Czym jest Niewiadoma? Słownik znak (najczęściej litera) oznaczający obiekty ustalonego rodzaju (na.
niewiadoma co to jest

Czy przydatne?

Niewiadoma co to znaczy

Definicja NIEWIADOMA: znak (najczęściej litera) oznaczający obiekty ustalonego rodzaju (na przykład liczby, układy liczb, funkcje, wektory i tym podobne), nie wymienione z nazwy, ale określone jakimś warunkiem, najczęściej równaniem, nierównością albo układem równań czy nierówności, na przykład litera x jest w nierówności x2 - x < 2 niewiadomą oznaczającą liczby, a litera f jest w równaniu f(x + y) = f(x)f(y) dla x, y ∈ (- ∞, ∞), będącym równaniem funkcyjnym, niewiadomą oznaczającą funkcje. Litery x i y, występujące w tym równaniu, są w nim zmiennymi, ale nie są niewiadomymi.

Czym jest Niewiadoma znaczenie w Słownik matematyka N .