Czym jest Hipergraf? Słownik para (P,Q) zbiorów niepustych, z których pierwszy zestaw P jest.
hipergraf co to jest

Czy przydatne?

Hipergraf co to znaczy

Definicja HIPERGRAF: para (P,Q) zbiorów niepustych, z których pierwszy zestaw P jest nazywany zbiorem wierzchołków rozważanego hipergrafu, zaś drugi zestaw Q jest określoną rodziną podzbiorów (niekoniecznie dwuelementowych) zbioru P, zwanych krawędziami hipergrafu (P,Q). Zobacz graf.

Definicja hipersfera:
Co to jest przestrzeni euklidesowej dla n ≥ 3 to jest powierzchnia n-wymiarowej kuli, a więc (n - 1) - wymiarowa powierzchnia o równaniu postaci gdzie a1,..., an są współrzędnymi środka hipersfery, a r > 0 jest HIPERGRAF.
Definicja hiperpowierzchnia:
Co to jest n-1)-wymiarowa powierzchnia w n-wymiarowej przestrzeni euklidesowej albo afinicznej. Położenie takiej powierzchni względem zanurzającej ją przestrzeni n-wymiarowej jest w znacznej mierze analogiczne HIPERGRAF.
Definicja hiperboloida dwupowłokowa:
Co to jest powstała poprzez obrót hiperboli wokół przecinającej ją osi symetrii z równoczesną taką zmianą kąta pomiędzy jej asymptotami, aby przekroje powstałej powierzchni płaszczyznami prostopadłymi do HIPERGRAF.
Definicja hiperboloida obrotowa:
Co to jest zobacz hiperboloida dwupowłokowa, hiperboloida jednopowłokowa HIPERGRAF.

Czym jest Hipergraf znaczenie w Słownik matematyka H .

  • Dodano:
  • Autor: