Znaczenie: Ułamków zamiana

Oceń przydatność:

     

» zamiana ułamka zwykłego na dziesiętny polega na podzieleniu jego licznika przez mianownik, przy czym wynik tego dzielenia otrzymuje się w zapisie dziesiętnym (→ algorytm dzielenia). Natomiast zamiana ułamka dziesiętnego okresowego (ułamek dziesiętny skończony jest tu traktowany jako ułamek okresowy z powtarzająca się cyfrą 0 lub 9) na ułamek zwykły polega na przedstawieniu ułamka okresowego jako sumy nieskończonej (szeregu) ułamków o mianownikach będących odpowiednimi potęgami liczby 10, przy czym suma ta począwszy od pewnego składnika jest → szeregiem geometrycznym, którego suma także wyraża się ułamkiem zwykłym. Zamianę tę objaśnia następujący rachunek:


Pozostałe pojęcia z przedmiotu szkolnego matematyki na literę Z

Definicje matematyczne:

  • grupa macierzy - jakkolwiek dla każdej grupy G zbiór wszystkich macierzy o elementach
  • dwadzieścia - liczba naturalna, będąca następnikiem liczby 19 oraz podwojeniem
  • skracanie ułamka - podzielenie licznika i mianownika przez tę samą liczbę różną od 0, co
  • aksjomat Pascha - aksjomat geometrii euklidesowej orzekający, że jeśli punkty A, B, C

Co oznacza zamiana ułamków? oblicz!

Szkoła - zadanie z matematyki.