Czym jest Hipocykloida? Słownik krzywa płaska C kreślona poprzez ustalony pkt. P półprostej.
hipocykloida co to jest

Czy przydatne?

Hipocykloida co to znaczy

Definicja HIPOCYKLOIDA: krzywa płaska C kreślona poprzez ustalony pkt. P półprostej wychodzącej ze środka M okręgu K o promieniu r, toczącego się bez poślizgu po wewnętrznej stronie stałego okręgu Q o promieniu q i przechodzącej poprzez ustalony pkt. N okręgu K. Kształt hipocykloidy zależy od dwóch parametrów κ i λ ustalonych równościami q = κr i |MP| = λ r. Na załączonym rysunku przedstawiono hipocykloidę dla κ = 3 i λ = 1,5.Hipocykloidę tytułujemy: zwykłą - gdy λ = 1 (P = N), wydłużoną - gdy λ > 1, a skróconą - gdy λ < 1. Ponadto hipocykloidy, dla których λ ≠ 1, nazywa się niekiedy hipotrochoidami. Umieszczając środek okręgu Q w początku układu współrzędnych i przyjmując kąt pomiędzy dodatnią półosią osi odciętych a promieniem wodzącym punktu styczności okręgów K i Q jako wyznacznik t, można wyprowadzić następujące równania parametryczne wszystkich hipocykloid, zależące od określających je parametrów κ i λ dla t ∈ [0,2 π].

Definicja hipergraf:
Co to jest niepustych, z których pierwszy zestaw P jest nazywany zbiorem wierzchołków rozważanego hipergrafu, zaś drugi zestaw Q jest określoną rodziną podzbiorów (niekoniecznie dwuelementowych) zbioru P HIPOCYKLOIDA.
Definicja hiperboloida obrotowa:
Co to jest zobacz hiperboloida dwupowłokowa, hiperboloida jednopowłokowa HIPOCYKLOIDA.
Definicja heksagon:
Co to jest gr. sześciokąt HIPOCYKLOIDA.
Definicja hiperbola równoosiowa:
Co to jest hiperbola o równych półosiach. Asymptoty hiperboli równoosiowej są prostopadłe, ponieważ jej prostokąt średnicowy jest kwadratem HIPOCYKLOIDA.

Czym jest Hipocykloida znaczenie w Słownik matematyka H .

  • Dodano:
  • Autor: