Czym jest Odwrotna Macierz? Słownik do macierzy nieosobliwej A jest taką macierzą kwadratową A- 1.
macierz odwrotna co to jest

Czy przydatne?

Odwrotna Macierz co to znaczy

Definicja MACIERZ ODWROTNA: do macierzy nieosobliwej A jest taką macierzą kwadratową A- 1 tego samego stopnia, iż A·A- 1 = I, gdzie kropka znaczy mnożenie macierzy, a I - macierz jednostkową tego samego stopnia co A i A- 1. Przedmioty bij macierzy A- 1 wyrażają się poprzez przedmioty macierzy A wzorem,gdzie Aji jest dopełnieniem algebraicznym elementu aji macierzy A.

Definicja Miejsce Geometryczne:
Co to jest nazwa zbioru wszystkich punktów jakiejś przestrzeni (na przykład płaszczyzny), spełniających jakiś warunek, na przykład okrąg określano wówczas jako miejsce geometryczne punktów płaszczyzny równo macierz odwrotna.
Definicja Multigraf:
Co to jest uogólnienie definicje grafu, opierające na dopuszczeniu dla każdej pary (p1,p2) wierzchołków niekoniecznie najwyżej jednej, ale skończonej ilości krawędzi macierz odwrotna.
Definicja Metryki Równoważne:
Co to jest zbiorze X nazywają się równoważnymi, gdy istnieją takie liczby dodatnie α i β, iż dla x,y ∈ X zachodzą nierówności αρ(x,y) ≤ ρ´(x,y) ≤ βρ(x,y). Metryki równoważne macierz odwrotna.
Definicja Metryka Na Powierzchni:
Co to jest jeśli A i B są punktami powierzchni zupełnej S, LAB - łukiem łączącym te punkty i leżącym na powierzchni S, a |LAB| - długością tego łuku, to funkcja ρ, ustalona wzorem jest metryką na powierzchni S macierz odwrotna.

Czym jest Odwrotna Macierz znaczenie w Słownik matematyka M .

  • Dodano:
  • Autor: