Definicja przemiana fazowa. Co oznacza zmieniają się różne właściwości ciała, na przykład topnienie.
fazowa przemiana co to jest

Czy przydatne?

Definicja Przemiana Fazowa

Co to jest PRZEMIANA FAZOWA: przemiana fazowa
mechanizm, gdzie w sposób skokowy zmieniają się różne właściwości ciała, na przykład topnienie, krzepnięcie, parowanie itp

Definicja Powierzchnia Ziemi:
Co to jest powierzchnia ziemi naturalne ukształtowanie terenu, gleby i znajdującej się pod nią ziemi do głębokości oddziaływania człowieka przemiana fazowa.
Definicja Promieniowanie Kosmiczne:
Co to jest kosmiczne wysokoenergetyczne promieniowanie docierające z przestrzeni kosmicznej i z wyższych warstw atmosfery ziemskiej do powierzchni Ziemi. W jego skład wchodzą fale elektromagnetyczne i różne przemiana fazowa.
Definicja Przemiana Adiabatyczna:
Co to jest adiabatyczna przemiana termodynamiczna, w trakcie której nie ma zamiany ciepła z otoczeniem. Przemiany takie zachodzą w układach doskonale izolowanych cieplnie od otoczenia. Równanie opisujące przemiana fazowa.
Definicja Pedofauna:
Co to jest pedofauna zwierzęta żyjące w glebie, na przykład pierwotniaki, krety. Przerabiają szczątki organiczne i poprawiają strukturę gleby przemiana fazowa.

Czym jest Fazowa Przemiana znaczenie w Słownik fizyka P .

  • Dodano:
  • Autor: