Definicja Przystąpienie do długu. Czym jest istniejącego już zobowiązania dłużnika głównego.
przystąpienie długu co to jest

Czy przydatne?

Definicja Przystąpienie do długu

Co to jest PRZYSTĄPIENIE DO DŁUGU: charakteryzuje się tym, iż do istniejącego już zobowiązania dłużnika głównego przystępuje osoba trzecie, która od tego czasu staje się takim samym dłużnikiem jak ten pierwotny. Dotychczasowy dłużnik nie zostaje zwolniony z długu, lecz odpowiada solidarnie z nowym dłużnikiem. Nowy dłużnik nie odpowiada za cudzy dług (jak poręczyciel) ale tak jak za własny.

Czym jest Przystąpienie do długu znaczenie w Słownik P .