Znaczenie: Ułamków zamiana

Oceń przydatność:

     

» zamiana ułamka zwykłego na dziesiętny polega na podzieleniu jego licznika przez mianownik, przy czym wynik tego dzielenia otrzymuje się w zapisie dziesiętnym (→ algorytm dzielenia). Natomiast zamiana ułamka dziesiętnego okresowego (ułamek dziesiętny skończony jest tu traktowany jako ułamek okresowy z powtarzająca się cyfrą 0 lub 9) na ułamek zwykły polega na przedstawieniu ułamka okresowego jako sumy nieskończonej (szeregu) ułamków o mianownikach będących odpowiednimi potęgami liczby 10, przy czym suma ta począwszy od pewnego składnika jest → szeregiem geometrycznym, którego suma także wyraża się ułamkiem zwykłym. Zamianę tę objaśnia następujący rachunek:


Pozostałe pojęcia z przedmiotu szkolnego matematyki na literę Z

Definicje matematyczne:

  • antysymetryczne działanie - działanie, którego wynik zmienia się na przeciwny (w jakimś sensie)
  • punkt przecięcia - punkt wspólny dwóch linii, w którym styczne do tych linii nie
  • komputer - urządzenie liczące; obecnie jest to już określenie raczej historyczne
  • drgania - zmiany stanu określonego układu zachodzące w czasie i w dwóch

Co oznacza zamiana ułamków? oblicz!

Szkoła - zadanie z matematyki.