Definicja różnicowanie. Co oznacza przekształcania się określonej ekipy niewyspecjalizowanych.
różnicowanie co to jest

Czy przydatne?

Definicja Różnicowanie

Co to jest RÓŻNICOWANIE: różnicowanie, dyferencjacja
zdarzenie stopniowego przekształcania się określonej ekipy niewyspecjalizowanych komórek w komórki pełniące szczególne funkcje, na przykład występuje u larw

Definicja Równina:
Co to jest równina teren płaski albo lekko falisty, o nachyleniu mniejszym niż 2°, na przykład Nizina Zachodniosyberyjska. Występuje na różnych wysokościach n.p.m różnicowanie.
Definicja Retorta:
Co to jest retorta naczynie szklane z długą szyjką, użytkowane w laboratoriach do destylacji cieczy żrących różnicowanie.
Definicja Rezonans:
Co to jest narastania amplitudy drgań (elektrycznych albo mechanicznych) w trakcie wymuszenia układu drgającego z częstotliwością zbliżającą się do częstotliwości drgań własnych układu drgającego różnicowanie.
Definicja Rekolonizacja:
Co to jest samodzielne rozprzestrzenianie się reintrodukowanego przedtem gatunku. To jest możliwe tylko w razie gdy osobniki należące do danego gatunku mogą przemieszczać się między siedliskami, do których są różnicowanie.

Czym jest Różnicowanie znaczenie w Słownik fizyka R .

  • Dodano:
  • Autor: