Ubezpieczenie: Zdrowiu na uszczerbek trwały

Oceń przydatność:

     

» występujące u ubezpieczonego trwałe uszkodzenie narządu lub organu, które powoduje upośledzenie jego czynności.


Inne zagadnienia z zakresu Ubezpieczenia i polisy na literę T

Pojęcia ubezpieczeniowe:

  • Waloryzacja - inaczej indeksacja, coroczne podwyższanie składki ubezpieczenia i/lub
  • Czas trwania umowy - może być nieokreślony lub określony – wtedy na ogół oznaczony
  • Dodatkowe opcje ubezpieczenia - do podstawowego zakresu ubezpieczenia np. ubezpieczenia na wypadek
  • Rok polisowy - każdy rok trwania polisy, licząc od daty zawarcia umowy ubezpieczenia

Co znaczy Trwały uszczerbek na zdrowiu? opis

Jak wybrać ubezpieczenie?