Ubezpieczenie: Zdrowiu na uszczerbek trwały

Podoba się?

     

Definicja: występujące u ubezpieczonego trwałe uszkodzenie narządu lub organu, które powoduje upośledzenie jego czynności.

Inne zagadnienia z zakresu Ubezpieczenia i polisy na literę T

Pojęcia ubezpieczeniowe:

  • Waloryzacja podwyższanie składki ubezpieczenia i/lub sumy ubezpieczenia o
  • Wskaźnik alokacji inwestowanej w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym zakładu
  • Weksel własny wystawca zobowiązuje się do tego, że sam zapłaci określoną sumę
  • Przysposobienie pomiędzy przysposabiającym a przysposobionym, jak między rodzicami a
  • Majątkowe ubezpieczenie : ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia majątkowe. Do ubezpieczeń

Co znaczy Trwały uszczerbek na zdrowiu? opis

Jak wybrać ubezpieczenie?