,b,c > 0 wynosi ODWZOROWANIE OGRANICZONE.
Definicja odchylenie średnie kwadratowe:
Co to jest zmiennej losowej X od stałej a jest wartością oczekiwaną kwadratu zmiennej losowej (X - a), a więc wynosi E[(X - a)2 ODWZOROWANIE OGRANICZONE.

Czym jest Ograniczone Odwzorowanie znaczenie w Słownik matematyka O .

  • Dodano:
  • Autor: