Czym jest Parametrycznych Linii Sieć? Słownik gdyż poprzez każdy pkt. powierzchni z zadaną jej.
sieć linii parametrycznych co to jest

Czy przydatne?

Parametrycznych Linii Sieć co to znaczy

Definicja SIEĆ LINII PARAMETRYCZNYCH: gdyż poprzez każdy pkt. powierzchni z zadaną jej parametryzacją przechodzą dwie przecinające się linie parametryczne, więc tworzą one sieć linii na powierzchni, zwaną siecią linii parametrycznych i zależną od przyjętej parametryzacji tej powierzchni, na przykład paraboloidę obrotową o równaniu algebraicznym z = x2 + y2 można przedstawić równaniami parametrycznymi x = ρcosφ, y = ρsinφ, z = ▌, dla ρ ∈ [0, ∞), φ ∈ [0,2 π] albo równaniami parametrycznymi x = u,y = v,z = u2 + v2, dla u, v ∈ (- ∞, ∞). Sieć linii parametrycznych odpowiadająca pierwszej z tych parametryzacji jest złożona z parabol, będących przekrojami paraboloidy płaszczyznami zawierającymi jej oś symetrii, i z okręgów, będących jej przekrojami płaszczyznami prostopadłymi do tej osi; z kolei sieć linii parametrycznych odpowiadająca drugiej parametryzacji jest złożona z parabol, będących przekrojami paraboloidy płaszczyznami prostopadłymi do osi Oy, i z parabol, będących jej przekrojami płaszczyznami prostopadłymi do osi Ox.

Czym jest Parametrycznych Linii Sieć znaczenie w Słownik matematyka S .