Czym jest Hiperbola? Słownik krzywa algebraiczna II stopnia na płaszczyźnie, złożona z dwóch.
hiperbola co to jest

Czy przydatne?

Hiperbola co to znaczy

Definicja HIPERBOLA: krzywa algebraiczna II stopnia na płaszczyźnie, złożona z dwóch rozłącznych krzywych zwanych jej gałęziami, mająca środek symetrii i dwie wzajemnie prostopadłe osie symetrii i dwa kierunki asymptotyczne i dwie asymptoty przecinające się w środku symetrii. Jedna spośród osi symetrii przecina obie gałęzie hiperboli w punktach zwanych jej wierzchołkami, a druga jest z nią rozłączna. Prostokąt o wierzchołkach położonych na asymptotach hiperboli, bokach równoległych do jej osi symetrii i dwóch bokach stycznych do niej w jej wierzchołkach nazywa się jej prostokątem średnicowym. Wspólne części tego prostokąta z osiami symetrii hiperboli nazywają się jej średnicami prostopadłymi (średnice sprzężone), a połowy ich długości nazywają się jej półosiami. Nie to są średnice w ogólnym sensie tego słowa, ale średnica położona na osi symetrii przecinającej hiperbolę jest najkrótszym odcinkiem łączącym punkty różnych jej gałęzi i nazywa się właściwą, a pozostała - niewłaściwą. Te same nazwy odnoszą się do półosi odpowiadających średnicom. Hiperbola o półosiach a i b ma w kartezjańskim układzie współrzędnych o osiach pokrywających się z jej osiami symetrii następujące równanie algebraiczne.

Definicja homologia rzutowa:
Co to jest rzutowe n-wymiarowej przestrzeni rzutowej Pn, mające określoną hiperprzestrzeń rzutową Pn - 1 złożoną z punktów stałych i jeszcze jeden pkt. stały c, zwany środkiem rozważanej homologii. W razie, gdy HIPERBOLA.
Definicja harmoniczny szereg:
Co to jest zobacz szereg harmoniczny HIPERBOLA.
Definicja hipersfera:
Co to jest przestrzeni euklidesowej dla n ≥ 3 to jest powierzchnia n-wymiarowej kuli, a więc (n - 1) - wymiarowa powierzchnia o równaniu postaci gdzie a1,..., an są współrzędnymi środka hipersfery, a r > 0 jest HIPERBOLA.
Definicja hi:
Co to jest dwudziesta druga litera alfabetu greckiego HIPERBOLA.

Czym jest Hiperbola znaczenie w Słownik matematyka H .

  • Dodano:
  • Autor: