Czym jest Ułamków zamiana? Co to znaczy jego licznika przez mianownik, przy czym wynik tego dzielenia otrzymuje się w zapisie dziesiętnym? Opis zamiana ułamków matematyka.
znaczenie, definicja, tłumaczenie, co znaczy, co oznacza, co to jest, słownik, wyjaśnienie

Co to znaczy Ułamków zamiana

Czym jest: zamiana ułamka zwykłego na dziesiętny polega na podzieleniu jego licznika przez mianownik, przy czym wynik tego dzielenia otrzymuje się w zapisie dziesiętnym (→ algorytm dzielenia). Natomiast zamiana ułamka dziesiętnego okresowego (ułamek dziesiętny skończony jest tu traktowany jako ułamek okresowy z powtarzająca się cyfrą 0 lub 9) na ułamek zwykły polega na przedstawieniu ułamka okresowego jako sumy nieskończonej (szeregu) ułamków o mianownikach będących odpowiednimi potęgami liczby 10, przy czym suma ta począwszy od pewnego składnika jest → szeregiem geometrycznym, którego suma także wyraża się ułamkiem zwykłym. Zamianę tę objaśnia następujący rachunek:

Pozostałe pojęcia z matematyki na literę Z