Ubezpieczenie: Zdrowiu na uszczerbek trwały

Oceń przydatność:

     

» występujące u ubezpieczonego trwałe uszkodzenie narządu lub organu, które powoduje upośledzenie jego czynności.


Inne zagadnienia z zakresu Ubezpieczenia i polisy na literę T

Pojęcia ubezpieczeniowe:

  • Multiagent - agent, który wykonuje czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego
  • Przepięcie - Powstaje z przyczyn innych niż uderzenie pioruna. Jest to nagła
  • Udział własny - Udział własny jest to określona umownie część szkody jaką
  • NNW - polisa stosowana jako odrębna umowa ubezpieczenia, albo dodatkowa
  • Koasekuracja - ubezpieczenie na podstawie jednej polisy przez dwóch lub więcej

Co znaczy Trwały uszczerbek na zdrowiu? opis

Jak wybrać ubezpieczenie?