Czym jest Hodograf? Słownik funkcji wektorowej r zmiennej rzeczywistej t, zmieniającej się w.
hodograf co to jest

Czy przydatne?

Hodograf co to znaczy

Definicja HODOGRAF: funkcji wektorowej r zmiennej rzeczywistej t, zmieniającej się w przedziale Δ, jest taką funkcją p o wartościach punktowych, a więc ruchem w przestrzeni, iż dla ustalonego punktu p0 pkt. p(t) jest końcem wektora r(t) zaczepionego w punkcie p0, na przykład jeżeli p0 = (0,0,0), to hodografem funkcji r określonej wzoremr(t) = (a cos t, a sin t,ct)dla t ∈ [- 2 π,2 π] jest ona sama, a hodografem jej pochodnej r´(t) jest dwukrotny, jednostajny obieg okręgu w przestrzeni, opisanego układem równań x2 + y2 = a2, z = c.

Definicja homotopia odwzorowań:
Co to jest przestrzeniami topologicznymi, to homotopią w przestrzeni X odwzorowań ciągłych f,g: D X nazywa się takie odwzorowanie u: D×[0,1] X, iż u(s,0) = f(s) i u(s,1) = g(s) dla s ∈ D i u jest odwzorowaniem HODOGRAF.
Definicja horyzontalny:
Co to jest poziomy HODOGRAF.
Definicja hipersfera:
Co to jest przestrzeni euklidesowej dla n ≥ 3 to jest powierzchnia n-wymiarowej kuli, a więc (n - 1) - wymiarowa powierzchnia o równaniu postaci gdzie a1,..., an są współrzędnymi środka hipersfery, a r > 0 jest HODOGRAF.
Definicja homotetia:
Co to jest inna, pochodząca ze starożytnego języka greckiego, nazwa jednokładności HODOGRAF.

Czym jest Hodograf znaczenie w Słownik matematyka H .

  • Dodano:
  • Autor: