Czym jest Ułamków Zamiana? Słownik wymiana ułamka zwykłego na dziesiętny bazuje na podzieleniu jego.
zamiana ułamków co to jest

Czy przydatne?

Ułamków Zamiana co to znaczy

Definicja ZAMIANA UŁAMKÓW: wymiana ułamka zwykłego na dziesiętny bazuje na podzieleniu jego licznika poprzez mianownik, nie mniej jednak rezultat tego dzielenia otrzymuje się w zapisie dziesiętnym (algorytm dzielenia). Z kolei wymiana ułamka dziesiętnego okresowego (ułamek dziesiętny zakończony tu jest traktowany jako ułamek okresowy z powtarzająca się cyfrą 0 albo 9) na ułamek zwyczajny bazuje na przedstawieniu ułamka okresowego jako sumy nieskończonej (szeregu) ułamków o mianownikach będących odpowiednimi potęgami liczby 10, nie mniej jednak suma ta począwszy od pewnego składnika jest szeregiem geometrycznym, którego suma również wyraża się ułamkiem zwykłym. Zamianę tę objaśnia następujący rachunek.

Czym jest Ułamków Zamiana znaczenie w Słownik matematyka Z .