Ubezpieczenie: Zdrowiu na uszczerbek trwały

Oceń przydatność:

     

» występujące u ubezpieczonego trwałe uszkodzenie narządu lub organu, które powoduje upośledzenie jego czynności.


Inne zagadnienia z zakresu Ubezpieczenia i polisy na literę T

Pojęcia ubezpieczeniowe:

  • Dzień Wyceny - to dzień, w którym odbyła się sesja giełdowa na Giełdzie Papierów
  • Przystąpienie do długu - charakteryzuje się tym, że do istniejącego już zobowiązania dłużnika
  • Franszyza integralna - zastrzeżona w warunkach ubezpieczenia granica wysokości szkody (
  • Asekuracja - (z łac. assecuratio ubezpieczenie, zabezpieczenie) gwarancja wypłaty
  • Akt przemocy - skierowanie czynności fizycznej bezpośrednio przeciwko Ubezpieczonemu

Co znaczy Trwały uszczerbek na zdrowiu? opis

Jak wybrać ubezpieczenie?