Ubezpieczenie: Zdrowiu na uszczerbek trwały

Oceń przydatność:

     

» występujące u ubezpieczonego trwałe uszkodzenie narządu lub organu, które powoduje upośledzenie jego czynności.


Inne zagadnienia z zakresu Ubezpieczenia i polisy na literę T

Pojęcia ubezpieczeniowe:

  • Diagnostyka - rozpoznawanie choroby przez wykwalifikowany personel medyczny na
  • Likwidacja szkody - czynności wykonywane po wypadku ubezpieczeniowym - przez zakład
  • Inkaso - jest formą rozliczeń bezgotówkowych. Polega na złożeniu przez podawcę
  • Europejski Komitet Ubezpieczeń - działający w Brukseli europejski związek ubezpieczycieli, zrzeszający

Co znaczy Trwały uszczerbek na zdrowiu? opis

Jak wybrać ubezpieczenie?