Czym jest Ułamków Zamiana? Co znaczy zamiana ułamka zwykłego na dziesiętny polega na podzieleniu jego licznika przez mianownik, przy. Słownik zamiana ułamków przykłady.
przykłady zamiana ułamków znaczenie

Czy przydatne?

Co znaczy Ułamków Zamiana

Czym jest: zamiana ułamka zwykłego na dziesiętny polega na podzieleniu jego licznika przez mianownik, przy czym wynik tego dzielenia otrzymuje się w zapisie dziesiętnym (→ algorytm dzielenia). Natomiast zamiana ułamka dziesiętnego okresowego (ułamek dziesiętny skończony jest tu traktowany jako ułamek okresowy z powtarzająca się cyfrą 0 lub 9) na ułamek zwykły polega na przedstawieniu ułamka okresowego jako sumy nieskończonej (szeregu) ułamków o mianownikach będących odpowiednimi potęgami liczby 10, przy czym suma ta począwszy od pewnego składnika jest → szeregiem geometrycznym, którego suma także wyraża się ułamkiem zwykłym. Zamianę tę objaśnia następujący rachunek:

Co to jest Ułamków Zamiana znaczenie w Słownik matematyka Z .