Definicja: Ułamków zamiana

Podoba się?

     

Znaczenie: zamiana ułamka zwykłego na dziesiętny polega na podzieleniu jego licznika przez mianownik, przy czym wynik tego dzielenia otrzymuje się w zapisie dziesiętnym (→ algorytm dzielenia). Natomiast zamiana ułamka dziesiętnego okresowego (ułamek dziesiętny skończony jest tu traktowany jako ułamek okresowy z powtarzająca się cyfrą 0 lub 9) na ułamek zwykły polega na przedstawieniu ułamka okresowego jako sumy nieskończonej (szeregu) ułamków o mianownikach będących odpowiednimi potęgami liczby 10, przy czym suma ta począwszy od pewnego składnika jest → szeregiem geometrycznym, którego suma także wyraża się ułamkiem zwykłym. Zamianę tę objaśnia następujący rachunek:

Pozostałe pojęcia z matematyki na literę Z

Definicje matematyczne:

  • geodezja zajmująca się pomiarem terenu lub dużych obszarów ziemskich. Jej
  • absolutna geometria zob. geometria absolutna
  • rezolwenta funkcja lub rodzina funkcji (ewentualnie równanie), występująca w
  • FORTRAN języków programowania elektronicznych maszyn cyfrowych, będąca
  • parabola II stopnia, której równanie można sprowadzić do postaci ax2 - y = 0

Co oznacza zamiana ułamków? oblicz!

Szkoła Ułamków zamiana zadanie z matematyki.

Korepetycje z zamiana ułamków dla uczniów.