Definicja Szkody Kompensacja. Czym jest wyrównanie materialnych skutków zdarzeń losowych. Słownik.
kompensacja szkody co to jest

Czy przydatne?

Definicja Szkody Kompensacja

Co to jest KOMPENSACJA SZKODY: wyrównanie materialnych skutków zdarzeń losowych.

Definicja Karencja:
Co to jest Określony w umowie ubezpieczeniowej moment, gdzie towarzystwo ubezpieczeniowe nie ponosi odpowiedzialności za powstałe w tym czasie szkody określone w umowie ubezpieczenia. Ma na celu kompensacja szkody.
Definicja Koszty Akwizycji:
Co to jest bezpośrednie wydatki towarzystwa ubezpieczeniowego powiązane z procesem pozyskania i zawarcia umowy ubezpieczenia (prowizje, wydatki badań lekarskich i ekspertyz i atestów przy ocenie ryzyka kompensacja szkody.
Definicja Kaucja:
Co to jest która stanowi zabezpieczenie na wypadek niedotrzymania umowy poprzez stronę przeciwną. Osoba, dla której potrzeb suma gwarancyjna została wypłacona, może z niej skorzystać w celu pokrycia wynikłych z kompensacja szkody.
Definicja Karta Ubezpieczeniowa:
Co to jest dokument potwierdzający objęcie ochroną ubezpieczeniową, określający zakres ubezpieczenia i uprawniając do korzystania z usług Partnera Medycznego kompensacja szkody.

Czym jest Kompensacja szkody znaczenie w Słownik K .

  • Dodano:
  • Autor: