Ubezpieczenie: Zdrowiu na uszczerbek trwały

Oceń przydatność:

     

» występujące u ubezpieczonego trwałe uszkodzenie narządu lub organu, które powoduje upośledzenie jego czynności.


Inne zagadnienia z zakresu Ubezpieczenia i polisy na literę T

Pojęcia ubezpieczeniowe:

  • Rocznica polisy - każda kolejna rocznica daty zawarcia umowy ubezpieczenia. Zwykle tego
  • Wartość wykupu - część wpłaconych w formie składek środków finansowych, która jest
  • Rok polisowy - każdy rok trwania polisy, licząc od daty zawarcia umowy ubezpieczenia

Co znaczy Trwały uszczerbek na zdrowiu? opis

Jak wybrać ubezpieczenie?