Czym jest Interpolacyjna Funkcja? Słownik jeśli dla interesującej nas funkcji jej wartości są znane.
funkcja interpolacyjna co to jest

Czy przydatne?

Interpolacyjna Funkcja co to znaczy

Definicja FUNKCJA INTERPOLACYJNA: jeśli dla interesującej nas funkcjijej wartości są znane tylko w skończonym zbiorze {x0,x1,...,xn} punktów przedziału [a,b] spełniających warunki a = x0 < x1 <... < xn = b, to poszukuje się takiej funkcji ciągłej φ: R ⊇ [a,b] R, iż φ (xi) = f(xi) dla i = 0, 1,...,n i wartości funkcji φ można łatwo obliczać. Funkcja φ, spełniająca te warunki, służy do obliczania przybliżonych albo hipotetycznych wartości funkcji f w takich punktach przedziału [a,b], gdzie wartości te nie są znane i nazywa się funkcją interpolacyjną dla funkcji f, a mechanizm jej poszukiwania nazywa się interpolacją tej funkcji. Funkcjami interpolacyjnymi są przeważnie wielomiany niezbyt wysokiego stopnia, ponieważ do obliczania ich wartości wystarczają działania arytmetyczne. Nazywają się one wielomianami interpolacyjnymi. Interpolację stosuje się przeważnie do funkcji wyrażających zależności wyznaczane doświadczalnie albo do innych funkcji ustalonych tabelarycznie.

Czym jest Interpolacyjna Funkcja znaczenie w Słownik matematyka F .