Czym jest Jakobian? Słownik wskaźnik Jacobiego) - dla różniczkowalnego przekształcenia f: Rn ⊇ D Rn.
jakobian co to jest

Czy przydatne?

Jakobian co to znaczy

Definicja JAKOBIAN: (wskaźnik Jacobiego) - dla różniczkowalnego przekształcenia f: Rn ⊇ D Rn, gdzie R znaczy zestaw wszystkich liczb rzeczywistych, jest funkcją rzeczywistą Jf, ustaloną w D wzorem Jf(x) = det[∂ifj(x)]i,j = 1,..., n, gdzie ∂ifj(x) znaczy wartość w punkcie x ∈ D pochodnej cząstkowej względem i-tej zmiennej xi j-tej składowej fj przekształcenia f.

Definicja Jednokładne Figury:
Co to jest zobacz figury jednokładne jakobian.
Definicja Jednoparametrowa Rodzina Krzywych:
Co to jest wartości wyznacznika c z pewnego przedziału Δ równanie f(x,y,c) = 0 przedstawia krzywą na płaszczyźnie współrzędnych x i y, to zestaw wszystkich krzywych opisanych tym równaniem dla c ∈ Δ nazywa się jakobian.
Definicja Jednowymiarowa Przestrzeń:
Co to jest bo: prosta jest jednowymiarową przestrzenią euklidesową, prosta rzutowa - jednowymiarową przestrzenią rzutową, zestaw R wszystkich liczb rzeczywistych - jednowymiarową przestrzenią arytmetyczną jakobian.
Definicja Jednoczesne Zaprzeczenie:
Co to jest zwany także spójnikiem Sheffera i oznaczany symbolem ↓, tworzący ze zdań p i q zdanie p ↓ q prawdziwe wtedy i tylko wtedy, gdy oba zdania p i q są fałszywe, co odpowiada zwrotowi ani p, ani q jakobian.

Czym jest Jakobian znaczenie w Słownik matematyka J .

  • Dodano:
  • Autor: