Czym jest miara zewnętrzna Lebesgue´a? Słownik dla każdej figury A na płaszczyźnie można stworzyć.
miara zewnętrzna lebesgue´a co to jest

Czy przydatne?

miara zewnętrzna Lebesgue´a co to znaczy

Definicja MIARA ZEWNĘTRZNA LEBESGUE´A: dla każdej figury A na płaszczyźnie można stworzyć taki ciąg (Qk) prostokątów, iż, nazywany ciągiem pokrywającym figurę A. Oznaczając poprzez |Qk| iloczyn długości dwóch sąsiednich boków prostokąta Qk, a więc jego pole, i przyjmującustala się miarę zewnętrzną Lebesgue´a μ *(A) figury A jako kres dolny zbioru liczb |(Qk)| dla wszystkich ciągów (Qk), pokrywających figurę A. Funkcja μ * jest ustalona dla wszystkich podzbiorów rozważanej płaszczyzny, ale nie jest przeliczalnie addytywna i dlatego nie jest miarą na płaszczyźnie, aczkolwiek wyraz to występuje w jej nazwie, ale służy do ustalenia miary Lebesgue´a. Powyższe ustalenie, podane dla płaszczyzny, przenosi się na przestrzeń trójwymiarową i na przestrzenie arytmetyczne Rn dla n naturalnych.

Definicja Mały Kwantyfikator:
Co to jest zobacz kwantyfikator miara zewnętrzna lebesgue´a.
Definicja Minuta Gradusowa:
Co to jest jednostka miary kąta równa 0,01 grada, oznaczana symbolem 1c miara zewnętrzna lebesgue´a.
Definicja Macierz Antysymetryczna:
Co to jest symetryczna) - liczbowa macierz kwadratowa postaci [aik]i,k = 1,...,n, spełniająca warunki aik = - aki dla i,k = 1,...,n. Z tego warunku wynika, iż dla i = 1,...,n zachodzą równości aii = 0, a więc miara zewnętrzna lebesgue´a.
Definicja Miara Lebesgue´A Na Powierzchni:
Co to jest R3 o parametryzacji h: R2 ⊇ D R3, rodzina MS jej podzbiorów A takich, iż h- 1(A) jest mierzalnym w sensie Lebesgue´a podzbiorem przestrzeni R2, jest przeliczalnie addytywnym ciałem podzbiorów miara zewnętrzna lebesgue´a.

Czym jest miara zewnętrzna Lebesgue´a znaczenie w Słownik matematyka M .

  • Dodano:
  • Autor: